MoneyZeni krediidivahendaja tegevusloa taotlemise ülevaade

MoneyZen esitas Finantsinspektsioonile krediidivahendaja tegevusloa taotluse 31.12.2015.a. Tulenevalt Krediidiandjate ja –vahendajate seaduse (KAVS) § 105 on alates 22. märtsist alates uute tarbijakrediidi lepingute vahendamiseks Eestis vajalik omada Finantsinspektsiooni väljastatavat tegevusluba.

Kuna MoneyZeni möödunud aasta lõpus esitatud tegevusloa taotlus on aga siiani veel Finantsinspektsioonis menetluses, siis on MoneyZen uute laenulepingute vahendamise kuni tegevusloa saamiseni peatanud.

Finantsinspektsioonilt saadud suuniste järgi ei tohi MoneyZen tegevusloa saamiseni võimaldada oma klientidele mis tahes krediidilepingute muudatusi (s.h maksepuhkust, maksete ajatamist, maksekuupäeva muutmist, lepingu pikendamist pikemale perioodile).

Tulenevalt kõrgendatud huvist tegevusloa ja MoneyZeni tegevuse jätkamise kohta anname lühiülevaate senisest suhtlusest Finantsinspektsiooniga.

 

31.12.2015 Moneyzen OÜ esitas Finantsinspektsioonile tegevusloa taotluse koos täiendavate dokumentidega (vastavalt KAVS § 12).

25.02.2016 edastas Finantsinspektsioon Moneyzen OÜ-le 7 punktist koosneva nõude puuduste kõrvaldamiseks vastamise tähtajaga 04.03.2016.

03.03.2016 esitas Moneyzen OÜ Finantsinspektsioonile selgitused ja lisadokumendid vastavalt nõude punktidele 1-6 ning palus ajapikendust nõude 7. punktile vastamiseks.

11.03.2016 vastas Moneyzen OÜ Finantsinspektsiooni 25.02. esitatud nõude 7. punktile.

21.03.2016 jõustus uus KAVSi redaktsioon, millega täiendati ja muudeti tegevusloa taotlemisel kehtinud ja 29.03.2015 jõustunud seadust.

05.04.2016 edastas Finantsinspektsioon Moneyzen OÜ-le 3-punktilise kirja sooviga saada täpsustusi ja kinnitusi ettevõtte töötajate, juhtkonna, osanike ja kasusaajate andmete kohta vastamise tähtajaga 19.04.2016.

11.04.2016 edastas Finantsinspektsioon Moneyzen OÜ-le 13-punktilise nõude puuduste kõrvaldamiseks esitatud dokumentides vastamise tähtajaga 26.04.2016.

15.04.2016 saatis Moneyzen OÜ Finantsinspektsioonile täiendavad selgitused ja lisadokumendid vastavalt 05.04. kirjale.

26.04.2016 vastas Moneyzen OÜ Finantsinspektsioonile esitades täiendatud redaktsioonid tegevusloa dokumentidest vastavalt 11.04. kirjale.

19.05.2016 edastas Finantsinspektsioon Moneyzen OÜ-le 5-punktilise nõude puuduste kõrvaldamiseks esitatud dokumentides vastamise tähtajaga 26.05.2016.

23.05.2016 esitas Moneyzen OÜ Finantsinspektsioonile tegevusloa dokumentide täiendatud redaktsioonid.

03.06.2016 esitas Moneyzen OÜ Finantsinspektsioonile inspektsiooni nõutud täiendava kirjaliku kinnituse.

16.06.2016 esitas Finantsinspektsioon Moneyzen OÜ-le 2-punktilise nõude esitatud dokumentides puuduste kõrvaldamiseks vastamise tähtajaga 28.06.2016.

16.06.2016 edastas Finantsinspektsioon Moneyzen OÜ-le päringu kasusaajate andmete kohta.

27.06.2016 vastas Moneyzen OÜ Finantsinspektsiooni 16.06.2016 esitatud päringule.

28.06.2016 vastas Moneyzen OÜ Finantsinspektsiooni 16.06.2016 esitatud nõudele.

29.06.2016 edastas Finantsinspektsioon Moneyzen OÜ-le päringu kasusaajate andmete kohta.

04.07.2016 vastas Moneyzen OÜ finantsinspektsiooni 29.06.2016 esitatud päringule.

13.07.2016 toimus kohtumine Finantsinspektsioonis eesmärgiga täpsustada, kuidas muuta tegevusloa menetlusega seotud infovahetus efektiivsemaks.

13.07.2016 edastas Moneyzen OÜ Finantsinspektsioonile kohtumisel kokku lepitud täiendava kirjaliku kinnituse.

 

Kokkuvõtvalt rakenduvad krediidiandjatele ja –vahendajatele sarnased nõuded, mis kehtivad Eestis tegutsevatele krediidiasutustele (nt. rahapesu ja terrorismi tõkestamisel) ja millega seoses peab MoneyZen krediidivahendajana tulevikus nõudma oma kasutajatelt varasemast üksikasjalikumat infot ning saadud andmeid veelgi põhjalikumalt kontrollima.

MoneyZen on tegevusloa menetluse protsessis võtnud suuna kohalduda Finantsinspektsiooni esitatud nõudmistega. Nõuete täitmine on osutunud aga keeruliseks eelkõige asjaolude tõttu, et taotluse esitamisel kehtinud ja menetluse käigus jõustunud õigusaktid võimaldavad jätkuvalt erinevaid tõlgendusi.

Käesoleva postituse avaldamise ajaks on MoneyZen edastanud Finantsinspektsioonile kõik nõutud dokumendid, mis loodetavasti võimaldavad Finantsinspektsioonil vastu võtta otsus Moneyzeni tegevusloa taotluse kohta.

 

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
MoneyZeni laenustatistika 30.06.2016

Investorid on MoneyZeni abiga teeninud rohkem kui 330 000 eurot

Tulenevalt Krediidiandjate ja –vahendajate seaduse § 105 on alates märtsist tarbijakrediidi lepingute vahendamiseks vajalik omada Finantsinspektsiooni (FI) väljastatavat tegevusluba. Kuna MoneyZeni möödunud aasta lõpus esitatud tegevusloa taotlus on FI-s veel menetluses, siis oleme uute laenulepingute vahendamise kuni tegevusloa saamiseni peatanud. Olemasolevate laenulepingute haldus toimub tavapäraselt, aga täiendavaid rahalisi vahendeid saame laenajatele vahendada, kui FI on tegevusloa väljastanud.

2016. a vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Jaanuar Veebruar Märts Kokku
Sõlmitud laenulepingud 24 17 17 571
Laenaja keskmine vanus 36 aastat 31 aastat 34 aastat 37 aastat
Keskmine krediidiskoor 699 737 748 732
Keskmine laenuperiood 45 kuud 57 kuud 56 kuud 45 kuud
Investori keskmine intressimäär 19,1% 18,6% 18,0% 20,1%
Keskmine laenusumma 3 550 € 4 529 € 4 224 € 3 265 €

MoneyZen on vahendanud 571 laenajale kokku 1 864 200 eurot. Keskmine MoneyZenist saadud laen on olnud 3 265 eurot ja kõige rohkem on MoneyZenist laenu saanud taotlejate krediidiskoor jäänud 601–800 punkti vahemikku.

 

Keskmine MoneyZeni abiga vahendatud laen on sõlmitud 45 kuuks ja laenuvõtja keskmine krediidiskoor on olnud 732 punkti. Arvuliselt on MoneyZen vahendanud kõige rohkem kodulaenu lepinguid, aga laenumahu poolest on MoneyZen enim aitanud laenajatel refinantseerida olemasolevaid kulukaid laenukohustusi (kokku 662 200 euro ulatuses).

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • kodulaen 176 lepingut
 • refinantseerimine 173 lepingut
 • tarbimislaen 137 lepingut
 • autolaen 41 lepingut
 • terviselaen 23 lepingut
 • ärilaen 12 lepingut
 • reisilaen 9 lepingut
 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor Investorite intressimäär Väljastatud lepingud Hilinevad lepingud Tagasimakstud lepingud
  Aastas Arv Summa Zen1-Zen3 Võlamenetluses (lepinguid/summa) Kohtumenetluses (lepinguid/summa) Tagasivõidetud Arv Summa
901–1000 15,4% 10 37 800 € 1 1 536 € 0 0 € 0 2 4 500 €
801–900 16,6% 114 453 500 € 14 5 4 659 € 2 2 351 € 0 15 43 200 €
701–800 19,7% 207 694 400 € 26 9 7 999 € 4 7 203 € 0 41 109 300 €
601–700 22,6% 195 589 700 € 27 11 16 356 € 7 9 173 € 1 36 76 600 €
500–600 24,0% 10 18 100 € 2 2 439 € 1 1 366 € 0 1 2 500 €
Testperiood 19,5% 35 70 700 € 4 0 0 € 6 9 753 € 1 17 32 000 €
Kokku: 20,1% 571 1 864 200 € 74 28 29 989 € 20 29 846 € 2 112 268 100 €

30. juuni seisuga on MoneyZen teeninud oma investoritele 332 880 eurot tulu. Kuigi investorid on MoneyZeni abil raha välja laenates teeninud oma investeeringutelt keskmiselt 20,1% tootlust aastas, ei ole sarnane investeeringute kasv tulevikus siiski garanteeritud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.

 

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
Investorid on MoneyZeni abiga teeninud juba pea 300 000 eurot

Kuna MoneyZen on peatanud alates 21. märtsist ajutiselt uute laenulepingute vahendamise kuni tegevusloa väljastamiseni, siis MoneyZen aprillis täiendavaid laenulepinguid ei sõlminud. Vastavalt Krediidiandjate ja –vahendajate seaduse § 105-le on uute tarbijakrediidi lepingute vahendamiseks Eestis vajalik omada Finantsinspektsiooni väljastatavat tegevusluba. MoneyZen esitas Finantsinspektsioonile oma tegevusloa taotluse möödunud aasta lõpus, kuid ootame jätkuvalt veel Finantsinspektsioonist sellele lahendust. Olemasolevate laenulepingute haldus toimub meil tavapärases korras edasi. Hea investor, saame Sinu täiendavaid rahalisi vahendeid hakata taas laenajatele vahendama kohe, kui oleme saanud tegevusloa.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Jaanuar Veebruar Märts Kokku
Sõlmitud laenulepingud 24 17 17 571
Laenaja keskmine vanus 36 aastat 31 aastat 34 aastat 37 aastat
Keskmine krediidiskoor 699 737 748 732
Keskmine laenuperiood 45 kuud 57 kuud 56 kuud 45 kuud
Investori keskmine intressimäär 19,1% 18,6% 18,0% 20,1%
Keskmine laenusumma 3 550 € 4 529 € 4 224 € 3 265 €

MoneyZen on vahendanud 571 laenajale 1 864 200 eurot. Keskmine MoneyZenist võetud laen on olnud summas 3 265 eurot ja enim vahendatud laenud langenud krediidiskooringu vahemikesse 601–700 ja 701–800 punkti (kokku 1 284 100 euro ulatuses). Kõige vähem on MoneyZen vahendanud laene kõige kõrgemas (901–1000 punkti) ja kõige madalamas krediidivahemikus (500–600 punkti) – kokku ainult 108 500 euro eest.

 

Keskmine MoneyZeni vahendatud laen on tagasimakse perioodiga 45 kuud ja laenuvõtja keskmine krediidiskoor 732 punkti. Arvuliselt on sagedasim laen – kodulaen (171 lepingut), kuid laenumahult on MoneyZen kõige rohkem refinantseerinud laenuvõtjate juba olemasolevaid kulukamaid laenulepinguid (662 200 euro ulatuses).

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • kodulaen 176 lepingut
 • refinantseerimine 173 lepingut
 • tarbimislaen 137 lepingut
 • autolaen 41 lepingut
 • terviselaen 23 lepingut
 • ärilaen 12 lepingut
 • reisilaen 9 lepingut
 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor Investorite intressimäär Väljastatud lepingud Hilinevad lepingud Tagasimakstud lepingud
  Aastas Arv Summa Zen1-Zen3 Võlamenetluses (lepinguid/summa) Kohtumenetluses (lepinguid/summa) Tagasivõidetud Arv Summa
901–1000 15,4% 10 37 800 € 3 0 0 € 0 0 € 0 2 4 500 €
801–900 16,6% 114 453 500 € 15 4 565 € 7 12 215 € 0 12 32 700 €
701–800 19,7% 207 694 400 € 26 9 5 687 € 16 30 912 € 0 34 89 400 €
601–700 22,6% 195 589 700 € 29 7 9 764 € 22 40 462 € 1 29 64 800 €
500–600 24,0% 10 18 100 € 3 0 0 € 1 1 464 € 0 1 2 500 €
Testperiood 19,5% 35 70 700 € 4 0 0 € 10 16 046 € 1 17 32 000 €
Kokku: 20,1% 571 1 864 200 € 80 20 16 016 € 56 101 099 € 2 95 225 900 €

30. aprilli seisuga on MoneyZen teeninud oma investoritele 287 960 eurot tulu. Sealjuures on investorid MoneyZeni abil raha välja laenates teeninud oma investeeringutelt intressi keskmiselt 20,1% aastas. Samas ei ole vaatamata senisele kõrgele ajaloolisele tootlusele sarnane investeeringute kasv tulevikus garanteeritud. MoneyZeni eesmärk on teenida investorite investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.

 

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
MoneyZen vahendas märtsis üle 70 000 euro ulatuses laene

Märtsis esitati MoneyZenile 465 laenutaotlust, millest MoneyZen edastas investoritele pakkumiste tegemiseks 17. Heakskiidetud laenutaotluste osakaal oli veebruarist veidi kõrgem (3,7%) ja kokku vahendas MoneyZen märtsis laenajatele 71 800 eurot. Taas paranes laenajate keskmine krediidiskoor – 748 punktini. Veel kõrgem on see varem olnud vaid septembris ja oktoobris 2015. Laenulepingu sõlminute keskmine netosissetulek oli samuti veebruariga võrreldes pisut suurem – 1 057 eurot.

Laenustatistika

  Jaanuar Veebruar Märts
Sõlmitud laenulepingud 24 17 17
Laenaja keskmine vanus 36 aastat 31 aastat 34 aastat
Keskmine krediidiskoor 699 737 748
Keskmine laenuperiood 45 kuud 57 kuud 56 kuud
Investori keskmine intressimäär 19,1% 18,6% 18,0%
Keskmine laenusumma 3 550 € 4 529 € 4 224 €

Märtsis MoneyZeni kaudu laenajatele vahendatud keskmine laenusumma oli 4 224 eurot (-7%). Sõlmitud lepingute keskmine laenuperiood oli 56 kuud ja koguni kaks kolmandikku laenulepingutest ja kolmveerand laenumahust laenati märtsis välja vähemalt 5 aastaks. Laenusaajate keskmine vanus oli 34 aastat (veebruaris 31). Ka märtsis oli kõige sagedasemaks laenu kasutamise sihtotstarbeks laenude refinantseerimine (7 laenulepingut). Refinantseerimine moodustas vahendatud laenumahust pea poole – üle 34 000 euro.

 

Märtsis vahendatud laenude sihtotstarve (osakaal laenumahust):

 • 47% refinantseerimine
 • 34% kodulaen
 • 19% tarbimislaen

Laenustatistika, märts 2016

Krediidiskoor Investorite intressimäär Keskmine periood Lepingute arv Rahaline maht Osakaal
801–900 14,8% 55 5 19 500 € 27%
701–800 18,4% 60 7 31 500 € 44%
601–700 20,7% 53 5 20 800 € 29%
    Kokku: 17 71 800 € 100%

Lõppenud kuul MoneyZen kõige kõrgemas skooringuvahemikus (901–1000 punkti) ja kõige madalamas skooringuvahemikus (500–600 punkti) laenulepinguid ei vahendanud. Laenud jagunesid ülejäänud kolme krediidivahemiku vahel ja investorite märtsikuul sõlmitud laenulepingutelt teenitav intressimäär oli täpselt 18% aastas.

 

Nagu investorite uudiskirjas teatasime, peatas MoneyZen alates 21. märtsist ajutiselt uute laenulepingute vahendamise kuni tegevusloa väljastamiseni Finantsinspektsiooni poolt. Vastavalt Krediidiandjate ja –vahendajate seaduse § 105-le on uute tarbijakrediidi lepingute vahendamiseks Eestis vajalik omada Finantsinspektsiooni väljastatavat tegevusluba. MoneyZen esitas Finantsinspektsioonile oma tegevusloa taotluse möödunud aasta lõpus, kuid ootame siiani veel Finantsinspektsioonist sellele lahendust.

 

NB! Kuna oleme uute laenulepingute laenajatele vahendamise kuni tegevusloa saamiseni peatanud, siis Sinu rahalisi vahendeid me kahjuks laenulepingute finantseerimiseks senikaua kasutada ei saa. Olemasolevate laenulepingute haldus toimub meil tavapärases korras.

 

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
Daniel esines Investeerimisklubi paneelis

MoneyZeni asutaja Daniel Lumi esines Investeerimisklubi paneeldiskussioonil ning ta nimetati ka klubi auliikmeks.
Daniel esines 15. ja 16. mail Investeerimisklubi paneeldiskussioonil, kus arutleti selle üle, miks on mõistlik investeerida inimeselt-inimesele laenudesse ja ohtudest ning võimalustest, mis kaasnevad ühisrahastusse investeerimisega.

Daniel tänas Investeerimisklubi meeskonda nende tehtud suure ja tänuväärse töö eest: "Minu tänusõnad, väga tublid olete! Mul oli väga hea meel osaleda ja olen südamest tänulik auliikme staatuse omistamise eest."

Investeerimisklubi eestvedajateks on Marko Oolo ja Tõnis-Denis Merkuljev, kes asutasid klubi, kuna tundsid finantsmaailmas ringi liikudes, et Eestis on puudu kogukond, kellega saaks koos investeerimiskogemust jagada.
Kui soovid ka toimunud üritusest veel osa saada, siis vaata Tallinnas toimunud paneeldiskussiooni "Risks and opportunities in P2P lending" videot siit (inglise keeles):Investorid on teeninud kokku üle 260 000 euro MoneyZeni abil raha laenates

MoneyZen on vahendanud laenajatele üle 1,8 miljoni euro ulatuses investorite raha, millega oli märtsikuu lõpuks oma investoritele teeninud 263 910 eurot. Täpsemalt on MoneyZen 571 laenulepinguga vahendanud laenajatele 1 864 200 eurot. Keskmine MoneyZenist võetud laen on olnud summas 3 265 eurot (+1%) ja enim on MoneyZeni vahendatud laenud olnud krediidiskooringu vahemikes 601–700 ja 701–800 punkti (kokku 1 284 100 euro ulatuses). Kõige harvem vahendatud laenud on olnud kõrgeimas (901–1000 punkti) ja madalaimas krediidivahemikus (500–600 punkti) – kokku ainult 108 500 euro eest.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Jaanuar Veebruar Märts Kokku
Sõlmitud laenulepingud 24 17 17 571
Laenaja keskmine vanus 36 aastat 31 aastat 34 aastat 37 aastat
Keskmine krediidiskoor 699 737 748 732
Keskmine laenuperiood 45 kuud 57 kuud 56 kuud 45 kuud
Investori keskmine intressimäär 19,1% 18,6% 18,0% 20,1%
Keskmine laenusumma 3 550 € 4 529 € 4 224 € 3 265 €

Keskmine MoneyZeni vahendatud laen on tagasimakse perioodiga 45 kuud ja laenuvõtja keskmine krediidiskoor 732 punkti. Arvuliselt on sagedasim laen – kodulaen (171 lepingut), kuid laenumahult on MoneyZen kõige rohkem refinantseerinud laenuvõtjate juba olemasolevaid kulukamaid laenulepinguid (662 200 euro ulatuses).

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • kodulaen 176 lepingut (+3%)
 • refinantseerimine 173 lepingut (+4%)
 • tarbimislaen 137 lepingut (+4%)
 • autolaen 41 lepingut
 • terviselaen 23 lepingut
 • ärilaen 12 lepingut
 • reisilaen 9 lepingut
 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor Investorite intressimäär Väljastatud lepingud Hilinevad lepingud Tagasimakstud lepingud
  Aastas Arv Summa Zen1-Zen3 Võlamenetluses (lepinguid/summa) Kohtumenetluses (lepinguid/summa) Tagasivõidetud Arv Summa
901–1000 15,4% 10 37 800 € 4 0 0 € 0 0 € 0 2 4 500 €
801–900 16,6% 114 453 500 € 14 1 114 € 7 12 631 € 0 10 27 200 €
701–800 19,7% 207 694 400 € 31 5 2 456 € 14 27 948 € 0 27 64 400 €
601–700 22,6% 195 589 700 € 30 6 2 210 € 20 33 276 € 1 29 64 800 €
500–600 24,0% 10 18 100 € 2 0 0 € 1 1 512 € 0 1 2 500 €
Testperiood 19,5% 35 70 700 € 4 0 0 € 10 16 400 € 1 16 32 000 €
Kokku: 20,1% 571 1 864 200 € 85 12 4 780 € 52 91 767 € 2 85 195 400 €

31. märtsi seisuga olid investorid MoneyZeni abil raha välja laenates teeninud oma investeeringutelt intressi keskmiselt 20,1% aastas. Investorite teenitav keskmine intressimäär on vähehaaval langenud. Märtsikuul sõlmitud laenulepingutelt teenitav keskmine intress oli täpselt 18 protsenti aastas. Kuigi investorid on seni teeninud oma investeeringutelt puhastootlust enam kui 15% aastas, siis ka senine kõrge ajalooline tootlus ei taga investeeringutele sarnast kasvu tulevikus. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu aastas.

 

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
MoneyZen vahendas veebruaris pea 80 000 euro ulatuses laene

Veebruaris esitati MoneyZenile täpselt 500 laenutaotlust, millest investoritele oli võimalik vahendada vaid 17. Seega jäi möödunud kuul heakskiidetud laenutaotluste osakaal (3,4%) eelmiste kuude näitajatele oluliselt alla. Sellest tulenevalt vähenes ka MoneyZeni vahendatud laenulepingute maht – kokku vahendas MoneyZen veebruaris 77 000 euro ulatuses laene. Laenajate keskmine krediidiskoor jaanuariga võrreldes aga paranes ja oli ka MoneyZeni ajaloolisest keskmisest tasemest mõnevõrra kõrgem – 737 punkti. Laenulepingu sõlminute keskmine netosissetulek oli 1 053 eurot (+10%).

Laenustatistika

  Jaanuar Veebruar
Sõlmitud laenulepingud 24 17
Laenaja keskmine vanus 36 aastat 31 aastat
Keskmine krediidiskoor 699 737
Keskmine laenuperiood 45 kuud 57 kuud
Investori keskmine intressimäär 19,1% 18,6%
Keskmine laenusumma 3 550 € 4 529 €

Keskmine MoneyZeni vahendatud laenusumma oli veebruaris üle veerandi võrra kõrgem kui kuu varem – 4 529 eurot. Keskmiseks laenuperioodiks kujunes koguni 57 kuud, mis varasemate kuude võrdluses jääb alla vaid möödunud aasta oktoobrile. Laenusaajate keskmine vanus oli 31 aastat (jaanuaris 34). Kõige sagedasem laenu kasutamise sihtotstarve oli aga jätkuvalt laenude refinantseerimine (7 laenulepingut). Refinantseerimine moodustas vahendatud laenumahust natuke vähem kui poole.

 

Veebruaris vahendatud laenude sihtotstarve (osakaal laenumahust):

 • 46% refinantseerimine
 • 37% tarbimislaen
 • 10% autolaen
 • 5% kodulaen
 • 2% reisilaen

Laenustatistika, veebruar 2016

Krediidiskoor Investorite intressimäär Keskmine periood Lepingute arv Rahaline maht Osakaal
801-900 14,9% 50 5 25 000 € 33%
701-800 18,4% 60 5 25 300 € 33%
601-700 20,7% 56 6 24 200 € 31%
500-600 24,6% 84 1 2 500 € 3%
    Kokku: 17 77 000 € 100%

Kuna veebruaris jagunesid MoneyZeni vahendatud laenud kolme keskmise krediidivahemiku vahel väga tasavägiselt, siis investorite uute sõlmitud lepingute pealt teenitav intressimäär oli jaanuariga võrreldes madalam – 18,6% aastas. Erandlik oli pigem jaanuar (19,1%), mil vahendasime enam kui pooled laenud keskmisest kõrgema riski ja intressiga skooringuvahemikus (601-700 punkti).

Veebruaris MoneyZeni kõige kõrgemas skooringuvahemikus (901-1000 punkti) uusi laenulepinguid ei vahendatud ning kõige madalamasse skooringuvahemikusse paigutus ainult üks laen. Laenud jagunesid ülejäänud kolme krediidivahemiku vahel aga nii lepingute arvu kui mahu poolest praktiliselt võrdselt. Kui jaanuaris oli ainult üks laen sõlmitud pikema perioodiga kui 5 aastat, siis möödunud kuul olid pea kaks kolmandikku vahendatud lepingutest sõlmitud taas vähemalt 5-aastase laenuperioodiga. Vaata kindlasti aeg-ajalt üle oma investeerimisportfellis seadistatud erinevate perioodide intressimäärad ja võrdle neid viimati väljastatud laenude intressimääradega.

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
MoneyZen on vahendanud pea 1,8 miljoni euro ulatuses laene

MoneyZeni vahendatud laenulepingute maht jõudis veebruarikuu lõpuks pea 1,8 miljoni euro piirini. Kokku on MoneyZen sõlmitud 554 laenulepinguga vahendanud 1 792 400 eurot. Keskmine MoneyZenist võetud laen on 3 235 eurot (+1%). Kõige rohkem on MoneyZen vahendanud laene krediidiskooringu vahemikes 601–700 ja 701–800 punkti (kokku 1 231 800 euro ulatuses). Kõige vähem on MoneyZen vahendanud laene madalaimas krediidivahemikus (500–600 punkti) – 18 100 euro eest.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Jaanuar Veebruar Kokku
Sõlmitud laenulepingud 24 17 554
Laenaja keskmine vanus 36 aastat 31 aastat 37 aastat
Keskmine krediidiskoor 699 737 731
Keskmine laenuperiood 45 kuud 57 kuud 45 kuud
Investori keskmine intressimäär 19,1% 18,6% 20,1%
Keskmine laenusumma 3 550 € 4 529 € 3 235 €

Keskmine MoneyZeni vahendatud laen on tagasimakse perioodiga 45 kuud ja laenuvõtja keskmine krediidiskoor 731 punkti. Arvuliselt on MoneyZen jätkuvalt enim vahendanud kodulaenu (171 lepingut), kuid laenumahult on MoneyZen kõige rohkem refinantseerinud laenuvõtjate juba olemasolevaid kulukamaid laenulepinguid (628 100 euro ulatuses).

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • kodulaen 171 lepingut (+1%)
 • refinantseerimine 166 lepingut (+4%)
 • tarbimislaen 132 lepingut (+5%)
 • autolaen 41 lepingut (+3%)
 • terviselaen 23 lepingut
 • ärilaen 12 lepingut
 • reisilaen 9 lepingut (+13%)
 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor Investorite intressimäär Väljastatud lepingud Hilinevad lepingud Tagasimakstud lepingud
  Aastas Arv Summa Zen1-Zen3 Võlamenetluses (lepinguid/summa) Kohtumenetluses (lepinguid/summa) Tagasivõidetud Arv Summa
901-1000 15,4% 10 37 800 € 4 0 0 € 0 0 € 0 2 4 500 €
801-900 16,8% 109 434 000 € 14 1 244 € 6 11 252 € 0 9 24 200 €
701-800 19,8% 200 662 900 € 32 2 946 € 12 24 004 € 0 26 63 100 €
601-700 22,8% 190 568 900 € 38 2 514 € 20 34 190 € 1 24 53 900 €
500-600 24,0% 10 18 100 € 3 0 0 € 1 1 557 € 0 1 2 500 €
Testperiood 19,5% 35 70 700 € 4 0 0 € 10 17 029 € 0 17 32 000 €
Kokku: 20,1% 554 1 792 400 € 95 5 1 704 € 49 88 032 € 1 79 180 200 €

MoneyZeni on seni teeninud investeeringutele intressi keskmiselt 20,1% aastas. Kuigi investorid on MoneyZeni abil raha välja laenates teeninud oma investeeringutelt puhastootlust enam kui 15% aastas, siis juhime tähelepanu sellele, et ka senine kõrge ajalooline tootlus ei taga investeeringutele sarnast kasvu tulevikus. Keskmine intressimäär on vähehaaval langenud ning, kuigi langus on viimasel ajal aeglustunud, siis soovitame siiski investoritel oma investeerimisportfelli seadistamisel ka tulevikus intresside langustrendiga arvestada. Seepärast hoia ka edaspidi silm peal intressimäärade muutustel ja kohanda vajadusel oma investeerimisportfelli seadeid.

 

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
Jaanuar 2016 MoneyZenis

Alanud aasta esimene kuu jäi viimaste kuude tulemustele alla. Jaanuaris vahendatud laenulepingute maht jäi varasemate kuude võrreldes tagasihoidlikumaks – 24 lepinguga vahendas MoneyZen kokku 85 200 eurot. Laenutaotlusi esitati MoneyZenile 478 ja heakskiidetud laenutaotluste osakaal paranes juba teist kuud järjest ja ületas napilt 5% taseme esitatud taotluste koguarvust. Laenajate keskmine krediidiskoor langes 699 punktini.

Laenustatistika

  12.2015 01.2016
Sõlmitud laenulepingud 25 24
Laenaja keskmine vanus 34 aastat 36 aastat
Keskmine krediidiskoor 738 699
Keskmine laenuperiood 54 kuud 45 kuud
Investori keskmine intressimäär 18,5% 19,1%
Keskmine laenusumma 3 812 € 3 550 €

Vahendatud keskmine laenusumma oli jaanuaris väiksem kui lõppenud aasta viimastel kuudel – 3 550 eurot. Keskmiseks laenuperioodiks oli 45 kuud (detsembris 54) ja laenusaaja keskmine vanus 36 aastat (detsembris 34). Kõige sagedasem laenu kasutamise sihtotstarve oli jaanuaris taas laenude refinantseerimine 11 laenulepinguga. Refinantseerimine moodustas vahendatud laenumahust koguni 50,2%.

 

Jaanuaris vahendatud laenude sihtotstarve (osakaal laenumahust):

 • 50% refinantseerimine
 • 27% kodulaen
 • 19% tarbimislaen
 • 4% terviselaen

Laenustatistika, jaanuar 2016

Krediidiskoor Investorite intressimäär Keskmine periood Lepingute arv Rahaline maht Osakaal
801-900 14,7% 48 4 17 500 € 21%
701-800 18,3% 38 6 19 900 € 23%
601-700 20,6% 49 13 47 000 € 55%
500-600 23,3% 12 1 800 € 1%
    Kokku: 24 85 200 € 100%

Laenajate keskmine netosissetulek oli jaanuaris veidi suurem – 956 eurot (detsembris 877). Kõige kõrgemas skooringuvahemikus (901-1000 punkti) MoneyZen jaanuaris ühtki laenulepingut ei vahendanud. Kõige rohkem laenulepinguid vahendasime krediidivahemikus 601-700 punkti (13 lepingut), mis oli ka laenumahult kõige suurem (55% kogu kuu jooksul väljastatud laenumahust). Jaanuar paistab 2015. aasta viimase kvartaliga võrreldes silma veel selle poolest, et vaid üks vahendatud laenuleping on pikema perioodiga kui 5 aastat (detsembris oli selliseid lepinguid koguni 16).

 

Kuna jaanuaris suurenes oluliselt krediidivahemikus 601-700 punkti vahendatud laenude osakaal, siis kujunes keskmiseks investori intressimääraks 19,1% aastas (detsembris 18,5%). Seepärast tasub investeerimisportfelli seadistamisel arvestada laenumahu jaotusega skooringuvahemike lõikes (vt tabelist veergu "Osakaal"), kuna erinevates skooringuvahemikes välja antavad laenumahud ei ole võrdsed. Võrdle oma investeerimisportfelli seadistustes krediidiskooringute intressimäärasid blogipostituses ja investorite uudiskirjas kajastatud viimati väljastatud laenude intressimääradega. Juhul, kui intressimääradele tähelepanu mitte pöörata, siis võib raha hakata tulu teenimise asemel hoopis kontole kogunema.

 

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
Kuidas toimub MoneyZenis võlamenetlus?

Tulenevalt investorite huvist otsustasin kirjeldada senisest põhjalikumalt MoneyZeni võlamenetlustoiminguid. Avaldame võlamenetluse tausta sooviga jagada Sinuga teavet, mille alusel saad teadlikumalt langetada otsuseid MoneyZeni kasutamisel. Palun mitte käsitada seda postitust investeerimissoovitusena.

MoneyZeni strateegiline otsus on sõeluda laenutaotlustest välja laenajad, kelle puhul tõenäosus makseraskuste tekkeks tulevikuks oleks võimalikult väike. Selle eesmärgi saavutamiseks panustame me oma konkurentidest oluliselt enam laenutaotlejate andmete ja tausta analüüsimisele, millest olulise osa moodustab ka näiteks pangakonto väljavõtete detailne uurimine.

Enne laenutaotluse investoritele vahendamist veendub MoneyZen, et laenutaotlejal on olemas võimekus juba olemasolevate ja võetava täiendava laenukohustuse täitmiseks. Laenulepingu sõlminutele edastab MoneyZen 3 päeva enne igat maksetähtaega ja maksetähtajal teavituse lähenevast ja kätte jõunud laenu tagasimaksest. Teavituse eesmärk on vältida olukorda, mil laenaja unustab oma tagasimakse.

Oleme võlamenetluse protsessi kuni laenulepingu ülesütlemiseni jaganud etappideks selle põhjal, kui kaugel on laenaja „Zen”-staatusest. Laenulepingut, mille puhul laenaja on täitnud kõik laenulepingust tulenevad kohustused, kuvab MoneyZen staatuses „Zen”. Number Zen-i järel, näiteks „-1” (miinus 1) ilmestab aga osamaksete arvu, mis lahutab seda laenulepingut Zen-olekust.
Vaatamata konkurentidest põhjalikumale eeltööle tekib ka MoneyZenil võlglasi, kes laenulepingust tulenevaid kohustusi tähtaegselt ei tasu. Sellisel juhul rakendab MoneyZen võlamenetlustoimunguid, mis on sarnased krediidiasutuste vastavatele toimingutele. Võlglast teavitatakse meilide, sõnumite, kirjade ja telefonikõnede vahendusel tekkinud võlgnevusest ning suhtluse eesmärgiks on võlgnevuse tasumine.
Hilinevate tagasimaksetega laenulepingute staatused:
 • Zen-1 – tähtaegselt on tasumata 1 laenu osamakse (k.a. osaliselt)
 • Zen-2 – tähtaegselt on tasumata 2 laenu osamakset (k.a. osaliselt)
 • Zen-3 – tähtaegselt on tasumata 3 laenu osamakset (k.a. osaliselt)
Laenulepingu „Zen-3” staatusesse jõudmisel saadetakse võlglasele maksehäire registreerimise hoiatus. Kirja edastab võlglasele Krediidiinfo ja, kui võlglane ei asu kohustust täitma, siis avalik maksehäire võlglase kohta ka regisreeritakse. Maksehäire registreerimise järel teeb MoneyZen võlglasele laenulepingu ennetähtagse lõpetamise hoiatuse. Kui võlglasega ei õnnestu ühendust saada ja ta ei asu oma võlgnevust vähendama, siis lõpetab MoneyZen laenulepingu ennetähtaegselt. Ennetähtaegse lõpetamise järel muutub võlgnevuses laenulepingu olekuks „Debt Collection” (ingl k võlamenetlus). „Debt Collection" olekusse jõudnud laenulepingute kohta valmistatakse ette kohtumenetluse dokumendid.
Kohtusse hagiavalduse esitamise kuupäeval omistatakse laenulepingule staatus „Legal Action” (ingl k kohtumenetlus). Hagiavalduse läbivaatamine on võtnud senini aega keskmiselt ligikaudu 2 kuud, mille järel langetab kohus otsuse. Kohtuotsuse edastab MoneyZen kohtutäiturile, kelle ülesanne on võlglaselt kohtuotsuse alusel võlg kätte saada.
Kohtutäituri tegevuse tulemusena on võimalik:
 • 1. Võlglase vara arestida ja teha sellest kinnipidamisi
 • 2. Sõlmida võlglasega täiendav maksegraafik
Jaanuariks 2016 on enam kui poolte kohtutäiturile edastatud kohtuotsuste alusel hakanud kohtutäituri vahendusel laekuma tagasimakseid.
MoneyZen teostab võlamenetluse protsessi iseseisvalt, kasutades vajadusel täiendavat õigusabi teenust. MoneyZen kannab kohtumenetluse alustamisega seotud kulud omavahendite arvelt.
Erandina võib süsteemis esineda ka staatuseid "Zen-4", "Zen-5" või "Zen-6", mille puhul peab MoneyZen võimalikuks kokkuleppe saavutamist ja võlakohustuse täitmist ilma lepingu ennetähtaegse lõpetamise ja kohtumenetluseta.
Loodan, et see ülevaade MoneyZeni võlamenetluse protsessist on Sulle MoneyZeni kasutamisel abiks.

Tänan Sind!

Daniel
Taotle laenu