MoneyZen on vahendanud üle 1,7 miljoni euro ulatuses laene

Jaanuarikuuga ületas MoneyZeni vahendatud laenulepingute maht 1,7 miljoni euro piiri. Kokku on MoneyZenile esitatud 11 114 laenutaotlust, millest sõlmitud 537 laenulepinguga on MoneyZen vahendanud laenajatele 1 715 400 eurot. Keskmine MoneyZenist võetud laen on 3 194 eurot (+1%). Jätkuvalt on üle kahe kolmandiku MoneyZeni väljastatud laenudest olnud krediidiskooringu vahemikes 601–700 ja 701–800 punkti.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Jaanuar Kokku
Sõlmitud laenulepingud 24 537
Laenaja keskmine vanus 36 aastat 37 aastat
Keskmine krediidiskoor 699 731
Keskmine laenuperiood 45 kuud 45 kuud
Investori keskmine intressimäär 19,1% 20,2%
Keskmine laenusumma 3 550 € 3 194 €

Vahendatud laenude keskmised näitajad varieeruvad varasemaga võrreldes üha vähem. Keskmine vahendatud laen on tagasimakse perioodiga 45 kuud ja laenuvõtja keskmine krediidiskoor on nüüd 731 punkti. Kogu MoneyZeni tegevuse jooksul on arvuliselt kõige rohkem laenajatele vahendatud kodulaenu (169 lepingut). Jätkuvalt arvuliselt teisena (148 laenulepingut), kuid laenumahult enim (pea 35%) on MoneyZen aidanud laenajatel refinantseerida nende olemasolevad kallid kiirlaenud.

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • kodulaen 169 lepingut (+4%)
 • refinantseerimine 159 lepingut (+7%)
 • tarbimislaen 126 lepingut (+4%)
 • autolaen 40 lepingut
 • terviselaen 23 lepingut (+5%)
 • ärilaen 12 lepingut
 • reisilaen 8 lepingut
 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor Investorite intressimäär Väljastatud lepingud Hilinevad lepingud Tagasimakstud lepingud
  Aastas Arv Summa Zen1-Zen3 Võlamenetluses (lepinguid/summa) Kohtumenetluses (lepinguid/summa) Tagasivõidetud Arv Summa
901-1000 15,4% 10 37 800 € 1 0 0 € 0 0 € 0 1 1 500 €
801-900 16,8% 104 409 000 € 12 3 968 € 4 8 578 € 0 9 24 200 €
701-800 19,8% 195 637 600 € 25 3 1 183 € 11 23 824 € 0 23 56 100 €
601-700 22,8% 184 544 700 € 26 5 7 807 € 17 28 110 € 1 24 53 900 €
500-600 23,8% 9 15 600 € 2 0 0 € 1 1 603 € 0 1 2 500 €
Testperiood 19,5% 35 70 700 € 3 0 0 € 12 17 710 € 0 15 29 000 €
Kokku: 20,2% 537 1 715 400 € 69 11 9 958 € 45 79 825 € 1 73 167 200 €

Jaanuarikuu lõpu seisuga on MoneyZenil 964 registreeritud investorit. MoneyZeni investorid on MoneyZeni senise tegevusajaloo jooksul teeninud oma investeeringutelt intressi keskmiselt 20,2% aastas. Jaanuaris vahendas MoneyZen kõige rohkem laenulepinguid krediidivahemikus 601-700 punkti, mistõttu kujunes keskmine investorite intressimäär 2015. aasta viimaste kuude keskmisest veidi kõrgemaks (19,1% aastas).

 

Laenulepingute keskmine intressimäär on langenud 24,2% tasemele. Keskmise laenuintressi langus on veidi aeglustunud, kuid siinkohal tuleb silmas pidada asjaolu, et üha kasvava laenumahu juures jääb iga uue perioodi mõju kogu senisele laenumahule aina väiksemaks. Intressimäärade dünaamika on paremini jälgitav vahendatud laenude kuustatistikat jälgides. Seepärast soovitame investoritel arvestada ka edaspidi intressimäärade languse ja laenumahu jaotumisega skooringuvahemike lõikes, kuna erinevates skooringuvahemikes välja antavad laenumahud ei ole võrdsed.

 

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
MoneyZen vahendas detsembris üle 95 000 euro ulatuses laene

2015. aasta viimane kuu möödus MoneyZenil üpris rahulikus taktis. Vahendatud laenulepingute arv jäi novembrikuuga pea samale tasemele. Ka laenumaht jäi viimaste kuude näitajatele alla, kuid aasta lõikes oli tulemus siiski üle keskmise hea. Laenutaotlusi esitati MoneyZenile 502 ja heakskiidetud laenutaotluste osakaal novembriga võrreldes küll veidi paranes, kuid jäi siiski napilt allapoole 5% tasemest. Laenajate keskmine krediidiskoor saavutas jõulukuul pea täpselt sama taseme eelneva kuuga – 738 punkti.

Vahendatud keskmine laenusumma jäi detsembris varasemate kuude keskmisele alla – 3 815 eurot. Keskmiseks laenuperioodiks oli 54 kuud (novembris 51) ja laenusaaja keskmine vanus 34 aastat (novembris 36). Kõige sagedasem laenu kasutamise sihtotstarve oli möödunud kuul tarbimine (8 lepingut). Kuid laenumahult leidis MoneyZeni tagatiseta laen enim kasutust siiski laenude refinantseerimisel (summa 33 600 eurot).

MoneyZenist taotletud laenude sihtotstarve oli:
 • 32% tarbimislaen
 • 28% refinantseerimine
 • 28% kodulaen
 • 12% terviselaen
Laenajate keskmine netosissetulek oli varasemate perioodidega võrreldes madalam – 877 eurot (novembris 932). Detsembris MoneyZen kõige kõrgemas skooringuvahemikus (901-1000 punkti) ühtki laenulepingut ei vahendanud. Kõige rohkem laenulepinguid vahendasime krediidivahemikus 601-700 punkti (9 lepingut), mis oli ka laenumahult kõige suurem (35% kogu detsembris väljastatud laenumahust). Üle mitme kuu vahendasime laenulepingu ka kõige kõrgema riskiga skooringuvahemikus (500-600 punkti).

Keskmiseks investori intressimääraks kujunes detsembris vahendatud laenulepingutel 18,5% aastas. Jätkuvalt on MoneyZeni vahendatud laenulepingutest arvuliselt kaks kolmandikku (16 lepingut) ning laenumahult rohkem kui kolmveerand sõlmitud vähemalt 5-aastase laenuperioodiga. Hoia kindlasti silm peal oma investeerimisportfellis seadistatud intressimääradel. Jagame selleks investoritega laenustatistika kuukokkuvõtetes infot kõige viimaste toimunud tehingute kohta. Soovituslike intressimäärade ja investeerimisperioodide ülevaadet koos intressimäärade dünaamikaga kajastame ka igakuises investorite uudiskirjas.

 

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
MoneyZen on vahendanud üle 500 laenu

2015. aasta lõpu seisuga ületas MoneyZeni vahendatud laenumaht 1,63 miljoni piiri. Kokku on MoneyZen vahendanud 513 laenulepingut. Keskmine MoneyZenist võetud laen on 3 178 eurot (+1%). Üle kahe kolmandiku väljastatud laenulepingutest paikneb krediidiskooringu vahemikes 601–700 ja 701–800 punkti (pea 70% laenulepingutest ja laenumahust). 31. detsembril esitas MoneyZen Finantsinspektsioonile tegevusloa taotluse tegutsemiseks krediidivahendajana vastavalt Krediidiandjate ja –vahendajate seadusele.

MoneyZeni keskmine tagatiseta tarbimislaen on tagasimakse perioodiga 45 kuud ja laenuvõtja keskmine krediidiskoor on 733 punkti. Aasta viimasel kuul vahendas MoneyZen enim tarbimislaenu lepinguid, kuid kogu tegevuse jooksul on arvuliselt kõige rohkem vahendatud kodulaenu (kokku 162 lepingut). Laenumahult moodustab aga kõige suurema osa MoneyZeni vahendatud laenudest siiski laenude refinantseerimine ja alles seejärel kodulaen (vastavalt 34 ja 31% laenumahust).

MoneyZenist väljastatud laenud

 • kodulaen 162 lepingut (+5%)
 • refinantseerimine 148 lepingut (+5%)
 • tarbimislaen 121 lepingut (+7%)
 • autolaen 40 lepingut
 • terviselaen 22 lepingut (+16%)
 • ärilaen 12 lepingut
 • reisilaen 8 lepingut

2015. aasta lõpu seisuga teenisid MoneyZeni investorid oma investeeringutelt intressi keskmiselt 20,2% aastas. Kuigi investorid on makstud tasude ja halbade laenude mahakandmise järel siiani teeninud MoneyZeni abil raha välja laenates investeeringutelt tootlust enam kui 15% aastas, siis kõrge ajalooline tootlus ei taga investeeringutele sarnast kasvu tulevikus. Keskmine intressimäär 2015. aasta jooksul vähehaaval langes. Aasta viimastel kuudel intresside langus aeglustus, kuid soovitame siiski investoritel investeerimisportfelli seadistamisel ka tulevikus intresside langustrendiga arvestada. MoneyZeni eesmärk on teenida investoritele nende investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu aastas (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist). Võrdle oma investeerimisportfelli seadistustes krediidiskooringute intressimäärasid blogipostituses ja investorite uudiskirjas kajastatud viimati väljastatud laenude intressimääradega. Juhul, kui intressimääradele tähelepanu mitte pöörata, siis võib raha hakata tulu teenimise asemel hoopis kontole kogunema.

 

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
MoneyZen vahendas novembris üle 105 000 euro ulatuses laene

Novembris oli MoneyZeni vahendatud laenulepingute arv viimaste kuudega võrreldes tagasihoidlikum. MoneyZeni 27 lepinguga vahendatud laenumaht jäi küll viimastele kuudele alla, kuid sellele vaatamata on aasta võrdluses paremuselt neljas tulemus. Laenutaotlusi esitati MoneyZenile 586, kuid heakskiidetud laenutaotluste osakaal langes teist kuud järjest ja oli üle mitme kuu taas alla 5%. Keskmise laenaja krediidiskoor oli novembris 739 punkti.

Keskmine laenusumma jäi oktoobrikuule alla, kuid on jätkuvalt üle aasta keskmise – 3 915 eurot. Keskmiseks laenuperioodiks oli novembris 51 kuud (oktoobris 63) ja laenusaaja keskmine vanus 36 aastat (oktoobris 35). Kui oktoobris leidis MoneyZeni tagatiseta laen enim kasutust laenude refinantseerimisel, siis möödunud kuul kujunes populaarseimaks laenuks taas kodulaen (11 lepingut). Kodulaen oli novembris suurim ka laenumahult (summa 48 400 eurot).

MoneyZenist taotletud laenude sihtotstarve oli:
 • 40,8% kodulaen
 • 22,2% refinantseerimine
 • 18,5% tarbimislaen
 • 11.1% ärilaen
 • 3,7% autolaen
 • 3,7% terviselaen

Laenajate keskmine netosissetulek oli tavapärasest madalam – 932 eurot (oktoobris 1 071). Kõige kõrgemas skooringuvahemikus (901-1000 punkti) MoneyZen ühtki laenulepingut ei vahendanud. Kõige rohkem laenulepinguid oli novembris krediidivahemikus 701-800 punkti (12 lepingut). Ka laenumahult oli see krediidivahemik kõige suurem (49% väljastatud laenumahust). Kõige kõrgema riskiga skooringuvahemikus (500-600 punkti) ei vahendanud MoneyZen aga kolmandat kuud järjest mitte ühtegi laenu.

Keskmiseks investori intressimääraks kujunes novembris vahendatud lepingutel 18,6% aastas. Pea kaks kolmandikku vahendatud laenulepingutest (16 lepingut) ning laenumahult juba koguni kolmveerand olid möödunud kuul sõlmitud vähemalt 5-aastase laenuperioodiga. Kuna see augustikuust muutunud laenutingimuste muudatuse mõju on üha olulisem, siis soovitan Sul kindlasti seadistada investeerimistingimused 6- ja 7-aastase laenuperioodiga laenude jaoks ka oma investeerimisportfellis.
Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
MoneyZen on vahendanud üle 1,5 miljoni euro ulatuses laene

Novembri lõpuks ületas MoneyZeni vahendatud laenulepingute kogumaht (laenumaht) 1,53 miljoni piiri. MoneyZen on vahendanud kokku juba pea 500 laenulepingut (488). Keskmine laenusumma on 3 145 eurot (+1%). Kõige rohkem laenulepinguid on MoneyZen väljastanud krediidiskooringu vahemikes 701-800 ja 601-700 punkti (vastavalt 181 ja 162). Nendes krediidiskooringu vahemikes on MoneyZen vahendanud kokku üle miljoni euro. Kõigis ülejäänud skooringuvahemikes vahendatud laenumaht jääb pisut alla poole miljoni euro.

MoneyZeni keskmine tagatiseta tarbimislaen on tagasimakse perioodiga 44 kuud ja laenuvõtja keskmine krediidiskoor on 732 punkti. Novembris vahendas MoneyZen taas kõige rohkem kodulaene, mis on jätkuvalt ka kõige sagedasem laenu kasutamise sihtotstarve. Teised kaks sagedasemat kasutust on laenude refinantseerimine ja tarbimislaen.

MoneyZenist väljastatud laenud

 • kodulaen 155 lepingut (+8%)
 • refinantseerimine 141 lepingut (+4%)
 • tarbimislaen 113 lepingut (+4%)
 • autolaen 40 lepingut (+3%)
 • terviselaen 19 lepingut (+6%)
 • ärilaen 12 lepingut (+33%)
 • reisilaen 8 lepingut

MoneyZeni investorite investeerimisportfellide keskmiseks tootluseks kujunes novembri lõpu seisuga 20,3% aastas, kuid investorite teenitav keskmine tootlus on alates aasta algusest vähehaaval langenud. Kuigi investorid on makstud tasude ja halbade laenude mahakandmise järel siiani teeninud MoneyZeni abil raha välja laenates investeeringult tootlust enam kui 15% aastas, siis on ka MoneyZenis investeeritud raha seotud siiski kõrge riskiga. MoneyZeni eesmärk on teenida investoritele nende investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu aastas (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist). Seepärast soovitan investoritel oma investeerimisportfelli seadistamisel intressimäärade languse jätkumisega arvestada. Võrdle aeg-ajalt oma investeerimisportfelli seadistuste intressimäärasid blogipostituses ja investorite uudiskirjas kajastatud viimati väljastatud laenude intressimääradega. Juhul, kui intressimääradele tähelepanu mitte pöörata, siis võib raha hakata tulu teenimise asemel hoopis kontole kogunema.

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
MoneyZen vahendas oktoobris üle 182 000 euro ulatuses laene

Vaatamata sellele, et oktoobris vahendatud laenulepingute arv jäi eelnenud kahele kuule alla, püstitas MoneyZen juba kolmandat kuud järjest uue vahendatud laenumahu rekordi. Oktoobris vahendas MoneyZen 37 laenulepinguga 182 600 eurot laene. Laenutaotlusi esitati MoneyZenile 597. Heakskiidetud laenutaotluste osakaal on septembriga võrreldes veidi langenud, kuid keskmise laenaja krediidiskoor on taas kord aasta parim tulemus – 765 punkti.

Keskmine laenusumma on augustist muutunud laenutingimuste muutumise mõjul nüüd varasemast oluliselt suurem – 4 935 eurot. Kui septembris oli keskmine laenuperiood veel 47 kuud, siis oktoobri keskmiseks laenuperioodiks kujunes koguni 63 kuud. Laenusaaja keskmine vanus oli 35 aastat (septembris 33). Taas leiavad MoneyZeni tagatiseta laenud enim kasutust laenude refinantseerimisel (kokku 14 lepingut). Refinantseerimine oli oktoobris populaarseim laenu kasutamise sihtotstarve ka laenumahult (summa 82 400 eurot).

MoneyZenist taotletud laenude sihtotstarve oli:
 • 37,8% refinantseerimine
 • 35,1% kodulaen
 • 21,6% tarbimislaen
 • 2,7% autolaen
 • 2,7% ärilaen

Laenajate keskmine netosissetulek oli 1 071 eurot (septembris 1 059). Kõige kõrgemas skooringuvahemikus (901-1000 punkti) MoneyZen oktoobris ühtki laenulepingut ei vahendanud. Nii krediidivahemikku 801-900 punkti kui ka 701-800 punkti paigutus 16 laenu soovinutest. Kõige kõrgema riskiga skooringuvahemikus (500-600 punkti) ei vahendanud MoneyZen aga teist kuud järjest mitte ühtegi laenu.

Ka oktoobris vahendas MoneyZen enim laene krediidivahemikus 801-900 punkti (seekord isegi 53% kogu kuu laenumahust). Skooringuvahemikus 701-800 punkti vahendatud laenumaht oli 37%. Keskmiseks investori intressimääraks kujunes neis vastavalt 15% ja 18,6%. Vahendatud laenulepingutest peaaegu pooled (18 lepingut) ning laenumahult koguni juba enamus (60%) olid pikema laenuperioodiga kui 5 aastat. Seepärast soovitan Sul hoida silma peal oma investeerimisportfelli seadistustel.

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
MoneyZen vahendas kümne kuuga miljon eurot laenu

MoneyZenile on esitatud kokku üle 10 000 laenutaotluse ja MoneyZeni vahendatud laenulepingute kogumaht (laenumaht) kasvas oktoobri lõpuks juba 1,43 miljoni euroni. Üle miljoni euro ulatuses laene on MoneyZen vahendanud krediidiskooringu vahemikes 601-700 ja 701-800 punkti. Kahes kõrgemas skooringuvahemikus (801-900 ja 901-1000 punkti) vahendas MoneyZen aga üle 400 000 euro eest laenulepinguid. Skooringuvahemikus 500-600 punkti väljastatud laenumaht püsib jätkuvalt ca 1% osatähtsuse tasemel.

Keskmine MoneyZeni tagatiseta tarbimislaen on laenusummaga 3 100 € (+6%) ja keskmise tagasimakse perioodiga 44 kuud. Laenajate keskmine krediidiskoor on tõusnud 732 punktini. Sihtotstarbelt on enim vahendatud laenud: kodulaen, laenude refinantseerimine ja tarbimislaen.

MoneyZenist väljastatud laenud

 • kodulaen 144 lepingut (+9%)
 • refinantseerimine 135 lepingut (+12%)
 • tarbimislaen 108 lepingut (+8%)
 • autolaen 39 lepingut (+3%)
 • terviselaen 18 lepingut (+6%)
 • ärilaen 9 lepingut (+13%)
 • reisilaen 8 lepingut

31.10.2015 seisuga oli MoneyZenil pea 700 registreeritud investorit. Registreeritud investoritest on 80% mehed ja keskmine investor on 31-aastane. Kõige noorem MoneyZeni investor on 18-aastane ning kõige eakam investor on 70-aastane Viktor. MoneyZeni investoritele teenitud keskmine aastane investeeringu intressimäär oli oktoobri lõpu seisuga 20,4%.

Augustist muutunud laenutingimused tegid laenajatele võimalikuks saada MoneyZenist tagatiseta tarbimislaenu summas kuni 10 000 eurot ja 7ks aastaks. Oktoobris vahendatud laenulepingutest peaaegu pooled (18 lepingut) ning laenumahult koguni juba enamus (60%) uutest laenudest olid sõlmitud pikema laenuperioodiga kui 5 aastat. Seepärast soovitan Sul seadistada oma portfellis investeerimistingimused 6- ja 7-aastase laenuperioodiga laenude jaoks.

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
MoneyZen vahendas septembris üle 165 000 euro ulatuses laene

Kõik on uus septembrikuus – niisamuti ka MoneyZeni uus vahendatud laenumahu rekord. Kokku vahendas MoneyZen möödunud kuul sõlmitud 42 laenulepinguga laene summas 165 200 eurot, mis on juba teist kuud järjest MoneyZeni senise tegevusajaloo parim tulemus. Laenutaotlusi esitati MoneyZenile kokku 604. Taotluste kvaliteet ehk heakskiidetud laenutaotluste osakaal on jäänud püsima augustikuu tasemele. Keskmise laenaja krediidiskoor on aga taas käesoleva aasta parim tulemus – 763 punkti.

Keskmine laenusumma oli septembris augustikuu keskmisest oluliselt kõrgem. Samas on keskmine laenuperiood vaatamata augusti alguses toimunud laenutingimuste muudatusele jäänud siiski üpris tavapärasele tasemele. MoneyZeni vahendusel sõlmitud keskmine tagatiseta laen oli lõppenud kuul laenusummaga 3 933 eurot ja tagasimakse perioodiga 47 kuud (augustis oli vastavalt 3 241 eurot ja 45 kuud). Laenusaaja keskmine vanus oli 33 aastat (augustis 36). Erinevalt juulist ja augustist, leidis septembris enim kasutust tagatiseta kodulaen (kokku 13 lepingut). Teised sagedasemad sihtotstarbed olid laenude refinantseerimine ja tarbimine. Kodulaen oli septembris kõige populaarsem laenu kasutamise sihtotstarve ka laenumahult (summa 64 900 eurot).

 

MoneyZenist taotletud laenude sihtotstarve oli augustis:

 • 31,0% kodulaen
 • 26,2% refinantseerimine
 • 26,2% tarbimislaen
 • 9,5% autolaen
 • 4,8% reisilaen
 • 2,4% terviselaen
Laenajate keskmine netosissetulek (1059 eurot) jäi vähem kui ühe euroga alla augustikuule. Kõige kõrgemasse skooringuvahemikku (901-1000 punkti) paigutus taas vaid üks laenutaotlejatest. Paremuselt teise krediidivahemikku (801-900 punkti) paigutus seekord koguni 14 laenu soovinutest. Kõige kõrgema riskiga skooringuvahemikus (500-600 punkti) aga ei vahendanud MoneyZen septembris mitte ühtegi lepingut.

Septembris vahendas MoneyZen esmakordselt enim laene krediidivahemikus 801-900 punkti (koguni 42% kogu kuu laenumahust). Pea samas mahus laene vahendas MoneyZen ka skooringuvahemikus 701-800 punkti (39%). Keskmiseks investori intressimääraks kujunes neis vastavalt 15% ja 18,7%. Septembris vahendatud laenulepingutest pea veerand (10 lepingut) ning laenumahult koguni rohkem kui kolmandik (36%) olid pikema laenuperioodiga kui 5 aastat. Seepärast soovitan Sul seadistada oma portfellis investeerimistingimused ka 6- ja 7-aastase laenuperioodiga laenude jaoks.

 

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
Septembri alguses ületas MoneyZeni investoritele teenitud intressitulu summa 100 000 euro piiri.

MoneyZeni vahendatud laenulepingute kogumaht (laenumaht) on kolmanda kvartali lõpuks kasvanud 1,25 miljoni euroni. Laenumahust pea miljon (930 000) on vahendatud krediidiskooringu vahemikes 500-800 punkti. Kahes kõrgemas skooringuvahemikus (801-900 ja 901-1000 punkti) on vahendatud aga rohkem kui 310 000 euro eest laene. Skooringuvahemikus 500-600 punkti väljastatud laenumaht püsib ca 1% osatähtsuse tasemel.

MoneyZeni tagatiseta tarbimislaen on laenusummaga 2 924 € (+3%) ja keskmise tagasimakse perioodiga 42 kuud. Laenajate keskmine krediidiskoor on tõusnud 730 punktini. Sihtotstarbelt on enim vahendatud laenud: kodulaen (132 lepingut), laenude refinantseerimine (121 lepingut) ja tarbimislaen (100 lepingut).

MoneyZenist väljastatud laenud

 • kodulaen 132 lepingut (+12%)
 • refinantseerimine 121 lepingut (+10%)
 • tarbimislaen 100 lepingut (+12%)
 • autolaen 38 lepingut (+12%)
 • terviselaen 18 lepingut (+6%)
 • ärilaen 8 lepingut
 • reisilaen 8 lepingut (+33%)

Kajastame MoneyZeni testperioodil sõlmitud laenulepinguid laenustatistikas eraldi, kuna muutsime MoneyZeni skooringumudeli testperioodi lepingute sõlmimise järel esialgsest konservatiivsemaks. Statistikat analüüsides leiame, et veelgi konservatiivsema skooringumudeli kasuks otsutamine oli õige samm. Järgmisel nädalal avaldame MoneyZeni blogis ka eraldi ülevaate, kus ma käsitlen põhjalikumalt kohtumenetlusse jõudnud laenulepingute seisu.

Investorite MoneyZenist teenitud keskmine aastane intressimäär oli 30. septembri seisuga 20,7%. Keskmine laenajate intressimäär on langenud 24,8% tasemele (kuu varem oli see 25,2%).

Augustist muutunud laenutingimused tegid laenajatele võimalikuks saada MoneyZenist tagatiseta tarbimislaen kuni 7ks aastaks. Laenutaotlejad on hakanud nüüd üha rohkem paindlikumaid tingimusi ka kasutama ning septembris vahendatud laenumahust rohkem kui kolmandik (36%) oli pikema laenuperioodiga kui 5 aastat. Seepärast soovitan ka Sul seadistada oma portfellis investeerimistingimused 6- ja 7-aastase laenuperioodiga laenude jaoks.

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
MoneyZen vahendas augustis rekordarvu laenulepinguid

MoneyZen vahendas augustis kokku 43 laenulepingut summas 143 500 eurot, mis mõlemad on MoneyZeni senise ajaloo parimad tulemused. Kokku esitati kuuga MoneyZenile täpselt 600 laenutaotlust.

Ka augustis jätkas MoneyZenile esitatud laenutaotluste kvaliteet paranemist. Heakskiidetud laenutaotluste osakaal tõusis juuli 4 protsendilt 7 protsendile. Keskmise laenaja krediidiskoor jäi küll veidi juuli näitajale alla, kuid on siiski 2015. aasta võrdluses paremuselt teine tulemus – 734 punkti.

Keskmine laenusumma ja laenuperiood on mõlemad vähenenud vaatamata augusti alguses toimunud laenutingimuste muudatusele. MoneyZeni vahendusel sõlmitud keskmine tagatiseta laen oli laenusummaga 3 241 eurot ja tagasimakse perioodiga 45 kuud (juulis oli vastavalt 3676 eurot ja 47 kuud). Laenusaaja keskmine vanus oli 36 aastat (juulis 34). Jätkuvalt leiab MoneyZeni tagatiseta laen kasutust laenu refinantseerimisel (kokku 15 lepingut). Laenude refinantseerimine oli augustis valdav ka laenumahult (summa 52 800 eurot).

 

MoneyZenist taotletud laenude sihtotstarve oli augustis:

 • 36,6% refinantseerimine
 • 29,3% kodulaen
 • 24,4% tarbimislaen
 • 7,3% autolaen
 • 2,4% reisilaen •  
Laenajate keskmine netosissetulek oli 1060 eurot (juulis 969 eurot). Kõige kõrgemasse skooringuvahemikku (901-1000 punkti) kvalifitseerus kaks laenutaotlejat. Paremuselt teise vahemikku (801-900 punkti) paigutus 8 laenu soovinutest. Kõige kõrgema riskiga skooringuvahemikus (500-600 punkti) vahendas MoneyZen augustis ühe laenulepingu summas 1200 eurot.

Hoia palun silm peal intressimäära muutustel skooringuvahemike lõikes ja arvesta erinevates skooringuvahemikes välja antavate laenumahtudega. Augustis vahendas MoneyZen enim laene (75% vahendatud laenumahust) krediidivahemikus 601-700 ja 701-800 punkti. Keskmiseks investori intressimääraks kujunes neis vastavalt 18,7% ja 20,7%.

Kui vaadelda 1. augustist muutunud laenuvahendamise tingimuste mõju lõppenud kuu tulemustele, siis see on jäänud pigem tagasihoidlikuks. Augustist alates saavad laenajad taotleda MoneyZenist tarbimislaenu kuni 10 000 eurot. Laenutaotluse võib esitada iga 18-73 aastane Eesti alaline elanik (varem oli see võimalus 21-68 aastastel). Suurim võimalik laenusumma tõusis 5 000 eurolt 10 000 euroni ja ka maksimaalne võimalik laenu tagasimakseperiood pikenes seniselt 5 aastal 7 aastani. MoneyZen vahendas uusi tingimusi rakendades möödunud kuul kokku 6 laenulepingut.

Alates augusti lõpust asus MoneyZeni juhatuse liikmena ametisse Jana Loemaa. Janal on magistrikraad finantsjuhtimises ning ka pikaajaline kogemus laenuvaldkonnas. Ta valdab vabalt eesti, vene ja inglise keelt. Jana Loemaa valimisega juhatusse astus MoneyZen esimese sammu ettevõtte juhtkonna laiendamisel. 2016. aasta alguses on tegevuse laiendamisega seoses plaanis ettevõtte juhtimisse kaasata veel üks täiendav juhatuse liige. Nimetatud muudatustega seoses astusin ma MoneyZeni juhatusest tagasi, kuid ma jätkan MoneyZenis ka edaspidi investoritega suhtlemise, arendustegevuse ning võlamenetluse ja -halduse koordineerimisega.

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
Taotle laenu