MoneyZen vahendas septembris üle 165 000 euro ulatuses laene

Kõik on uus septembrikuus – niisamuti ka MoneyZeni uus vahendatud laenumahu rekord. Kokku vahendas MoneyZen möödunud kuul sõlmitud 42 laenulepinguga laene summas 165 200 eurot, mis on juba teist kuud järjest MoneyZeni senise tegevusajaloo parim tulemus. Laenutaotlusi esitati MoneyZenile kokku 604. Taotluste kvaliteet ehk heakskiidetud laenutaotluste osakaal on jäänud püsima augustikuu tasemele. Keskmise laenaja krediidiskoor on aga taas käesoleva aasta parim tulemus – 763 punkti.

Keskmine laenusumma oli septembris augustikuu keskmisest oluliselt kõrgem. Samas on keskmine laenuperiood vaatamata augusti alguses toimunud laenutingimuste muudatusele jäänud siiski üpris tavapärasele tasemele. MoneyZeni vahendusel sõlmitud keskmine tagatiseta laen oli lõppenud kuul laenusummaga 3 933 eurot ja tagasimakse perioodiga 47 kuud (augustis oli vastavalt 3 241 eurot ja 45 kuud). Laenusaaja keskmine vanus oli 33 aastat (augustis 36). Erinevalt juulist ja augustist, leidis septembris enim kasutust tagatiseta kodulaen (kokku 13 lepingut). Teised sagedasemad sihtotstarbed olid laenude refinantseerimine ja tarbimine. Kodulaen oli septembris kõige populaarsem laenu kasutamise sihtotstarve ka laenumahult (summa 64 900 eurot).

 

MoneyZenist taotletud laenude sihtotstarve oli augustis:

 • 31,0% kodulaen
 • 26,2% refinantseerimine
 • 26,2% tarbimislaen
 • 9,5% autolaen
 • 4,8% reisilaen
 • 2,4% terviselaen
Laenajate keskmine netosissetulek (1059 eurot) jäi vähem kui ühe euroga alla augustikuule. Kõige kõrgemasse skooringuvahemikku (901-1000 punkti) paigutus taas vaid üks laenutaotlejatest. Paremuselt teise krediidivahemikku (801-900 punkti) paigutus seekord koguni 14 laenu soovinutest. Kõige kõrgema riskiga skooringuvahemikus (500-600 punkti) aga ei vahendanud MoneyZen septembris mitte ühtegi lepingut.

Septembris vahendas MoneyZen esmakordselt enim laene krediidivahemikus 801-900 punkti (koguni 42% kogu kuu laenumahust). Pea samas mahus laene vahendas MoneyZen ka skooringuvahemikus 701-800 punkti (39%). Keskmiseks investori intressimääraks kujunes neis vastavalt 15% ja 18,7%. Septembris vahendatud laenulepingutest pea veerand (10 lepingut) ning laenumahult koguni rohkem kui kolmandik (36%) olid pikema laenuperioodiga kui 5 aastat. Seepärast soovitan Sul seadistada oma portfellis investeerimistingimused ka 6- ja 7-aastase laenuperioodiga laenude jaoks.

 

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
Septembri alguses ületas MoneyZeni investoritele teenitud intressitulu summa 100 000 euro piiri.

MoneyZeni vahendatud laenulepingute kogumaht (laenumaht) on kolmanda kvartali lõpuks kasvanud 1,25 miljoni euroni. Laenumahust pea miljon (930 000) on vahendatud krediidiskooringu vahemikes 500-800 punkti. Kahes kõrgemas skooringuvahemikus (801-900 ja 901-1000 punkti) on vahendatud aga rohkem kui 310 000 euro eest laene. Skooringuvahemikus 500-600 punkti väljastatud laenumaht püsib ca 1% osatähtsuse tasemel.

MoneyZeni tagatiseta tarbimislaen on laenusummaga 2 924 € (+3%) ja keskmise tagasimakse perioodiga 42 kuud. Laenajate keskmine krediidiskoor on tõusnud 730 punktini. Sihtotstarbelt on enim vahendatud laenud: kodulaen (132 lepingut), laenude refinantseerimine (121 lepingut) ja tarbimislaen (100 lepingut).

MoneyZenist väljastatud laenud

 • kodulaen 132 lepingut (+12%)
 • refinantseerimine 121 lepingut (+10%)
 • tarbimislaen 100 lepingut (+12%)
 • autolaen 38 lepingut (+12%)
 • terviselaen 18 lepingut (+6%)
 • ärilaen 8 lepingut
 • reisilaen 8 lepingut (+33%)

Kajastame MoneyZeni testperioodil sõlmitud laenulepinguid laenustatistikas eraldi, kuna muutsime MoneyZeni skooringumudeli testperioodi lepingute sõlmimise järel esialgsest konservatiivsemaks. Statistikat analüüsides leiame, et veelgi konservatiivsema skooringumudeli kasuks otsutamine oli õige samm. Järgmisel nädalal avaldame MoneyZeni blogis ka eraldi ülevaate, kus ma käsitlen põhjalikumalt kohtumenetlusse jõudnud laenulepingute seisu.

Investorite MoneyZenist teenitud keskmine aastane intressimäär oli 30. septembri seisuga 20,7%. Keskmine laenajate intressimäär on langenud 24,8% tasemele (kuu varem oli see 25,2%).

Augustist muutunud laenutingimused tegid laenajatele võimalikuks saada MoneyZenist tagatiseta tarbimislaen kuni 7ks aastaks. Laenutaotlejad on hakanud nüüd üha rohkem paindlikumaid tingimusi ka kasutama ning septembris vahendatud laenumahust rohkem kui kolmandik (36%) oli pikema laenuperioodiga kui 5 aastat. Seepärast soovitan ka Sul seadistada oma portfellis investeerimistingimused 6- ja 7-aastase laenuperioodiga laenude jaoks.

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
MoneyZen vahendas augustis rekordarvu laenulepinguid

MoneyZen vahendas augustis kokku 43 laenulepingut summas 143 500 eurot, mis mõlemad on MoneyZeni senise ajaloo parimad tulemused. Kokku esitati kuuga MoneyZenile täpselt 600 laenutaotlust.

Ka augustis jätkas MoneyZenile esitatud laenutaotluste kvaliteet paranemist. Heakskiidetud laenutaotluste osakaal tõusis juuli 4 protsendilt 7 protsendile. Keskmise laenaja krediidiskoor jäi küll veidi juuli näitajale alla, kuid on siiski 2015. aasta võrdluses paremuselt teine tulemus – 734 punkti.

Keskmine laenusumma ja laenuperiood on mõlemad vähenenud vaatamata augusti alguses toimunud laenutingimuste muudatusele. MoneyZeni vahendusel sõlmitud keskmine tagatiseta laen oli laenusummaga 3 241 eurot ja tagasimakse perioodiga 45 kuud (juulis oli vastavalt 3676 eurot ja 47 kuud). Laenusaaja keskmine vanus oli 36 aastat (juulis 34). Jätkuvalt leiab MoneyZeni tagatiseta laen kasutust laenu refinantseerimisel (kokku 15 lepingut). Laenude refinantseerimine oli augustis valdav ka laenumahult (summa 52 800 eurot).

 

MoneyZenist taotletud laenude sihtotstarve oli augustis:

 • 36,6% refinantseerimine
 • 29,3% kodulaen
 • 24,4% tarbimislaen
 • 7,3% autolaen
 • 2,4% reisilaen •  
Laenajate keskmine netosissetulek oli 1060 eurot (juulis 969 eurot). Kõige kõrgemasse skooringuvahemikku (901-1000 punkti) kvalifitseerus kaks laenutaotlejat. Paremuselt teise vahemikku (801-900 punkti) paigutus 8 laenu soovinutest. Kõige kõrgema riskiga skooringuvahemikus (500-600 punkti) vahendas MoneyZen augustis ühe laenulepingu summas 1200 eurot.

Hoia palun silm peal intressimäära muutustel skooringuvahemike lõikes ja arvesta erinevates skooringuvahemikes välja antavate laenumahtudega. Augustis vahendas MoneyZen enim laene (75% vahendatud laenumahust) krediidivahemikus 601-700 ja 701-800 punkti. Keskmiseks investori intressimääraks kujunes neis vastavalt 18,7% ja 20,7%.

Kui vaadelda 1. augustist muutunud laenuvahendamise tingimuste mõju lõppenud kuu tulemustele, siis see on jäänud pigem tagasihoidlikuks. Augustist alates saavad laenajad taotleda MoneyZenist tarbimislaenu kuni 10 000 eurot. Laenutaotluse võib esitada iga 18-73 aastane Eesti alaline elanik (varem oli see võimalus 21-68 aastastel). Suurim võimalik laenusumma tõusis 5 000 eurolt 10 000 euroni ja ka maksimaalne võimalik laenu tagasimakseperiood pikenes seniselt 5 aastal 7 aastani. MoneyZen vahendas uusi tingimusi rakendades möödunud kuul kokku 6 laenulepingut.

Alates augusti lõpust asus MoneyZeni juhatuse liikmena ametisse Jana Loemaa. Janal on magistrikraad finantsjuhtimises ning ka pikaajaline kogemus laenuvaldkonnas. Ta valdab vabalt eesti, vene ja inglise keelt. Jana Loemaa valimisega juhatusse astus MoneyZen esimese sammu ettevõtte juhtkonna laiendamisel. 2016. aasta alguses on tegevuse laiendamisega seoses plaanis ettevõtte juhtimisse kaasata veel üks täiendav juhatuse liige. Nimetatud muudatustega seoses astusin ma MoneyZeni juhatusest tagasi, kuid ma jätkan MoneyZenis ka edaspidi investoritega suhtlemise, arendustegevuse ning võlamenetluse ja -halduse koordineerimisega.

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
MoneyZeni laenustatistika seisuga 31.08.2015

Moneyzen vahendas 2015. aasta 8 esimese kuuga ligi 200 laenulepingut. Augusti keskel ületas MoneyZeni vahendatud laenulepingute kogumaht (laenumaht) ühe miljoni euro piiri. Kuu lõpu seisuga oli MoneyZeni tagatiseta laen keskmise tagasimakse perioodiga 42 kuud ja laenaja krediidiskoor 725 punkti. MoneyZenile esitatud laenutaotluste kvaliteet on paranenud, kuid jätkuvalt on koguni 77% laenusaajate krediidiskoor 800 punkti tasemest madalam.

Üle kahe kolmandiku laenumahust on MoneyZen vahendanud krediidiskooringu vahemikes 601-700 ja 701-800 punkti, vastavalt 35% ja 38%. Skooringuvahemikus 500-600 punkti väljastatud laenumaht on jäänud püsima ca 1% osatähtsuse tasemele. MoneyZeni vahendatud keskmine laen on laenusummaga 2 830 € (+2%). Enim vahendatud laen on kodulaen (118 lepingut), millele järgnevad laenude refinantseerimine (110 lepingut) ja tarbimislaen (89 lepingut).

MoneyZenist väljastatud laenud

 • kodulaen 118 lepingut (+13%)
 • refinantseerimine 110 lepingut (+15%)
 • tarbimislaen 89 lepingut (+13%)
 • autolaen 34 lepingut (+10%)
 • terviselaen 17 lepingut
 • ärilaen 8 lepingut
 • reisilaen 6 lepingut (+20%)

Jätkame MoneyZeni testperioodil sõlmitud laenulepingute eraldi kajastamist. MoneyZeni testis esialgset skooringumudelit möödunud aasta veebruarist juulini. Testperioodil sõlmisime kokku 35 laenulepingut, mida finantseerisid ainult MoneyZeni omanikud omavahendite arvelt. Testperioodil ei olnud portaal veel teiste investorite jaoks avatud. Testperioodi tulemuste analüüsi põhjal muutsime MoneyZeni skooringumudelit veelgi konservatiivsemaks. Alles seejärel avasime me igaühele vaba juurdepääsu MoneyZenis investeerimiseks. Tabelist on hästi näha, et konservatiivsema skooringumudeli valik on end igati õigustanud.

Investorite keskmiseks intressimääraks 31. augusti seisuga kujunes 21,04%. Laenulepingute keskmine intressimäär on langenud 25,25% tasemele (kuu varem oli see 25,7%). Keskmise laenuintressi langus on veidi aeglustunud, kuid siinkohal tuleb silmas pidada ka seda, et üha kasvava laenumahu juures jääb iga uue perioodi mõju kogu laenumahule aina väiksemaks. Seepärast soovitan hoida silma peal oma investeerimisportfelli seadistustes toodud intressimääradel ja võrrelda neid viimati väljastatud laenude intressimääradega.

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
MoneyZenile esitati juulis rekordarv laenutaotlusi

MoneyZen vahendas juulis 25 laenulepingut kogusummas 91 900 eurot, mis on käesoleva aasta paremuselt teine tulemus ja jääb alla vaid jaanuarikuu näitajale – 102 700 eurot. Kokku esitati MoneyZenile juulis 622 laenutaotlust.

Juulis paranes MoneyZenile esitatud laenutaotluste kvaliteet teist kuud järjest, kuid on jätkuvalt esimese poolaasta keskmisest madalam. Heakskiidetud laenutaotluste osakaal tõusis juuni 3,7 protsendilt 4 protsendile. MoneyZeni vahendusel sõlmitud keskmine tagatiseta laen oli laenusummaga 3 676 eurot ja tagasimakse perioodiga 47 kuud. Laenusaaja keskmine vanus oli 34 aastat. Taas leidis iga teine MoneyZeni vahendatud tagatiseta laen kasutust kulukamate laenude refinantseerimisel (13 lepingut). Laenude refinantseerimine oli juulis valdav ka laenumahult (summa 50 100 eurot).

Keskmise laenaja krediidiskoor tõusis teist kuud järjest ja on taas 2015. aasta kõige parem tulemus – 750 punkti. Laenajate keskmine netosissetulek oli 969 eurot. Kõige kõrgemasse skooringuvahemikku (901-1000 punkti) kvalifitseerus taas ainult üks laenutaotlejatest, kuid järgmisesse vahemikku (801-900 punkti) paigutusid seekord koguni 7 laenu soovinutest. Juulis kõige kõrgema riskiga skooringuvahemikus (500-600 punkti) aga ühtegi laenu MoneyZen ei vahendanudki.

1. augustist alates muutusid laenuvahendamise tingimused, mis peaks aitama kasvatada MoneyZeni turuosa. Nüüd on võimalik võtta MoneyZenist tarbimislaen kuni summas 10 000 eurot. Suuremate summade puhul soovime laenule käendajat. Tingimuste muudatus hõlmas peale maksimaalse võimaliku laenusumma suurendamise ka laenaja vanusepiirangu leevendamist ja laenuperioodi pikendamist. Muudatused avavad uusi võimalusi ka investoritele. Kuna augustist alates on tagatiseta tarbimislaenu maksimaalne võimalik tagasimakseperiood 5 aasta asemel kuni 7 aastat, siis soovi korral saad nüüd seadistada oma investeerimistingimused ka 6- ja 7-aastase laenuperioodiga laenulepingute jaoks.

Laenutingimused alates 01.08.2015:
 • Laenaja vanusepiirang 18 – 73 aastat
 • Laenulepingu periood 1 – 7 aastat
 • Laenusumma 500 – 10 000 eurot
 • 14% autolaen •  

MoneyZenist taotletud laenude sihtotstarve oli juulis:

 • 54,5% refinantseerimine
 • 19,5% kodulaen
 • 12,1% tarbimislaen
 • 13,9% autolaen
 

Päikeselist augustit ja tänan Sind usalduse eest!

Daniel
Augustis avanevad uued võimalused

Loodetavasti toob augustikuu kesise suveilma asemele rohkem päikeselisi päevi. MoneyZeni tagatiseta tarbimislaen saab samuti augustis uue kuue või õigemini „supelkostüümi“.

Alates tänasest on MoneyZeni tarbimislaen varasemast laiemalt kättesaadav. Nüüd on võimalik MoneyZenist laenu taotleda kõikidel 18-73 aastastel Eesti alalistel elanikel (eilseni oli see võimalus 21-68 aastastel). Maksimaalne võimalik laenusumma tõusis 5 000 eurolt 10 000 euroni. Pikenes ka tagasimakseperiood, mis on nüüd 5 aasta asemel kuni 7 aastat.

Lisaks avavad värsked muudatused Sullegi uusi võimalusi. Soovi korral saad nüüd täiendada oma portfelli investeerimistingimusi. Tänasest on Sul võimalik seadistada oma investeerimistingimusi ka 6- ja 7-aastase laenuperioodiga lepingutele.

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
MoneyZeni laenustatistika seisuga 31.07.2015

Moneyzenile esitati 2015. aasta 7 esimese kuuga pea 4000 laenutaotlust, millest rahuldati 155 (3,9%). Kokku on MoneyZen vahendanud 339 laenulepingut ja väljastatud laenulepingute kogumaht (laenumaht) läheneb miljonile eurole (937 900 €).

31. juuli seisuga oli MoneyZeni tagatiseta laen keskmise tagasimakse perioodiga 43 kuud ja laenaja krediidiskoor 722 punkti. Umbes 80% laenusaajate krediidiskoor jääb allapoole 800 punkti tasemest. Kõige enam on MoneyZen vahendanud laenulepinguid just madalamates krediidiskooringu vahemikes. Nii vahemikus 601-700 kui ka 701-800 punkti on MoneyZen vahendanud üle 330 000 euro ulatuses laene ehk kokku üle kahe kolmandiku kogu laenumahust. Kevadel avatud kõige madalamas MoneyZeni skooringuvahemikus (500-600 punkti) on vahendatud 10 600 eurot. Kõrgemates vahemikes on väljastatud vastavalt 169 100 ja 33 300 eurot laenu.

Tabelis on seekord võrdlusena välja toodud näitajad MoneyZeni skooringumudeli testperioodil sõlmitud lepingute kohta. MoneyZeni esialgse skooringumudeli testimine toimus 2014. a veebruarist kuni juulini. Testperioodi jooksul sõlmiti kokku 35 laenulepingut, mida finantseerisid üksnes MoneyZeni omanikud omavahendite arvelt. Testperioodi esialgsete tulemuste põhjal muutsime MoneyZeni kasutatavat skooringumudelit veelgi konservatiivsemaks ning alles seejärel avasime investeerimiseks vaba juurdepääsu kõikidele investoritele. Tabelist nähtub, et skooringumudeli konservatiivsemaks muutmine on end tänaseks õigustanud.

MoneyZeni väljastatud keskmine laen on summas 2 767 € (+3%). Enim vahendatud laen on kodulaen (104 lepingut), millele järgnevad laenude refinantseerimine ja tarbimislaen. 96 MoneyZeni vahendatud laenulepingu sihtotstarbeks oli laenude refinantseerimine ja 79-l korral tarbimislaen.

Investorite keskmiseks intressimääraks juuli lõpu seisuga kujunes 21,4%. Laenulepingute keskmine intressimäär on langenud 25,7% tasemele. Laenulepingute keskmise intressimäära langus on aeglustunud, kuid soovitan võrrelda oma investeerimisportfelli seadistuste intressimäärasid viimati väljastatud laenude intressimääradega. Koostan selleks otstarbeks igakuiselt blogipostituse, milles sisalduvad lõppenud kalendrikuu erinevate skooringuvahemike keskmised intressimäärad. Juhul, kui intressimääradele tähelepanu mitte pöörata, siis võib raha hakata teenimise asemel kontole kogunema.

1. augustist alates muutis MoneyZen laenutingimusi võimaldades laenajatele pikemat laenuperioodi ja suuremat laenusummat. Tagatiseta tarbimislaen MoneyZeni vahendusel on maksimaalselt perioodiga kuni 7 aastat ja summas kuni 10 000 eurot. Enam kui 5 000 eurose laenusumma puhul soovib MoneyZen laenulepingule käendajat. Peale selle ahendas MoneyZen ka vanusepiiranguid lubades nüüd laenutaotluse esitamist ka vanusevahemikele 18–21 ja 68–73 aastat.

Muudatustest tulenevalt soovitan MoneyZeni investoritel uusi avanenud võimalusi arvestades oma portfelli seadeid täiendada. Kuna laenajal on võimalik täna saada tagatiseta tarbimislaen senise 5 aasta asemel maksimaalselt kuni 7ks aastaks, siis soovitan investoritel seadistada oma investeerimistingimused ka 6- ja 7-aastase laenuperioodiga laenulepingute jaoks.

MoneyZenist väljastatud laenud

 • kodulaen 104 lepingut (+5%)
 • refinantseerimine 96 lepingut (+17%)
 • tarbimislaen 79 lepingut (+5%)
 • autolaen 31 lepingut (+11%)
 • terviselaen 17 lepingut.
 • ärilaen 8 lepingut.
 • reisilaen 5 lepingut.

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
MoneyZenile esitati esimese poolaastaga üle 3000 laenutaotluse

Juunikuus vahendas MoneyZen 21 laenulepingut kogusummas 76 800 eurot. MoneyZenile esitatud laenutaotluste maht jäi maikuuga võrreldes samale tasemele, kokku on 2015. aastal MoneyZenile esitatud 3107 laenusoovi, millest MoneyZen on heaks kiitnud 130.

Juunis MoneyZenile esitatud laenutaotluste kvaliteet paranes, kuid jäi siiski alla esimese poolaasta keskmisele näitajale. Heakskiidetud laenutaotluste osakaal moodustas 3,7% maikuu vastava näitaja, 1,6% kõrval. Juunis MoneyZeni vahendusel sõlmitud tagatiseta laen oli keskmise laenusummaga 3 657 eurot ja tagasimakse perioodiga 40 kuud. Laenusaaja keskmine vanus oli 37 aastat. Muutunud on laenu kasutamise sihtotstarvete järjekord. Kui maikuus leidis peaaegu iga teine MoneyZeni tagatiseta laen kasutust kallima laenu refinantseerimisel, siis iga kolmas juunis vahendatud laen oli kodulaen. Refinantseerimine jäi teiseks ka laenumahult.

Keskmiseks laenaja krediidiskooriks kujunes 724 punkti, mis on paari punkti võrra kõrgem kogu MoneyZeni vahendatud laenuportfelli keskmisest näitajast ja samas ka 2015. aasta kõige kõrgem vastav näitaja. Laenajate keskmine netosissetulek juunis oli 1162 eurot. Seekord kvalifitseerus MoneyZeni kõige kõrgemasse skooringuvahemikku (901-1000) koguni kaks laenutaotlejatest ning krediidiskoori vahemikku 801-900 punkti paigutus üks laenu soovinutest. Teisalt on kõige madalam ehk suurima riskiga skooringuvahemik (500-600 punkti) jäänud nii lepingute arvu kui laenumahu osas jätkuvalt tagasihoidlikuks.

Oleme teadlikud osade investorite rahulolematusest laenumahtude osas. Ka me ise soovime MoneyZeni laenumahtu kiiremini kasvatada ning selle eesmärgi saavutamiseks tegeleme aktiivselt mitme uue lahendusega, mis võimaldaksid investoritel madala riskiga stabiilset kapitali tootlust. Kuid laenuportfelli kvaliteet on MoneyZeni teadlik strateegiline valik, mis eristab meid meie konkurentidest. MoneyZeni tagatiseta tarbimislaen on suunatud kõige kvaliteetsemale lanajate sihtrühmale. MoneyZenist saavad laenu kohusetundliku maksekäitumisega laenutaotlejad, kellel on regulaarne igakuine sissetulek ja võimekus võetud laenukohustus õigeaegselt täita. Eesmärgiks on soodne laen väga heale laenajale. Selle saavutamiseks MoneyZeni laenajate hindamine on teadlikult väga põhjalik ja range – senise statistika põhjal vastab MoneyZeni krediidiskoor 601-700 punkti kahe suurema konkurendi kõige paremale krediidiskoori vahemikule. Hoia palun silm peal intressimäära muutustel skooringuvahemike lõikes ja arvesta erinevates skooringuvahemikes välja antavate laenumahtudega. Näiteks juunis olid koguni 80% MoneyZeni vahendatud laenud krediidivahemikes 601-700 ja 701-800 punkti . Keskmiseks investori intressimääraks kujunes neis vastavalt 20,2% ja 18,3%.

 

MoneyZenist taotletud laenude sihtotstarve oli mais:

 • 38% kodulaen
 • 33% refinantseerimine
 • 24% tarbimislaen
 • 5% autolaen


 •  
Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
MoneyZeni laenuportfell seisuga 30.06.2015

uunis ületas MoneyZeni vahendatud laenulepingute arv 300 piiri. Poolaastaga esitati Moneyzenile 3107 laenutaotlust, millest rahuldati 129 (4,1%). Väljastatud laenulepingute maht on 846 000 eurot.

Juuni lõpu seisuga oli MoneyZeni tagatiseta laen keskmise tagasimakse perioodiga 41 kuud ja laenaja krediidiskoor 722 punkti. Jätkuvalt jääb portfellis ligi 80% laenusaajate krediidiskoor alla 800 punkti taseme. Üsna võrdselt on MoneyZen laenu vahendanud madalamates krediidiskooringu vahemikes. Vahemikus 601-700 punkti vahendatud laenu summa on 326 400 ja 701-800 punkti vahemikus 327 300 eurot. Erandiks on märtsist avatud kõige madalam vahemik, 500-600 punkti, kus on vahendatud vaid 10 600 eurot. Kõrgemates vahemikes on väljastatud vastavalt 151 200 ja 30 500 eurot laenu.

MoneyZeni laenuportfellis on keskmine laen 2 685 € (+2,7%) ja jätkuvalt on kõige sagedam laen kodulaen (99 lepingut). Sellele järgnevad laenude refinantseerimine ja tarbimislaen. MoneyZeni vahendatud laenulepingutest 82 olid refinantseerimine ja 75 tarbimislaenud.

Investorite keskmiseks intressimääraks esimesel poolaastal kujunes 21 protsenti. Laenulepingute keskmised intressimäärad on olnud languses (ca protsendipunkti võrra kuus). Viimastel kuudel on langus küll aeglustunud, kuid soovitame jätkuvalt investoritel investeerimisportfelli seadistamisel intresside langustrendiga arvestada.

MoneyZenist väljastatud laenud

 • kodulaen 99 lepingut (+9%)
 • refinantseerimine 82 lepingut (+9%)
 • tarbimislaen 75 lepingut (+7%)
 • autolaen 28 lepingut (+17%)
 • terviselaen 17 lepingut.
 • ärilaen 8 lepingut.
 • reisilaen 5 lepingut.

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
MoneyZeni vahendatud laenulepingute maht ületas mais kolmveerand miljoni euro piiri.

Mai oli MoneyZeni jaoks mitmes mõttes eriline kuu. Tähtsa verstaposti saavutamise kõrvalt vähenes mais oluliselt laenulepingute arv. 575st laenutaotlusest aktsepteerisime investeerimiseks sobilikeks vaid 9 kogusummas 19 900 eurot.

Võrreldes aprilli 433 taotluse ja 24 laenulepinguga mahus 78 100 eurot, toimus oluline mahulangus. Heakskiidetud laenutaotluste osakaal moodustas 1,57% aprilli vastava näitaja, 5,9% kõrval. Mais MoneyZeni vahendusel sõlmitud tagatiseta laen oli keskmise laenusummaga 2 211 eurot ja tagasimakse perioodiga 37 kuud. Laenusaaja keskmine vanus oli 33 aastat ja krediidiskoor 692 punkti. (esimese kvartali keskmine oli 711). Kõrgeimasse skooringuvahemikku (901-1000) jätkuvalt ükski laenutaotlejatest ei kvalifitseerunud ning krediidiskoori vahemikku 801-900 punkti paigutus ainult üks laenu soovinutest. MoneyZeni tagatiseta laen on laenusaajatele võimalus kallimate laenukohustuste refinantseerimiseks - selline on iga teise MoneyZenist laenatud euro kasutamise sihtotstarve.

Jälgime pidevalt konkurentide tulemusi eelkõige kvaliteedi näitajate osas ning oleme saanud neist kinnitust MoneyZeni strateegiavalikule ‒ olla konkurentidest kvaliteetsem. Vastutustundliku laenamise põhimõtte järgimine on oluline selleks, et tagada väljaantud laenude kvaliteeti ning hoida halbade laenude osakaalu portfellist alla 2 protsendi taseme. Eesmärgiks on tagada tingimused väljastatud laenude tähtaegseks tagastamiseks. MoneyZenist saavad laenu kohusetundliku maksekäitumisega laenutaotlejad, kellel on regulaarne igakuine sissetulek ja võimekus võetud laenukohustus õigeaegselt täita. Seeläbi saavutame MoneyZenis hea laenuportfelli kvaliteedi. Seetõttu me ei saa laenumahu suurendamisel anda järele kvaliteedis ja peame paluma MoneyZeni investoritelt kannatust.

Hoia palun silm peal intressimäära muutustel skooringuvahemike lõikes ja arvesta erinevates skooringuvahemikes välja antavate laenumahtudega. Näiteks kõige rohkem laene vahendas MoneyZen mais krediidivahemikus 601-700 punkti (46% laenumahust), millises keskmiseks investori intressimääraks kujunes 20,2%.

 

MoneyZenist taotletud laenude sihtotstarve oli mais:

 • 51% refinantseerimine
 • 25% autolaen
 • 14% tarbimislaen
 • 10% kodulaen •  

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
Taotle laenu