Hinnakiri (kehtiv alates 01.10.2019)

Kasutajakonto

Liitumine
tasuta
Konto haldustasu
tasuta
Sissemakse kontole
tasuta
Väljamakse kontolt
0,50 eurot
Ettevõtte registreerimise tasu
10,00 eurot

Laenamine

Laenutaotluse esitamine
tasuta
Krediidikontroll
5,00 eurot (krediidikõlbulikkuse määramise toimingud)
Lepingutasu (% laenusummast)
3% (min. 25,00 eurot) tasu lepingu sõlmimise eest
ZenFund (% laenusummast)
0,5% (min. 20,00 eurot) investeeringute hüvitamise fondi tasu
Portaali vahendustasu intressis
30% (sisaldub laenaja intressimääras)
Laenu haldustasu (% laenusummast)
0-0,3% (max 12,00 eurot) kuus
Lepingu ennetähtaegne lõpetamine
kuni 1% laenujäägilt
Maksepuhkuse sõlmimine
10,00 eurot
Maksekuupäeva muutmine
5,00 eurot

Hilinemise tasud

Lepingu lõpetamise järgne võlamenetluskulu
kuni 50,00 eurot
Võlamenetlustoiming
kuni 5,00 eurot
Ametlik maksehäire teade (90. päeva peale maksetähtaega)
15,00 eurot

Investeerimine

Investeeringu ostmine ja müümine
1,2% loovutatava investeeringu jäägist
Investeeringu müügipakkumise koostamine
0,50 eurot