MoneyZen vahendas veebruaris pea 80 000 euro ulatuses laene

Veebruaris esitati MoneyZenile täpselt 500 laenutaotlust, millest investoritele oli võimalik vahendada vaid 17. Seega jäi möödunud kuul heakskiidetud laenutaotluste osakaal (3,4%) eelmiste kuude näitajatele oluliselt alla. Sellest tulenevalt vähenes ka MoneyZeni vahendatud laenulepingute maht – kokku vahendas MoneyZen veebruaris 77 000 euro ulatuses laene. Laenajate keskmine krediidiskoor jaanuariga võrreldes aga paranes ja oli ka MoneyZeni ajaloolisest keskmisest tasemest mõnevõrra kõrgem – 737 punkti. Laenulepingu sõlminute keskmine netosissetulek oli 1 053 eurot (+10%).

Laenustatistika

  Jaanuar Veebruar
Sõlmitud laenulepingud 24 17
Laenaja keskmine vanus 36 aastat 31 aastat
Keskmine krediidiskoor 699 737
Keskmine laenuperiood 45 kuud 57 kuud
Investori keskmine intressimäär 19,1% 18,6%
Keskmine laenusumma 3 550 € 4 529 €

Keskmine MoneyZeni vahendatud laenusumma oli veebruaris üle veerandi võrra kõrgem kui kuu varem – 4 529 eurot. Keskmiseks laenuperioodiks kujunes koguni 57 kuud, mis varasemate kuude võrdluses jääb alla vaid möödunud aasta oktoobrile. Laenusaajate keskmine vanus oli 31 aastat (jaanuaris 34). Kõige sagedasem laenu kasutamise sihtotstarve oli aga jätkuvalt laenude refinantseerimine (7 laenulepingut). Refinantseerimine moodustas vahendatud laenumahust natuke vähem kui poole.

 

Veebruaris vahendatud laenude sihtotstarve (osakaal laenumahust):

 • 46% refinantseerimine
 • 37% tarbimislaen
 • 10% autolaen
 • 5% kodulaen
 • 2% reisilaen

Laenustatistika, veebruar 2016

Krediidiskoor Investorite intressimäär Keskmine periood Lepingute arv Rahaline maht Osakaal
801-900 14,9% 50 5 25 000 € 33%
701-800 18,4% 60 5 25 300 € 33%
601-700 20,7% 56 6 24 200 € 31%
500-600 24,6% 84 1 2 500 € 3%
    Kokku: 17 77 000 € 100%

Kuna veebruaris jagunesid MoneyZeni vahendatud laenud kolme keskmise krediidivahemiku vahel väga tasavägiselt, siis investorite uute sõlmitud lepingute pealt teenitav intressimäär oli jaanuariga võrreldes madalam – 18,6% aastas. Erandlik oli pigem jaanuar (19,1%), mil vahendasime enam kui pooled laenud keskmisest kõrgema riski ja intressiga skooringuvahemikus (601-700 punkti).

Veebruaris MoneyZeni kõige kõrgemas skooringuvahemikus (901-1000 punkti) uusi laenulepinguid ei vahendatud ning kõige madalamasse skooringuvahemikusse paigutus ainult üks laen. Laenud jagunesid ülejäänud kolme krediidivahemiku vahel aga nii lepingute arvu kui mahu poolest praktiliselt võrdselt. Kui jaanuaris oli ainult üks laen sõlmitud pikema perioodiga kui 5 aastat, siis möödunud kuul olid pea kaks kolmandikku vahendatud lepingutest sõlmitud taas vähemalt 5-aastase laenuperioodiga. Vaata kindlasti aeg-ajalt üle oma investeerimisportfellis seadistatud erinevate perioodide intressimäärad ja võrdle neid viimati väljastatud laenude intressimääradega.

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
MoneyZen on vahendanud pea 1,8 miljoni euro ulatuses laene

MoneyZeni vahendatud laenulepingute maht jõudis veebruarikuu lõpuks pea 1,8 miljoni euro piirini. Kokku on MoneyZen sõlmitud 554 laenulepinguga vahendanud 1 792 400 eurot. Keskmine MoneyZenist võetud laen on 3 235 eurot (+1%). Kõige rohkem on MoneyZen vahendanud laene krediidiskooringu vahemikes 601–700 ja 701–800 punkti (kokku 1 231 800 euro ulatuses). Kõige vähem on MoneyZen vahendanud laene madalaimas krediidivahemikus (500–600 punkti) – 18 100 euro eest.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Jaanuar Veebruar Kokku
Sõlmitud laenulepingud 24 17 554
Laenaja keskmine vanus 36 aastat 31 aastat 37 aastat
Keskmine krediidiskoor 699 737 731
Keskmine laenuperiood 45 kuud 57 kuud 45 kuud
Investori keskmine intressimäär 19,1% 18,6% 20,1%
Keskmine laenusumma 3 550 € 4 529 € 3 235 €

Keskmine MoneyZeni vahendatud laen on tagasimakse perioodiga 45 kuud ja laenuvõtja keskmine krediidiskoor 731 punkti. Arvuliselt on MoneyZen jätkuvalt enim vahendanud kodulaenu (171 lepingut), kuid laenumahult on MoneyZen kõige rohkem refinantseerinud laenuvõtjate juba olemasolevaid kulukamaid laenulepinguid (628 100 euro ulatuses).

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • kodulaen 171 lepingut (+1%)
 • refinantseerimine 166 lepingut (+4%)
 • tarbimislaen 132 lepingut (+5%)
 • autolaen 41 lepingut (+3%)
 • terviselaen 23 lepingut
 • ärilaen 12 lepingut
 • reisilaen 9 lepingut (+13%)
 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor Investorite intressimäär Väljastatud lepingud Hilinevad lepingud Tagasimakstud lepingud
  Aastas Arv Summa Zen1-Zen3 Võlamenetluses (lepinguid/summa) Kohtumenetluses (lepinguid/summa) Tagasivõidetud Arv Summa
901-1000 15,4% 10 37 800 € 4 0 0 € 0 0 € 0 2 4 500 €
801-900 16,8% 109 434 000 € 14 1 244 € 6 11 252 € 0 9 24 200 €
701-800 19,8% 200 662 900 € 32 2 946 € 12 24 004 € 0 26 63 100 €
601-700 22,8% 190 568 900 € 38 2 514 € 20 34 190 € 1 24 53 900 €
500-600 24,0% 10 18 100 € 3 0 0 € 1 1 557 € 0 1 2 500 €
Testperiood 19,5% 35 70 700 € 4 0 0 € 10 17 029 € 0 17 32 000 €
Kokku: 20,1% 554 1 792 400 € 95 5 1 704 € 49 88 032 € 1 79 180 200 €

MoneyZeni on seni teeninud investeeringutele intressi keskmiselt 20,1% aastas. Kuigi investorid on MoneyZeni abil raha välja laenates teeninud oma investeeringutelt puhastootlust enam kui 15% aastas, siis juhime tähelepanu sellele, et ka senine kõrge ajalooline tootlus ei taga investeeringutele sarnast kasvu tulevikus. Keskmine intressimäär on vähehaaval langenud ning, kuigi langus on viimasel ajal aeglustunud, siis soovitame siiski investoritel oma investeerimisportfelli seadistamisel ka tulevikus intresside langustrendiga arvestada. Seepärast hoia ka edaspidi silm peal intressimäärade muutustel ja kohanda vajadusel oma investeerimisportfelli seadeid.

 

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
Jaanuar 2016 MoneyZenis

Alanud aasta esimene kuu jäi viimaste kuude tulemustele alla. Jaanuaris vahendatud laenulepingute maht jäi varasemate kuude võrreldes tagasihoidlikumaks – 24 lepinguga vahendas MoneyZen kokku 85 200 eurot. Laenutaotlusi esitati MoneyZenile 478 ja heakskiidetud laenutaotluste osakaal paranes juba teist kuud järjest ja ületas napilt 5% taseme esitatud taotluste koguarvust. Laenajate keskmine krediidiskoor langes 699 punktini.

Laenustatistika

  12.2015 01.2016
Sõlmitud laenulepingud 25 24
Laenaja keskmine vanus 34 aastat 36 aastat
Keskmine krediidiskoor 738 699
Keskmine laenuperiood 54 kuud 45 kuud
Investori keskmine intressimäär 18,5% 19,1%
Keskmine laenusumma 3 812 € 3 550 €

Vahendatud keskmine laenusumma oli jaanuaris väiksem kui lõppenud aasta viimastel kuudel – 3 550 eurot. Keskmiseks laenuperioodiks oli 45 kuud (detsembris 54) ja laenusaaja keskmine vanus 36 aastat (detsembris 34). Kõige sagedasem laenu kasutamise sihtotstarve oli jaanuaris taas laenude refinantseerimine 11 laenulepinguga. Refinantseerimine moodustas vahendatud laenumahust koguni 50,2%.

 

Jaanuaris vahendatud laenude sihtotstarve (osakaal laenumahust):

 • 50% refinantseerimine
 • 27% kodulaen
 • 19% tarbimislaen
 • 4% terviselaen

Laenustatistika, jaanuar 2016

Krediidiskoor Investorite intressimäär Keskmine periood Lepingute arv Rahaline maht Osakaal
801-900 14,7% 48 4 17 500 € 21%
701-800 18,3% 38 6 19 900 € 23%
601-700 20,6% 49 13 47 000 € 55%
500-600 23,3% 12 1 800 € 1%
    Kokku: 24 85 200 € 100%

Laenajate keskmine netosissetulek oli jaanuaris veidi suurem – 956 eurot (detsembris 877). Kõige kõrgemas skooringuvahemikus (901-1000 punkti) MoneyZen jaanuaris ühtki laenulepingut ei vahendanud. Kõige rohkem laenulepinguid vahendasime krediidivahemikus 601-700 punkti (13 lepingut), mis oli ka laenumahult kõige suurem (55% kogu kuu jooksul väljastatud laenumahust). Jaanuar paistab 2015. aasta viimase kvartaliga võrreldes silma veel selle poolest, et vaid üks vahendatud laenuleping on pikema perioodiga kui 5 aastat (detsembris oli selliseid lepinguid koguni 16).

 

Kuna jaanuaris suurenes oluliselt krediidivahemikus 601-700 punkti vahendatud laenude osakaal, siis kujunes keskmiseks investori intressimääraks 19,1% aastas (detsembris 18,5%). Seepärast tasub investeerimisportfelli seadistamisel arvestada laenumahu jaotusega skooringuvahemike lõikes (vt tabelist veergu "Osakaal"), kuna erinevates skooringuvahemikes välja antavad laenumahud ei ole võrdsed. Võrdle oma investeerimisportfelli seadistustes krediidiskooringute intressimäärasid blogipostituses ja investorite uudiskirjas kajastatud viimati väljastatud laenude intressimääradega. Juhul, kui intressimääradele tähelepanu mitte pöörata, siis võib raha hakata tulu teenimise asemel hoopis kontole kogunema.

 

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
Kuidas toimub MoneyZenis võlamenetlus?

Tulenevalt investorite huvist otsustasin kirjeldada senisest põhjalikumalt MoneyZeni võlamenetlustoiminguid. Avaldame võlamenetluse tausta sooviga jagada Sinuga teavet, mille alusel saad teadlikumalt langetada otsuseid MoneyZeni kasutamisel. Palun mitte käsitada seda postitust investeerimissoovitusena.

MoneyZeni strateegiline otsus on sõeluda laenutaotlustest välja laenajad, kelle puhul tõenäosus makseraskuste tekkeks tulevikuks oleks võimalikult väike. Selle eesmärgi saavutamiseks panustame me oma konkurentidest oluliselt enam laenutaotlejate andmete ja tausta analüüsimisele, millest olulise osa moodustab ka näiteks pangakonto väljavõtete detailne uurimine.

Enne laenutaotluse investoritele vahendamist veendub MoneyZen, et laenutaotlejal on olemas võimekus juba olemasolevate ja võetava täiendava laenukohustuse täitmiseks. Laenulepingu sõlminutele edastab MoneyZen 3 päeva enne igat maksetähtaega ja maksetähtajal teavituse lähenevast ja kätte jõunud laenu tagasimaksest. Teavituse eesmärk on vältida olukorda, mil laenaja unustab oma tagasimakse.

Oleme võlamenetluse protsessi kuni laenulepingu ülesütlemiseni jaganud etappideks selle põhjal, kui kaugel on laenaja „Zen”-staatusest. Laenulepingut, mille puhul laenaja on täitnud kõik laenulepingust tulenevad kohustused, kuvab MoneyZen staatuses „Zen”. Number Zen-i järel, näiteks „-1” (miinus 1) ilmestab aga osamaksete arvu, mis lahutab seda laenulepingut Zen-olekust.
Vaatamata konkurentidest põhjalikumale eeltööle tekib ka MoneyZenil võlglasi, kes laenulepingust tulenevaid kohustusi tähtaegselt ei tasu. Sellisel juhul rakendab MoneyZen võlamenetlustoimunguid, mis on sarnased krediidiasutuste vastavatele toimingutele. Võlglast teavitatakse meilide, sõnumite, kirjade ja telefonikõnede vahendusel tekkinud võlgnevusest ning suhtluse eesmärgiks on võlgnevuse tasumine.
Hilinevate tagasimaksetega laenulepingute staatused:
 • Zen-1 – tähtaegselt on tasumata 1 laenu osamakse (k.a. osaliselt)
 • Zen-2 – tähtaegselt on tasumata 2 laenu osamakset (k.a. osaliselt)
 • Zen-3 – tähtaegselt on tasumata 3 laenu osamakset (k.a. osaliselt)
Laenulepingu „Zen-3” staatusesse jõudmisel saadetakse võlglasele maksehäire registreerimise hoiatus. Kirja edastab võlglasele Krediidiinfo ja, kui võlglane ei asu kohustust täitma, siis avalik maksehäire võlglase kohta ka regisreeritakse. Maksehäire registreerimise järel teeb MoneyZen võlglasele laenulepingu ennetähtagse lõpetamise hoiatuse. Kui võlglasega ei õnnestu ühendust saada ja ta ei asu oma võlgnevust vähendama, siis lõpetab MoneyZen laenulepingu ennetähtaegselt. Ennetähtaegse lõpetamise järel muutub võlgnevuses laenulepingu olekuks „Debt Collection” (ingl k võlamenetlus). „Debt Collection" olekusse jõudnud laenulepingute kohta valmistatakse ette kohtumenetluse dokumendid.
Kohtusse hagiavalduse esitamise kuupäeval omistatakse laenulepingule staatus „Legal Action” (ingl k kohtumenetlus). Hagiavalduse läbivaatamine on võtnud senini aega keskmiselt ligikaudu 2 kuud, mille järel langetab kohus otsuse. Kohtuotsuse edastab MoneyZen kohtutäiturile, kelle ülesanne on võlglaselt kohtuotsuse alusel võlg kätte saada.
Kohtutäituri tegevuse tulemusena on võimalik:
 • 1. Võlglase vara arestida ja teha sellest kinnipidamisi
 • 2. Sõlmida võlglasega täiendav maksegraafik
Jaanuariks 2016 on enam kui poolte kohtutäiturile edastatud kohtuotsuste alusel hakanud kohtutäituri vahendusel laekuma tagasimakseid.
MoneyZen teostab võlamenetluse protsessi iseseisvalt, kasutades vajadusel täiendavat õigusabi teenust. MoneyZen kannab kohtumenetluse alustamisega seotud kulud omavahendite arvelt.
Erandina võib süsteemis esineda ka staatuseid "Zen-4", "Zen-5" või "Zen-6", mille puhul peab MoneyZen võimalikuks kokkuleppe saavutamist ja võlakohustuse täitmist ilma lepingu ennetähtaegse lõpetamise ja kohtumenetluseta.
Loodan, et see ülevaade MoneyZeni võlamenetluse protsessist on Sulle MoneyZeni kasutamisel abiks.

Tänan Sind!

Daniel
MoneyZen on vahendanud üle 1,7 miljoni euro ulatuses laene

Jaanuarikuuga ületas MoneyZeni vahendatud laenulepingute maht 1,7 miljoni euro piiri. Kokku on MoneyZenile esitatud 11 114 laenutaotlust, millest sõlmitud 537 laenulepinguga on MoneyZen vahendanud laenajatele 1 715 400 eurot. Keskmine MoneyZenist võetud laen on 3 194 eurot (+1%). Jätkuvalt on üle kahe kolmandiku MoneyZeni väljastatud laenudest olnud krediidiskooringu vahemikes 601–700 ja 701–800 punkti.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Jaanuar Kokku
Sõlmitud laenulepingud 24 537
Laenaja keskmine vanus 36 aastat 37 aastat
Keskmine krediidiskoor 699 731
Keskmine laenuperiood 45 kuud 45 kuud
Investori keskmine intressimäär 19,1% 20,2%
Keskmine laenusumma 3 550 € 3 194 €

Vahendatud laenude keskmised näitajad varieeruvad varasemaga võrreldes üha vähem. Keskmine vahendatud laen on tagasimakse perioodiga 45 kuud ja laenuvõtja keskmine krediidiskoor on nüüd 731 punkti. Kogu MoneyZeni tegevuse jooksul on arvuliselt kõige rohkem laenajatele vahendatud kodulaenu (169 lepingut). Jätkuvalt arvuliselt teisena (148 laenulepingut), kuid laenumahult enim (pea 35%) on MoneyZen aidanud laenajatel refinantseerida nende olemasolevad kallid kiirlaenud.

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • kodulaen 169 lepingut (+4%)
 • refinantseerimine 159 lepingut (+7%)
 • tarbimislaen 126 lepingut (+4%)
 • autolaen 40 lepingut
 • terviselaen 23 lepingut (+5%)
 • ärilaen 12 lepingut
 • reisilaen 8 lepingut
 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor Investorite intressimäär Väljastatud lepingud Hilinevad lepingud Tagasimakstud lepingud
  Aastas Arv Summa Zen1-Zen3 Võlamenetluses (lepinguid/summa) Kohtumenetluses (lepinguid/summa) Tagasivõidetud Arv Summa
901-1000 15,4% 10 37 800 € 1 0 0 € 0 0 € 0 1 1 500 €
801-900 16,8% 104 409 000 € 12 3 968 € 4 8 578 € 0 9 24 200 €
701-800 19,8% 195 637 600 € 25 3 1 183 € 11 23 824 € 0 23 56 100 €
601-700 22,8% 184 544 700 € 26 5 7 807 € 17 28 110 € 1 24 53 900 €
500-600 23,8% 9 15 600 € 2 0 0 € 1 1 603 € 0 1 2 500 €
Testperiood 19,5% 35 70 700 € 3 0 0 € 12 17 710 € 0 15 29 000 €
Kokku: 20,2% 537 1 715 400 € 69 11 9 958 € 45 79 825 € 1 73 167 200 €

Jaanuarikuu lõpu seisuga on MoneyZenil 964 registreeritud investorit. MoneyZeni investorid on MoneyZeni senise tegevusajaloo jooksul teeninud oma investeeringutelt intressi keskmiselt 20,2% aastas. Jaanuaris vahendas MoneyZen kõige rohkem laenulepinguid krediidivahemikus 601-700 punkti, mistõttu kujunes keskmine investorite intressimäär 2015. aasta viimaste kuude keskmisest veidi kõrgemaks (19,1% aastas).

 

Laenulepingute keskmine intressimäär on langenud 24,2% tasemele. Keskmise laenuintressi langus on veidi aeglustunud, kuid siinkohal tuleb silmas pidada asjaolu, et üha kasvava laenumahu juures jääb iga uue perioodi mõju kogu senisele laenumahule aina väiksemaks. Intressimäärade dünaamika on paremini jälgitav vahendatud laenude kuustatistikat jälgides. Seepärast soovitame investoritel arvestada ka edaspidi intressimäärade languse ja laenumahu jaotumisega skooringuvahemike lõikes, kuna erinevates skooringuvahemikes välja antavad laenumahud ei ole võrdsed.

 

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
MoneyZen vahendas detsembris üle 95 000 euro ulatuses laene

2015. aasta viimane kuu möödus MoneyZenil üpris rahulikus taktis. Vahendatud laenulepingute arv jäi novembrikuuga pea samale tasemele. Ka laenumaht jäi viimaste kuude näitajatele alla, kuid aasta lõikes oli tulemus siiski üle keskmise hea. Laenutaotlusi esitati MoneyZenile 502 ja heakskiidetud laenutaotluste osakaal novembriga võrreldes küll veidi paranes, kuid jäi siiski napilt allapoole 5% tasemest. Laenajate keskmine krediidiskoor saavutas jõulukuul pea täpselt sama taseme eelneva kuuga – 738 punkti.

Vahendatud keskmine laenusumma jäi detsembris varasemate kuude keskmisele alla – 3 815 eurot. Keskmiseks laenuperioodiks oli 54 kuud (novembris 51) ja laenusaaja keskmine vanus 34 aastat (novembris 36). Kõige sagedasem laenu kasutamise sihtotstarve oli möödunud kuul tarbimine (8 lepingut). Kuid laenumahult leidis MoneyZeni tagatiseta laen enim kasutust siiski laenude refinantseerimisel (summa 33 600 eurot).

MoneyZenist taotletud laenude sihtotstarve oli:
 • 32% tarbimislaen
 • 28% refinantseerimine
 • 28% kodulaen
 • 12% terviselaen
Laenajate keskmine netosissetulek oli varasemate perioodidega võrreldes madalam – 877 eurot (novembris 932). Detsembris MoneyZen kõige kõrgemas skooringuvahemikus (901-1000 punkti) ühtki laenulepingut ei vahendanud. Kõige rohkem laenulepinguid vahendasime krediidivahemikus 601-700 punkti (9 lepingut), mis oli ka laenumahult kõige suurem (35% kogu detsembris väljastatud laenumahust). Üle mitme kuu vahendasime laenulepingu ka kõige kõrgema riskiga skooringuvahemikus (500-600 punkti).

Keskmiseks investori intressimääraks kujunes detsembris vahendatud laenulepingutel 18,5% aastas. Jätkuvalt on MoneyZeni vahendatud laenulepingutest arvuliselt kaks kolmandikku (16 lepingut) ning laenumahult rohkem kui kolmveerand sõlmitud vähemalt 5-aastase laenuperioodiga. Hoia kindlasti silm peal oma investeerimisportfellis seadistatud intressimääradel. Jagame selleks investoritega laenustatistika kuukokkuvõtetes infot kõige viimaste toimunud tehingute kohta. Soovituslike intressimäärade ja investeerimisperioodide ülevaadet koos intressimäärade dünaamikaga kajastame ka igakuises investorite uudiskirjas.

 

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
MoneyZen on vahendanud üle 500 laenu

2015. aasta lõpu seisuga ületas MoneyZeni vahendatud laenumaht 1,63 miljoni piiri. Kokku on MoneyZen vahendanud 513 laenulepingut. Keskmine MoneyZenist võetud laen on 3 178 eurot (+1%). Üle kahe kolmandiku väljastatud laenulepingutest paikneb krediidiskooringu vahemikes 601–700 ja 701–800 punkti (pea 70% laenulepingutest ja laenumahust). 31. detsembril esitas MoneyZen Finantsinspektsioonile tegevusloa taotluse tegutsemiseks krediidivahendajana vastavalt Krediidiandjate ja –vahendajate seadusele.

MoneyZeni keskmine tagatiseta tarbimislaen on tagasimakse perioodiga 45 kuud ja laenuvõtja keskmine krediidiskoor on 733 punkti. Aasta viimasel kuul vahendas MoneyZen enim tarbimislaenu lepinguid, kuid kogu tegevuse jooksul on arvuliselt kõige rohkem vahendatud kodulaenu (kokku 162 lepingut). Laenumahult moodustab aga kõige suurema osa MoneyZeni vahendatud laenudest siiski laenude refinantseerimine ja alles seejärel kodulaen (vastavalt 34 ja 31% laenumahust).

MoneyZenist väljastatud laenud

 • kodulaen 162 lepingut (+5%)
 • refinantseerimine 148 lepingut (+5%)
 • tarbimislaen 121 lepingut (+7%)
 • autolaen 40 lepingut
 • terviselaen 22 lepingut (+16%)
 • ärilaen 12 lepingut
 • reisilaen 8 lepingut

2015. aasta lõpu seisuga teenisid MoneyZeni investorid oma investeeringutelt intressi keskmiselt 20,2% aastas. Kuigi investorid on makstud tasude ja halbade laenude mahakandmise järel siiani teeninud MoneyZeni abil raha välja laenates investeeringutelt tootlust enam kui 15% aastas, siis kõrge ajalooline tootlus ei taga investeeringutele sarnast kasvu tulevikus. Keskmine intressimäär 2015. aasta jooksul vähehaaval langes. Aasta viimastel kuudel intresside langus aeglustus, kuid soovitame siiski investoritel investeerimisportfelli seadistamisel ka tulevikus intresside langustrendiga arvestada. MoneyZeni eesmärk on teenida investoritele nende investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu aastas (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist). Võrdle oma investeerimisportfelli seadistustes krediidiskooringute intressimäärasid blogipostituses ja investorite uudiskirjas kajastatud viimati väljastatud laenude intressimääradega. Juhul, kui intressimääradele tähelepanu mitte pöörata, siis võib raha hakata tulu teenimise asemel hoopis kontole kogunema.

 

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
MoneyZen vahendas novembris üle 105 000 euro ulatuses laene

Novembris oli MoneyZeni vahendatud laenulepingute arv viimaste kuudega võrreldes tagasihoidlikum. MoneyZeni 27 lepinguga vahendatud laenumaht jäi küll viimastele kuudele alla, kuid sellele vaatamata on aasta võrdluses paremuselt neljas tulemus. Laenutaotlusi esitati MoneyZenile 586, kuid heakskiidetud laenutaotluste osakaal langes teist kuud järjest ja oli üle mitme kuu taas alla 5%. Keskmise laenaja krediidiskoor oli novembris 739 punkti.

Keskmine laenusumma jäi oktoobrikuule alla, kuid on jätkuvalt üle aasta keskmise – 3 915 eurot. Keskmiseks laenuperioodiks oli novembris 51 kuud (oktoobris 63) ja laenusaaja keskmine vanus 36 aastat (oktoobris 35). Kui oktoobris leidis MoneyZeni tagatiseta laen enim kasutust laenude refinantseerimisel, siis möödunud kuul kujunes populaarseimaks laenuks taas kodulaen (11 lepingut). Kodulaen oli novembris suurim ka laenumahult (summa 48 400 eurot).

MoneyZenist taotletud laenude sihtotstarve oli:
 • 40,8% kodulaen
 • 22,2% refinantseerimine
 • 18,5% tarbimislaen
 • 11.1% ärilaen
 • 3,7% autolaen
 • 3,7% terviselaen

Laenajate keskmine netosissetulek oli tavapärasest madalam – 932 eurot (oktoobris 1 071). Kõige kõrgemas skooringuvahemikus (901-1000 punkti) MoneyZen ühtki laenulepingut ei vahendanud. Kõige rohkem laenulepinguid oli novembris krediidivahemikus 701-800 punkti (12 lepingut). Ka laenumahult oli see krediidivahemik kõige suurem (49% väljastatud laenumahust). Kõige kõrgema riskiga skooringuvahemikus (500-600 punkti) ei vahendanud MoneyZen aga kolmandat kuud järjest mitte ühtegi laenu.

Keskmiseks investori intressimääraks kujunes novembris vahendatud lepingutel 18,6% aastas. Pea kaks kolmandikku vahendatud laenulepingutest (16 lepingut) ning laenumahult juba koguni kolmveerand olid möödunud kuul sõlmitud vähemalt 5-aastase laenuperioodiga. Kuna see augustikuust muutunud laenutingimuste muudatuse mõju on üha olulisem, siis soovitan Sul kindlasti seadistada investeerimistingimused 6- ja 7-aastase laenuperioodiga laenude jaoks ka oma investeerimisportfellis.
Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
MoneyZen on vahendanud üle 1,5 miljoni euro ulatuses laene

Novembri lõpuks ületas MoneyZeni vahendatud laenulepingute kogumaht (laenumaht) 1,53 miljoni piiri. MoneyZen on vahendanud kokku juba pea 500 laenulepingut (488). Keskmine laenusumma on 3 145 eurot (+1%). Kõige rohkem laenulepinguid on MoneyZen väljastanud krediidiskooringu vahemikes 701-800 ja 601-700 punkti (vastavalt 181 ja 162). Nendes krediidiskooringu vahemikes on MoneyZen vahendanud kokku üle miljoni euro. Kõigis ülejäänud skooringuvahemikes vahendatud laenumaht jääb pisut alla poole miljoni euro.

MoneyZeni keskmine tagatiseta tarbimislaen on tagasimakse perioodiga 44 kuud ja laenuvõtja keskmine krediidiskoor on 732 punkti. Novembris vahendas MoneyZen taas kõige rohkem kodulaene, mis on jätkuvalt ka kõige sagedasem laenu kasutamise sihtotstarve. Teised kaks sagedasemat kasutust on laenude refinantseerimine ja tarbimislaen.

MoneyZenist väljastatud laenud

 • kodulaen 155 lepingut (+8%)
 • refinantseerimine 141 lepingut (+4%)
 • tarbimislaen 113 lepingut (+4%)
 • autolaen 40 lepingut (+3%)
 • terviselaen 19 lepingut (+6%)
 • ärilaen 12 lepingut (+33%)
 • reisilaen 8 lepingut

MoneyZeni investorite investeerimisportfellide keskmiseks tootluseks kujunes novembri lõpu seisuga 20,3% aastas, kuid investorite teenitav keskmine tootlus on alates aasta algusest vähehaaval langenud. Kuigi investorid on makstud tasude ja halbade laenude mahakandmise järel siiani teeninud MoneyZeni abil raha välja laenates investeeringult tootlust enam kui 15% aastas, siis on ka MoneyZenis investeeritud raha seotud siiski kõrge riskiga. MoneyZeni eesmärk on teenida investoritele nende investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu aastas (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist). Seepärast soovitan investoritel oma investeerimisportfelli seadistamisel intressimäärade languse jätkumisega arvestada. Võrdle aeg-ajalt oma investeerimisportfelli seadistuste intressimäärasid blogipostituses ja investorite uudiskirjas kajastatud viimati väljastatud laenude intressimääradega. Juhul, kui intressimääradele tähelepanu mitte pöörata, siis võib raha hakata tulu teenimise asemel hoopis kontole kogunema.

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
MoneyZen vahendas oktoobris üle 182 000 euro ulatuses laene

Vaatamata sellele, et oktoobris vahendatud laenulepingute arv jäi eelnenud kahele kuule alla, püstitas MoneyZen juba kolmandat kuud järjest uue vahendatud laenumahu rekordi. Oktoobris vahendas MoneyZen 37 laenulepinguga 182 600 eurot laene. Laenutaotlusi esitati MoneyZenile 597. Heakskiidetud laenutaotluste osakaal on septembriga võrreldes veidi langenud, kuid keskmise laenaja krediidiskoor on taas kord aasta parim tulemus – 765 punkti.

Keskmine laenusumma on augustist muutunud laenutingimuste muutumise mõjul nüüd varasemast oluliselt suurem – 4 935 eurot. Kui septembris oli keskmine laenuperiood veel 47 kuud, siis oktoobri keskmiseks laenuperioodiks kujunes koguni 63 kuud. Laenusaaja keskmine vanus oli 35 aastat (septembris 33). Taas leiavad MoneyZeni tagatiseta laenud enim kasutust laenude refinantseerimisel (kokku 14 lepingut). Refinantseerimine oli oktoobris populaarseim laenu kasutamise sihtotstarve ka laenumahult (summa 82 400 eurot).

MoneyZenist taotletud laenude sihtotstarve oli:
 • 37,8% refinantseerimine
 • 35,1% kodulaen
 • 21,6% tarbimislaen
 • 2,7% autolaen
 • 2,7% ärilaen

Laenajate keskmine netosissetulek oli 1 071 eurot (septembris 1 059). Kõige kõrgemas skooringuvahemikus (901-1000 punkti) MoneyZen oktoobris ühtki laenulepingut ei vahendanud. Nii krediidivahemikku 801-900 punkti kui ka 701-800 punkti paigutus 16 laenu soovinutest. Kõige kõrgema riskiga skooringuvahemikus (500-600 punkti) ei vahendanud MoneyZen aga teist kuud järjest mitte ühtegi laenu.

Ka oktoobris vahendas MoneyZen enim laene krediidivahemikus 801-900 punkti (seekord isegi 53% kogu kuu laenumahust). Skooringuvahemikus 701-800 punkti vahendatud laenumaht oli 37%. Keskmiseks investori intressimääraks kujunes neis vastavalt 15% ja 18,6%. Vahendatud laenulepingutest peaaegu pooled (18 lepingut) ning laenumahult koguni juba enamus (60%) olid pikema laenuperioodiga kui 5 aastat. Seepärast soovitan Sul hoida silma peal oma investeerimisportfelli seadistustel.

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
Taotle laenu