Laenujuhis

Alljärgnevalt toome esile vastused enim esitatud küsimustele. Juhul, kui Sa ei leia oma küsimusele vastust palume julgelt ühendust võtta meie laenunõustajatega helistades numbrile +372 588 55553 või saates meile e-kirja aadressile [email protected]

Mis on MoneyZen?

MoneyZen on inimestevaheliste (ka isikult isikule, peer-to-peer inglise keeles) rahaasjade korraldamiseks mõeldud finantsportaal. Tegevuse kirjeldamiseks kasutatakse ka mõisteid otselaenamine ja ühisrahastamine. MoneyZeni finantsportaalis saavad inimesed raha üksteisele laenata. Finantsportaal osutab teenuseid nii laenuandjatele (investorid) kui laenusaajatele (laenajad).

Erinevalt pankadest, kes samuti hoiustajate raha laenavad, on investorite poolt teenitav intressitulu pangahoiuse – või deposiidi intressimäärast oluliselt kõrgem.

Miks valida MoneyZen?

MoneyZen on:

1. Lihtne, kiire ja paindlik.
Rahaliikumine toimub finantsportaalis kiiresti ja tegevused on lihtsad ning käepärased, valid ise just Sinu vajadusele vastavad tingimused.

2. Mugav
Kõik toimingud on Sul võimalik teostada turvalise internetiühendusega arvutist.

3. Nõuandlik
Läheneme Sinu laenutaotlusele personaalselt ning anname laenajatele nõu paremate laenutingimuste saamiseks.

Kes saavad MoneyZenis laenu taotleda?

MoneyZen võimaldab laenu võtta 18-73 aasta vanustel inimestel, kellel on regulaarne igakuine sissetulek ja võimekus laenukohustusi õigeaegselt täita. Kui töö- või teenistuslepingu sõlmimisel on kohaldatud katseaega, peab katseaeg olema juba lõppenud. Laenu saavad kohusetundliku maksekäitumisega laenutaotlejad.

Mida pean teadma laenuvõtmisest MoneyZenis?

MoneyZen on inimeselt inimesele laenuportaal, mis võimaldab isikutevahelisi kokkuleppeid. Tegemist on uue ja kiiresti areneva valdkonnaga, mille sisuks on kiired ja paindlikud finantskokkulepped liigsete vahendajate abita.

MoneyZenis on võimalik taotleda lihtsalt ja kiirelt tagatiseta laenu summas 400 – 10 000 eurot tagasimakseperioodiga 3 kuud kuni 3 aastat.

Millise summa saan MoneyZeni vahendusel laenata?

MoneyZenis on võimalik laenata 400 - 10 000 eurot.

Kui pikaks ajaks saan laenu MoneyZeni abil?

MoneyZeni poolt võimaldatavate laenude perioodid on 3 kuud kuni 3 aastat (kolm kuust kuni seitse aastat).

Kuidas laenata?

Laenu taotlemine on lihtne – vaata siit. Laenutaotluse toiming koosneb kolmest sammust:
1. Vali laenutingimused: Sinu jaoks sobiv laenusumma ja –periood.
2. Täida küsimustik.
3. Lae vajadusel portaali skaneeritud failina pildiga isikut tõendav dokument ja viimase 6 kuu pangaväljavõte, mis on panga poolt digiallkirjastatud.

Edastatud andmete põhjal määratakse laenutaotlejale krediidiskoor, mille alusel saab MoneyZeni portaal koguda investoritelt personaalsed laenupakkumised. Krediidiskoor on MoneyZeni portaali arvnäitaja, mille järgi portaal vahendab laenutaotlusi ja laenupakkumisi.

MoneyZen kogub ja analüüsib põhjalikult iga laenaja makse- ja krediidivõimekust puudutavat teavet, et selgitada välja laenaja tegeliku finantsolukorra ja soovitava lahenduse sobivus tema laenuhuviga. Seetõttu palume mõistvat suhtumist meie laenuhaldurite poolt teostatavasse taustakontrolli.

Kuidas allkirjastada dokumente digitaalselt?

Digiallkirjastamise juhend http://id.ee/index.php?id=30109

Millistes olukordades on nõutav minu isikusamasuse vahetu tuvastamine?

Kui Sinu tehingutega seotud väljaminevate maksete kogusumma ühes kalendrikuus ületab 15 000 eurot eraisiku puhul ja 25 000 eurot juriidilsie isiku puhul, on nõutav ka Sinu isiku vahetu (näost-näkku või infotehnoloogiliste vahendite abil) tuvastamine. Isikusamasust on võimalik tuvastada MoneyZeni kontoris. Loe rohkem isikusamasuse tuvastamise kohta siit

Millistele nõuetele peab vastama käendaja?

MoneyZen jätab endale õiguse nõuda laenajalt laenulepingule käendaja leidmist. Käendaja peab vastama samadele nõuetele nagu laenaja. Loe lähemalt laenutingimustest

Mis on käendus?

Käendus on käendaja antud tagatis, millega ta võtab endale kohustuse vastutada vajadusel enda käendatava isiku poolt võetud laenu eest. Kui laenuvõtja jääb laenu tagasimaksmisel võlgu, siis on käendaja kohustatud tekkinud võla laenuvõtja eest ise tasuma. Üldjuhul piirdub laenu käendaja vastutus laenusummaga.

Mis on laenu maksepuhkus?

Laenu maksepuhkus on laenu põhiosamaksete tasumise kohustuse ajutine edasi lükkamine tulenevalt laenaja majandusliku olukorra erakorralisest halvenemisest. Maksepuhkuse taotlemiseks võidakse paluda Sul esitada pangakonto väljavõtted. Maksepuhkuse ajaks peatub laenu põhiosamaksete tasumise kohtustus, kuid laenu intressi- ja haldustasu makseid tuleb Sul siiski edasi maksta. Samuti pikeneb maksepuhkusel oldud aja võrra Sinu laenulepingu kestus.

Kuidas mul on võimalik võtta maksepuhkust?

Sul on võimalik esitada laenu maksepuhkuse taotlus, kui Sul puuduvad laenumaksete võlgnevused ja Su virtuaalkontol on maksepuhkuse sõlmimise tasu kinnipidamiseks piisavalt vaba raha (vt hinnakirja). Maksepuhkuse pikkus võib olla ühest kuni kuue kuuni ja maksepuhkust on võimalik taotleda üks kord kuue kuu jooksul.

Kas mul on vajadusel võimalik maksekuupäeva muuta?

Jah, maksekuupäeva on võimalik muuta, kui Sul puuduvad laenumaksete võlgnevused ja Su virtuaalkontol on maksekuupäeva muutmise tasu kinnipidamiseks piisavalt vaba raha (vt hinnakirja). Pea silmas ka seda, et Sinu maksekuupäeva muutumisele järgneva esimese laenumakse summa erineb muutunud intressimakse summa tõttu tavapärasest.

Mis on laen?

Laen on finantskohustus, millega kaasnevad täiendavad kulud. See tähendab, et laenuvõtja peab maksma tagasi lisaks laenusummale ka täiendavad kulud, milleks on tavapäraselt intress. Laene saab liigitada mitut moodi- lähtuvalt tagatise olemasolust – tagatisega ja tagatiseta laenud, aga ka ajaperioodist sõltuvalt – lühiajalised ja pikaajalised laenud.

Mida tähendab krediidiskoor?

Krediidiskoor on laenaja krediidivõimet (ehk võimet rahalisi kohustusi täita) iseloomustav näitaja, mille arvutamise aluseks on laenuvõtja maksekäitumine ja finantsandmed. Krediidiskoori abil hinnatakse eraisiku võimekust maksekohustuste täitmisega toime tulla. Üldjuhul näitab kõrgem krediidiskoor eraisiku suutlikkust oma kohustustega hästi toime tulla. Madalama krediidiskooriga isikute puhul võib kohustuste täitmisel tekkida tõrkeid.

Traditsiooniliselt on krediidiskoori arvutamise aluseks sissetulekud, väljaminekud, olemasolevate kohustuste maht ja igakuiste kohustuste tagasimaksete suurus. Võetakse arvesse ka ametit, tööandjaga seotud infot ja töösuhte pikkust, haridust, pereseisu ja ülalpeetavate arvu – kõiki rahalisi sissetulekuid ja väljaminekuid mõjutavaid asjaolusid.

Miks määratakse krediidiskoor?

Krediidiskoori määramise põhjuseks on hinnata laenutaotleja võimet rahalisi kohustusi täita. Mida parem on Su võime kohustuste täitmiseks, seda kõrgem on Sinu krediidiskoor. Kuna kõrge maksevõimega isikute puhul on võimalus, et nad laenu tagasi ei maksa, väga madal, siis on üldjuhul selliste laenajate intressimäär madalam kui riskantsemate laenajate puhul.

Kuidas määratakse krediidiskoori?

Traditsiooniliselt on krediidiskoori arvutamise aluseks sissetulekud, väljaminekud, olemasolevate kohustuste maht ja igakuiste kohustuste tagasimaksete suurus, võetakse arvesse ka ülalpeetavate arvu.

Kuidas sõltuvad laenutingimused krediidiskoorist?

Sinu kõrgema krediidiskooriga laenutaotlustele teevad MoneyZeni investorid üldjuhul madalama intressimääraga laenupakkumisi.

Kuidas parandada krediidiskoori?

Lihtsaim krediidiskoori parandamise võimalus on analüüsida ise väljaminekuid eesmärgiga neid vähendada. Täiendavate laenukohustuste juurdevõtmine halvendab krediidiskoori.

Keerulisem on sissetulekute suurendamise võimalus, kuid ettevõtlikele ja nutikatel on ka siin võimalus seeläbi krediidiskoori suurendada.

Kui tihti arvutab MoneyZen krediidiskoori?

Krediidiskoori arvutamine toimub vastavalt laenutaotlusele kord kolme kuu jooksul.

Kas maksehäired mõjutavad krediidiskoori?

Jah, maksehäired mõjutavad Sinu krediidiskoori. Lõpetatud maksehäirega laenutaotleja krediidiskoor tuleb madalam kui see oleks ilma maksehäireteta. Kehtivate maksehäirete olemasolul aga ei ole laenu väljastamine kahjuks võimalik.

Kas krediidiskoor on avalik informatsioon?

MoneyZeni krediidiskoor on isiklik ja seda näeb ainult laenutaotleja.

Kuidas koostatakse laenupakkumine?

Laenutaotluse esitamisele MoneyZeni finantsportaalis järgneb Sinu krediidiskoori määramine. Juhul kui Su krediidiskoor on väiksem kui 500, siis laenutaotlust investoritele laenupakkumiste tegemiseks ei esitata. Kõrgema krediidiskoori korral leiab finantsportaal kõikide Su krediidiskoorile ja taotluse laenuperioodile vastavad investorite pakkumised ning järjestab need odavuse alusel – pakkumine koostatakse laenutaotlejatele investorite kõige soodsamate tingimuste alusel. Pakkumine edastatakse Sulle meili teel.

Kui kaua on mul aega laenupakkumisega nõustumiseks?

Laenupakkumine on jõus 3 päeva.

Kas laenu saab kätte ka sularahas?

Ei, Moneyzen ei väljasta laene sularahas.

Mis on krediidi kulukuse määr?

Krediidi kulukuse määr on informatiivne näitaja, mida arvutatakse aastase protsendina ning mis näitab laenu kasutamisest tulenevat kogukulu (intress, laenulepingu sõlmimise tasu, muud võimalikud tasud).

Kuna tarbijakrediidi kulukuse määra arvutamise kord ja valem on kehtestatud rahandusministri määrusega, peavad seda kasutama kõik laenuandjad, kes väljastavad tarbijakrediiti ehk annavad eraisikule laenu, olgu siis tegemist panga, liisingfirma või kiirlaenu pakkujaga. See tähendab, et erinevate laenuandjate sama liiki laenu – näiteks väikelaen, eluasemelaen – pakkumised on omavahel hõlpsamini võrreldavad.

Krediidi kulukuse määr sõltub konkreetse laenu summast, tähtajast ja muudest tingimustest – kui suur on intress, lepingutasu, kas on muid ühekordseid või regulaarseid kulusid jne. Niisiis on erinevate laenuandjate sama liiki laenud (nt õppelaen, eluasemelaen, väikelaen) erineva krediidi kulukuse määraga.

Kuidas laenusumma välja makstakse?

Eduka laenutaotluse korral edastame laenupakkumise, millega nõustumisel kannab MoneyZen kinnitatud summa Sinu MoneyZen virtuaalkontole. Virtuaalkontolt saab klient ise kanda raha oma pangakontole.

Millal laenusumma välja makstakse?

Laenusumma kantakse laenaja virtuaalkontole koheselt peale laenupakkumise aktsepteerimist. Virtuaalkontolt saab laenaja isiklikule pangakontole rahalised vahendid kanda tööajal 9.00-17.00

Kuidas saan laenu tagasi maksta?

Laenusaaja kohustub tagama oma MoneyZen virtuaalkontol sellise summa olemasolu, mis võimaldab täita Laenulepingus sätestatud tingimusi tähtaegselt. Maksegraafiku järgne osamakse debiteeritakse Laenuvõtja isiklikult Virtuaalkontolt Portaalihalduri poolt automaatselt.

Kas saan Moneyzenis refinantseerida kallimad laenud?

Jah, MoneyZen on valmis kaaluma kiirlaenufirmade Credit24, SMSRaha, SMSLaen, BestCredit, Vivus, SMSMoney, Ferratum, Monetti, YesCredit, Credit, Ekspressraha klientide kohustuste refinantseerimist soodsamatel tingimustel. MoneyZen on suuteline refinantseerima ka Omaraha ja Bondora laenud pakkudes soodsamat intressimäära. Eelduseks on klientide kohusetundlik maksekäitumine, püsiv regulaarne sissetulek ja vanus 18-73 aastat. Refinantseerimine saab toimuda laitmatu maksekäitumise ja hea maksevõime korral.

Kas MoneyZenist laenu võtmine takistab pangast laenu võtmist või muudab selle keerulisemaks?

Kui oled oma finantskohustusi alati õigeaegselt täitnud, ei tohiks see mõjutada panga laenuotsust, kuna tarbimislaen on levinud finantseerimisviis, nagu seda on ka muud laenud või liisingud. Vajadusel saame oma klientidele väljastada vastavasisulise kinnituse, mis selgitab võlgnevuste ja kohustuste puudumist MoneyZen finantsportaali ees.

Kas keegi teine võib minu andmetega laenu võtta?

Ei, sest enne laenu väljastamist kontrollivad meie laenuhaldurid iga laenutaotleja andmeid ja isikut. ID-kaardi paroolid on isiklik info ja tuleb hoida saladuses kõigi s.h ka pereliikmete eest.

Milliste riskidega pean laenamisel arvestama?

Laenu puhul on kõige suuremaks riskiks olukord, mille puhul laenukohustust ei suudeta tähtaegselt täita. Selline olukord on halb nii laenuandjale kui ka laenusaajale. Laenuandja peab tegema täiendavaid jõupingutusi laenusumma tagasisaamiseks, laenusaajale aga muutub laenu tagasimakse veelgi kallimaks tänu hilinemistega seotud tasudele ja kõrgemale intressile ehk viivisele.

Mida teha hilinemise korral?

Elu on pidevas muutumises ja mõnikord võib tekkida olukordi, mida keegi meist pole osanud ette näha. Juhul kui sõlmitud lepingu alusel võetud kohustus - laenu tagasimakse võib hilineda, palume koheselt ühendust võtta meie laenunõustajatega numbril +372 588 55553. Leiame just Sulle parima lahenduse!

Hilinemise korral rakendub MoneyZeni võlamenetlusprotsess, mis sisaldab võlainfo edastamist meeldetuletustena erinevate kanalite abil ja on tasuline. Seetõttu on laenusaajale kasulik informeerida MoneyZeni võimalikust hilinemisest ja võlgnevuse likvideerimise kuupäevast.

Kuidas on kaitstud minu isikuandmed?

MoneyZenile edastatud andmed on konfidentsiaalsed ega kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele. Andmed säilitatakse kõrge turvarežiimiga serverites, millele juurdepääs toimub läbi kõrgendatud turvameetmete.

Millised tasud kaasnevad laenamisel MoneyZenis?

MoneyZeni tasud on nimetatud personaalses laenupakkumises. Laenulepingu sõlmimise eest tuleb tasuda lepingutasu, milles sisaldub krediidiskoori määramise tasu ja ZenFundi makse. Laenu tagasimaksed on igakuised. Laenusumma kasutamise eest pead maksma intressi ja laenu haldamise tasu. Hilinemise korral rakendub võlgnevusele viivis ja meeldetuletustegevuste eest tasud vastavalt hinnakirjale.

Soovitused

1. Täitke rahalisi kohustusi õigeaegselt
2. Püüdke kohustusi vähendada, eeskätt kõrge lisakuluga kohustusi (kõrge intressi või tasuga)
3. Ärge kiirustage kohustuste võtmisel
4. Kaaluge uute kohustuste võtmist hoolikalt arvestades nii sissetulekuid kui ka väljaminekuid
5. Pidage nõu asjatundjatega enne finantsotsuse langetamist

Kas saan esitada kaebust?

MoneyZeni kohta saab esitada kaebust vastavalt Kaebuste lahendamise korrale, mis on osa MoneyZeni üldtingimsutest