MoneyZen on teeninud investoritele üle 400 tuhande euro

Oktoobri lõpuks on MoneyZen 592 väljastatud laenulepinguga vahendanud juba pea 2 miljoni euro eest laenusid. Keskmine laen on võetud summas 3 312 eurot (+1%) ja laenuperiood on olnud neli aastat. MoneyZeni vahendatud laenude keskmine laenuintress on olnud 23,98%. Üle kahe kolmandiku sõlmitud laenulepingute ja vahendatud laenumahu puhul on krediidiskoor jäänud krediidiskooringu vahemikku 601–800 punkti. Teistes skooringuvahemikes on MoneyZen vahendatud kokku üle 600 tuhande euro ulatuses laenusid.

2016. a vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Märts September Oktoober Kokku
Sõlmitud laenulepingud 17 7 14 592
Laenaja keskmine vanus 34 aastat 40 aastat 28 aastat 36 aastat
Keskmine krediidiskoor 748 774 775 733
Keskmine laenuperiood 56 kuud 67 kuud 53 kuud 46 kuud
Investori keskmine intressimäär 18,0% 17,4% 17,3% 20,0%
Keskmine laenusumma 4 224 € 5 243 € 4 257 € 3 312 €

Oktoobrilõpu seisuga on MoneyZeni keskmine laenaja 36-aastane ja taotlenud MoneyZenist laenude refinantseerimist või kodulaenu. Keskmine saadud krediidiskoor on 733 punkti ja taotletud tagatiseta tarbimislaen on sõlmitud 46 kuuks.

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • refinantseerimine 184 lepingut
 • kodulaen 178 lepingut
 • tarbimislaen 143 lepingut
 • autolaen 43 lepingut
 • terviselaen 23 lepingut
 • ärilaen 12 lepingut
 • reisilaen 9 lepingut
 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor Investorite intressimäär Väljastatud lepingud Hilinevad lepingud Tagasimakstud lepingud
  Aastas Arv Summa Zen1-Zen3 Võlamenetluses (lepinguid/summa) Kohtumenetluses (lepinguid/summa) Tagasivõidetud Arv Summa
901–1000 15,4% 10 37 800 € 1 0 0 € 1 1 239 € 0 2 4 500 €
801–900 16,5% 121 475 500 € 12 0 0 € 15 35 186 € 0 21 54 000 €
701–800 19,6% 219 758 300 € 27 5 12 420 € 28 72 031 € 0 47 123 300 €
601–700 22,6% 197 600 100 € 32 6 5 360 € 35 82 361 € 1 49 103 600 €
500–600 24,0% 10 18 100 € 1 1 353 € 2 2 920 € 0 2 4 000 €
Testperiood 19,5% 35 70 700 € 2 0 0 € 11 14 847 € 1 19 38 500 €
Kokku: 20,0% 592 1 960 500 € 75 12 18 133 € 92 208 584 € 2 140 327 900 €

Talvekuu alguseks on MoneyZen oma investoritele teeninud 414 441 eurot tulu. Keskmine investeeringutelt teenitav intress on seni olnud pisut alla 20%, kuid see on aja jooksul tasapisi langenud ning niisama kõrge investeeringute kasv ei ole tulevikus siiski kellelegi garanteeritud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
MoneyZen vahendas oktoobris pea 60 000 euro ulatuses laene

Oktoobris jäi MoneyZeni vahendatud laenulepingute arv tagasihoidlikuks. Kokku esitati MoneyZenile 527 laenutaotlust, millest oli võimalik rahuldada ja investoritele laenupakkumiste tegemiseks edastada vaid 14. Seega oli möödunud kuul heakskiidetud laenutaotluste osakaal tavapärasest madalam – 2,7%. Laenajate keskmine krediidiskoor oli samas keskmisest kõrgem – 775 punkti, mis on ka MoneyZeni senise tegevusajaloo kõrgeim näitaja. Laenulepingu sõlminute keskmine netosissetulek oli oktoobris 864 eurot.

Laenustatistika

  Märts September Oktoober
Sõlmitud laenulepingud 17 7 14
Laenaja keskmine vanus 34 aastat 40 aastat 28 aastat
Keskmine krediidiskoor 748 774 775
Keskmine laenuperiood 56 kuud 67 kuud 53 kuud
Investori keskmine intressimäär 18,0% 17,4% 17,3%
Keskmine laenusumma 4 224 € 5 243 € 4 257 €

Keskmine MoneyZeni vahendatud laen oli summas 4 257 eurot (-19%) ja laenuperioodiga 53 kuud. Laenu saanute keskmine vanus oli tavapärasest veidi madalam – 28 aastat (septembris 40). Kõige sagedasemaks laenu kasutamise sihtotstarbeks oli laenude refinantseerimine (kokku 8 laenulepingut). Refinantseerimine moodustas oktoobris vahendatud laenumahust koguni kolm neljandikku – 44 700 eurot.

 

Oktoobris vahendatud laenude sihtotstarve (osakaal laenumahust):

 • 75% refinantseerimine
 • 19% tarbimislaen
 • 3% kodulaen
 • 3% autolaen

Laenustatistika, oktoober 2016

Krediidiskoor Investorite intressimäär Keskmine periood Lepingute arv Rahaline maht Osakaal
801–900 14,5% 36 5 13 000 € 22%
701–800 18,5% 67 7 36 200 € 61%
601–700 20,1% 48 2 10 400 € 17%
    Kokku: 14 59 600 € 100%

Möödunud kuul vahendatud laenud paigutusid valdavalt skooringuvahemikku 701-800 punkti. Kõige kõrgemas skooringuvahemikus (901–1000 punkti) ja kõige madalamas skooringuvahemikus (500–600 punkti) MoneyZen laenulepinguid ei väljastanud. MoneyZeni investorite lõppenud kuu jooksul sõlmitud laenulepingutelt teenitavaks keskmiseks intressimääraks kujunes 17,3% aastas.
MoneyZen on vahendanud üle 1,9 miljoni euro ulatuses laene

30. septembri seisuga on MoneyZen 578 laenulepinguga vahendanud investoritelt laenajatele rohkem kui 1,9 miljoni euro ulatuses laene. Keskmine MoneyZenist saadud laen on olnud summas 3 289 eurot (+1%) ja kõige rohkem laenulepinguid on MoneyZen väljastanud krediidiskooringu vahemikes 701-800 ja 601-700 punkti (vastavalt 212 ja 195 lepingut). Nendes kahes krediidiskooringu vahemikus kokku on MoneyZen vahendanud üle 1,3 miljoni euro. Ülejäänud skooringuvahemikes vahendatud laenumaht jääb aga pisut alla 600 000 euro.

2016. a vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Veebruar Märts September Kokku
Sõlmitud laenulepingud 17 17 7 578
Laenaja keskmine vanus 31 aastat 34 aastat 40 aastat 37 aastat
Keskmine krediidiskoor 737 748 774 732
Keskmine laenuperiood 57 kuud 56 kuud 67 kuud 46 kuud
Investori keskmine intressimäär 18,6% 18,0% 17,4% 20,0%
Keskmine laenusumma 4 529 € 4 224 € 5 243 € 3 289 €

MoneyZeni keskmine tagatiseta tarbimislaen on tagasimakse perioodiga 46 kuud ja laenuvõtja keskmine krediidiskoor on 732 punkti. MoneyZen on enim laene väljastanud klientidele nende koduga seotud kulutuste katmiseks ja varem võetud kulukamate laenude tagasimaksmiseks (refinantseerimiseks).

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • kodulaen 176 lepingut
 • refinantseerimine 176 lepingut
 • tarbimislaen 141 lepingut
 • autolaen 41 lepingut
 • terviselaen 23 lepingut
 • ärilaen 12 lepingut
 • reisilaen 9 lepingut
 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor Investorite intressimäär Väljastatud lepingud Hilinevad lepingud Tagasimakstud lepingud
  Aastas Arv Summa Zen1-Zen3 Võlamenetluses (lepinguid/summa) Kohtumenetluses (lepinguid/summa) Tagasivõidetud Arv Summa
901–1000 15,4% 10 37 800 € 2 0 0 € 1 1 239 € 0 2 4 500 €
801–900 16,6% 116 462 500 € 14 1 3 765 € 16 35 404 € 0 20 52 800 €
701–800 19,7% 212 722 100 € 24 4 6 272 € 28 72 434 € 0 45 118 300 €
601–700 22,6% 195 589 700 € 37 0 0 € 35 79 907 € 1 48 101 100 €
500–600 24,0% 10 18 100 € 2 0 0 € 2 2 920 € 0 2 4 000 €
Testperiood 19,5% 35 70 700 € 1 0 0 € 11 15 139 € 1 19 38 500 €
Kokku: 20,0% 578 1 900 900 € 80 5 10 037 € 93 207 042 € 2 136 319 200 €

MoneyZen on septembrikuu lõpu seisuga teeninud investoritele tulu üle 400 tuhande euro (408 720 €). Vaatamata sellele, et investorid on MoneyZeni abil raha välja laenates teeninud oma investeeringutelt keskmiselt üle 20% intressi aastas, ei ole sarnane investeeringute kasv tulevikus siiski kellelegi garanteeritud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
Finantsinspektsioon andis MoneyZenile krediidivahendaja tegevusloa

Augustikuu lõpus rahuldas Finantsinspektsiooni juhatus MoneyZeni esitatud taotluse tegutsemaks krediidivahendajana Eestis ja väljastas MoneyZenile tegevusloa nr 577. Sellest tulenevalt taastas MoneyZen alates septembrist uute laenulepingute vahendamise eraisikutele ning kehtiva laenulepinguga klientidele ka uuesti võimaluse taotleda krediidilepingutele muudatusi (s.h maksepuhkust, maksekuupäeva muutmist ja lepingu refinantseerimist uutel tingimustel).

2016. a vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Jaanuar Veebruar Märts Kokku
Sõlmitud laenulepingud 24 17 17 571
Laenaja keskmine vanus 36 aastat 31 aastat 34 aastat 37 aastat
Keskmine krediidiskoor 699 737 748 732
Keskmine laenuperiood 45 kuud 57 kuud 56 kuud 45 kuud
Investori keskmine intressimäär 19,1% 18,6% 18,0% 20,1%
Keskmine laenusumma 3 550 € 4 529 € 4 224 € 3 265 €

31. augusti seisuga on MoneyZen vahendanud 1 864 200 eurot. Keskmine MoneyZeni vahendatud laen on summas 3 265 eurot ja sõlmitud 45 kuuks. Laenuvõtjate keskmine krediidiskoor on olnud 732 punkti. MoneyZen on kõige rohkem vahendanud kodulaenu lepinguid, kuid laenajatele väljastatud laenude mahust on enim kulunud nende varem võetud kulukamate laenukohustuste refinantseerimiseks (üle 660 000 euro).

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • kodulaen 176 lepingut
 • refinantseerimine 173 lepingut
 • tarbimislaen 137 lepingut
 • autolaen 41 lepingut
 • terviselaen 23 lepingut
 • ärilaen 12 lepingut
 • reisilaen 9 lepingut
 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor Investorite intressimäär Väljastatud lepingud Hilinevad lepingud Tagasimakstud lepingud
  Aastas Arv Summa Zen1-Zen3 Võlamenetluses (lepinguid/summa) Kohtumenetluses (lepinguid/summa) Tagasivõidetud Arv Summa
901–1000 15,4% 10 37 800 € 1 0 0 € 1 222 € 0 2 4 500 €
801–900 16,6% 114 453 500 € 10 4 9 645 € 14 24 484 € 0 19 52 100 €
701–800 19,7% 207 694 400 € 22 2 6 829 € 27 59 313 € 0 45 118 300 €
601–700 22,6% 195 589 700 € 38 3 977 € 34 66 905 € 1 45 95 400 €
500–600 24,0% 10 18 100 € 2 0 0 € 2 2 475 € 0 1 2 500 €
Testperiood 19,5% 35 70 700 € 1 0 0 € 11 15 555 € 1 19 38 500 €
Kokku: 20,1% 571 1 864 200 € 74 9 17 451 € 89 168 954 € 2 131 311 300 €

MoneyZen on 31. augusti seisuga teeninud investoritele 372 250 eurot tulu. Vaatamata sellele, et investorid on MoneyZeni abil raha välja laenates teeninud oma investeeringutelt keskmiselt üle 20% intressi aastas, ei ole sarnane investeeringute kasv tulevikus siiski kellelegi garanteeritud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
MoneyZeni krediidivahendaja tegevusloa taotlemise ülevaade

MoneyZen esitas Finantsinspektsioonile krediidivahendaja tegevusloa taotluse 31.12.2015.a. Tulenevalt Krediidiandjate ja –vahendajate seaduse (KAVS) § 105 on alates 22. märtsist alates uute tarbijakrediidi lepingute vahendamiseks Eestis vajalik omada Finantsinspektsiooni väljastatavat tegevusluba.

Kuna MoneyZeni möödunud aasta lõpus esitatud tegevusloa taotlus on aga siiani veel Finantsinspektsioonis menetluses, siis on MoneyZen uute laenulepingute vahendamise kuni tegevusloa saamiseni peatanud.

Finantsinspektsioonilt saadud suuniste järgi ei tohi MoneyZen tegevusloa saamiseni võimaldada oma klientidele mis tahes krediidilepingute muudatusi (s.h maksepuhkust, maksete ajatamist, maksekuupäeva muutmist, lepingu pikendamist pikemale perioodile).

Tulenevalt kõrgendatud huvist tegevusloa ja MoneyZeni tegevuse jätkamise kohta anname lühiülevaate senisest suhtlusest Finantsinspektsiooniga.

 

31.12.2015 Moneyzen OÜ esitas Finantsinspektsioonile tegevusloa taotluse koos täiendavate dokumentidega (vastavalt KAVS § 12).

25.02.2016 edastas Finantsinspektsioon Moneyzen OÜ-le 7 punktist koosneva nõude puuduste kõrvaldamiseks vastamise tähtajaga 04.03.2016.

03.03.2016 esitas Moneyzen OÜ Finantsinspektsioonile selgitused ja lisadokumendid vastavalt nõude punktidele 1-6 ning palus ajapikendust nõude 7. punktile vastamiseks.

11.03.2016 vastas Moneyzen OÜ Finantsinspektsiooni 25.02. esitatud nõude 7. punktile.

21.03.2016 jõustus uus KAVSi redaktsioon, millega täiendati ja muudeti tegevusloa taotlemisel kehtinud ja 29.03.2015 jõustunud seadust.

05.04.2016 edastas Finantsinspektsioon Moneyzen OÜ-le 3-punktilise kirja sooviga saada täpsustusi ja kinnitusi ettevõtte töötajate, juhtkonna, osanike ja kasusaajate andmete kohta vastamise tähtajaga 19.04.2016.

11.04.2016 edastas Finantsinspektsioon Moneyzen OÜ-le 13-punktilise nõude puuduste kõrvaldamiseks esitatud dokumentides vastamise tähtajaga 26.04.2016.

15.04.2016 saatis Moneyzen OÜ Finantsinspektsioonile täiendavad selgitused ja lisadokumendid vastavalt 05.04. kirjale.

26.04.2016 vastas Moneyzen OÜ Finantsinspektsioonile esitades täiendatud redaktsioonid tegevusloa dokumentidest vastavalt 11.04. kirjale.

19.05.2016 edastas Finantsinspektsioon Moneyzen OÜ-le 5-punktilise nõude puuduste kõrvaldamiseks esitatud dokumentides vastamise tähtajaga 26.05.2016.

23.05.2016 esitas Moneyzen OÜ Finantsinspektsioonile tegevusloa dokumentide täiendatud redaktsioonid.

03.06.2016 esitas Moneyzen OÜ Finantsinspektsioonile inspektsiooni nõutud täiendava kirjaliku kinnituse.

16.06.2016 esitas Finantsinspektsioon Moneyzen OÜ-le 2-punktilise nõude esitatud dokumentides puuduste kõrvaldamiseks vastamise tähtajaga 28.06.2016.

16.06.2016 edastas Finantsinspektsioon Moneyzen OÜ-le päringu kasusaajate andmete kohta.

27.06.2016 vastas Moneyzen OÜ Finantsinspektsiooni 16.06.2016 esitatud päringule.

28.06.2016 vastas Moneyzen OÜ Finantsinspektsiooni 16.06.2016 esitatud nõudele.

29.06.2016 edastas Finantsinspektsioon Moneyzen OÜ-le päringu kasusaajate andmete kohta.

04.07.2016 vastas Moneyzen OÜ finantsinspektsiooni 29.06.2016 esitatud päringule.

13.07.2016 toimus kohtumine Finantsinspektsioonis eesmärgiga täpsustada, kuidas muuta tegevusloa menetlusega seotud infovahetus efektiivsemaks.

13.07.2016 edastas Moneyzen OÜ Finantsinspektsioonile kohtumisel kokku lepitud täiendava kirjaliku kinnituse.

 

Kokkuvõtvalt rakenduvad krediidiandjatele ja –vahendajatele sarnased nõuded, mis kehtivad Eestis tegutsevatele krediidiasutustele (nt. rahapesu ja terrorismi tõkestamisel) ja millega seoses peab MoneyZen krediidivahendajana tulevikus nõudma oma kasutajatelt varasemast üksikasjalikumat infot ning saadud andmeid veelgi põhjalikumalt kontrollima.

MoneyZen on tegevusloa menetluse protsessis võtnud suuna kohalduda Finantsinspektsiooni esitatud nõudmistega. Nõuete täitmine on osutunud aga keeruliseks eelkõige asjaolude tõttu, et taotluse esitamisel kehtinud ja menetluse käigus jõustunud õigusaktid võimaldavad jätkuvalt erinevaid tõlgendusi.

Käesoleva postituse avaldamise ajaks on MoneyZen edastanud Finantsinspektsioonile kõik nõutud dokumendid, mis loodetavasti võimaldavad Finantsinspektsioonil vastu võtta otsus Moneyzeni tegevusloa taotluse kohta.

 

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
MoneyZeni laenustatistika 30.06.2016

Investorid on MoneyZeni abiga teeninud rohkem kui 330 000 eurot

Tulenevalt Krediidiandjate ja –vahendajate seaduse § 105 on alates märtsist tarbijakrediidi lepingute vahendamiseks vajalik omada Finantsinspektsiooni (FI) väljastatavat tegevusluba. Kuna MoneyZeni möödunud aasta lõpus esitatud tegevusloa taotlus on FI-s veel menetluses, siis oleme uute laenulepingute vahendamise kuni tegevusloa saamiseni peatanud. Olemasolevate laenulepingute haldus toimub tavapäraselt, aga täiendavaid rahalisi vahendeid saame laenajatele vahendada, kui FI on tegevusloa väljastanud.

2016. a vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Jaanuar Veebruar Märts Kokku
Sõlmitud laenulepingud 24 17 17 571
Laenaja keskmine vanus 36 aastat 31 aastat 34 aastat 37 aastat
Keskmine krediidiskoor 699 737 748 732
Keskmine laenuperiood 45 kuud 57 kuud 56 kuud 45 kuud
Investori keskmine intressimäär 19,1% 18,6% 18,0% 20,1%
Keskmine laenusumma 3 550 € 4 529 € 4 224 € 3 265 €

MoneyZen on vahendanud 571 laenajale kokku 1 864 200 eurot. Keskmine MoneyZenist saadud laen on olnud 3 265 eurot ja kõige rohkem on MoneyZenist laenu saanud taotlejate krediidiskoor jäänud 601–800 punkti vahemikku.

 

Keskmine MoneyZeni abiga vahendatud laen on sõlmitud 45 kuuks ja laenuvõtja keskmine krediidiskoor on olnud 732 punkti. Arvuliselt on MoneyZen vahendanud kõige rohkem kodulaenu lepinguid, aga laenumahu poolest on MoneyZen enim aitanud laenajatel refinantseerida olemasolevaid kulukaid laenukohustusi (kokku 662 200 euro ulatuses).

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • kodulaen 176 lepingut
 • refinantseerimine 173 lepingut
 • tarbimislaen 137 lepingut
 • autolaen 41 lepingut
 • terviselaen 23 lepingut
 • ärilaen 12 lepingut
 • reisilaen 9 lepingut
 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor Investorite intressimäär Väljastatud lepingud Hilinevad lepingud Tagasimakstud lepingud
  Aastas Arv Summa Zen1-Zen3 Võlamenetluses (lepinguid/summa) Kohtumenetluses (lepinguid/summa) Tagasivõidetud Arv Summa
901–1000 15,4% 10 37 800 € 1 1 536 € 0 0 € 0 2 4 500 €
801–900 16,6% 114 453 500 € 14 5 4 659 € 2 2 351 € 0 15 43 200 €
701–800 19,7% 207 694 400 € 26 9 7 999 € 4 7 203 € 0 41 109 300 €
601–700 22,6% 195 589 700 € 27 11 16 356 € 7 9 173 € 1 36 76 600 €
500–600 24,0% 10 18 100 € 2 2 439 € 1 1 366 € 0 1 2 500 €
Testperiood 19,5% 35 70 700 € 4 0 0 € 6 9 753 € 1 17 32 000 €
Kokku: 20,1% 571 1 864 200 € 74 28 29 989 € 20 29 846 € 2 112 268 100 €

30. juuni seisuga on MoneyZen teeninud oma investoritele 332 880 eurot tulu. Kuigi investorid on MoneyZeni abil raha välja laenates teeninud oma investeeringutelt keskmiselt 20,1% tootlust aastas, ei ole sarnane investeeringute kasv tulevikus siiski garanteeritud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.

 

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
Investorid on MoneyZeni abiga teeninud juba pea 300 000 eurot

Kuna MoneyZen on peatanud alates 21. märtsist ajutiselt uute laenulepingute vahendamise kuni tegevusloa väljastamiseni, siis MoneyZen aprillis täiendavaid laenulepinguid ei sõlminud. Vastavalt Krediidiandjate ja –vahendajate seaduse § 105-le on uute tarbijakrediidi lepingute vahendamiseks Eestis vajalik omada Finantsinspektsiooni väljastatavat tegevusluba. MoneyZen esitas Finantsinspektsioonile oma tegevusloa taotluse möödunud aasta lõpus, kuid ootame jätkuvalt veel Finantsinspektsioonist sellele lahendust. Olemasolevate laenulepingute haldus toimub meil tavapärases korras edasi. Hea investor, saame Sinu täiendavaid rahalisi vahendeid hakata taas laenajatele vahendama kohe, kui oleme saanud tegevusloa.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Jaanuar Veebruar Märts Kokku
Sõlmitud laenulepingud 24 17 17 571
Laenaja keskmine vanus 36 aastat 31 aastat 34 aastat 37 aastat
Keskmine krediidiskoor 699 737 748 732
Keskmine laenuperiood 45 kuud 57 kuud 56 kuud 45 kuud
Investori keskmine intressimäär 19,1% 18,6% 18,0% 20,1%
Keskmine laenusumma 3 550 € 4 529 € 4 224 € 3 265 €

MoneyZen on vahendanud 571 laenajale 1 864 200 eurot. Keskmine MoneyZenist võetud laen on olnud summas 3 265 eurot ja enim vahendatud laenud langenud krediidiskooringu vahemikesse 601–700 ja 701–800 punkti (kokku 1 284 100 euro ulatuses). Kõige vähem on MoneyZen vahendanud laene kõige kõrgemas (901–1000 punkti) ja kõige madalamas krediidivahemikus (500–600 punkti) – kokku ainult 108 500 euro eest.

 

Keskmine MoneyZeni vahendatud laen on tagasimakse perioodiga 45 kuud ja laenuvõtja keskmine krediidiskoor 732 punkti. Arvuliselt on sagedasim laen – kodulaen (171 lepingut), kuid laenumahult on MoneyZen kõige rohkem refinantseerinud laenuvõtjate juba olemasolevaid kulukamaid laenulepinguid (662 200 euro ulatuses).

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • kodulaen 176 lepingut
 • refinantseerimine 173 lepingut
 • tarbimislaen 137 lepingut
 • autolaen 41 lepingut
 • terviselaen 23 lepingut
 • ärilaen 12 lepingut
 • reisilaen 9 lepingut
 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor Investorite intressimäär Väljastatud lepingud Hilinevad lepingud Tagasimakstud lepingud
  Aastas Arv Summa Zen1-Zen3 Võlamenetluses (lepinguid/summa) Kohtumenetluses (lepinguid/summa) Tagasivõidetud Arv Summa
901–1000 15,4% 10 37 800 € 3 0 0 € 0 0 € 0 2 4 500 €
801–900 16,6% 114 453 500 € 15 4 565 € 7 12 215 € 0 12 32 700 €
701–800 19,7% 207 694 400 € 26 9 5 687 € 16 30 912 € 0 34 89 400 €
601–700 22,6% 195 589 700 € 29 7 9 764 € 22 40 462 € 1 29 64 800 €
500–600 24,0% 10 18 100 € 3 0 0 € 1 1 464 € 0 1 2 500 €
Testperiood 19,5% 35 70 700 € 4 0 0 € 10 16 046 € 1 17 32 000 €
Kokku: 20,1% 571 1 864 200 € 80 20 16 016 € 56 101 099 € 2 95 225 900 €

30. aprilli seisuga on MoneyZen teeninud oma investoritele 287 960 eurot tulu. Sealjuures on investorid MoneyZeni abil raha välja laenates teeninud oma investeeringutelt intressi keskmiselt 20,1% aastas. Samas ei ole vaatamata senisele kõrgele ajaloolisele tootlusele sarnane investeeringute kasv tulevikus garanteeritud. MoneyZeni eesmärk on teenida investorite investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.

 

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
MoneyZen vahendas märtsis üle 70 000 euro ulatuses laene

Märtsis esitati MoneyZenile 465 laenutaotlust, millest MoneyZen edastas investoritele pakkumiste tegemiseks 17. Heakskiidetud laenutaotluste osakaal oli veebruarist veidi kõrgem (3,7%) ja kokku vahendas MoneyZen märtsis laenajatele 71 800 eurot. Taas paranes laenajate keskmine krediidiskoor – 748 punktini. Veel kõrgem on see varem olnud vaid septembris ja oktoobris 2015. Laenulepingu sõlminute keskmine netosissetulek oli samuti veebruariga võrreldes pisut suurem – 1 057 eurot.

Laenustatistika

  Jaanuar Veebruar Märts
Sõlmitud laenulepingud 24 17 17
Laenaja keskmine vanus 36 aastat 31 aastat 34 aastat
Keskmine krediidiskoor 699 737 748
Keskmine laenuperiood 45 kuud 57 kuud 56 kuud
Investori keskmine intressimäär 19,1% 18,6% 18,0%
Keskmine laenusumma 3 550 € 4 529 € 4 224 €

Märtsis MoneyZeni kaudu laenajatele vahendatud keskmine laenusumma oli 4 224 eurot (-7%). Sõlmitud lepingute keskmine laenuperiood oli 56 kuud ja koguni kaks kolmandikku laenulepingutest ja kolmveerand laenumahust laenati märtsis välja vähemalt 5 aastaks. Laenusaajate keskmine vanus oli 34 aastat (veebruaris 31). Ka märtsis oli kõige sagedasemaks laenu kasutamise sihtotstarbeks laenude refinantseerimine (7 laenulepingut). Refinantseerimine moodustas vahendatud laenumahust pea poole – üle 34 000 euro.

 

Märtsis vahendatud laenude sihtotstarve (osakaal laenumahust):

 • 47% refinantseerimine
 • 34% kodulaen
 • 19% tarbimislaen

Laenustatistika, märts 2016

Krediidiskoor Investorite intressimäär Keskmine periood Lepingute arv Rahaline maht Osakaal
801–900 14,8% 55 5 19 500 € 27%
701–800 18,4% 60 7 31 500 € 44%
601–700 20,7% 53 5 20 800 € 29%
    Kokku: 17 71 800 € 100%

Lõppenud kuul MoneyZen kõige kõrgemas skooringuvahemikus (901–1000 punkti) ja kõige madalamas skooringuvahemikus (500–600 punkti) laenulepinguid ei vahendanud. Laenud jagunesid ülejäänud kolme krediidivahemiku vahel ja investorite märtsikuul sõlmitud laenulepingutelt teenitav intressimäär oli täpselt 18% aastas.

 

Nagu investorite uudiskirjas teatasime, peatas MoneyZen alates 21. märtsist ajutiselt uute laenulepingute vahendamise kuni tegevusloa väljastamiseni Finantsinspektsiooni poolt. Vastavalt Krediidiandjate ja –vahendajate seaduse § 105-le on uute tarbijakrediidi lepingute vahendamiseks Eestis vajalik omada Finantsinspektsiooni väljastatavat tegevusluba. MoneyZen esitas Finantsinspektsioonile oma tegevusloa taotluse möödunud aasta lõpus, kuid ootame siiani veel Finantsinspektsioonist sellele lahendust.

 

NB! Kuna oleme uute laenulepingute laenajatele vahendamise kuni tegevusloa saamiseni peatanud, siis Sinu rahalisi vahendeid me kahjuks laenulepingute finantseerimiseks senikaua kasutada ei saa. Olemasolevate laenulepingute haldus toimub meil tavapärases korras.

 

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
Daniel esines Investeerimisklubi paneelis

MoneyZeni asutaja Daniel Lumi esines Investeerimisklubi paneeldiskussioonil ning ta nimetati ka klubi auliikmeks.
Daniel esines 15. ja 16. mail Investeerimisklubi paneeldiskussioonil, kus arutleti selle üle, miks on mõistlik investeerida inimeselt-inimesele laenudesse ja ohtudest ning võimalustest, mis kaasnevad ühisrahastusse investeerimisega.

Daniel tänas Investeerimisklubi meeskonda nende tehtud suure ja tänuväärse töö eest: "Minu tänusõnad, väga tublid olete! Mul oli väga hea meel osaleda ja olen südamest tänulik auliikme staatuse omistamise eest."

Investeerimisklubi eestvedajateks on Marko Oolo ja Tõnis-Denis Merkuljev, kes asutasid klubi, kuna tundsid finantsmaailmas ringi liikudes, et Eestis on puudu kogukond, kellega saaks koos investeerimiskogemust jagada.
Kui soovid ka toimunud üritusest veel osa saada, siis vaata Tallinnas toimunud paneeldiskussiooni "Risks and opportunities in P2P lending" videot siit (inglise keeles):Investorid on teeninud kokku üle 260 000 euro MoneyZeni abil raha laenates

MoneyZen on vahendanud laenajatele üle 1,8 miljoni euro ulatuses investorite raha, millega oli märtsikuu lõpuks oma investoritele teeninud 263 910 eurot. Täpsemalt on MoneyZen 571 laenulepinguga vahendanud laenajatele 1 864 200 eurot. Keskmine MoneyZenist võetud laen on olnud summas 3 265 eurot (+1%) ja enim on MoneyZeni vahendatud laenud olnud krediidiskooringu vahemikes 601–700 ja 701–800 punkti (kokku 1 284 100 euro ulatuses). Kõige harvem vahendatud laenud on olnud kõrgeimas (901–1000 punkti) ja madalaimas krediidivahemikus (500–600 punkti) – kokku ainult 108 500 euro eest.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Jaanuar Veebruar Märts Kokku
Sõlmitud laenulepingud 24 17 17 571
Laenaja keskmine vanus 36 aastat 31 aastat 34 aastat 37 aastat
Keskmine krediidiskoor 699 737 748 732
Keskmine laenuperiood 45 kuud 57 kuud 56 kuud 45 kuud
Investori keskmine intressimäär 19,1% 18,6% 18,0% 20,1%
Keskmine laenusumma 3 550 € 4 529 € 4 224 € 3 265 €

Keskmine MoneyZeni vahendatud laen on tagasimakse perioodiga 45 kuud ja laenuvõtja keskmine krediidiskoor 732 punkti. Arvuliselt on sagedasim laen – kodulaen (171 lepingut), kuid laenumahult on MoneyZen kõige rohkem refinantseerinud laenuvõtjate juba olemasolevaid kulukamaid laenulepinguid (662 200 euro ulatuses).

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • kodulaen 176 lepingut (+3%)
 • refinantseerimine 173 lepingut (+4%)
 • tarbimislaen 137 lepingut (+4%)
 • autolaen 41 lepingut
 • terviselaen 23 lepingut
 • ärilaen 12 lepingut
 • reisilaen 9 lepingut
 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor Investorite intressimäär Väljastatud lepingud Hilinevad lepingud Tagasimakstud lepingud
  Aastas Arv Summa Zen1-Zen3 Võlamenetluses (lepinguid/summa) Kohtumenetluses (lepinguid/summa) Tagasivõidetud Arv Summa
901–1000 15,4% 10 37 800 € 4 0 0 € 0 0 € 0 2 4 500 €
801–900 16,6% 114 453 500 € 14 1 114 € 7 12 631 € 0 10 27 200 €
701–800 19,7% 207 694 400 € 31 5 2 456 € 14 27 948 € 0 27 64 400 €
601–700 22,6% 195 589 700 € 30 6 2 210 € 20 33 276 € 1 29 64 800 €
500–600 24,0% 10 18 100 € 2 0 0 € 1 1 512 € 0 1 2 500 €
Testperiood 19,5% 35 70 700 € 4 0 0 € 10 16 400 € 1 16 32 000 €
Kokku: 20,1% 571 1 864 200 € 85 12 4 780 € 52 91 767 € 2 85 195 400 €

31. märtsi seisuga olid investorid MoneyZeni abil raha välja laenates teeninud oma investeeringutelt intressi keskmiselt 20,1% aastas. Investorite teenitav keskmine intressimäär on vähehaaval langenud. Märtsikuul sõlmitud laenulepingutelt teenitav keskmine intress oli täpselt 18 protsenti aastas. Kuigi investorid on seni teeninud oma investeeringutelt puhastootlust enam kui 15% aastas, siis ka senine kõrge ajalooline tootlus ei taga investeeringutele sarnast kasvu tulevikus. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu aastas.

 

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
Taotle laenu