Nõuanne algajatele: kuidas hajutada riske ja valida investeeringuid

woman sitting at computer investing

Investeerimine on põnev ja tulus viis oma rahalise tuleviku kindlustamiseks, kuid algajatele võib see tunduda pisut hirmutav ja keeruline. Piisavate teadmisteta kaasnevad investeerimisega suured riskid ja võimalik rahakaotus. Seetõttu on oluline mõista põhilisi investeerimispõhimõtteid ja strateegiaid, mis aitavad riske maandada ning tootlust suurendada. Üks oluline strateegia on portfelli hajutamine. Uurime, kuidas algajad investorid saavad oma portfelli hajutada ja valida sobivaid investeeringuid, et saavutada stabiilne ja jätkusuutlik finantstulevik.

Mis on hajutamine ja miks see on oluline?

Investeerimise üks põhilisi eesmärke on saavutada võimalikult kõrge tootlus minimaalse riskiga. Siin tulebki mängu hajutamine, mis tähendab investeeringute jaotamist erinevatesse varaklassidesse ja -instrumentidesse. Hajutamise põhimõte põhineb ideel, et erinevad investeeringud ei liigu alati ühes suunas ega sama kiirusega. Näiteks võib ühe investeeringu väärtuse languse kompenseerida teise investeeringu väärtuse tõus, vähendades seeläbi kogu portfelli riski.

Hajutamine on eriti tähtis turu volatiilsuse ja ebakindluse perioodidel. Mõtle piltlikult nii, et kui kõik munad on ühes korvis ja see korv peaks maha kukkuma, kaotad kõik. Kuid kui munad on jaotatud mitme korvi vahel, on suurem tõenäosus, et mõned munad jäävad terveks. Hajutamise abil saad vähendada üksikute investeeringute mõju kogu portfellile, mis aitab saavutada stabiilsema ja ennustatavama tootluse pikas perspektiivis.

Näiteks MONEYZEN pakub paindlikke investeerimisvõimalusi, mis võimaldavad alustada investeerimist juba 20 euroga. Meie platvormil saad riske hajutada, investeerides erineva riskitaseme- ja intressimääraga laenudesse. Investeerides väikeste summadega mitme kuu jooksul erineva riskitasemega laenudesse, saad hajutada riski nii investeeringute kui ka aja lõikes.

Kuidas hajutada oma portfelli?

 1. Määra kindlaks oma eesmärgid ja riskitaluvus: Enne investeerimise alustamist on oluline selgitada välja oma investeerimise eesmärgid, ajahorisont ja riskitaluvus. Näiteks, kas investeerid pensionipõlve kindlustamiseks või hoopis lühiajalise eesmärgi saavutamiseks? Kas oled valmis taluma suuri kõikumisi või eelistad stabiilsemat tootlust?
 2. Hajuta erinevate varaklasside vahel: Jaota oma investeeringud erinevate varaklasside vahel. Igal varaklassil on oma riskitase ja tootluspotentsiaal ning nende kombineerimine aitab tasakaalustada kogu portfelli riski. Laenupõhises ühisrahastuses on sul võimalik saavutada kõrge hajutatus, investeerides väikeste osadena erinevatesse laenudesse, selle asemel, et paigutada kogu investeeritav summa vaid ühte suurde laenu.
 3. Regulaarne portfelli ülevaatus ja tasakaalustamine: Investeerimisel on oluline regulaarselt üle vaadata ja tasakaalustada oma investeerimisportfell. See aitab hoida riske kontrolli all ja optimeerida tootlust.

Miks on portfelli ülevaatus oluline?

Näiteks ühisrahastuse kaudu investeerides pead olema teadlik, et laenude tagasimaksegraafikud, intressimäärad ja riskitasemed muutuvad pidevalt. Seega on mõistlik regulaarselt oma portfelli üle vaadata, et:

 1. Tuvastada muutusi riskiprofiilis: Aja jooksul võib algselt madala riskiga laen muutuda riskantsemaks, näiteks maksehäirete tõttu. Regulaarne ülevaatus võimaldab sul neid muutusi efektiivselt jälgida ja kiiresti reageerida.
 2. Optimeerida tootlust: Portfelli tasakaalustamine aitab säilitada või parandada tootlust, suunates investeeringud kõrgema tootlusega võimalustesse ja vähendades osalust madalama tootlusega või probleemsetes laenudes.
 3. Kohanda strateegiat: Kui algselt seatud investeerimisstrateegia võib aja jooksul muutuda, siis regulaarne ülevaatus ja tasakaalustamine aitab säilitada soovitud strateegilist jaotust erinevate riskitasemete ja laenutüüpide vahel.

Kuidas portfelli üle vaadata ja tasakaalustada?

 1. Monitoori laenude jõudlust: MONEYZEN platvormil saad jälgida laenude tagasimaksegraafikuid ja maksekäitumist. Kontrolli regulaarselt, kuidas laenud on tagasi makstud ja kas on tekkinud viivitusi või makseraskusi​.
 2. Hinda riskiprofiili: Vaata üle iga riskigrupi käitumine suuremas plaanis. Kui mõne laenu risk on oluliselt kasvanud, kaalu investeeringu vähendamist või selle täielikku lõpetamist.
 3. Tasakaalusta investeeringud: Kui mõnes laenukategoorias on osakaal muutunud liiga suureks või vastupidiselt väikseks võrreldes algse strateegiaga, tee vastavad kohandused. Näiteks, kui kõrgema riskiga laenude osakaal on suurenenud, kaalu osaluse vähendamist nendes ja investeeri rohkem madalama riskiga laenudesse.
 4. Uuenda investeerimisstrateegiat: Lähtudes oma finantseesmärkidest ja turuolukorrast, uuenda regulaarselt oma investeerimisstrateegiat. MONEYZEN platvorm võimaldab muuta investeerimisstrateegiat vastavalt oma soovidele ja vajadustele igal ajal​.
 5. Kasutage automaatseid tööriistu: MONEYZEN ja ka teised ühisrahastusplatvormid pakuvad automaatseid investeerimistööriistu, mis aitavad hajutada investeeringuid ja hoida portfelli tasakaalus ilma pideva käsitsi sekkumiseta. Kasuta neid tööriistu oma portfelli optimeerimiseks ja riski vähendamiseks.
 6. Järelturg: see on võimalus väljuda oma investeeringust enne laenu(-de) lõplikku tagasimaksmist. MONEYZENi platvormi iseteeninduses saad oma investeeringu müüki panna, et teine kasutaja saaks selle soovi korral ära osta. Sageli lisatakse sellistele pakkumisele ka väike allahindlus, et hind oleks ostjale atraktiivsem.

Alusta investeerimist MONEYZEN platvormil juba täna ja kindlusta oma rahaline tulevik. Registreeri end kasutajaks ja vali investeerimisstrateegia, mis vastab sinu riskitaluvusele ja eesmärkidele. MONEYZENi abil saad hajutada oma investeeringud erinevatesse laenudesse ja alustada investeerimist vaid 20 euroga. Tasakaalusta regulaarselt oma portfelli ja kasuta meie automaatseid tööriistu, et optimeerida tootlust ja vähendada riske.


Vaata MONEYZEN investeerimisvõimalusi ja tee oma esimene investeering juba täna!

Mida järgmiseks lugeda?