MoneyZeni nipid

Kas Sina tead, kuidas vältida asjatuid rahalisi väljaminekuid?

Esiteks, kaalu väga põhjalikult enne seda, kui teed mõne suurema ühekordse väljamineku või kui soovid endale võtta uue igakuise kohustuse. Loe veel...

Mõtle, kas need soetused on Sulle hädavajalikud ja kas Sa saaksid ilma elukvaliteedis oluliselt kaotamata hakkama ka ilma neid täiendavaid kulutusi tegemata.

Tõepoolest vajalike kulutuste tegemiseks aga vali võimalusel sobiv aeg. Näiteks, millal on Sinu soovitud kauba või teenuse soetamine soodsam - allahindlused, hooaja lõpumüük. Valimisel pea meeles ka kvaliteeti ehk “keegi ei ole nii jõukas, et osta liiga odavaid asju”.
NB! Ära lükka edasi kulutuste tegemist, mis aitavad Sul raha kokku hoida - näiteks küttesüsteemi renoveerimine, mis aitab Sul oluliselt vähendada tuleviku kommunaalkulusid.

Soovitus: Ära võta endale liiga kergekäeliselt asjatuid rahalisi kohustusi. Ja juhul, kui kohustuse võtmine on siiski möödapääsmatult vältimatu, siis lükka selle kohustuse võtmist edasi nii pikalt kui see vähegi võimalik on!

Kuidas vähendada juba oma varem võetud kohustusi?

Kui Sa juba oled mõne tülika igakuise kohustuse endale võtnud, siis kaalu selle lõpetamist sarnaselt 1. nipis toodud juhtnööridele. Lisaks pead aga arvestama sellega, et kohustuse lõpetamisega võivad Sulle kaasneda lepingust tulenevad ühekordsed kulud või leppetrahvid. Võrdle võimalikku kokkuhoidu oodatava kuluga ja otsusta vastavalt oma paremale äranägemisele. Loe veel...

NB! Sidevahendi vahendusel sõlmitud lepingust võid Sa taganeda 14 päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest, välja arvatud hüpoteegiga tagatud laenude puhul.

Tarbijakrediidilepingust tulenevad kohustused võid osaliselt või täielikult täita ennetähtaegselt. Sellisel juhul ei võlgne Sa krediidiandjale laenu kasutamata jätmise ajale langevat intressi ja muid kulusid. Kui taganed lepingust 14 päeva jooksul, ei pea Sa seda krediidiandjale põhjendama, kuid oled kohustatud tasuma intressi perioodi eest, mil Sa krediiti kasutasid. Krediidiandjal on õigus nõuda Sinult mõistlikku hüvitist sõltuvalt laenuintressi olemusest ja laenuperioodi pikkusest.

Laenu refinantseerimine on olemasoleva laenukohustuse asendamine uue laenuga. Refinantseerimisega võib säästa raha intressikuludelt, vähendada igakuistele laenumaksetele kuluvat summat või koondada paljud erinevad laenukohustused kokku üheks.

Kuidas on võimalik rohkem raha säästa?

Kui Sinu soovitud ja vajalik kulutus ületab summat, mida Sul on võimalik oma igakuiste tulude arvelt katta, ja vajad laenu abil lisaraha, siis järgi alljärgnevaid soovitusi. Loe veel...

Tavapärasest suuremate väljaminekute planeerimine:

  1. Kaalu põhjalikult kas ja kui suures summas laenu Sa tegelikult vajad Miks?
  2. Võta mitu võrreldavat laenupakkumist ja võrdle neid omavahel Miks?
  3. Laenu tagasimaksetele võiks kuluda vähem kui ⅓ Sinu sissetulekutest Miks?
  4. Selgita välja kõik laenuga seotud lisatingimused Miks?