Hinnakiri (kehtiv alates 21.06.2023)

LAENAJA

Lepingutasu (% laenusummast)

2.0% (min. 0,00 EUR) tasu lepingu sõlmimise eest

ZenFund tagatisfond (% laenusummast)

0.9% (min. 5,00 EUR)

Portaali vahendustasu intressis

35% (sisaldub laenaja intressimääras)

Laenu haldustasu (% laenusummast)

kuni 0,3% (max. 12,00 EUR) kuus

Lepingu ennetähtaegne lõpetamine

kuni 1% laenujäägilt

Maksepuhkuse sõlmimine

15,00 EUR

Maksekuupäeva muutmine

10,00 EUR

Väljamakse virtuaalkontolt

0,90 EUR

Hilinemise tasud

Lepingu lõpetamise järgne võlamenetluskulu

kuni 50,00 EUR

Võlamenetlustoiming

kuni 5,00 EUR

Portaali vahendustasu viivises

35% laenajalt laekunud viivistest

Kohtuvälise kokkuleppe sõlmimine

1% laenujäägilt, min. 20,00 EUR

INVESTOR

Liitumine

tasuta

Konto haldustasu

tasuta

Sissemakse kontole

tasuta

Väljamakse virtuaalkontolt

0,90 EUR

Ettevõtte registreerimise tasu

0,00 EUR