Investeerimisjuhis

Alljärgnevalt toome esile vastused enim esitatud küsimustele. Juhul, kui Sa ei leia oma küsimusele vastust palume julgelt ühendust võtta meie laenunõustajatega helistades numbrile +372 588 55553 või saates meile e-kirja aadressile info@moneyzen.eu

What is MoneyZen?

MoneyZen is a financial portal, where people can grant loans to each other. The portal provides services to lenders (investors) as well as borrowers. Compared to banks, who are also lending money deposited by the people, the interest revenue earned by investors in our financial portal is much higher than in case of bank deposit.

Mis on MoneyZen?

MoneyZen on finantsportaal, kus inimesed saavad üksteisele raha laenata. Finantsportaal osutab teenuseid nii laenuandjatele ehk investoritele kui ka laenusaajatele ehk laenajatele. Erinevalt pankadest, kes samuti hoiustajate raha laenavad, on meie finantsportaalis investorite teenitav intressitulu pangahoiuse või -deposiidi omast oluliselt kõrgem.

What is investing?

MoneyZen on:
1. Lihtne, kiire ja paindlik.
Raha liigub kiirelt ning kõik toimingud on lihtsad ja käepärased, iga kasutaja saab valida sobivad personaalsed tingimused.

2. Täisautomaatne
Portaal teeb investeeringuid vastavalt etteantud tingimustele automaatselt ning edastab investeerimissoovitusi. Pole vaja pidevalt portaali sisse- ja välja logida, et oma investeeringuid jälgida ja juhtida.

3. Usaldusväärne
Laenaja maksevõimet saab hinnata krediidiskoori järgi. Samuti on portaali juhtkond end pangandusvaldkonnas tõestanud.

4. Nõuandlik
Läheneme igale investorile personaalselt ning nõustame igaühte isiklikult.

Mis on investeerimine?

Investeerimine on raha eesmärgipärane kasvatamine, kuid iga investeeringuga kaasneb ka risk kapitali kaotada. Seetõttu tuleb iga investeerimisvõimaluse riske hoolikalt vaagida ja teha kaalutletud ja läbimõeldud otsuseid.

Kui Sa pole investeerimisega varem kokku puutunud, soovitame alustuseks tutvuda Finantsinspektsiooni investeerimistegevuse alustamise nõuannetega) ja investeerimisriskide ülevaatega.

Kes saavad MoneyZenis investeerida?

MoneyZenis saab investeerida vähemalt 18-aastane Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi kodanik või alaline elanik ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi juriidiline isik.

Mida on vaja teada, et alustada MoneyZenis investeerimist?

MoneyZeni finantsportaalis on investeerimine lihtne ja selge – sellega saab kogemustega investori kõrval hakkama nii ettevõtlik koduperenaine kui ka juba seenioriikka jõudnud inimene.

Kui Sa pole investeerimisega väga palju kokku puutunud, soovitame alustuseks tutvuda Finantsinspektsiooni investeerimistegevuse alustamise nõuannetega ja investeerimisriskide ülevaatega.

Millisest summast alates saab investeerimisega alustada?

Eraisikuna saad investeerimist alustada juba kümne euroga, küll aga soovitame alustada pigem suurema summaga, näiteks 100 euroga. Juriidilistel isikutel soovitame samuti alustada pigem suurema summaga, sest ettevõtte registreerimistasu on juba kümme eurot. Kui Sul pole varasemat investeerimiskogemust, küsi nõu meie nõustajatelt ning eelista esialgu konservatiivsemaid investeerimisstrateegiaid.

Millistes olukordades on nõutav minu isikusamasuse vahetu tuvastamine?

Kui Sinu tehingutega seotud väljaminevate maksete kogusumma ühes kalendrikuus ületab 15 000 eurot eraisiku puhul ja 25 000 eurot juriidilise isiku puhul, on nõutav ka Sinu isiku vahetu (näost-näkku või infotehnoloogiliste vahendite abil) tuvastamine. Isikusamasust on võimalik tuvastada MoneyZeni kontoris. Loe rohkem isikusamasuse tuvastamise kohta siit

Kuidas on investeeritud raha MoneyZenis kaitstud?

Virtuaalkontol asuv raha on Sinu raha. Raha, mille oled MoneyZeni portaali kandnud, kuulub Sulle. Saad selle iga hetk isiklikule arveldusarvele tagasi kanda. Virtuaalkontol asuva raha kasutamist reguleerivad üldtingimused – MoneyZen kasutab Sinu raha vaid kokkulepitud investeerimistingimuste raames.

Investeeringute laekumised kuuluvad Sinule. Kõik investeeringute tagasimaksed kuuluvad vastavalt üldtingimustele Sinule. Investeeringute puhul tuleb arvestada, et need laekuvad laenajate tagasimaksetena investeerimistingimustes määratud laenuperioodi jooksul.

Võlglastega tegeletakse kuni kohtumenetluse lõpuni. Sinu poolt välja laenatud investeeringute haldamisega tegeleb MoneyZen parimal moel, kasutades selleks krediidiasutustes välja kujunenud head tava. Võlglastest laenusaajatega tegeleb MoneyZen aktiivselt kuni kohtumenetluse algatamiseni.

Hüvitusfond ZenFund võib hüvitada algkapitali kaotuse. Kui kohtumenetluse tulemusel Sa siiski oma algset laenusummat tagasi ei saa, võib selle kahju hüvitada MoneyZeni ZenFund.

Kuidas MoneyZenis investeerida?

MoneyZenis investeerimise alustamine on lihtne ja koosneb kolmest sammust

1. Registreeru Registreeru portaali kasutajaks. Võimaldame Sulle juurdepääsu MoneyZeni finantsportaali sisekeskkonda. Paremaks investeerimisnõustamiseks palume täita Sinu varasemat investeerimistegevust hõlmava küsimustiku.

2. Kanna raha finantsportaali Raha ülekandmisel märgi kindlasti maksekorraldusele personaalne viitenumber, mille leiad menüüst arvelduste või oma andmete alajaotusest.

3. Seadista investeerimistingimused Pärast raha laekumist portaali virtuaalkontole, saad määrata MoneyZeni personaalsed investeerimistingimused: laenuliik, laenutaotleja krediidiskoor, laenuperiood ja soovitav intress. Nimetatud tingimuste järgi hakkab MoneyZen tegema pakkumisi laenutaotlejatele. Investoril on võimalik koostada mitu erinevat investeerimistingimuste loetelu ehk investeerimisportfelli.

Kuidas seadistada investeerimistingimused?

Portaalis on võimalik seadistada erinevate tingimustega investeerimisportfelle, kuhu MoneyZen hakkab otsima sobivaid laenutaotlusi. Investeerimistingimused on Sul võimalik seadistada kas MoneyZeni soovituste järgi (riskiprofiilile vastava investeerimisstrateegia valik) või iseseisvalt.

Mis on investori riskiprofiil?

MoneyZen selgitab Sinu isikliku riskiprofiili, mille järgi saab hinnata Su suhtumist investeerimisega kaasnevatesse riskidesse ning soovitada riskiprofiilile vastavat investeerimisstrateegiat.

Mida tähendavad MoneyZen investeerimisstrateegiad?

1. Konservatiivne strateegia Konservatiivse strateegia eesmärk on eelkõige algkapitali kaitsmine. Investeering peab küll kasvama, kuid see on hajutatud konservatiivselt – keskmisest suurema hajutusega. Laenuportfell koosneb keskmisest madalama krediidiriskiga (kõrgema krediidiskooriga laenajate) laenulepingutest, investeeringul on stabiilne väike tootlus. Algkapitali kaitsmise strateegia kohaldumisel MoneyZenis on laenuportfelli moodustamine aeglane protsess, kuid portfelli kvaliteet (risk ja hajutatus) on kõrgeim. Tootlus on strateegiatest madalaim, kuid kindel.

2. Mõõdukalt konservatiivne strateegia Mõõdukalt konservatiivse strateegia eesmärk on algkapitali kaitsmine, kuid võrreldes eelmise strateegiaga on kapitali juurdekasvu ootus kõrgem ja investor on valmis võtma kõrgemat riski. Investeering on hajutatud konservatiivselt – keskmisest suurema hajutatusega. Laenuportfell koosneb keskmisest madalama krediidiriskiga (kõrgema krediidiskooriga laenajate) laenulepingutest, investeeringuportfellil on stabiilne väike tootlus. Strateegia kohaldumisel MoneyZenis on laenuportfelli moodustamine keskmisest aeglasem protsess, kuid portfelli kvaliteet (risk ja hajutatus) on kõrge. Tootlus on keskmisest madalam, kuid portfelli kvaliteet on väga hea.

3. Tasakaalustatud strateegia Tasakaalustatud strateegia eesmärk on kapitali säilitamine ja juurdekasv. Kapitali kasvatatakse tasakaalustatud riskihajutusega mõõduka krediidiriskiga laenulepingutest koosneva laenuportfelli abil. Oodatav on MoneyZeni keskmine kapitali juurdekasv. Portfelli kvaliteet on hea, kuid portfell sisaldab ka madalama krediidiriskiga laenuvõtjate laene, mis võivad mõjutada kapitali juurdekasvu kiirust. Portfelli moodustamine toimub mõõduka kiirusega, kiiremini kui konservatiivsete strateegiate puhul ja aeglasemalt kui liberaalsemate strateegiate puhul.

4. Mõõdukalt agressiivne strateegia Mõõdukalt agressiivse strateegia eesmärk on saavutada kapitali juurdekasv, seda ka algkapitali kaotusriski hinnaga. Tegemist on keskmisest madalama hajutusega ja kõrgema krediidiriskiga laenuportfelliga. Kapitali juurdekasv on keskmisest kõrgem, kuid laenuportfellis on keskmisest kõrgem ka halbade laenude osakaal, mis kapitali juurdekasvu mõjutab. Portfell moodustub kiiremini, kuid sisaldab enam kõrge krediidiriskiga laenulepinguid.

5. Agressiivne strateegia Agressiivse strateegia eesmärk on kapitali kõige kiirem juurdekasv. Kapitali kasvu saavutamiseks koosneb osa portfellist ka kõrgema krediidiriskiga laenulepingutest. Portfell moodustub kõige kiiremini, kuid kapitali juurdekasvu mõjutab oluliselt madala krediidiriskiga laenulepingutest tulenev kapitali kaotus.

Sul on võimalik igal ajahetkel investeerimisstrateegiat kohandada vastavalt oma soovidele.

Kuidas tehakse laenupakkumisi MoneyZenis?

Pärast investeerimistingimuste kinnitamist ja raha laekumist investeerimiskontole alustab portaal kohe laenupakkumiste tegemist laenuvõtjatele. Laenupakkumiste tegemine on automatiseeritud toiming. Sul ei ole vaja arvutiekraani taga aega kulutada – sobiva laenutaotluse korral teeb MoneyZen ise laenutaotlusele pakkumise vastavalt Sinu määratud investeerimistingimustele. Sinu raha teenib lisa, samal ajal kui Sa saad tegeleda enda jaoks meeldivate tegevustega.

Mida tähendab laenuvõtja krediidiskoor?

Krediidiskoor on laenaja krediidivõimet iseloomustav näitaja, mis arvutatakse laenuvõtja maksekäitumise ja finantsandmete põhjal. Krediidiskoori järgi hinnatakse eraisiku võimekust maksekohustuste täitmisega toime tulla. Üldjuhul näitab kõrgem krediidiskoor eraisiku suutlikkust oma kohustustega hästi toime tulla. Madalama krediidiskooriga isikute puhul võib kohustuste täitmisel tekkida tõrkeid.

MoneyZen jaotab laenutaotlused krediidiskoori järgi nelja rühma:
Krediidiskoori vahemik 901–1000
Krediidiskoori vahemik 801-900
Krediidiskoori vahemik 701-800
Krediidiskoori vahemik 601-700
Krediidiskoori vahemik 500-600

Krediidiskoor 901–1000 näitab, et tegemist on kõige kõrgema krediidiskooriga laenuvõtjaga, kelle puhul üldjuhul on risk viivitusteks ja maksejõuetuse tekkeks kõige madalam, krediidiskoor 500–700 näitab seevastu kõrget riski.

Kuidas arvutatakse krediidiskoor?

Krediidiskoor arvutatakse tavaliselt sissetulekute, väljaminekute, olemasolevate kohustuste mahu ja igakuiste kohustuste tagasimaksete suuruse järgi. Arvesse võetakse ka ametit, tööandjaga seotud infot ja töösuhte pikkust, haridust, pereseisu ja ülalpeetavate arvu – kõiki sissetulekuid ja väljaminekuid mõjutavaid asjaolusid.

MoneyZeni finantsportaal lähtub laenutaotluse menetlusel vastutustundliku laenamise põhimõttest.

Kuidas kasutada krediidiskoori oma investeerimistingimusena?

Krediidiskoor on üks investeerimistingimuste näitaja, mille abil Sa määrad, millistele laenutaotlustele oled Sa valmis pakkumist tegema. Valides pakkumised ainult kõige kõrgema krediidiskooriga laenutaotlejatele, on Sinu portfelli investeeringud kõige madalama krediidiriskiga. Samas soovivad kõik investorid anda just sellistele laenutaotlejatele laenu ning mõned neist on valmis seda tegema väga madala intressimääraga.

Kuidas valib MoneyZen investorile laenutaotlusi?

Pärast laenutaotluse esitamist MoneyZeni finantsportaalis järgneb laenutaotleja krediidiskoori määramine. Kui taotleja krediidiskoor on väiksem kui 500, laenutaotlust investoritele laenupakkumiste tegemiseks ei esitata. Sellest kõrgema krediidiskoori korral leiab aga finantsportaal kõik laenutaotleja krediidiskoorile ja taotluse laenuperioodile vastavad investorite pakkumised ning järjestab need intressimäära alusel. Laenupakkumine koostatakse kõige soodsamate tingimuste põhjal.

Kuidas valib MoneyZen laenutaotlustele pakkumised investorite seast?

Pärast laenutaotluse esitamist MoneyZeni finantsportaalis järgneb laenutaotleja krediidiskoori määramine. Kui taotleja krediidiskoor on väiksem kui 500, laenutaotlust investoritele laenupakkumiste tegemiseks ei esitata. Sellest kõrgema krediidiskoori korral leiab aga finantsportaal kõiklaenutaotleja krediidiskoorile ja taotluse laenuperioodile vastavad investorite pakkumised ning järjestab need intressimäära alusel. Pakkumine koostatakse kõige soodsamate – madalama intressimääraga pakkumised esmalt – tingimustega.

Kui tihti saan investeerimistingimusi muuta?

Investeerimiskontodel ehk portfellikontodel saad investeerimistingimusi määrata kuni kolm korda päevas.

Kui kaua on laenutaotlejal õigus laenulepingut sõlmimida?

Laenutaotlejal on õigus aktsepteerida laenupakkumine kolme päeva jooksul pakkumise kuupäevast. Selle aja jooksul on Sinu laenupakkumise summa reserveeritud.

Mida tähendab laenupakkumise reserveerimine?

Kui MoneyZen teeb Sinu investeerimisportfelli arvelt laenupakkumise, on Su raha pakkumise ulatuses reserveeritud kuni taotleja laenupakkumise aktsepteerib. Reserveeritud raha Sa kasutada ei saa. Raha saab olla broneeritud kuni kolm päeva, seejärel laenupakkumine tühistatakse ning Sul on võimalik raha taas investeerimiseks kasutada.

Kes tegeleb võlglastega?

MoneyZeni eesmärk on olla kvaliteetne ja mugav finantsportaal. Rahakasvatamise kõrval on Sul võimalik elu nautida ja tegeleda tegevustega, mis teevad Sind õnnelikuks. Mõni laenaja võib aga sattuda olukorda, mis mõjutab tema maksevõimet ja seetõttu võivad tagasimaksed hilineda. MoneyZeni võlglasi menetlevad MoneyZeni töötajad ja MoneyZeni poolt võlamenetluseks palgatud professionaalid.

Millist tulu võib loota investeerimisel MoneyZenis?

Sinu tulu tekib välja laenatud laenude intressidest, mille Sa määrad oma portfellide investeerimistingimuses. Minimaalne intressimäär, mida Sul on võimalik määrata investeerimistingimusena, on 5%. Kuna MoneyZeni laen on tagatiseta laen, on tõenäoline, et mõned laenajad ei suuda oma kohustusi täita ning sellest tuleneb kahjum, mille puhul võid Sa kaotada nii intressitulu kui ka laenu põhiosa jäägi. Seetõttu soovitame Sul määrata intressimäärad vahemikus 12–20% aastas, kõrgema krediidiskooriga (900-1000) laenutaotlejatele soovitame intressimääraks 12% ja madalama krediidiskooriga (500-700) laenutaotlejatele 20%. MoneyZeni eesmärk on tagada investorite teenistus ehk kapitali juurdekasv vähemalt 12% aastas. Samas ei saa MoneyZen Sulle kindlustada kapitali juurdekasvu.

Millised riskid kaasnevad MoneyZenis investeerimisel?

Sarnaselt kõikidele teistele investeerimisvõimalustele on MoneyZenis investeerides mõned riskid. Nendeks võivad olla näiteks mõne laenaja suutmatus laenu tagasi maksta (krediidirisk) või MoneyZeni finantsportaali haldava Moneyzen OÜ maksevõimetus (tegevusrisk). Juhul, kui see on Sinu esmakordne investeering, soovitame tutvuda Finantsinspektsiooni investeerimisriskide ülevaatega ja investeeringuotsuste mõjuteguritega.

Laenuvõtja krediidiriski realiseerumine tähendab laenuandja jaoks laenu täielikku või osalist mahakandmist ehk raha kaotust. Ükski tegutsevatest isikult isikule laenuportaalidest maailmas ei ole suutnud seda riski viia nullini, seda ei suuda ka krediidiasutused. Laenuvõtja krediidirisk lasub laenuandjal. Arvutame iga meie portaalis investeeriva isiku riskiprofiili ning soovitame sellele vastavaid investeerimisstrateegiaid.

Laenuportaalide tegevusriski realiseerumisel võib portaal olla suutmatu tegevust jätkata. Ükski portaal ei saa ka väga suure põhikapitali ja kasumliku tegutsemise korral anda lõplikku garantiid, kuigi portaali haldava ettevõtte pikaajaline tegutsemine, professionaalne ja kogemustega juhtkond, stabiilsed finantstulemused ja kõrge maksevõime võimaldavad järeldada, et tegevusrisk on võrreldes konkurentidega madalam.

Mis on tegevusrisk?

Tegevusrisk on ettevõtte varade ebaefektiivne juhtimine, mille tulemuseks võib olla ettevõtte maksejõuetus ja suutmatus põhitegevust jätkata, kahju saavad lisaks ettevõtte omanikele ka kliendid ja koostööpartnerid.

MoneyZeni juhtkond ja osanikud on pikaajalise ettevõtlus- ja panganduskogemusega, mis viib MoneyZeni finantsportaali tegevusriski minimaalseks. Investorite raha MoneyZeni arveldusarvetel kuulub vastavalt finantsportaali üldtingimustele investoritele. Kui MoneyZen muutub maksejõuetuks, investorite raha pankrotivara hulka ei arvestata.

Mis on krediidirisk?

Krediidirisk on võimalus, et kohustust ei maksta tagasi. Krediidiriski realiseerumisel saab laenuandja kahju kas laenu täies ulatuses või osaliselt.

Laenuvõtja krediidiriski hindamiseks kasutame pankades kasutusel olevat lähenemisviisi, millele oleme lisanud mitmeid täiendusi. See ei tähenda, et meie lähenemine on eksimatu, vaid püüdleme pidevalt paremate võimalike meetodite kasutamise poole laenuvõtja krediidiriski minimaalsele tasemele viimiseks.

Krediidiriski hindamiseks määratakse igale laenutaotlejale krediidiskoor, mis on laenaja krediidivõimet iseloomustav näitaja. See arvutatakse laenaja maksekäitumise ja finantsandmete põhjal. Krediidiskoori abil hinnatakse eraisiku võimekust maksekohustuste täitmisega toime tulla. Üldjuhul näitab kõrgem krediidiskoor eraisiku suutlikkust oma kohustustega hästi toime tulla. Madalama krediidiskooriga isikute puhul võib kohustuste täitmisel tekkida tõrkeid.

Kuidas vähendada oma investeerimisportfelli riskitaset?

Hajuta oma raha paljude laenuvõtjate vahel. Investeerides oma raha paljude sobiva riskitasemega laenajate vahel väikeste summade kaupa, vähendad Sa ühe laenajaga seotud krediidiriski mõju oma investeerimisportfellile.

Ära laena madala krediidiskooriga laenutaotlejatele. Madala krediidiskooriga laenutaotlejad võivad võrreldes kõrgema krediidiskooriga laenutaotlejatega tõenäolisemalt tagasimaksetega viivitada.

Hoia oma portfelli kõrget kvaliteeti, investeerides kõrge krediidiskooriga laenutaotlustesse. Sellisel juhul teeb MoneyZen pakkumisi väga hea krediidiskooriga laenuvõtjatele, samas ei tohi Su ootus intressimäärale olla väga kõrge, sest usaldusväärsetele ja väga hea maksevõimega laenajatele soovivad laenu anda praktiliselt kõik investorid.

Kuidas tegeleb MoneyZen võlglastest laenuvõtjatega?

MoneyZeni eesmärk on tagada minimaalne võlglaste arv, kuid täielikult me neid välistada ei saa. MoneyZeni finantsportaal on välja töötanud põhjaliku võlamenetlusskeemi, mida rakendame kõikidele tagasimaksetega hilinejatele. Võlamenetlustoiming koosneb võlglasega suhtlemisest – enne maksetähtaega teavitame lähenevast maksetähtajast ning hilinemise korral tuletame seda meelde. MoneyZen kasutab meeldetuletussõnumite, -meilide ja -kirjade edastamist, samuti on kohustuslik telefonikontakt või kohtumine võlglasega, võlgniku andmete avaldamine maksehäireregistris ning viimase sammuna kohtumenetlus. Sarnased võlamenetlustoimingud kasutatakse nii krediidiasutustes kui ka finantseerimisettevõtetes.

Soovitused investorile riskide vähendamiseks

1. Loe enne investeeringu kinnitamist läbi portaali üldtingimused ja investeerimise tingimused. Tutvu kindlasti isikult isikule laenuportaalide tingimustega, et mõista, millised on Su õigused ja riskid ning võimalused riskide vähendamiseks.

Olenemata riskiprofiilist soovitab MoneyZen laenuandjatel valida kas konservatiivne või mõõdukalt konservatiivne strateegia. Mõlemal juhul jaga oma investeering võimalikult paljude laenulepingute vahel, näiteks 10 euro kaupa, et vältida ühekordset suurt mõju laenuportfelli toimimisele. Sama põhimõtet järgivad ka pangad, kelle eesmärk on laenata paljudele laenajatele erinevates tegevusvaldkondades.

2. Panusta kõrgema krediidiskooriga laenuvõtjatele. See vähendab võimalust kaotada raha laenuvõtja maksevõimetuse tõttu. Teenitav intress on küll madalam, kuid Sul on parema kvaliteediga laenuportfell.

3.Vali lühemad laenuperioodid, sest võimalus, et toimub muutus laenaja maksekäitumises, on pikema ajaperioodi jooksul tõenäolisem kui lühema aja jooksul.

4. Isikult isikule laenuportaalide tegevusriski hindamiseks selgita portaali tegevjuhtkonna ja omanike taust, kasuks tuleb ka portaali haldava ettevõtte finantstulemustega tutvumine. Kui portaalid pole kehtestanud investeeringutele minimaalset aastatasu, on võimalik kasutada riskide hajutamist ja investeerida oma raha mitme isikult isikule laenuportaali vahendusel.

5. Investeeri vaid osa oma vabast rahast isikult isikule laenuportaalides. Isikult isikule laenamine on väga uus valdkond. Esimene isikult isikule laenuportaal (Zopa) alustas 2005. aastal Inglismaal. Valdkond areneb iga päevaga ja seetõttu on soovitav mitte kasutada kogu oma vaba raha investeeringuteks laenuportaalides.

Millised on MoneyZeni teenustasud?

Eraisikust investori registreerumine, raha ülekanded MoneyZeni arveldusarvele, investeerimistingimuste seadistamine, laenupakkumiste tegemine, raportite edastamine ja võlglaste haldus on tasuta. Raha ülekanded portaalist välja on tasulised.
Ettevõtte registreerimine on tasuline.

Millised on laenuvõtja tasud?

Laenuvõtja tasud leiad MoneyZeni hinnakirjast.

Kas investeerida saab ka juriidiline isik?

MoneyZenis saavad investeerida Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis registreeritud juriidilised isikud, kelle põhitegevus ei ole laenu andmine. Juriidiline isik saab meie portaali teenuseid kasutada, kui tema eraisikust esindaja registreerib end portaali kasutajaks. Pärast seda, kui oled registreerinud kasutajaks eraisikuna saad edastada MoneyZenile sooviavalduse juriidilise isiku registreerimiseks. Juriidilise isikuna investeerimise võimaldamise kinnitab või lükkab MoneyZen tagasi pärast juriidilise isiku taotluse esitamist.