MoneyZen on vahendanud üle 2,6 miljoni euro laene

Septembrikuu lõpu seisuga on MoneyZen vahendanud laenajatele kokku 735 laenulepingut, mille abil on investorid andnud laene kogusummas 2 650 658 eurot. MoneyZenist laenu saanute keskmine krediidiskoor on 752 punkti. Keskmine MoneyZenist võetud laen on olnud summas 3 606 eurot. Sõlmitud lepingute keskmine laenuperiood on 48 kuud ja laenuvõtjate vanus 37 aastat. MoneyZeni laenud on olnud keskmise laenuintressiga 23,07% aastas ning investorid on oma investeeringutelt teeninud intressi 19,23% aastas.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Juuli August September Kokku
Sõlmitud laenulepingud 15 10 16 735
Laenaja keskmine vanus 36 aastat 30 aastat 39 aastat 37 aastat
Keskmine krediidiskoor 815 826 830 752
Keskmine laenuperiood 58 kuud 58 kuud 56 kuud 48 kuud
Investori keskmine intressimäär 15,9% 15,6% 16,3% 19,2%
Keskmine laenusumma 4 067 € 3 720 € 4 881 € 3 606 €

MoneyZeni vahendatud tagatiseta laen on enim rakendust leidnud laenuvõtjate olemasolevate laenukohustuste refinantseerimisel (kehtivate laenulepingute ennetähtaegsel tagasimaksmisel jm). Refinantseerimine moodustab kogu MoneyZeni vahendatud laenumahust nüüd ligikaudu 42%. Refinantseerimise sihtotstarbele järgneb nii arvuliselt kui ka laenumahult MoneyZeni tagatiseta kodulaen.

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • refinantseerimine 250 lepingut
 • kodulaen 215 lepingut
 • tarbimislaen 163 lepingut
 • autolaen 54 lepingut
 • terviselaen 25 lepingut
 • ärilaen 17 lepingut
 • reisilaen 11 lepingut
 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor Investorite intressimäär Väljastatud lepingud Hilinevad lepingud Tagasimakstud lepingud
  Aastas Arv Summa Zen1–Zen3 Võlamenetluses (lepinguid/summa) Kohtumenetluses (lepinguid/summa) Tagasivõidetud Arv Summa
901–1000 13,0% 33 139 700 € 4 0 0 € 2 6 221 € 1 8 21 800 €
801–900 16,0% 195 822 400 € 20 5 13 078 € 22 50 256 € 3 53 155 100 €
701–800 19,5% 254 939 000 € 24 5 9 672 € 50 133 826 € 4 84 251 000 €
601–700 22,6% 208 660 758 € 12 4 14 657 € 52 124 480 € 5 76 185 900 €
500–600 24,0% 10 18 100 € 0 0 0 € 3 3 537 € 0 5 7 900 €
Testperiood 19,5% 35 70 700 € 1 0 0 € 4 6 687 € 1 25 48 800 €
Kokku: 19,2% 735 2 650 658 € 61 14 37 407 € 133 325 007 € 14 251 670 500 €

30. septembri seisuga on MoneyZen teeninud oma investoritele kokku 635 977 eurot tulu. Kuid vaatamata sellele, et seni on MoneyZenis tehtud investeeringutelt teenitud intressi 19,23% aastas, ei ole ka tulevikus niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
MoneyZen on teeninud investoritele üle 600 tuhande euro

Augustikuu lõpuks oli MoneyZen sõlminud laenajatega kokku 719 laenulepingut, millega on investorid andnud laene kogusummas 2 572 558 eurot. MoneyZenist laenu saanute keskmine krediidiskoor tõusis 750 punktile ning nüüd on võetud laenud olnud keskmiselt summas 3 578 eurot. Sõlmitud lepingute laenuperiood on olnud keskmiselt 47 kuud ja laenajate vanus 37 aastat. MoneyZeni vahendatud laenude keskmine laenuintress on 23,15% aastas ning investorid on teeninud oma investeeringutelt üle 600 tuhande euro tulu.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Juuni Juuli August Kokku
Sõlmitud laenulepingud 11 15 10 719
Laenaja keskmine vanus 38 aastat 36 aastat 30 aastat 37 aastat
Keskmine krediidiskoor 823 815 826 750
Keskmine laenuperiood 59 kuud 58 kuud 58 kuud 47 kuud
Investori keskmine intressimäär 16,6% 15,9% 15,6% 19,3%
Keskmine laenusumma 5 982 € 4 067 € 3 720 € 3 578 €

MoneyZenist saadud tagatiseta laenud on kõige sagedamini leidnud kasutust laenuvõtjate olemasolevate laenukohustuste refinantseerimisel (kehtivate laenulepingute ennetähtaegsel tagasimaksmisel jm). Refinantseerimine moodustab kogu MoneyZeni vahendatud laenumahust üle 40%. Refinantseerimise sihtotstarbele järgneb nii arvuliselt kui ka laenumahult MoneyZeni tagatiseta kodulaen.

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • refinantseerimine 242 lepingut
 • kodulaen 211 lepingut
 • tarbimislaen 160 lepingut
 • autolaen 53 lepingut
 • terviselaen 25 lepingut
 • ärilaen 17 lepingut
 • reisilaen 11 lepingut
 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor Investorite intressimäär Väljastatud lepingud Hilinevad lepingud Tagasimakstud lepingud
  Aastas Arv Summa Zen1–Zen3 Võlamenetluses (lepinguid/summa) Kohtumenetluses (lepinguid/summa) Tagasivõidetud Arv Summa
901–1000 13,0% 32 129 700 € 7 0 0 € 2 6 221 € 1 6 16 300 €
801–900 16,1% 184 771 300 € 27 6 25 446 € 18 35 183 € 3 52 153 000 €
701–800 19,6% 251 929 000 € 25 6 20 271 € 47 124 462 € 4 79 241 300 €
601–700 22,6% 207 653 758 € 15 4 5 896 € 50 121 379 € 5 73 165 900 €
500–600 24,0% 10 18 100 € 0 0 0 € 3 3 695 € 0 5 7 900 €
Testperiood 19,5% 35 70 700 € 1 0 0 € 7 7 450 € 1 23 44 300 €
Kokku: 19,3% 719 2 572 558 € 75 16 51 613 € 127 298 390 € 14 238 628 700 €

31. augusti seisuga on MoneyZen teeninud oma investoritele kokku 616 215 eurot tulu. Kuid vaatamata sellele, et seni on MoneyZenis tehtud investeeringutelt teenitud intressi 19,29% aastas, ei ole ka tulevikus niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
Augustis oli enim laenude refinantseerimisi

Augustikuu jooksul esitati MoneyZenile kokku 373 laenutaotlust, millest MoneyZen sai heaks kiita ning investoritele laenupakkumiste tegemiseks saata 10. Heakskiidetud laenutaotluste osakaal langes eelmiste kuudega võrreldes taas – 2,7 protsendile. Lõikuskuul laenajatele vahendatud laenulepingute keskmiseks laenusummaks kujunes 3720 eurot (-9%), mis on jaanuari järel aasta kõige madalam näitaja. Laenu saanute keskmine krediidiskoor aga taas paranes ja tõusis 826 punktini (+1%).

Laenustatistika

  Juuni Juuli August
Sõlmitud laenulepingud 11 15 10
Laenaja keskmine vanus 38 aastat 36 aastat 30 aastat
Keskmine krediidiskoor 823 815 826
Keskmine laenuperiood 59 kuud 58 kuud 58 kuud
Investori keskmine intressimäär 16,6% 15,9% 15,6%
Keskmine laenusumma 5 982 € 4 067 € 3 720 €

MoneyZeni augustis vahendatud laenud sõlmiti keskmiselt 58 kuuks. Laenusaajate keskmine vanus oli 30 aastat. Kõige sagedasemaks laenu kasutamise sihtotstarbeks nii arvuliselt kui ka laenumahu poolest oli jätkuvalt laenude refinantseerimine (ehk laen teiste laenude ennetähtaegseks tagastamiseks) – kokku sõlmiti laenude refinantseerimiseks 6 lepingut ja need moodustasid koguni üle kahe kolmandiku (67,7%) lõikuskuu jooksul vahendatud laenude kogumahust.

 

Vahendatud laenude sihtotstarve (osakaal laenumahust):

 • 68% refinantseerimine
 • 20% tarbimislaen
 • 12% kodulaen

Laenustatistika, august 2017

Krediidiskoor Investorite intressimäär Keskmine periood Lepingute arv Rahaline maht Osakaal
901–1000 12,0% 42 2 7 000 € 19%
801–900 15,0% 64 6 22 000 € 59%
601–700 20,8% 12 2 8 200 € 22%
    Kokku: 10 37 200 € 100%

Augustis MoneyZen skooringuvahemikes 500–600 ja 701-800 punkti ühtki laenulepingut ei vahendanud. Enim sõlmiti laenulepinguid skooringuvahemikus 801–900 punkti. Investorite lõikuskuu jooksul väljastatud laenulepingutelt teenitavaks keskmiseks intressiks kujunes 15,59% aastas.
MoneyZen vahendas juulis üle 60 000 euro

MoneyZenile esitati juulis kokku 391 laenutaotlust, millest MoneyZen kiitis heaks ning edastas investoritele laenupakkumiste tegemiseks 15. Heakskiidetud laenutaotluste osakaal eelmiste kuudega võrreldes taas tõusis – 3,8 protsendile. Samas vahendatud laenulepingute keskmine laenusumma langes 4067 eurole (-32%), mis on jaanuarikuu järel käesoleva aasta kõige madalam keskmine. Laenu saanute keskmine krediidiskoor jäi viimaste kuudega võrreldes aga samale heale tasemele – 815 punkti (-1%).

Laenustatistika

  Mai Juuni Juuli
Sõlmitud laenulepingud 15 11 15
Laenaja keskmine vanus 33 aastat 38 aastat 36 aastat
Keskmine krediidiskoor 820 823 815
Keskmine laenuperiood 55 kuud 59 kuud 58 kuud
Investori keskmine intressimäär 16,2% 16,6% 15,9%
Keskmine laenusumma 4 587 € 5 982 € 4 067 €

MoneyZeni juulikuus vahendatud laenud sõlmiti keskmiselt 58 kuuks. Laenajate keskmine vanus oli 36 aastat (esimese poolaasta keskmine vanus oli 33). Kõige sagedasemaks laenu kasutamise sihtotstarbeks nii arvuliselt kui ka laenumahu poolest oli viimasest paarist kuust erinevalt taas laenude refinantseerimine (ehk laen teiste laenude ennetähtaegseks tagastamiseks) – kokku 6 lepingut ja koguni 52,5% juulikuus vahendatud laenude kogumahust.

 

Vahendatud laenude sihtotstarve (osakaal laenumahust):

 • 53% refinantseerimine
 • 20% ärilaen
 • 14% tarbimislaen
 • 13% kodulaen

Laenustatistika, juuli 2017

Krediidiskoor Investorite intressimäär Keskmine periood Lepingute arv Rahaline maht Osakaal
901–1000 12,0% 78 2 12 900 € 21%
801–900 15,0% 59 8 29 000 € 48%
701–800 18,7% 57 4 18 000 € 29%
601–700 20,1% 12 1 1 100 € 2%
    Kokku: 15 61 000 € 100%

Juulis MoneyZen kõige madalamas skooringuvahemikus (500–600 punkti) ühtki laenulepingut ei vahendanud. Seekord jaotusid sõlmitud laenulepingud vaid ühe erandiga skooringuvahemike (701–1000 punkti) vahel. Investorite juulikuus väljastatud laenulepingutelt teenitavaks keskmiseks intressiks kujunes 15,91% aastas.
MoneyZen on vahendanud üle 2,5 miljoni euro

Juulikuu lõpu seisuga on MoneyZen sõlminud laenajatega kokku 709 laenulepingut, millega investorid on andnud laene kogusummas 2 535 358 eurot. MoneyZenist laenu saanute keskmine krediidiskoor tõusis 749 punktile ja keskmine laen on võetud summas 3 576 eurot. Laenuperioodi keskmine pikkus on sõlmitud laenulepingutel 47 kuud ja laenajate vanus 37 aastat. MoneyZeni vahendatud laenude keskmine intress oli 23,22% aastas ning MoneyZeni investorid on teeninud oma investeeringutelt ligi 600 000 eurot tulu.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Mai Juuni Juuli Kokku
Sõlmitud laenulepingud 15 11 15 709
Laenaja keskmine vanus 33 aastat 38 aastat 36 aastat 37 aastat
Keskmine krediidiskoor 820 823 815 749
Keskmine laenuperiood 55 kuud 59 kuud 58 kuud 47 kuud
Investori keskmine intressimäär 16,2% 16,6% 15,9% 19,4%
Keskmine laenusumma 4 587 € 5 982 € 4 067 € 3 576 €

Jätkuvalt on MoneyZenist saadud laen leidnud kõige sagedamini kasutust laenuvõtjate olemasolevate laenukohustuste refinantseerimisel (teiste laenude tagasimaksmisel jm). Refinantseerimine moodustab kogu MoneyZeni vahendatud laenumahust pisut rohkem kui 40%. Refinantseerimise sihtotstarbele järgneb nii arvuliselt kui ka laenumahult MoneyZeni kodulaen.

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • refinantseerimine 236 lepingut
 • kodulaen 209 lepingut
 • tarbimislaen 158 lepingut
 • autolaen 53 lepingut
 • terviselaen 25 lepingut
 • ärilaen 17 lepingut
 • reisilaen 11 lepingut
 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor Investorite intressimäär Väljastatud lepingud Hilinevad lepingud Tagasimakstud lepingud
  Aastas Arv Summa Zen1–Zen3 Võlamenetluses (lepinguid/summa) Kohtumenetluses (lepinguid/summa) Tagasivõidetud Arv Summa
901–1000 13,1% 30 122 700 € 5 1 3 330 € 1 2 891 € 1 5 14 300 €
801–900 16,1% 178 749 300 € 24 5 14 935 € 18 35 046 € 2 48 138 400 €
701–800 19,6% 251 929 000 € 28 8 15 756 € 45 120 293 € 4 77 236 000 €
601–700 22,6% 205 645 558 € 14 6 9 617 € 48 118 246 € 5 70 164 900 €
500–600 24,0% 10 18 100 € 0 0 0 € 3 3 775 € 0 5 7 900 €
Testperiood 19,5% 35 70 700 € 1 0 0 € 8 9 636 € 1 23 43 300 €
Kokku: 19,4% 709 2 535 358 € 72 20 43 638 € 123 289 887 € 13 228 604 800 €

31. juuli seisuga on MoneyZen teeninud oma investoritele kokku 595 922 eurot tulu. Kuid vaatamata sellele, et seni on MoneyZenis tehtud investeeringutelt teenitud intressi 19,35% aastas, ei ole ka tulevikus niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
Juunis vahendas MoneyZen üle 65 000 euro

Juunikuu jooksul esitati MoneyZenile kokku 428 laenutaotlust, millest oli võimalik heaks kiita ja investoritele laenupakkumiste tegemiseks edastada 11. Heakskiidetud laenutaotluste osakaal eelmiste kuudega võrreldes taas langes – 2,6 protsendile. Teisalt tõusis MoneyZeni vahendatud laenulepingute keskmine laenusumma 5982 euroni (+30%), mis on MoneyZeni senise tegevusajaloo kõrgeim kuu keskmine. Laenu saanute keskmine krediidiskoor oli 823 punkti (+0,4%), mis on teise kvartali parim tulemus.

Laenustatistika

  Aprill Mai Juuni
Sõlmitud laenulepingud 9 15 11
Laenaja keskmine vanus 32 aastat 33 aastat 38 aastat
Keskmine krediidiskoor 793 820 823
Keskmine laenuperiood 48 kuud 55 kuud 59 kuud
Investori keskmine intressimäär 17,2% 16,2% 16,6%
Keskmine laenusumma 4 888 € 4 587 € 5 982 €

Juunis vahendatud laenud olid sõlmitud keskmiselt 59 kuuks. Laenajate keskmine vanus oli viimaste kuudega võrreldes tavapärasest kõrgem – 38 (poolaasta keskmine vanus oli 33) aastat. Sihtotstarbelt oli seekord kõige sagedasem laen sarnaselt maikuule kodulaen (4 laenulepingut). Laenumahu osakaalult moodustas aga suurima osa siiski MoneyZeni abiga teiste laenude refinantseerimine (laenulepingute ennetähtaegne tagastamine) – 44%.

 

Vahendatud laenude sihtotstarve (osakaal laenumahust):

 • 44% refinantseerimine
 • 29% kodulaen
 • 18% tarbimislaen
 • 9% reisilaen

Laenustatistika, juuni 2017

Krediidiskoor Investorite intressimäär Keskmine periood Lepingute arv Rahaline maht Osakaal
901–1000 12,0% 60 1 5 000 € 7%
801–900 14,9% 42 6 25 500 € 39%
701–800 20,3% 84 4 35 300 € 54%
    Kokku: 11 65 800 € 100%

Juunis ei vahendanud MoneyZen oma kahes madalamas skooringuvahemikus (500–700 punkti) ühtki laenulepingut. Vaid ühe erandiga jaotusid sõlmitud laenud keskmiste skooringuvahemike (701–900 punkti) vahel. Investorite juunikuus väljastatud laenulepingutelt teenitavaks keskmiseks intressiks kujunes 16,58% aastas.
MoneyZeni laenustatistika 30.06.2017

MoneyZen on vahendanud peaaegu 700 laenulepingut

MoneyZen on 30. juuni seisuga sõlminud 694 laenulepingut, millega on aidanud investoritelt laenajatele vahendada laene kogusummas 2 474 358 eurot. MoneyZenist laenu saanute keskmine krediidiskoor on olnud 748 punkti ja keskmine laen on võetud summas 3 565 eurot. Laenuperioodi keskmine pikkus on lepingutel 47 kuud ja laenajate vanus 37 aastat. MoneyZeni vahendatud laenude keskmine intress on 23,3% aastas ning MoneyZeni investorid on teeninud nüüd oma investeeringutelt juba üle 560 000 euro tulu.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Aprill Mai Juuni Kokku
Sõlmitud laenulepingud 9 15 11 694
Laenaja keskmine vanus 32 aastat 33 aastat 38 aastat 37 aastat
Keskmine krediidiskoor 793 820 823 748
Keskmine laenuperiood 48 kuud 55 kuud 59 kuud 47 kuud
Investori keskmine intressimäär 17,2% 16,2% 16,6% 19,4%
Keskmine laenusumma 4 888 € 4 587 € 5 982 € 3 565 €

MoneyZenist saadud laen on kõige sagedamini leidnud kasutust laenaja olemasolevate laenukohustuste refinantseerimisel (nt teiste laenude ennetähtaegne lõpetamine jmt). Refinantseerimine moodustab MoneyZeni vahendatud laenumahust kokku veidi enam kui 40%. Refinantseerimise sihtotstarbele järgneb nii arvuliselt kui ka laenumahult MoneyZeni kodulaen.

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • refinantseerimine 230 lepingut
 • kodulaen 207 lepingut
 • tarbimislaen 155 lepingut
 • autolaen 53 lepingut
 • terviselaen 24 lepingut
 • ärilaen 14 lepingut
 • reisilaen 11 lepingut
 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor Investorite intressimäär Väljastatud lepingud Hilinevad lepingud Tagasimakstud lepingud
  Aastas Arv Summa Zen1–Zen3 Võlamenetluses (lepinguid/summa) Kohtumenetluses (lepinguid/summa) Tagasivõidetud Arv Summa
901–1000 13,2% 28 109 800 € 5 1 642 € 0 0 € 1 5 12 800 €
801–900 16,1% 170 720 300 € 26 4 14 404 € 17 33 424 € 2 46 134 900 €
701–800 19,6% 247 911 000 € 30 8 24 357 € 41 99 571 € 4 74 229 000 €
601–700 22,6% 204 644 458 € 17 5 2 920 € 49 121 173 € 4 69 163 900 €
500–600 24,0% 10 18 100 € 0 0 0 € 4 3 834 € 0 4 6 400 €
Testperiood 19,5% 35 70 700 € 1 0 0 € 8 9 811 € 1 23 43 300 €
Kokku: 19,4% 694 2 474 358 € 79 18 42 323 € 119 267 813 € 12 221 590 300 €

30. juuni seisuga on MoneyZen teeninud oma investoritele kokku 561 355 eurot tulu. Kuid vaatamata sellele, et seni on MoneyZenis tehtud investeeringutelt teenitud intressi 19,42% aastas, ei ole ka tulevikus niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
MoneyZen on vahendanud üle 2,4 miljoni euro laene

MoneyZen on 31. mai seisuga sõlminud 683 laenulepingut, millega investoritelt laenajatele vahendatud laenud ületavad kogusummana juba 2,4 miljonit eurot. MoneyZenist laenu saanute keskmine krediidiskoor on 746 punkti ja keskmine laen on võetud summas 3 526 eurot. Laenuperioodi pikkus on olnud 47 kuud ja laenajate vanus 36 aastat. MoneyZeni vahendatud laenude keskmine intress on seni olnud 23,32% aastas ning MoneyZeni investorid on teeninud oma investeeringutelt üle 540 000 euro tulu.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Märts Aprill Mai Kokku
Sõlmitud laenulepingud 16 9 15 683
Laenaja keskmine vanus 32 aastat 32 aastat 33 aastat 36 aastat
Keskmine krediidiskoor 811 793 820 746
Keskmine laenuperiood 62 kuud 48 kuud 55 kuud 47 kuud
Investori keskmine intressimäär 16,9% 17,2% 16,2% 19,4%
Keskmine laenusumma 5 888 € 4 888 € 4 587 € 3 526 €

Kõige rohkem on MoneyZenist saadud laen leidnud kasutust laenajate olemasolevate laenukohustuste refinantseerimisel. Refinantseerimine moodustab MoneyZeni vahendatud laenumahust täpselt 40%. Laenude refinantseerimise sihtotstarbele järgneb nii arvuliselt kui ka laenumahult MoneyZeni kodulaen.

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • refinantseerimine 227 lepingut
 • kodulaen 203 lepingut
 • tarbimislaen 153 lepingut
 • autolaen 53 lepingut
 • terviselaen 24 lepingut
 • ärilaen 14 lepingut
 • reisilaen 9 lepingut
 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor Investorite intressimäär Väljastatud lepingud Hilinevad lepingud Tagasimakstud lepingud
  Aastas Arv Summa Zen1–Zen3 Võlamenetluses (lepinguid/summa) Kohtumenetluses (lepinguid/summa) Tagasivõidetud Arv Summa
901–1000 13,2% 27 104 800 € 5 1 637 € 0 0 € 1 4 9 800 €
801–900 16,2% 164 694 800 € 18 5 14 643 € 17 34 323 € 2 46 134 900 €
701–800 19,5% 243 875 700 € 31 8 15 108 € 39 97 643 € 4 68 199 100 €
601–700 22,6% 204 644 458 € 24 4 9 634 € 49 112 622 € 4 66 156 300 €
500–600 24,0% 10 18 100 € 0 0 0 € 4 4 013 € 0 4 6 400 €
Testperiood 19,5% 35 70 700 € 2 1 137 € 9 8 561 € 1 22 42 300 €
Kokku: 19,4% 683 2 408 558 € 80 19 40 159 € 118 257 162 € 12 210 548 800 €

31. mai seisuga on MoneyZen teeninud oma investoritele kokku 543 056 eurot tulu. Kuid vaatamata sellele, et seni on MoneyZenis tehtud investeeringutelt teenitud intressi 19,43% aastas, ei ole ka tulevikus niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
MoneyZen on vahendanud üle 2,3 miljoni euro ulatuses laene

MoneyZen on aprillilõpu seisuga sõlminud kokku 668 laenulepingut, millega on aidanud vahendada investoritelt laenajatele üle 2,3 miljoni euro ulatuses laene. MoneyZeni abiga on investorid teeninud oma investeeringutelt üle poole miljoni euro tulu. Keskmiselt on MoneyZenist laenu saanu krediidiskoor 745 punkti ja laen võetud summas 3 503 eurot. Laenuperioodi pikkus on olnud keskmiselt 47 kuud ja laenajate keskmine vanus 37 aastat. MoneyZeni vahendatud laenude keskmine intress on olnud 23,45% aastas.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Veebruar Märts Aprill Kokku
Sõlmitud laenulepingud 11 16 9 668
Laenaja keskmine vanus 32 aastat 32 aastat 32 aastat 37 aastat
Keskmine krediidiskoor 848 861 811 744
Keskmine laenuperiood 59 kuud 62 kuud 48 kuud 47 kuud
Investori keskmine intressimäär 15,0% 16,9% 17,2% 19,5%
Keskmine laenusumma 5 254 € 5 888 € 4 888 € 3 503 €

MoneyZenist saadud laen on laenajatel enim leidnud kasutust nende olemasolevate laenulepingute refinantseerimisel. Refinantseerimine moodustab MoneyZeni vahendatud laenumahust üle 40%. Laenude refinantseerimise sihtotstarbele järgneb nii arvuliselt kui ka laenumahult MoneyZeni kodulaen.

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • refinantseerimine 224 lepingut
 • kodulaen 194 lepingut
 • tarbimislaen 151 lepingut
 • autolaen 52 lepingut
 • terviselaen 24 lepingut
 • ärilaen 14 lepingut
 • reisilaen 9 lepingut
 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor Investorite intressimäär Väljastatud lepingud Hilinevad lepingud Tagasimakstud lepingud
  Aastas Arv Summa Zen1–Zen3 Võlamenetluses (lepinguid/summa) Kohtumenetluses (lepinguid/summa) Tagasivõidetud Arv Summa
901–1000 13,5% 23 87 200 € 5 0 0 € 0 0 € 1 4 9 800 €
801–900 16,2% 160 675 800 € 22 3 8 567 € 20 39 001 € 1 42 126 400 €
701–800 19,6% 238 850 500 € 33 7 15 429 € 38 95 625 € 4 65 186 100 €
601–700 22,6% 202 637 458 € 26 7 7 257 € 46 110 282 € 3 63 144 900 €
500–600 24,0% 10 18 100 € 1 0 0 € 4 4 092 € 0 4 6 400 €
Testperiood 19,5% 35 70 700 € 1 0 0 € 11 12 322 € 1 22 42 300 €
Kokku: 19,5% 668 2 339 758 € 88 17 31 253 € 119 261 323 € 10 200 515 900 €

30. aprilli seisuga on MoneyZen teeninud oma investoritele kokku 523 624 eurot tulu. Kuid vaatamata sellele, et seni on MoneyZenis tehtud investeeringutelt teenitud intressi 19,57% aastas, ei ole ka tulevikus niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
Aprillis vahendas MoneyZen 44 000 eurot

Aprillis esitasid laenu soovijad MoneyZenile kokku 479 laenutaotlust, millest seekord oli heaks kiita võimalik ja investoritele laenupakkumiste tegemiseks edastada vaid 9. Heakskiidetud laenutaotluste osakaal märtsiga võrreldes langes ja oli 1,9%. MoneyZeni aprillikuus vahendatud laenulepingute keskmine laenusumma oli 4888 eurot. Aprillis laenu saanute keskmine krediidiskoor oli 793 punkti, mis on möödunud kuudega võrreldes pisut tagasihoidlikum, kuid siiski kõrgem kui MoneyZeni keskmine.

Laenustatistika

  Veebruar Märts Aprill
Sõlmitud laenulepingud 11 16 9
Laenaja keskmine vanus 32 aastat 32 aastat 32 aastat
Keskmine krediidiskoor 861 811 793
Keskmine laenuperiood 59 kuud 62 kuud 48 kuud
Investori keskmine intressimäär 15,0% 16,9% 17,2%
Keskmine laenusumma 5 254 € 5 888 € 4 888 €

Aprillis vahendatud laenud olid sõlmitud keskmiselt 48 kuuks. Laenajate keskmine vanus oli sarnaselt eelmistele kuudele – 32 aastat. Sihtotstarbelt oli aprilliski kõige sagedasem laenude refinantseerimine, mis moodustas kuuga vahendatud laenumahust täpselt poole.

 

Aprillis vahendatud laenude sihtotstarve (osakaal laenumahust):

 • 50% refinantseerimine
 • 25% kodulaen
 • 22% tarbimislaen
 • 3% autolaen

Laenustatistika, aprill 2017

Krediidiskoor Investorite intressimäär Keskmine periood Lepingute arv Rahaline maht Osakaal
801–900 15,4% 48 4 22 500 € 51%
701–800 18,2% 54 4 12 000 € 27%
601–700 20,9% 24 1 9 500 € 22%
    Kokku: 9 44 000 € 100%

Aprillis MoneyZen kõige kõrgemas (901–1000 punkti) ja kõige madalamas skooringuvahemikus (500–600 punkti) ühtegi laenulepingut ei vahendanud. Veidi enam kui pool sõlmitud laenulepingutest jäi vahemikku (801–900 punkti). Investorite aprillis väljastatud laenulepingutelt teenitavaks keskmiseks intressiks kujunes 17,24% aastas.
Taotle laenu