Korduma kippuvad küsimused

Alljärgnevalt toome esile vastused enim esitatud küsimustele. Juhul, kui Sa ei leia oma küsimusele vastust, palume julgelt ühendust võtta meie laenunõustajatega, helistades numbrile +372 600 2919 või saates meile e-kirja aadressile [email protected]

Laenuinfo

MONEYZEN on inimestevaheliste (ka isikult isikule, peer-to-peer inglise keeles) rahaasjade korraldamiseks mõeldud finantsportaal. Tegevuse kirjeldamiseks kasutatakse ka mõisteid otselaenamine ja ühisrahastamine. MONEYZENi finantsportaalis saavad inimesed raha üksteisele laenata. Finantsportaal osutab teenuseid nii laenuandjatele (investorid) kui laenusaajatele (laenajad).

Erinevalt pankadest, kes samuti hoiustajate raha laenavad, on investorite poolt teenitav intressitulu pangahoiuse või -deposiidi intressimäärast oluliselt kõrgem. Tuleb arvestada, et ka raha kaotamise risk on suurem. 

MONEYZEN on:

1. Lihtne, kiire ja paindlik
Rahaliikumine toimub finantsportaalis kiiresti ja tegevused on lihtsad ning käepärased, saad valida ise just Sinu vajadustele vastavad tingimused.

2. Mugav
Kõik toimingud on Sul võimalik teostada turvalise internetiühendusega arvutist.

3. Nõuandlik ja inimlik
Läheneme Sinu laenutaotlusele personaalselt ning anname nõu paremate laenutingimuste saamiseks.

MONEYZEN võimaldab laenu võtta 18-73aastastel inimestel, kellel on regulaarne igakuine sissetulek ja võimekus laenukohustusi õigeaegselt täita. Kui töö- või teenistuslepingu sõlmimisel on kohaldatud katseaega, peab katseaeg olema juba lõppenud. Laenu saavad kohusetundliku maksekäitumisega laenutaotlejad.

MONEYZEN on inimeselt inimesele laenuportaal, mis viib kokku laenusoovijad ja need, kes soovivad raha investeerida, võimaldades inimestel üksteist rahaliselt aidata. Tegemist on uue ja kiiresti areneva valdkonnaga, mille sisuks on kiired ja paindlikud finantslahendused ilma liigsete vahendajateta.

MONEYZENis on võimalik taotleda lihtsalt ja kiirelt tagatiseta laenu summas 500 – 10 000 eurot tagasimakseperioodiga 3 kuud kuni 3 aastat.

MONEYZENis on võimalik laenata 500 – 10 000 eurot.

MONEYZENi poolt võimaldatavate laenude periood on 3 kuud kuni 3 aastat (kolm kuud kuni kolm aastat).

Laenu taotlemine on lihtne ja mugav:

 • Vali soovitav laenusumma ja laenuperiood.
 • Esita laenutaotlus vajadusel koos konto väljavõttega.
 • Portaal otsib Sulle sobivaima laenupakkumise.
 • Kui laenupakkumine Sulle sobib, nõustu laenupakkumisega ja sõlmi laenuleping. Juhul kui pakkumine Sulle ei sobi, tühista laenutaotlus.
 • MONEYZEN teeb laenu väljamakse Sinu MONEYZEN virtuaalkontole
 • Laenusumma kasutamiseks kanna see MONEYZEN virtuaalkontolt oma isiklikule pangakontole.

MONEYZENile edastatud andmete põhjal määratakse laenutaotlejale krediidiskoor, mille alusel saab MONEYZENi portaal koguda investoritelt personaalsed laenupakkumised. Krediidiskoor on MONEYZENi portaali arvnäitaja, mille järgi portaal vahendab laenutaotlusi ja laenupakkumisi.

MONEYZEN kogub ja analüüsib põhjalikult iga laenaja makse- ja krediidivõimekust puudutavat teavet, et selgitada välja laenaja tegeliku finantsolukorra ja soovitava lahenduse sobivus tema laenuhuviga. Seetõttu palume mõistvat suhtumist meie laenuhaldurite poolt teostatavasse taustakontrolli.

Laenumaksed tuleb tasuda tähtaegselt vastavalt laenulepingule Sinu isiklikult pangakontolt MONEYZEN virtuaalkontole.

Laenu tagasimaksed kannab portaal automaatselt Sinu MONEYZEN virtuaalkontolt tagasi MONEYZEN portaali investoritele.

Jälgi hoolikalt, et igakuised tagasimaksed toimuksid õigeaegselt!

Elu on pidevas muutumises ja mõnikord võib tekkida olukordi, mida keegi meist pole osanud ette näha. Lepingutingimuste muutmise vajadusel võta kindlasti ühendust MONEYZEN klienditoega.

Palume meiega kopheselt ühendust võtta ka siis, kui sõlmitud lepingu alusel võetud kohustus – laenu tagasimakse võib hilineda.

Digiallkirjastamise juhendi leiad siit:

http://id.ee/index.php?id=30109

Kui Sinu tehingutega seotud väljaminevate maksete kogusumma ühes kalendrikuus ületab 15 000 eurot eraisiku puhul ja 25 000 eurot juriidilsie isiku puhul, on nõutav ka Sinu isiku vahetu (näost-näkku) tuvastamine. Isikusamasust on võimalik vahetult tuvastada MONEYZENi kontoris.

MONEYZEN jätab endale õiguse nõuda laenajalt laenulepingule käendaja leidmist. Käendaja peab vastama samadele nõuetele kui laenaja.

Käendus on käendaja antud tagatis, millega ta võtab endale kohustuse vastutada vajadusel enda käendatava isiku poolt võetud laenu eest. Kui laenuvõtja jääb laenu tagasimaksmisel võlgu, siis on käendaja kohustatud tekkinud võla laenuvõtja eest ise tasuma. Üldjuhul piirdub laenu käendaja vastutus laenusummaga.

Laenu maksepuhkus on laenu põhiosamaksete tasumise kohustuse ajutine edasilükkamine tulenevalt laenaja majandusliku olukorra erakorralisest halvenemisest. Maksepuhkuse taotlemiseks võidakse paluda Sul esitada pangakonto väljavõtted. Maksepuhkuse ajaks peatub laenu põhiosamaksete tasumise kohtustus, kuid laenu intressi- ja haldustasu makseid tuleb Sul siiski edasi maksta. Samuti pikeneb maksepuhkusel oldud aja võrra Sinu laenulepingu kestus.

Sul on võimalik esitada laenu maksepuhkuse taotlus, kui Sul puuduvad laenumaksete võlgnevused ja Su virtuaalkontol on maksepuhkuse sõlmimise tasu kinnipidamiseks piisavalt vaba raha. Maksepuhkuse pikkus võib olla ühest kuni kuue kuuni ja maksepuhkust on võimalik taotleda üks kord kuue kuu jooksul.

Jah, maksekuupäeva on võimalik muuta, kui Sul puuduvad laenumaksete võlgnevused ja Su virtuaalkontol on maksekuupäeva muutmise tasu kinnipidamiseks piisavalt vaba raha. Pea silmas ka seda, et Sinu maksekuupäeva muutumisele järgneva esimese laenumakse summa erineb muutunud intressimakse summa tõttu tavapärasest.

Laen on finantskohustus, millega kaasnevad täiendavad kulud. See tähendab, et laenuvõtja peab maksma tagasi lisaks laenusummale ka täiendavad kulud, milleks on tavapäraselt intress. Laene saab liigitada erinevalt – lähtuvalt tagatise olemasolust – tagatisega ja tagatiseta laenud, aga ka ajaperioodist sõltuvalt – lühiajalised ja pikaajalised laenud.

Krediidiskoor on laenaja krediidivõimet (ehk võimet rahalisi kohustusi täita) iseloomustav näitaja, mille arvutamise aluseks on laenuvõtja maksekäitumine ja finantsandmed. Krediidiskoori abil hinnatakse eraisiku võimekust maksekohustuste täitmisega toime tulla. Üldjuhul näitab kõrgem krediidiskoor eraisiku suutlikkust oma kohustustega hästi toime tulla. Madalama krediidiskooriga isikute puhul võib kohustuste täitmisel tekkida tõrkeid.

Traditsiooniliselt on krediidiskoori arvutamise aluseks sissetulekud, väljaminekud, olemasolevate kohustuste maht ja igakuiste kohustuste tagasimaksete suurus. Võetakse arvesse ka ametit, tööandjaga seotud infot ja töösuhte pikkust, haridust, pereseisu ja ülalpeetavate arvu – kõiki rahalisi sissetulekuid ja väljaminekuid mõjutavaid asjaolusid.

Krediidiskoori määramise põhjuseks on hinnata laenutaotleja võimet rahalisi kohustusi täita. Mida parem on Su võime kohustuste täitmiseks, seda kõrgem on Sinu krediidiskoor. Kuna kõrge maksevõimega isikute puhul on võimalus, et nad laenu tagasi ei maksa, väga madal, siis on üldjuhul selliste laenajate intressimäär madalam kui riskantsemate laenajate puhul.

Traditsiooniliselt on krediidiskoori arvutamise aluseks sissetulekud, väljaminekud, olemasolevate kohustuste maht ja igakuiste kohustuste tagasimaksete suurus, võetakse arvesse ka ülalpeetavate arvu.

Sinu kõrgema krediidiskooriga laenutaotlustele teevad MONEYZENi investorid üldjuhul madalama intressimääraga laenupakkumisi.

Lihtsaim krediidiskoori parandamise võimalus on analüüsida ise väljaminekuid eesmärgiga neid vähendada. Täiendavate laenukohustuste juurdevõtmine halvendab krediidiskoori.

Keerulisem on sissetulekute suurendamise võimalus, kuid ettevõtlikel ja nutikatel on ka siin võimalus seeläbi krediidiskoori suurendada.

Krediidiskoori arvutamine toimub vastavalt laenutaotlusele kord kolme kuu jooksul.

Jah, maksehäired mõjutavad Sinu krediidiskoori. Lõpetatud maksehäirega laenutaotleja krediidiskoor tuleb madalam kui see oleks ilma maksehäireteta. Kehtivate maksehäirete olemasolul aga ei ole laenu väljastamine kahjuks võimalik.

MONEYZENi krediidiskoor on isiklik ja seda näeb ainult laenutaotleja.

Laenutaotluse esitamisele MONEYZENi finantsportaalis järgneb Sinu krediidiskoori määramine. Juhul kui Su krediidiskoor on väiksem kui 500, siis laenutaotlust investoritele laenupakkumiste tegemiseks ei esitata. Kõrgema krediidiskoori korral leiab finantsportaal Su krediidiskoorile ja taotluse laenuperioodile vastavad investorite pakkumised ning järjestab need odavuse alusel – laenutaotlejale koostatakse pakkumine investorite kõige soodsamate tingimuste alusel. Pakkumine edastatakse Sulle meili teel.

Laenupakkumine on jõus 3 päeva.

Ei, MONEYZEN ei väljasta laene sularahas.

Krediidikulukuse määr on informatiivne näitaja, mida arvutatakse aastase protsendina ning mis näitab laenu kasutamisest tulenevat kogukulu (intress, laenulepingu sõlmimise tasu, muud võimalikud tasud).

Kuna tarbijakrediidi kulukuse määra arvutamise kord ja valem on kehtestatud rahandusministri määrusega, peavad seda kasutama kõik laenuandjad, kes väljastavad tarbijakrediiti ehk annavad eraisikule laenu, olgu siis tegemist panga, liisingfirma või kiirlaenu pakkujaga. See tähendab, et erinevate laenuandjate sama liiki laenu – näiteks väikelaen, eluasemelaen – pakkumised on omavahel hõlpsamini võrreldavad.

Krediidikulukuse määr sõltub konkreetse laenu summast, tähtajast ja muudest tingimustest – kui suur on intress, lepingutasu, kas on muid ühekordseid või regulaarseid kulusid jne. Niisiis on erinevate laenuandjate sama liiki laenud (nt õppelaen, eluasemelaen, väikelaen) erineva krediidi kulukuse määraga.

Eduka laenutaotluse korral edastame laenupakkumise, millega nõustumisel kannab MONEYZEN kinnitatud summa Sinu MONEYZEN virtuaalkontole. Virtuaalkontolt saad ise kanda raha oma pangakontole. Tuleb meeles pidada, et tegemist on laenuga (mitte krediidikontoga) ning olenemata sellest, kas kannad enda pangakontole kogu laenusumma korraga või osade kaupa, tuleb tagastada põhiosa ja tasuda intressi siiski kogu laenusumma pealt vastavalt maksegraafikule. 

Laenusumma kantakse laenaja virtuaalkontole koheselt pärast laenupakkumise aktsepteerimist. Virtuaalkontolt saab laenaja isiklikule pangakontole rahalised vahendid kanda tööajal 9.00-17.00

Laenusaaja kohustub tagama oma MONEYZEN virtuaalkontol sellise summa olemasolu, mis võimaldab täita Laenulepingus sätestatud tingimusi tähtaegselt. Maksegraafiku järgne osamakse debiteeritakse Laenuvõtja isiklikult Virtuaalkontolt Portaalihalduri poolt automaatselt.

Ennetähtaegse lepingu täitmise soovi korral kuulub tasumisele kuni 1% tasumata põhiosa jäägilt kui laenulepingu lõppemiseni on enam kui üks aasta ja 0,5% tasumata põhiosalt kui laenulepingu lõppemiseni on vähem kui üks aasta.

Jah, MONEYZEN on valmis kaaluma kiirlaenufirmade klientide kohustuste refinantseerimist soodsamatel tingimustel. Eelduseks on klientide kohusetundlik maksekäitumine, püsiv regulaarne sissetulek ja vanus 18-73 aastat. Refinantseerimine saab toimuda laitmatu maksekäitumise ja hea maksevõime korral.

Kui oled oma finantskohustusi alati õigeaegselt täitnud, ei tohiks see mõjutada panga laenuotsust, kuna väikelaen on levinud finantseerimisviis, nagu seda on ka muud laenud või liisingud. Vajadusel saame oma klientidele väljastada vastavasisulise kinnituse, mis selgitab võlgnevuste ja kohustuste puudumist MONEYZEN finantsportaali ees.

Ei, sest enne laenu väljastamist kontrollivad meie laenuhaldurid iga laenutaotleja andmeid ja isikut. ID-kaardi paroolid on isiklik info ja neid tuleb hoida saladuses kõigi s.h ka pereliikmete eest.

Laenu puhul on kõige suuremaks riskiks olukord, mille puhul laenukohustust ei suudeta tähtaegselt täita. Selline olukord on halb nii laenuandjale kui ka laenusaajale. Laenuandja peab tegema täiendavaid jõupingutusi laenusumma tagasisaamiseks, laenusaajale aga muutub laenu tagasimakse veelgi kallimaks tänu hilinemistega seotud tasudele ja kõrgemale intressile ehk viivisele.

Elu on pidevas muutumises ja mõnikord võib tekkida olukordi, mida keegi meist pole osanud ette näha. Juhul kui sõlmitud lepingu alusel võetud kohustus ehk laenu tagasimakse võib hilineda, palume koheselt ühendust võtta meie laenunõustajatega numbril +372 600 2919.

Hilinemise korral rakendub MONEYZENi võlamenetlusprotsess, mis sisaldab võlainfo edastamist meeldetuletustena erinevate kanalite abil ja on tasuline. Seetõttu on laenusaajale kasulik informeerida MONEYZENi võimalikust hilinemisest ja võlgnevuse likvideerimise kuupäevast.

MONEYZENile edastatud andmed on konfidentsiaalsed ega kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele. Andmed säilitatakse kõrge turvarežiimiga serverites, millele juurdepääs toimub läbi kõrgendatud turvameetmete.

MONEYZENi tasud on nimetatud personaalses laenupakkumises. Laenulepingu sõlmimise eest tuleb tasuda lepingutasu, milles sisaldub krediidiskoori määramise tasu ja ZenFundi makse. Laenu tagasimaksed on igakuised. Laenusumma kasutamise eest pead maksma intressi ja laenu haldamise tasu. Hilinemise korral rakendub võlgnevusele viivis ja meeldetuletustegevuste eest tasud vastavalt hinnakirjale

1. Täitke rahalisi kohustusi õigeaegselt.
2. Püüdke kohustusi vähendada, eeskätt kõrge lisakuluga kohustusi (kõrge intressi või tasuga).
3. Ärge kiirustage kohustuste võtmisel.
4. Kaaluge uute kohustuste võtmist hoolikalt arvestades nii sissetulekuid kui ka väljaminekuid.
5. Pidage nõu asjatundjatega enne finantsotsuse langetamist.

MONEYZENi kohta saab esitada kaebust vastavalt Kaebuste lahendamise korrale, mis on osa MONEYZENi kasutustingimustest.

Investeerimisinfo

MONEYZEN on inimestevaheliste (ka isikult isikule, peer-to-peer inglise keeles) rahaasjade korraldamiseks mõeldud finantsportaal. Tegevuse kirjeldamiseks kasutatakse ka mõisteid otselaenamine ja ühisrahastamine. MONEYZENi finantsportaalis saavad inimesed raha üksteisele laenata. Finantsportaal osutab teenuseid nii laenuandjatele (investorid) kui laenusaajatele (laenajad).

Erinevalt pankadest, kes samuti hoiustajate raha laenavad, on investorite poolt teenitav intressitulu pangahoiuse või -deposiidi intressimäärast oluliselt kõrgem.

Investeerimine on raha eesmärgipärane kasvatamine, kuid iga investeeringuga kaasneb ka risk kapitali kaotada. Seetõttu tuleb iga investeerimisvõimaluse riske hoolikalt läbi mõelda ning teha kaalutletud ja läbimõeldud otsuseid.

Kui Sa pole investeerimisega varem kokku puutunud, soovitame alustuseks tutvuda Finantsinspektsiooni investeerimistegevuse alustamise nõuannetega ja investeerimisriskide ülevaatega.

MONEYZENis saab investeerida vähemalt 18-aastane Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi kodanik või alaline elanik ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi juriidiline isik. Juhul, kui registreerid end esmakordselt kasutajaks, saad korraga esitada sooviavalduse juriidilise isiku registreerimiseks. Juhul, kui juba oled registreerinud kasutajaks füüsilise isikuna, saad edastada MONEYZENile sooviavalduse juriidilise isiku registreerimiseks. Juriidilise isiku registreerimiseks on Sul vaja esitada ettevõtte esindamise õigust tõendav dokument.

MONEYZENi finantsportaalis on investeerimine lihtne ja selge – sellega saab kogemustega investori kõrval hakkama nii ettevõtlik koduperenaine kui ka juba seenioriikka jõudnud inimene.

Kui Sa pole investeerimisega väga palju kokku puutunud, soovitame alustuseks tutvuda Finantsinspektsiooni investeerimistegevuse alustamise nõuannetega ja investeerimisriskide ülevaatega.

Füüsilise isikuna saad investeerimist alustada juba 20 euroga, küll aga soovitame alustada pigem suurema summaga, näiteks 100 euroga. Juriidilistel isikutel soovitame samuti alustada pigem suurema summaga. Kui Sul pole varasemat investeerimiskogemust, küsi nõu meie nõustajatelt ning eelista esialgu madalama riskiga investeerimisstrateegiat.

Kui Sinu tehingutega seotud väljaminevate maksete kogusumma ühes kalendrikuus ületab 15 000 eurot eraisiku puhul ja 25 000 eurot juriidilise isiku puhul, on nõutav ka Sinu isiku vahetu (näost-näkku või infotehnoloogiliste vahendite abil) tuvastamine. Isikusamasust on võimalik tuvastada MONEYZENi kontoris.

Virtuaalkontol asuv raha on Sinu raha.
Raha, mille oled MONEYZENi portaali kandnud, kuulub Sulle. Saad selle iga hetk isiklikule pangakontole tagasi kanda. Virtuaalkontol asuva raha kasutamist reguleerivad üldtingimused – MONEYZEN kasutab Sinu raha vaid kokkulepitud investeerimistingimuste raames.

Investeeringute laekumised kuuluvad Sinule.
Kõik investeeringute tagasimaksed kuuluvad vastavalt üldtingimustele Sinule. Investeeringute puhul tuleb arvestada, et need laekuvad laenajate tagasimaksetena investeerimistingimustes määratud laenuperioodi jooksul.

Võlglastega tegeletakse kuni võlgade sissenõudmiseni.
Sinu poolt välja laenatud investeeringute haldamisega tegeleb MONEYZEN parimal moel. Võlglastest laenusaajatega tegeleb MONEYZEN aktiivselt kuni võlgade sissenõudmiseni.

Hüvitusfond ZenFund võib hüvitada algkapitali kaotuse.
Kui kohtumenetluse tulemusel Sa siiski oma algset laenusummat tagasi ei saa, võib selle kahju hüvitada MONEYZENi ZenFund.

MONEYZENis investeerimise alustamine on lihtne ja koosneb kolmest sammust

1. Registreeru
Registreeru portaali kasutajaks. Võimaldame Sulle juurdepääsu MONEYZENi ühisrahastusportaali sisekeskkonda.

2. Tee ülekanne
Raha ülekandmisel märgi kindlasti maksekorraldusele personaalne viitenumber, mille leiad menüüst arvelduste või oma andmete alajaotusest.

3. Seadista investeerimistingimused
Pärast raha laekumist portaali virtuaalkontole, saad määrata MONEYZENi personaalsed investeerimistingimused: laenuliik, laenutaotleja krediidiskoor, laenu periood, soovitav intress ja maksimaalne investeeringu ühe laenulepingu kohta. Nimetatud tingimuste järgi hakkab MONEYZEN tegema pakkumisi laenutaotlejatele.

Investeerimiseks on võimalik valida investeerimisstrateegia, vastavalt kas madala, keskmise või kõrge riskiga. Erinevus seisneb selles, millistesse riskiskooringu vahemikesse raha investeeritakse.

Madala riskitaseme korral investeeritakse raha kõrgematesse skooringuvahemikesse (701-1000). Sel juhul on investeeringul stabiilne mõõdukas tootlus, portfelli kvaliteet on väga hea.

Keskmise riskitaseme korral investeeritakse lisaks madala riskitasemega strateegias olevatele ka keskmisest riskantsematesse skooringuvahemikesse (601-1000). Sel juhul on laenuportfell tasakaalustatud riskihajutusega.

Kõrge riskitaseme korral investeeritakse lisaks keskmise riskitasemega strateegias olevatele ka kõige riskantsematesse skooringuvahemikesse (501-1000). Sel juhul on laenuportfell enim hajutatud, pakkudes kõrgemat tootlust, kuid tuleb arvestada, et laenuportfellis võib olla keskmisest kõrgem halbade laenude osakaal.

Sul on võimalik igal ajahetkel investeerimisstrateegiat kohandada vastavalt oma soovidele.

Pärast investeerimistingimuste kinnitamist ja raha laekumist investeerimiskontole alustab portaal kohe laenupakkumiste tegemist laenuvõtjatele. Laenupakkumiste tegemine on automatiseeritud toiming. Sul ei ole vaja arvutiekraani taga aega kulutada – sobiva laenutaotluse korral teeb MONEYZEN ise laenutaotlusele pakkumise vastavalt Sinu määratud investeerimistingimustele. Sinu raha teenib lisa, samal ajal kui Sa saad tegeleda enda jaoks meeldivate tegevustega.

Krediidiskoor on laenaja krediidivõimet iseloomustav näitaja, mis arvutatakse laenuvõtja maksekäitumise ja finantsandmete põhjal. Krediidiskoori järgi hinnatakse eraisiku võimekust maksekohustuste täitmisega toime tulla. Üldjuhul näitab kõrgem krediidiskoor eraisiku suutlikkust oma kohustustega hästi toime tulla. Madalama krediidiskooriga isikute puhul võib kohustuste täitmisel tekkida tõrkeid.

MONEYZEN jaotab laenutaotlused krediidiskoori järgi viie rühma:
– Madal risk 901–1000
– Madal keskmine risk 801-900
– Keskmine risk 701-800
– Kõrge keskmine risk 601-700
– Kõrge risk 500-600

Krediidiskoor 901–1000 näitab, et tegemist on kõige kõrgema krediidiskooriga laenuvõtjaga (ehk madala riskiga), kelle puhul üldjuhul on risk viivitusteks ja maksejõuetuse tekkeks kõige madalam, krediidiskoor 500–600 näitab seevastu kõrgemat riski.

Krediidiskoor arvutatakse tavaliselt sissetulekute, väljaminekute, olemasolevate kohustuste mahu ja igakuiste kohustuste tagasimaksete suuruse järgi. Arvesse võetakse muud tegurid ja asjaolud, mis võivad mõjutada sissetulekuid ja väljaminekuid.

Ühisrahastusportaal MONEYZEN lähtub laenutaotluse menetlusel vastutustundliku laenamise põhimõttest.

Pärast laenutaotluse esitamist ühisrahastusportaalis MONEYZEN järgneb laenutaotleja krediidiskoori määramine. Kui taotleja krediidiskoor on väiksem kui 500, laenutaotlust investoritele laenupakkumiste tegemiseks ei esitata. Sellest kõrgema krediidiskoori korral leiab aga portaal kõik laenutaotleja krediidiskoorile ja taotluse laenuperioodile vastavad investorite pakkumised ning järjestab need intressimäära alusel. Pakkumine koostatakse kõige soodsamate tingimustega ehk valitakse madalama võimaliku intressimääraga pakkumised.

Laenutaotlejal on õigus aktsepteerida laenupakkumine kolme päeva jooksul pakkumise kuupäevast. Selle aja jooksul on Sinu laenupakkumise summa reserveeritud.

Kui MONEYZEN teeb Sinu investeerimisportfelli arvelt laenupakkumise, on Su raha pakkumise ulatuses reserveeritud kuni taotleja laenupakkumise aktsepteerib. Reserveeritud raha Sa kasutada ei saa. Raha saab olla broneeritud kuni kolm päeva, seejärel laenupakkumine tühistatakse ning Sul on võimalik raha taas investeerimiseks kasutada.

Sinu tulu tekib välja laenatud laenude intressidest, mille Sa määrad oma portfellide investeerimistingimuses. Minimaalne intressimäär, mida Sul on võimalik määrata investeerimistingimusena, on 5%. Kuna MONEYZENi laen on tagatiseta laen, on tõenäoline, et mõned laenajad ei suuda oma kohustusi täita ning sellest tuleneb kahjum, mille puhul võid Sa kaotada nii intressitulu kui ka laenu põhiosa jäägi. Oma portfelli seadistades, saad näha MONEYZENi poolt pakutud turuintressimäärasid vastavalt krediidiskoorivahemikele.

Sarnaselt kõikidele teistele investeerimisvõimalustele on MONEYZENis investeerides mõned riskid. Nendeks võivad olla näiteks mõne laenaja suutmatus laenu tagasi maksta (krediidirisk) või ühisrahastusportaali MONEYZEN haldava Moneyzen OÜ maksevõimetus (tegevusrisk). Juhul, kui see on Sinu esmakordne investeering, soovitame tutvuda Finantsinspektsiooni investeerimisriskide ülevaate ja investeeringuotsuste mõjuteguritega.

Laenuvõtja krediidiriski realiseerumine tähendab laenuandja jaoks laenu täielikku või osalist mahakandmist ehk raha kaotust. Ükski tegutsevatest isikult isikule laenuportaalidest maailmas ei ole suutnud seda riski viia nullini, seda ei suuda ka krediidiasutused. Laenuvõtja krediidirisk lasub laenuandjal.

Laenuportaalide tegevusriski realiseerumisel võib portaal olla suutmatu tegevust jätkata. Ükski portaal ei saa ka väga suure põhikapitali ja kasumliku tegutsemise korral anda lõplikku garantiid, kuigi portaali haldava ettevõtte pikaajaline tegutsemine, professionaalne ja kogemustega juhtkond, järelevalve, ja muud asjaolud võimaldavad järeldada, et tegevusrisk on võrreldes konkurentidega madalam.

https://www.minuraha.ee/et/mis-investeerimine

Krediidirisk on võimalus, et kohustust ei maksta tagasi. Krediidiriski realiseerumisel saab laenuandja kahju kas laenu täies ulatuses või osaliselt.

Laenuvõtja krediidiriski hindamiseks kasutame finantsteenuste sektoris kasutusel olevat lähenemisviisi, millele pidevalt otsime paremaid täiendusi.. See ei tähenda, et meie lähenemine on eksimatu, vaid püüdleme pidevalt paremate võimalike meetodite kasutamise poole laenuvõtja krediidiriski minimaalsele tasemele viimiseks.

Krediidiriski hindamiseks määratakse igale laenutaotlejale krediidiskoor, mis on laenaja krediidivõimet iseloomustav näitaja. See arvutatakse laenaja maksekäitumise ja finantsandmete põhjal. Krediidiskoori abil hinnatakse eraisiku võimekust maksekohustuste täitmisega toime tulla. Üldjuhul näitab kõrgem krediidiskoor eraisiku suutlikkust oma kohustustega hästi toime tulla. Madalama krediidiskooriga isikute puhul võib kohustuste täitmisel tekkida tõrkeid.

Hajuta oma raha paljude laenuvõtjate vahel. Investeerides oma raha paljude sobiva riskitasemega laenajate vahel väikeste summade kaupa, vähendad Sa ühe laenajaga seotud krediidiriski mõju oma investeerimisportfellile.

Selle saavutamiseks, investeeri võimalusel kõikides krediidiskooringu vahemikes koos maksimaalse laenu perioodiga, aga määra igasse laenu investeeritav summa pigem väiksem. Nii mõjutab iga üksik lootusetult laekuvaks muutunud laenuleping võimalikult vähe Sinu kogu investeerimisportfelli tootlust.

MONEYZENi eesmärk on tagada minimaalne võlglaste arv, kuid täielikult me neid välistada ei saa. Seetõttu võib aeg-ajalt mõni laenaja sattuda olukorda, mis mõjutab tema maksevõimet negatiivselt ja laenu tagasimaksed võivad hilineda. Selleks, et rahakasvatamise kõrval oleks Sul võimalik elu nautida ja tegeleda tegevustega, mis teevad Sind õnnelikuks, menetlevad võlglasi MONEYZENi töötajad või võlamenetluseks palgatud professionaalid.

MONEYZENis on välja töötatud põhjalik võlamenetlusskeem, mida rakendame kõikidele tagasimaksetega hilinejatele. Võlamenetlustoiming koosneb võlglasega suhtlemisest – enne maksetähtaega teavitame lähenevast maksetähtajast ning hilinemise korral tuletame seda meelde. MONEYZEN edastab meeldetuletussõnumeid, -meile ja -kirju, samuti on kohustuslik telefonikontakt või kohtumine võlglasega, võlgniku andmete avaldamine maksehäireregistris ning viimase sammuna ka kohtumenetlus. Sarnaseid võlamenetlustoiminguid kasutatakse nii krediidiasutustes kui ka finantseerimisettevõtetes.

Investori tasud leiad MONEYZENi hinnakirjast.

Laenulepingute nimekirjas saab näha erinevaid laenulepingute staatuseid. Allpool on välja toodud kõik võimalikud staatused, mis laenulepingul esineda võivad:

 • Zen – tähendab, et laenaja on täitnud kõik laenulepingust tulenevad kohustused tähtaegselt.
 • Zen-1 – tähendab, et laenulepingu alusel on tähtaegselt tasumata 1 osamakse (k.a. osaliselt).
 • Zen-2 jne – tähendab, et laenulepingu alusel on tähtaegselt tasumata 2 (või vastava staatuse nimetuses olev arv) osamakset (k.a. osaliselt).
 • Võlgade sissenõudmine – hõlmab üle 90p. ületähtajalisi lepinguid kuni lepingu ülesütlemist MONEYZENi poolt mittetasumise eest.
 • Kohtumenetlus (Legal action) – tähendab, et võlglase suhtes on teostatud sissenõudmise tegevus, mh kohtusse üleandmine ja/või täitemenetluse algatamine või võlglasega maksegraafiku sõlmimine kas kohtuliku kompromissina või kohtuotsuse alusel, teatud juhtudel kohtuvälise kompromissi sõlmimine.
 • Tähtaegselt tasutud – laen on laenulepingu järgi tagasi makstud.
 • Ennetähtaegselt tasutud – laen on tagasi makstud enne tähtaja saabumist vastavalt lepingule.
 • Tasutud taganenud (Resolved Withdrawn) – laenaja on laenulepingust taganenud ning tagasi maksnud
 • Tasutud Kohtumenetlus (Resolved Legal action) – laenaja on sattunud kohtumenetluse (Legal action) staatusesse ja sellest tulenevalt on laen tagasi makstud.