Miks on targem investeerimisse panustada regulaarselt ehk liitintressi kasu

money-compound-interest-coins-moneyzen

Investeerimine on pikaajaline teekond, mille eesmärk on kasvatada rahalisi ressursse, et kindlustada oma tulevik. Üks investeerimise peamisi põhimõtteid on regulaarselt panustada, kasutades ära liitintressi võimsust.

Tõsi küll, et investeerimisteekonna alustamisel kasvab sinu portfell eelkõige just sisse pandud raha arvelt, kuna liitintressi mõju on alguses marginaalne. Kuid aja möödudes hakkab liitintress andma aina suuremat osakaalu, muutes investeeringud veelgi tulusamaks.

Liitintress on justkui maagiline raha kasvatamise võimalus, mis aitab aja jooksul sinu sääste eksponentsiaalselt suurendada. See toimib nagu lumepall, mis veereb mäest alla, kogudes oma teel aina rohkem lund ja muutudes iga pöördega suuremaks ja võimsamaks. Samamoodi aitab regulaarne panustamine liitintressi abil sinu raha kiiremini kasvatada ning sinu poolt püstitatud eesmärke saavutada. Uurimegi nüüd lähemalt, miks on targem investeerida regulaarselt ja kuidas liitintress aitab sinu sääste kasvatada.

Mis on liitintress?

Alustame algusest ja teeme esmalt selgeks, mis on liitintress. Kõigepealt tuleb mõista, et liitintressi eelduseks on juba teenitud intresside reinvesteerimine, mitte nende väljavõtmine. Seega on liitintress intress, mis arvutatakse nii laenu või deposiidi põhisummalt kui ka sellele lisandunud eelmiste perioodide intressidelt. See tähendab, et intressi teenib mitte ainult algne investeering, vaid ka juba teenitud intressid. Liitintress võimaldab investeeringul aja jooksul kiirelt kasvada, kuna igal perioodil teenitud tulu lisandub põhisummale ja hakkab omakorda tulu teenima.

Näide liitintressi võlust

Oletame, et sinu poolt ühekordselt investeeritav summa on 1500 eurot, mille tootlus on aastas 10%. Esimese aasta arvutuskäik oleks järgmine: 1500 € * (100% + 10%) = 1650 €. Esimese aastaga teenid 150 € kasumit, küll aga teise ja iga järgneva aasta kasum on tänu liitintressile suurem. 20 aasta pärast on sinu kontol 10 969 €.

Veelgi suurema efekti annab see, kui jätkad igakuiselt investeerimist. Näiteks, kui su esialgne investeering on 1500 € ja investeerid 20 aasta jooksul igakuiselt juurde 100 €, siis 20 aasta pärast on sinu kapitali suurus ligikaudselt 81 916 €. Sellest summast oled ise aastate jooksul kõrvale pannud vaid 25 500 €, ja ülejäänud osa (56 416 €) teenisid juurde tänu liitintressile.

Regulaarse investeerimise eelised

Nagu juba eelnevalt mainitud, kasvavad regulaarselt igal kuul või aastal investeeritud väiksemad summad liitintressi mõjul palju suuremaks. Lisaks aitab regulaarne investeerimine hajutada riske, sest sa ei pane kogu oma vaba raha turule korraga. Kui investeerida korrapäraselt, on vähem vaja muretseda turu igapäevaste tõusude ja languste pärast, mis võivad tekitada ärevust ja viia liiga emotsionaalsete otsusteni.

Suurte summade investeerimine korraga võib tunduda paljudele hirmutav ja kõigil polegi võimalik kohe väga suuri summasid investeerida. Regulaarsete väikeste summade investeerimine on lihtsam ja kergemini hallatav, võimaldades sul alustada investeerimist ilma suuri riske võtmata.

Samuti aitab korrapärane investeerimine kaasa enesedistsipliini ja järjepidevuse kujunemisele, mis on pikaajalise investeerimise aluseks. Näiteks automaatsete maksekorralduste seadistamine oma pangas aitab vältida kiusatust raha niisama ära kulutada ja tagab, et investeerimine toimub plaanipäraselt.

Ajalugu toetab fakte

Ka ajalugu näitab, et regulaarselt investeerimine on pikaajalises perspektiivis tihtipeale aidanud investoritel saavutada paremaid tulemusi võrreldes nendega, kes üritavad turgu ajastada. Näiteks ajaloolised börsikrahhid ja nende järgnenud taastumisperioodid demonstreerivad, kuidas pidev panustamine aitab ületada majanduslangusi ja kasutada ära taastumisperioodide kasvuvõimalusi.

1929. aasta Suure Depressiooni ajal kaotasid paljud investorid, kes müüsid oma aktsiad maha vahetult enne krahhi, võimaluse osa saada sellele järgnenud taastumisest. Need, kes aga investeerisid regulaarselt ka langusperioodil, nägid oma portfelli väärtuse taastumist ja kasvamist aastate jooksul. Sama kehtis 2008. aasta finantskriisi kohta. Kuigi see põhjustas märkimisväärse languse turul, näitasid regulaarselt investeerivad investorid, et pikaajaline strateegia toob lõpuks kasu. Need, kes jätkasid investeerimist ka kriisi ajal, saavutasid taastumisjärgsetel aastatel märkimisväärseid tulemusi. Kuigi majanduslanguse ajal ei julgeta väga osta, on just siis hinnad madalad ning võib eeldada, et need turu taastumise järel kasvavad. Ka minevikus on nähtud, et sama varaklass on 10-20 aasta pärast tõenäoliselt palju väärtuslikum.

Sellised näited elust enesest kinnitavad, et turukõikumiste ajal regulaarselt investeerides on võimalik pikaajalises perspektiivis saavutada stabiilne ja kasvav portfell, mis aitab vältida emotsionaalseid ja riskantseid otsuseid.

Kuidas alustada regulaarselt panustamisega?

  • Sea endale selged eesmärgid ja pane paika ajahorisont: Mõtle, kas soovid koguda raha pensioniks, lapse hariduseks või hoopis mõneks muuks pikaajaliseks eesmärgiks ning määratle, kui pikk on see aeg, millal planeerid investeerida.
  • Koosta eelarve: Analüüsi oma sissetulekuid ja väljaminekuid ning pane täpselt kirja, kui palju saad igakuiselt kõrvale panna. Oluline on leida summa, mida saad järjepidevalt investeerida, ilma et sinu igapäevane elukvaliteet kannataks.
  • Vali õige investeerimisstrateegia: Investeerimisstrateegia valik sõltub sinu riskitaluvusest ja eesmärkidest. Hajuta oma investeeringud erinevatesse varaklassidesse, et vähendada riske ja maksimeerida tulu.
  • Kasuta automaatseid tööriistu: näiteks on MONEYZENi investeerimisplatvormil olemas automaatsed tööriistad, mis aitavad hajutada investeeringuid ja hoida sinu portfelli tasakaalus ilma pideva käsitsi sekkumiseta.

MONEYZENi platvorm pakub sulle suurepäraseid võimalusi ja mitmeid tööriistu, et alustada investeerimist regulaarselt ja kasutada liitintressi võimalusi oma finantseesmärkide saavutamiseks. Registreeri end kasutajaks ja astu samm parema finantstuleviku suunas.

Mida järgmiseks lugeda?