Investeerimisjuhis

Alljärgnevalt toome esile vastused enim esitatud küsimustele. Juhul, kui Sa ei leia oma küsimusele vastust palume julgelt ühendust võtta meie laenunõustajatega helistades numbrile +372 588 55553 või saates meile e-kirja aadressile [email protected]

Mis on MONEYZEN?

MONEYZEN on finantsportaal, kus inimesed saavad üksteisele raha laenata. Finantsportaal osutab teenuseid nii laenuandjatele ehk investoritele kui ka laenusaajatele ehk laenajatele. Erinevalt pankadest, kes samuti hoiustajate raha laenavad, on meie finantsportaalis investorite teenitav intressitulu pangahoiuse või -deposiidi omast oluliselt kõrgem.

Mis on investeerimine?

Investeerimine on raha eesmärgipärane kasvatamine, kuid iga investeeringuga kaasneb ka risk kapitali kaotada. Seetõttu tuleb iga investeerimisvõimaluse riske hoolikalt vaagida ja teha kaalutletud ja läbimõeldud otsuseid.

Kui Sa pole investeerimisega varem kokku puutunud, soovitame alustuseks tutvuda Finantsinspektsiooni investeerimistegevuse alustamise nõuannetega) ja investeerimisriskide ülevaatega.

Kes saavad MONEYZENis investeerida?

MONEYZENis saab investeerida vähemalt 18-aastane Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi kodanik või alaline elanik ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi juriidiline isik. Juhul, kui registreerid end esmakordselt kasutajaks, saad korraga esitada sooviavalduse juriidilise isiku registreerimiseks. Juhul, kui juba oled registreerinud kasutajaks füüsilise isikuna saad edastada MONEYZENile sooviavalduse juriidilise isiku registreerimiseks. Juriidilise isiku registreerimiseks on Sul vaja esitada ettevõtte esindamise õigust tõendav dokument.

Mida on vaja teada, et alustada MONEYZENis investeerimist?

MONEYZENi finantsportaalis on investeerimine lihtne ja selge – sellega saab kogemustega investori kõrval hakkama nii ettevõtlik koduperenaine kui ka juba seenioriikka jõudnud inimene.

Kui Sa pole investeerimisega väga palju kokku puutunud, soovitame alustuseks tutvuda Finantsinspektsiooni investeerimistegevuse alustamise nõuannetega ja investeerimisriskide ülevaatega.

Millisest summast alates saab investeerimisega alustada?

Füüsilise isikuna saad investeerimist alustada juba kahekümne euroga, küll aga soovitame alustada pigem suurema summaga, näiteks 100 euroga. Juriidilistel isikutel soovitame samuti alustada pigem suurema summaga. Kui Sul pole varasemat investeerimiskogemust, küsi nõu meie nõustajatelt ning eelista esialgu madalama riskiga investeerimisstrateegiat.

Millistes olukordades on nõutav minu isikusamasuse vahetu tuvastamine?

Kui Sinu tehingutega seotud väljaminevate maksete kogusumma ühes kalendrikuus ületab 15 000 eurot eraisiku puhul ja 25 000 eurot juriidilise isiku puhul, on nõutav ka Sinu isiku vahetu (näost-näkku või infotehnoloogiliste vahendite abil) tuvastamine. Isikusamasust on võimalik tuvastada MONEYZENi kontoris. Loe rohkem isikusamasuse tuvastamise kohta siit

Kuidas on investeeritud raha MONEYZENis kaitstud?

Virtuaalkontol asuv raha on Sinu raha. Raha, mille oled MONEYZENi portaali kandnud, kuulub Sulle. Saad selle iga hetk isiklikule arveldusarvele tagasi kanda. Virtuaalkontol asuva raha kasutamist reguleerivad üldtingimused – MONEYZEN kasutab Sinu raha vaid kokkulepitud investeerimistingimuste raames.

Investeeringute laekumised kuuluvad Sinule. Kõik investeeringute tagasimaksed kuuluvad vastavalt üldtingimustele Sinule. Investeeringute puhul tuleb arvestada, et need laekuvad laenajate tagasimaksetena investeerimistingimustes määratud laenuperioodi jooksul.

Võlglastega tegeletakse kuni võlgade sissenõudmiseni. Sinu poolt välja laenatud investeeringute haldamisega tegeleb MONEYZEN parimal moel. Võlglastest laenusaajatega tegeleb MONEYZEN aktiivselt kuni võlgade sissenõudmiseni.

Hüvitusfond ZenFund võib hüvitada algkapitali kaotuse. Kui kohtumenetluse tulemusel Sa siiski oma algset laenusummat tagasi ei saa, võib selle kahju hüvitada MONEYZENi ZenFund.

Kuidas MONEYZENis investeerida?

MONEYZENis investeerimise alustamine on lihtne ja koosneb kolmest sammust

1. Registreeru Registreeru portaali kasutajaks. Võimaldame Sulle juurdepääsu MONEYZENi ühisrahastusportaali sisekeskkonda.

2. Tee ülekanne Raha ülekandmisel märgi kindlasti maksekorraldusele personaalne viitenumber, mille leiad menüüst arvelduste või oma andmete alajaotusest.

3. Seadista investeerimistingimused Pärast raha laekumist portaali virtuaalkontole, saad määrata MONEYZENi personaalsed investeerimistingimused: laenuliik, laenutaotleja krediidiskoor, laenu periood, soovitav intress ja maksimaalne investeeringu ühe laenulepingu kohta. Nimetatud tingimuste järgi hakkab MONEYZEN tegema pakkumisi laenutaotlejatele.

Mida tähendavad MONEYZEN investeerimisstrateegiad?

Investeerimiseks on võimalik valida investeerimisstrateegia, vastavalt kas madala, keskmise või kõrge riskiga. Erinevus seisneb selles, millistesse riskiskooringu vahemikesse raha investeeritakse.

Madala riskitaseme korral investeeritakse raha kõrgematesse skooringuvahemikesse (701-1000). Sel juhul on investeeringul stabiilne mõõdukas tootlus, portfelli kvaliteet on väga hea.

Keskmise riskitaseme korral investeeritakse lisaks madala riskitasemega strateegias olevatele ka keskmisest riskantsematesse skooringuvahemikesse (601-1000). Sel juhul on laenuportfell tasakaalustatud riskihajutusega

Kõrge riskitaseme korral investeeritakse lisaks keskmise riskitasemega strateegias olevatele ka kõige riskantsematesse skooringuvahemikesse (501-1000). Sel juhul on laenuportfell enim hajutatud, pakkudes kõrgemat tootlust, kuid tuleb arvestada, et laenuportfellis võib olla keskmisest kõrgem halbade laenude osakaal.

Sul on võimalik igal ajahetkel investeerimisstrateegiat kohandada vastavalt oma soovidele.

Kuidas tehakse laenupakkumisi MONEYZENis?

Pärast investeerimistingimuste kinnitamist ja raha laekumist investeerimiskontole alustab portaal kohe laenupakkumiste tegemist laenuvõtjatele. Laenupakkumiste tegemine on automatiseeritud toiming. Sul ei ole vaja arvutiekraani taga aega kulutada – sobiva laenutaotluse korral teeb MONEYZEN ise laenutaotlusele pakkumise vastavalt Sinu määratud investeerimistingimustele. Sinu raha teenib lisa, samal ajal kui Sa saad tegeleda enda jaoks meeldivate tegevustega.

Mida tähendab laenuvõtja krediidiskoor?

Krediidiskoor on laenaja krediidivõimet iseloomustav näitaja, mis arvutatakse laenuvõtja maksekäitumise ja finantsandmete põhjal. Krediidiskoori järgi hinnatakse eraisiku võimekust maksekohustuste täitmisega toime tulla. Üldjuhul näitab kõrgem krediidiskoor eraisiku suutlikkust oma kohustustega hästi toime tulla. Madalama krediidiskooriga isikute puhul võib kohustuste täitmisel tekkida tõrkeid.

MONEYZEN jaotab laenutaotlused krediidiskoori järgi viie rühma:
Madal risk 901–1000
Madal keskmine risk 801-900
Keskmine risk 701-800
Kõrge keskmine risk 601-700
Kõrge risk 500-600

Krediidiskoor 901–1000 näitab, et tegemist on kõige kõrgema krediidiskooriga laenuvõtjaga (ehk madala riskiga), kelle puhul üldjuhul on risk viivitusteks ja maksejõuetuse tekkeks kõige madalam, krediidiskoor 500–600 näitab seevastu kõrgemat riski.

Krediidiskoor arvutatakse tavaliselt sissetulekute, väljaminekute, olemasolevate kohustuste mahu ja igakuiste kohustuste tagasimaksete suuruse järgi. Arvesse võetakse muud tegurid ja asjaolud, mis võivad mõjutada sissetulekuid ja väljaminekuid.

Ühisrahastusportaal MONEYZEN lähtub laenutaotluse menetlusel vastutustundliku laenamise põhimõttest.

Kuidas valib MONEYZEN laenutaotlustele pakkumised investorite seast?

Pärast laenutaotluse esitamist ühisrahastusportaalis MONEYZEN järgneb laenutaotleja krediidiskoori määramine. Kui taotleja krediidiskoor on väiksem kui 500, laenutaotlust investoritele laenupakkumiste tegemiseks ei esitata. Sellest kõrgema krediidiskoori korral leiab aga portaal kõik laenutaotleja krediidiskoorile ja taotluse laenuperioodile vastavad investorite pakkumised ning järjestab need intressimäära alusel. Pakkumine koostatakse kõige soodsamate – madalama intressimääraga pakkumised esmalt – tingimustega.

Kui kaua on laenutaotlejal õigus laenulepingut sõlmimida?

Laenutaotlejal on õigus aktsepteerida laenupakkumine kolme päeva jooksul pakkumise kuupäevast. Selle aja jooksul on Sinu laenupakkumise summa reserveeritud.

Mida tähendab laenupakkumise reserveerimine?

Kui MONEYZEN teeb Sinu investeerimisportfelli arvelt laenupakkumise, on Su raha pakkumise ulatuses reserveeritud kuni taotleja laenupakkumise aktsepteerib. Reserveeritud raha Sa kasutada ei saa. Raha saab olla broneeritud kuni kolm päeva, seejärel laenupakkumine tühistatakse ning Sul on võimalik raha taas investeerimiseks kasutada.

Kes tegeleb võlglastega?

MONEYZENi eesmärk on olla kvaliteetne ja mugav finantsportaal. Rahakasvatamise kõrval on Sul võimalik elu nautida ja tegeleda tegevustega, mis teevad Sind õnnelikuks. Mõni laenaja võib aga sattuda olukorda, mis mõjutab tema maksevõimet ja seetõttu võivad tagasimaksed hilineda. MONEYZENi võlglasi menetlevad MONEYZENi töötajad ja MONEYZENi poolt võlamenetluseks palgatud professionaalid.

Millist tulu võib loota investeerimisel MONEYZENis?

Sinu tulu tekib välja laenatud laenude intressidest, mille Sa määrad oma portfellide investeerimistingimuses. Minimaalne intressimäär, mida Sul on võimalik määrata investeerimistingimusena, on 5%. Kuna MONEYZENi laen on tagatiseta laen, on tõenäoline, et mõned laenajad ei suuda oma kohustusi täita ning sellest tuleneb kahjum, mille puhul võid Sa kaotada nii intressitulu kui ka laenu põhiosa jäägi. Oma portfelli seadistades saad näha MONEYZENi poolt pakutud turuintressimäärasid vastavalt krediidiskoorivahemikele.

Millised riskid kaasnevad MONEYZENis investeerimisel?

Sarnaselt kõikidele teistele investeerimisvõimalustele on MONEYZENis investeerides mõned riskid. Nendeks võivad olla näiteks mõne laenaja suutmatus laenu tagasi maksta (krediidirisk) või ühisrahastusportaali MONEYZEN haldava Moneyzen OÜ maksevõimetus (tegevusrisk). Juhul, kui see on Sinu esmakordne investeering, soovitame tutvuda Finantsinspektsiooni investeerimisriskide ülevaate ja investeeringuotsuste mõjuteguritega.

Laenuvõtja krediidiriski realiseerumine tähendab laenuandja jaoks laenu täielikku või osalist mahakandmist ehk raha kaotust. Ükski tegutsevatest isikult isikule laenuportaalidest maailmas ei ole suutnud seda riski viia nullini, seda ei suuda ka krediidiasutused. Laenuvõtja krediidirisk lasub laenuandjal.

Laenuportaalide tegevusriski realiseerumisel võib portaal olla suutmatu tegevust jätkata. Ükski portaal ei saa ka väga suure põhikapitali ja kasumliku tegutsemise korral anda lõplikku garantiid, kuigi portaali haldava ettevõtte pikaajaline tegutsemine, professionaalne ja kogemustega juhtkond, järelevalve, ja muud asjaolud võimaldavad järeldada, et tegevusrisk on võrreldes konkurentidega madalam.

Mis on krediidirisk?

Krediidirisk on võimalus, et kohustust ei maksta tagasi. Krediidiriski realiseerumisel saab laenuandja kahju kas laenu täies ulatuses või osaliselt.

Laenuvõtja krediidiriski hindamiseks kasutame finantsteenuste sektoris kasutusel olevat lähenemisviisi, millele pidevalt otsime paremaid täiendusi.. See ei tähenda, et meie lähenemine on eksimatu, vaid püüdleme pidevalt paremate võimalike meetodite kasutamise poole laenuvõtja krediidiriski minimaalsele tasemele viimiseks.

Krediidiriski hindamiseks määratakse igale laenutaotlejale krediidiskoor, mis on laenaja krediidivõimet iseloomustav näitaja. See arvutatakse laenaja maksekäitumise ja finantsandmete põhjal. Krediidiskoori abil hinnatakse eraisiku võimekust maksekohustuste täitmisega toime tulla. Üldjuhul näitab kõrgem krediidiskoor eraisiku suutlikkust oma kohustustega hästi toime tulla. Madalama krediidiskooriga isikute puhul võib kohustuste täitmisel tekkida tõrkeid.

Kuidas vähendada oma investeerimisportfelli riskitaset?

Hajuta oma raha paljude laenuvõtjate vahel. Investeerides oma raha paljude sobiva riskitasemega laenajate vahel väikeste summade kaupa, vähendad Sa ühe laenajaga seotud krediidiriski mõju oma investeerimisportfellile.

Selle saavutamiseks, investeeri võimalusel kõikides krediidiskooringu vahemikes koos maksimaalse laenu perioodiga, aga määra igasse laenu investeeritav summa pigem väiksem. Nii mõjutab iga üksik lootusetult laekuvaks muutunud laenuleping võimalikult vähe Sinu kogu investeerimisportfelli tootlust.

Kuidas tegeleb MONEYZEN võlglastest laenuvõtjatega?

MONEYZENi eesmärk on tagada minimaalne võlglaste arv, kuid täielikult me neid välistada ei saa. Seetõttu võib aeg-ajalt mõni laenaja sattuda olukorda, mis mõjutab tema maksevõimet negatiivselt ja laenu tagasimaksed võivad hilineda. Selleks, et rahakasvatamise kõrval oleks Sul võimalik elu nautida ja tegeleda tegevustega, mis teevad Sind õnnelikuks, menetlevad võlglasi MONEYZENi töötajad või võlamenetluseks palgatud professionaalid.

MONEYZENi ühisrahatusportaal on välja töötanud põhjaliku võlamenetlusskeemi, mida rakendame kõikidele tagasimaksetega hilinejatele. Võlamenetlustoiming koosneb võlglasega suhtlemisest – enne maksetähtaega teavitame lähenevast maksetähtajast ning hilinemise korral tuletame seda meelde. MONEYZEN edastab meeldetuletussõnumeid, -meile ja -kirju, samuti on kohustuslik telefonikontakt või kohtumine võlglasega, võlgniku andmete avaldamine maksehäireregistris ning viimase sammuna ka kohtumenetlus. Sarnaseid võlamenetlustoiminguid kasutatakse nii krediidiasutustes kui ka finantseerimisettevõtetes.

Võlgade sissenõudmisest loe veel siin.

Millised on MONEYZENi teenustasud?

Investori tasud leiad MONEYZENi hinnakirjast.

Mida laenude staatused tähendavad MONEYZENis?

Laenulepingute nimekirjas saab näha erinevaid laenulepingute staatuseid. Allpool on välja toodud kõik võimalikud staatused, mis laenulepingul esineda võivad:

Zen - tähendab, et laenaja on täitnud kõik laenulepingust tulenevad kohustused tähtaegselt.
Zen-1 - tähendab, et laenulepingu alusel on tähtaegselt tasumata 1 osamakse (k.a. osaliselt).
Zen-2 jne - tähendab, et laenulepingu alusel on tähtaegselt tasumata 2 (või vastava staatuse nimetuses olev arv) osamakset (k.a. osaliselt).
Võlgade sissenõudmine - hõlmab üle 90p. ületähtajalisi lepinguid kuni lepingu ülesütlemist MONEYZENi poolt mittetasumise eest.
Kohtumenetlus (Legal action) - tähendab, et võlglase suhtes on teostatud sissenõudmise tegevus, mh kohtusse üleandmine ja/või täitemenetluse algatamine või võlglasega maksegraafiku sõlmimine kas kohtuliku kompromissina või kohtuotsuse alusel, teatud juhtudel kohtuvälise kompromissi sõlmimine.
Tähtaegselt tasutud - laen on laenulepingu järgi tagasi makstud.
Ennetähtaegselt tasutud - laen on tagasi makstud enne tähtaja saabumist vastavalt lepingule.
Tasutud taganenud (Resolved Withdrawn) - laenaja on laenulepingust taganenud ning tagasi maksnud
Tasutud Kohtumenetlus (Resolved Legal action) - laenaja on sattunud kohtumenetluse (Legal action) staatusesse ja sellest tulenevalt on laen tagasi makstud.