MoneyZen on vahendanud üle 2,3 miljoni euro ulatuses laene

MoneyZen on aprillilõpu seisuga sõlminud kokku 668 laenulepingut, millega on aidanud vahendada investoritelt laenajatele üle 2,3 miljoni euro ulatuses laene. MoneyZeni abiga on investorid teeninud oma investeeringutelt üle poole miljoni euro tulu. Keskmiselt on MoneyZenist laenu saanu krediidiskoor 745 punkti ja laen võetud summas 3 503 eurot. Laenuperioodi pikkus on olnud keskmiselt 47 kuud ja laenajate keskmine vanus 37 aastat. MoneyZeni vahendatud laenude keskmine intress on olnud 23,45% aastas.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Veebruar Märts Aprill Kokku
Sõlmitud laenulepingud 11 16 9 668
Laenaja keskmine vanus 32 aastat 32 aastat 32 aastat 37 aastat
Keskmine krediidiskoor 848 861 811 744
Keskmine laenuperiood 59 kuud 62 kuud 48 kuud 47 kuud
Investori keskmine intressimäär 15,0% 16,9% 17,2% 19,5%
Keskmine laenusumma 5 254 € 5 888 € 4 888 € 3 503 €

MoneyZenist saadud laen on laenajatel enim leidnud kasutust nende olemasolevate laenulepingute refinantseerimisel. Refinantseerimine moodustab MoneyZeni vahendatud laenumahust üle 40%. Laenude refinantseerimise sihtotstarbele järgneb nii arvuliselt kui ka laenumahult MoneyZeni kodulaen.

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • refinantseerimine 224 lepingut
 • kodulaen 194 lepingut
 • tarbimislaen 151 lepingut
 • autolaen 52 lepingut
 • terviselaen 24 lepingut
 • ärilaen 14 lepingut
 • reisilaen 9 lepingut
 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor Investorite intressimäär Väljastatud lepingud Hilinevad lepingud Tagasimakstud lepingud
  Aastas Arv Summa Zen1–Zen3 Võlamenetluses (lepinguid/summa) Kohtumenetluses (lepinguid/summa) Tagasivõidetud Arv Summa
901–1000 13,5% 23 87 200 € 5 0 0 € 0 0 € 1 4 9 800 €
801–900 16,2% 160 675 800 € 22 3 8 567 € 20 39 001 € 1 42 126 400 €
701–800 19,6% 238 850 500 € 33 7 15 429 € 38 95 625 € 4 65 186 100 €
601–700 22,6% 202 637 458 € 26 7 7 257 € 46 110 282 € 3 63 144 900 €
500–600 24,0% 10 18 100 € 1 0 0 € 4 4 092 € 0 4 6 400 €
Testperiood 19,5% 35 70 700 € 1 0 0 € 11 12 322 € 1 22 42 300 €
Kokku: 19,5% 668 2 339 758 € 88 17 31 253 € 119 261 323 € 10 200 515 900 €

30. aprilli seisuga on MoneyZen teeninud oma investoritele kokku 523 624 eurot tulu. Kuid vaatamata sellele, et seni on MoneyZenis tehtud investeeringutelt teenitud intressi 19,57% aastas, ei ole ka tulevikus niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
Aprillis vahendas MoneyZen 44 000 eurot

Aprillis esitasid laenu soovijad MoneyZenile kokku 479 laenutaotlust, millest seekord oli heaks kiita võimalik ja investoritele laenupakkumiste tegemiseks edastada vaid 9. Heakskiidetud laenutaotluste osakaal märtsiga võrreldes langes ja oli 1,9%. MoneyZeni aprillikuus vahendatud laenulepingute keskmine laenusumma oli 4888 eurot. Aprillis laenu saanute keskmine krediidiskoor oli 793 punkti, mis on möödunud kuudega võrreldes pisut tagasihoidlikum, kuid siiski kõrgem kui MoneyZeni keskmine.

Laenustatistika

  Veebruar Märts Aprill
Sõlmitud laenulepingud 11 16 9
Laenaja keskmine vanus 32 aastat 32 aastat 32 aastat
Keskmine krediidiskoor 861 811 793
Keskmine laenuperiood 59 kuud 62 kuud 48 kuud
Investori keskmine intressimäär 15,0% 16,9% 17,2%
Keskmine laenusumma 5 254 € 5 888 € 4 888 €

Aprillis vahendatud laenud olid sõlmitud keskmiselt 48 kuuks. Laenajate keskmine vanus oli sarnaselt eelmistele kuudele – 32 aastat. Sihtotstarbelt oli aprilliski kõige sagedasem laenude refinantseerimine, mis moodustas kuuga vahendatud laenumahust täpselt poole.

 

Aprillis vahendatud laenude sihtotstarve (osakaal laenumahust):

 • 50% refinantseerimine
 • 25% kodulaen
 • 22% tarbimislaen
 • 3% autolaen

Laenustatistika, aprill 2017

Krediidiskoor Investorite intressimäär Keskmine periood Lepingute arv Rahaline maht Osakaal
801–900 15,4% 48 4 22 500 € 51%
701–800 18,2% 54 4 12 000 € 27%
601–700 20,9% 24 1 9 500 € 22%
    Kokku: 9 44 000 € 100%

Aprillis MoneyZen kõige kõrgemas (901–1000 punkti) ja kõige madalamas skooringuvahemikus (500–600 punkti) ühtegi laenulepingut ei vahendanud. Veidi enam kui pool sõlmitud laenulepingutest jäi vahemikku (801–900 punkti). Investorite aprillis väljastatud laenulepingutelt teenitavaks keskmiseks intressiks kujunes 17,24% aastas.
MoneyZen on teeninud investoritele üle poole miljoni euro

Märtsikuu lõpu seisuga on MoneyZen sõlmitud 659 laenulepinguga vahendanud investoritelt laenajatele pea 2,3 miljonit eurot, millega on MoneyZen aidanud investoritel oma investeeringutelt teenida rohkem kui pool miljonit eurot tulu. Keskmiselt on MoneyZenist laenu saanute krediidiskoor 744 punkti ja laen on võetud summas 3 484 eurot. Laenuperioodi pikkus on olnud keskmiselt 47 kuud ja laenajate keskmine vanus 36 aastat. MoneyZeni vahendatud laenulepingute keskmine intress on olnud 23,49% aastas.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Jaanuar Veebruar Märts Kokku
Sõlmitud laenulepingud 16 11 16 659
Laenaja keskmine vanus 31 aastat 32 aastat 32 aastat 36 aastat
Keskmine krediidiskoor 848 861 811 744
Keskmine laenuperiood 46 kuud 59 kuud 62 kuud 47 kuud
Investori keskmine intressimäär 15,1% 15,0% 16,9% 19,6%
Keskmine laenusumma 3 304 € 5 254 € 5 888 € 3 484 €

Kõige rohkem on MoneyZenist võetud laen leidnud kasutust teiste olemasolevate laenukohustuste refinantseerimisel. Kokku moodustab refinantseerimine MoneyZeni vahendatud laenumahust enam kui 40%. Refinantseerimisele järgneb nii arvuliselt kui ka laenumahult teise sagedasema sihtotstarbena MoneyZeni kodulaen.

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • refinantseerimine 220 lepingut
 • kodulaen 191 lepingut
 • tarbimislaen 150 lepingut
 • autolaen 51 lepingut
 • terviselaen 24 lepingut
 • ärilaen 14 lepingut
 • reisilaen 9 lepingut
 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor Investorite intressimäär Väljastatud lepingud Hilinevad lepingud Tagasimakstud lepingud
  Aastas Arv Summa Zen1–Zen3 Võlamenetluses (lepinguid/summa) Kohtumenetluses (lepinguid/summa) Tagasivõidetud Arv Summa
901–1000 13,5% 23 87 200 € 5 0 0 € 1 84 € 0 2 4 500 €
801–900 16,2% 156 653 300 € 13 4 11 698 € 18 37 823 € 1 39 110 400 €
701–800 19,6% 234 838 500 € 32 6 16 070 € 38 92 189 € 4 62 177 400 €
601–700 22,6% 201 627 958 € 20 5 8 501 € 44 104 234 € 3 61 132 400 €
500–600 24,0% 10 18 100 € 0 0 0 € 4 4 264 € 0 4 6 400 €
Testperiood 19,5% 35 70 700 € 2 0 0 € 10 11 472 € 1 22 42 300 €
Kokku: 19,6% 659 2 295 758 € 72 15 36 269 € 115 250 066 € 9 190 473 400 €

30. märtsi seisuga on MoneyZen teeninud oma investoritele kokku 505 474 eurot tulu. Kuid vaatamata sellele, et seni on MoneyZenis tehtud investeeringutelt teenitud intressi 19,57% aastas, ei ole ka tulevikus niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
Märtsis vahendas MoneyZen üle 90 000 euro

Märtsis esitati MoneyZenile kokku 555 laenutaotlust, millest MoneyZen kiitis heaks ja edastas investoritele laenupakkumiste tegemiseks 16. Heakskiidetud laenutaotluste osakaal paranes veidi eelmiste kuudega võrreldes ja oli 2,9%. MoneyZeni vahendatud laenulepingute keskmine laenusumma tõusis 5888 euroni ning kokku vahendas MoneyZen laenajatele märtsis 94 200 euro ulatuses laene. Laenu saanute keskmine krediidiskoor oli aasta esimeste kuudega võrreldes veidi tagasihoidlikum – 811 punkti.

Laenustatistika

  Jaanuar Veebruar Märts
Sõlmitud laenulepingud 16 11 16
Laenaja keskmine vanus 31 aastat 32 aastat 32 aastat
Keskmine krediidiskoor 848 861 811
Keskmine laenuperiood 46 kuud 59 kuud 62 kuud
Investori keskmine intressimäär 15,1% 15,0% 16,9%
Keskmine laenusumma 3 304 € 5 254 € 5 888 €

MoneyZeni märtsis vahendatud keskmine laen oli aasta alguses sõlmitud laenulepingutega võrreldes oluliselt suurema laenusummaga – 5888 eurot. Keskmiseks laenuperioodi pikkuseks kujunes 62 kuud. Laenajate keskmine vanus oli 32 aastat. Ka märtsis oli jätkuvalt laenu kasutamise kõige sagedasemaks sihtotstarbeks teiste laenude refinantseerimine (8 laenulepingut). Laenumahust oli laenude refinantseerimise osakaal veidi rohkem kui pool.

 

Märtsis vahendatud laenude sihtotstarve (osakaal laenumahust):

 • 56% refinantseerimine
 • 15% kodulaen
 • 15% tarbimislaen
 • 14% autolaen

Laenustatistika, märts 2017

Krediidiskoor Investorite intressimäär Keskmine periood Lepingute arv Rahaline maht Osakaal
901–1000 12,0% 72 2 4 300 € 5%
801–900 16,0% 66 6 43 200 € 46%
701–800 18,5% 63 7 37 700 € 40%
601–700 21,0% 72 1 9 000 € 10%
    Kokku: 16 94 200 € 100%

Sarnaselt veebruarile vahendas MoneyZen ka märtsis kõige kõrgemas skooringuvahemikus (901–1000 punkti) kokku 2 laenulepingut. Enamik vahendatud laene jäi vahemikku (701–900 punkti). Kõige madalamas skooringuvahemikus aga MoneyZen taas ühtki laenulepingut ei väljastanud. Investorite märtsis sõlmitud laenulepingutelt teenitavaks keskmiseks intressiks kujunes 16,87% aastas.
MoneyZen vahendas veebruaris pea 60 000 eurot

Veebruaris esitati MoneyZenile 460 laenutaotlust, millest oli võimalik heaks kiita ja investoritele laenupakkumiste tegemiseks edastada kokku 11. Heakskiidetud laenutaotluste osakaal oli eelmiste kuudega võrreldes tagasihoidlikum – 2,4%. Samas MoneyZeni vahendatud keskmine laenusumma kasvas 5254 euroni ning kokku vahendas MoneyZen veebruaris laenulepinguid summas 57 800 eurot. Veebruaris laenu saanute keskmine krediidiskoor oli 861 punkti, mis on uus MoneyZeni tegevusajaloo kõrgeim näitaja.

Laenustatistika

  Detsember Jaanuar Veebruar
Sõlmitud laenulepingud 14 16 11
Laenaja keskmine vanus 31 aastat 31 aastat 32 aastat
Keskmine krediidiskoor 840 848 861
Keskmine laenuperiood 61 kuud 46 kuud 59 kuud
Investori keskmine intressimäär 15,3% 15,1% 15,0%
Keskmine laenusumma 5 529 € 3 304 € 5 254 €

Veebruaris oli MoneyZeni vahendatud keskmine laen jaanuaris sõlmitud laenulepingutega võrreldes oluliselt suurema laenusummaga – 5254 eurot (+59%). Keskmiseks laenuperioodi pikkuseks kujunes 59 kuud. Laenu saanute keskmine vanus oli samuti pisut kõrgem – 32 aastat. Ka veebruaris oli laenu kasutamise kõige sagedasemaks sihtotstarbeks teiste laenude refinantseerimine (5 laenulepingut). See moodustas laenumahust pea kaks kolmandikku.

 

Veebruaris vahendatud laenude sihtotstarve (osakaal laenumahust):

 • 61% refinantseerimine
 • 28% kodulaen
 • 9% tarbimislaen
 • 2% autolaen

Laenustatistika, veebruar 2017

Krediidiskoor Investorite intressimäär Keskmine periood Lepingute arv Rahaline maht Osakaal
901–1000 12,0% 72 2 12 000 € 21%
801–900 15,1% 53 8 38 000 € 66%
601–700 21,0% 84 1 7 800 € 13%
    Kokku: 11 57 800 € 100%

Veebruaris MoneyZeni vahendatud laenulepingud olid tavapärasest keskmisest paremate näitajatega. Seekord vahendas MoneyZen oma kõige kõrgemas skooringuvahemikus (901–1000 punkti) kokku 2 laenulepingut. Madalaimas skooringuvahemikus (500–600 punkti) aga taas ühtki laenulepingut ei väljastatud. Investorite veebruaris sõlmitud laenulepingutelt teenitavaks keskmiseks intressiks kujunes 15,04% aastas.
MoneyZen on vahendanud üle 2,2 miljoni euro

Veebruarikuu lõpu seisuga on MoneyZen vahendanud 643 laenulepinguga investoritelt laenajatele kokku 2 201 558 eurot. Valdav enamus MoneyZeni abil sõlmitud laenulepingutest on jäänud krediidiskooringu vahemikku 601–900 punkti (koguni üle 90%), enim neist vahemikku 701–800 punkti. Laenu saanute keskmine krediidiskoor on 742 punkti. Keskmine laen on olnud summas 3 424 eurot ja laenuperioodiga 46 kuud. Laenajate keskmine vanus on 36 aastat. Laenulepingute keskmine intress on olnud 23,57% aastas.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Detsember Jaanuar Veebruar Kokku
Sõlmitud laenulepingud 14 16 11 643
Laenaja keskmine vanus 31 aastat 31 aastat 32 aastat 36 aastat
Keskmine krediidiskoor 840 848 861 742
Keskmine laenuperiood 62 kuud 61 kuud 46 kuud 46 kuud
Investori keskmine intressimäär 15,3% 15,1% 15,0% 19,6%
Keskmine laenusumma 5 529 € 3 304 € 5 254 € 3 424 €

Jätkuvalt on enim MoneyZenist laenu saadud selleks, et MoneyZeni laenuga refinantseerida oma olemasolevaid kohustusi. Refinantseerimisele järgneb nii arvuliselt kui ka laenumahult teisena kodulaen.

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • refinantseerimine 211 lepingut
 • kodulaen 189 lepingut
 • tarbimislaen 148 lepingut
 • autolaen 48 lepingut
 • terviselaen 24 lepingut
 • ärilaen 14 lepingut
 • reisilaen 9 lepingut
 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor Investorite intressimäär Väljastatud lepingud Hilinevad lepingud Tagasimakstud lepingud
  Aastas Arv Summa Zen1–Zen3 Võlamenetluses (lepinguid/summa) Kohtumenetluses (lepinguid/summa) Tagasivõidetud Arv Summa
901–1000 13,6% 21 82 900 € 5 0 0 € 1 151 € 0 2 4 500 €
801–900 16,2% 150 610 100 € 16 3 10 590 € 18 38 708 € 1 36 101 700 €
701–800 19,6% 227 800 800 € 27 6 17 304 € 36 90 023 € 4 58 164 800 €
601–700 22,6% 200 618 958 € 29 7 8 771 € 41 95 700 € 3 61 137 000 €
500–600 24,0% 10 18 100 € 0 0 0 € 4 4 264 € 0 4 6 400 €
Testperiood 19,5% 35 70 700 € 3 0 0 € 10 12 320 € 1 20 41 000 €
Kokku: 19,6% 643 2 201 558 € 80 16 36 665 € 110 241 166 € 9 181 455 400 €

28. veebruari seisuga on MoneyZen teeninud investoritele kokku 485 845 eurot tulu. Kuid vaatamata seni MoneyZenis tehtud investeeringutelt teenitud intressile (19,6% aastas), ei ole tulevikus niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
MoneyZen vahendas jaanuaris üle 52 000 euro

Uue aasta esimesel kuul esitati MoneyZenile kokku 531 laenutaotlust, millest MoneyZen kiitis heaks ja edastas investoritele laenupakkumiste tegemiseks 16. Vahendatud laenulepingute kogusumma oli 52 858 eurot. Heakskiidetud laenutaotluste osakaal paranes juba teist kuud järjest ja oli 3%. Jaanuaris MoneyZenist laenu saanute keskmine krediidiskoor oli 848 punkti, mis on MoneyZeni tegevusajaloo kõrgeim näitaja. Ka laenulepingu sõlminute keskmine netosissetulek oli varasemast suurem – 1306 eurot (+10%).

Laenustatistika

  November Detsember Jaanuar
Sõlmitud laenulepingud 10 14 16
Laenaja keskmine vanus 36 aastat 31 aastat 31 aastat
Keskmine krediidiskoor 840 840 848
Keskmine laenuperiood 62 kuud 61 kuud 46 kuud
Investori keskmine intressimäär 15,4% 15,3% 15,1%
Keskmine laenusumma 5 300 € 5 529 € 3 304 €

Jaanuaris oli MoneyZeni vahendatud keskmine laen möödunud aasta lõpus sõlmitud laenulepingutega võrreldes oluliselt väiksema laenusummaga – 3304 eurot (-40%). Keskmiseks laenuperioodi pikkuseks oli 46 kuud. Laenu saanute keskmine vanus oli 31 aastat. Laenu kasutamise kõige sagedasemaks sihtotstarbeks oli jaanuariski jätkuvalt laenude refinantseerimine (7 laenulepingut). Laenumahust moodustas laenude refinantseerimine samas vaid veidi üle kolmandikku.

 

Jaanuaris vahendatud laenude sihtotstarve (osakaal laenumahust):

 • 40% kodulaen
 • 37% refinantseerimine
 • 11% autolaen
 • 7% terviselaen
 • 5% ärilaen

Laenustatistika, jaanuar 2017

Krediidiskoor Investorite intressimäär Keskmine periood Lepingute arv Rahaline maht Osakaal
901–1000 12,0% 39 4 8 900 € 17%
801–900 14,9% 45 8 30 000 € 57%
701–800 17,8% 44 3 5 900 € 11%
601–700 20,9% 84 1 8 058 € 15%
    Kokku: 16 52 858 € 100%

Jaanuaris sõlmitud laenulepingud olid möödunud aasta lõpule sarnaselt keskmisest paremate näitajatega. Teist kuud järjest vahendas MoneyZen koguni 4 laenulepingut ka oma kõige kõrgemas skooringuvahemikus (901–1000 punkti). Madalaimas skooringuvahemikus (500–600 punkti) ka aasta esimesel kuul MoneyZen ühtki laenulepingut ei väljastanud. Jaanuaris sõlmitud laenulepingutelt teenitavaks keskmiseks intressiks kujunes 15,1% aastas.
MoneyZen on vahendanud üle 2,1 miljoni euro

2017. aasta jaanuarikuu lõpu seisuga on MoneyZen vahendanud investoritelt laenajatele 632 laenulepingut ja kokku 2 143 758 eurot. Kõige enam laenulepinguid on sõlmitud krediidiskooringu vahemikus 601–800 punkti ja keskmine laenaja krediidiskoor on 737 punkti. Keskmine MoneyZeni vahendatud laen on olnud summas 3 392 eurot ja laenuperioodiga 46 kuud. MoneyZenist laenu saanute keskmine vanus on 36 aastat ja sõlmitud lepingute keskmine laenuintress on olnud 23,61% aastas.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika November Detsember Jaanuar Kokku
Sõlmitud laenulepingud 10 14 16 632
Laenaja keskmine vanus 36 aastat 31 aastat 31 aastat 36 aastat
Keskmine krediidiskoor 840 840 848 737
Keskmine laenuperiood 62 kuud 61 kuud 46 kuud 46 kuud
Investori keskmine intressimäär 15,4% 15,3% 15,1% 19,8%
Keskmine laenusumma 5 300 € 5 529 € 3 304 € 3 392 €

Enim on laenutaotlejad MoneyZeni abiga refinantseeritud oma olemasolevaid laene. Refinantseerimisele järgnevad populaarsuselt kodulaen ja tarbimislaen.

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • refinantseerimine 206 lepingut
 • kodulaen 185 lepingut
 • tarbimislaen 147 lepingut
 • autolaen 47 lepingut
 • terviselaen 24 lepingut
 • ärilaen 14 lepingut
 • reisilaen 9 lepingut
 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor Investorite intressimäär Väljastatud lepingud Hilinevad lepingud Tagasimakstud lepingud
  Aastas Arv Summa Zen1–Zen3 Võlamenetluses (lepinguid/summa) Kohtumenetluses (lepinguid/summa) Tagasivõidetud Arv Summa
901–1000 13,8% 19 70 900 € 3 0 0 € 1 151 € 0 2 4 500 €
801–900 16,3% 142 572 100 € 14 2 10 215 € 19 40 260 € 0 34 98 200 €
701–800 19,6% 227 800 800 € 29 6 17 142 € 34 85 346 € 4 57 157 600 €
601–700 22,6% 199 611 158 € 32 4 5 596 € 38 85 016 € 3 61 137 000 €
500–600 24,0% 10 18 100 € 0 1 1 085 € 3 3 308 € 0 3 4 800 €
Testperiood 19,5% 35 70 700 € 3 0 0 € 10 11 953 € 1 20 41 000 €
Kokku: 19,8% 632 2 143 758 € 81 13 34 038 € 105 226 034 € 8 177 443 100 €

31. jaanuari seisuga on MoneyZen teeninud investoritele kokku 467 864 eurot tulu. Kuid vaatamata seni MoneyZenis tehtud investeeringutelt teenitud intressile (19,8% aastas), ei ole tulevikus niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
MoneyZen vahendas detsembris üle 77 000 euro ulatuses laene

Detsembris esitati MoneyZenile kokku 509 laenutaotlust, millest MoneyZen kiitis heaks ja edastas investoritele laenupakkumiste tegemiseks 14, kogusummas 77 400 eurot. Heakskiidetud laenutaotluste osakaal oli novembrist pisut kõrgem – 2,8%, kuid jäi siiski alla aasta keskmisele näitajale. Detsembris MoneyZenist laenu saanute keskmine krediidiskoor püsis novembriga sarnaselt MoneyZeni tegevusajaloo kõrgeimal tasemel – 840 punkti. Laenulepingu sõlminute keskmine netosissetulek oli 1190 eurot (-1%).

Laenustatistika

  Oktoober November Detsember
Sõlmitud laenulepingud 14 10 14
Laenaja keskmine vanus 28 aastat 36 aastat 31 aastat
Keskmine krediidiskoor 775 840 840
Keskmine laenuperiood 53 kuud 62 kuud 61 kuud
Investori keskmine intressimäär 17,3% 15,4% 15,3%
Keskmine laenusumma 4 257 € 5 300 € 5 529 €

Detsembris oli MoneyZeni vahendatud keskmine laen summas 5529 eurot (+4%) ja laenuperioodiga 61 kuud. Laenu saanute keskmine vanus oli 31 aastat (novembris 36). Laenu kasutamise kõige sagedasemaks sihtotstarbeks oli laenude refinantseerimine (9 laenulepingut). Laenumahust moodustas laenude refinantseerimine aga koguni rohkem kui kaks kolmandikku.

 

Detsembris vahendatud laenude sihtotstarve (osakaal laenumahust):

 • 70% refinantseerimine
 • 22% tarbimislaen
 • 4% kodulaen
 • 4% autolaen

Laenustatistika, detsember 2016

Krediidiskoor Investorite intressimäär Keskmine periood Lepingute arv Rahaline maht Osakaal
901–1000 11,9% 39 4 19 200 € 25%
801–900 14,9% 70 6 28 600 € 37%
701–800 18,7% 84 3 26 600 € 34%
601–700 20,4% 24 1 3 000 € 4%
    Kokku: 14 77 400 € 100%

Jõulukuul sõlmitud laenulepingud olid varasemate perioodidega võrreldes keskmisest paremate näitajatega. Üle pika aja vahendas MoneyZen koguni 4 laenulepingut ka kõige kõrgemas skooringuvahemikus (901–1000 punkti). Kõige madalamas skooringuvahemikus (500–600 punkti) taas ühtki laenulepingut ei väljastatud. Detsembrikuul sõlmitud laenulepingutelt teenitavaks keskmiseks intressiks kujunes 15,26% aastas.
MoneyZen on teeninud investoritele üle 450 tuhande euro

2016. aasta lõpu seisuga on MoneyZen enam kui 600 väljastatud laenulepinguga vahendanud pea 2,1 miljoni euro ulatuses laene. Keskmine MoneyZeni vahendatud laen on olnud summas 3 394 eurot (+1%) ja laenuperioodiga 46 kuud. Sõlmitud lepingute keskmine laenuintress on 23,76%. MoneyZen on laenutaotluste hindamisel konservatiivne ja keskmine heakskiidetud laenutaotluste osakaal on ca 4,4%. Valdava osa sõlmitud laenulepingute puhul on laenaja krediidiskoor jäänud krediidivahemikku 601–800 punkti.

2016. a vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Oktoober November Detsember Kokku
Sõlmitud laenulepingud 14 10 14 616
Laenaja keskmine vanus 28 aastat 36 aastat 31 aastat 36 aastat
Keskmine krediidiskoor 775 840 840 737
Keskmine laenuperiood 53 kuud 62 kuud 61 kuud 46 kuud
Investori keskmine intressimäär 17,3% 15,4% 15,3% 19,8%
Keskmine laenusumma 4 257 € 5 300 € 5 529 € 3 394 €

Jätkuvalt on MoneyZenist kõige rohkem taotletud olemasolevate laenude refinantseerimist ja kodulaenu, mis kokku moodustavad MoneyZeni vahendatud laenumahust kaks kolmandikku. Laenajate keskmine krediidiskoor on nüüd 737 punkti ja keskmiselt on laen on taotletud 46 kuuks.

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • refinantseerimine 199 lepingut
 • kodulaen 181 lepingut
 • tarbimislaen 147 lepingut
 • autolaen 44 lepingut
 • terviselaen 23 lepingut
 • ärilaen 13 lepingut
 • reisilaen 9 lepingut
 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor Investorite intressimäär Väljastatud lepingud Hilinevad lepingud Tagasimakstud lepingud
  Aastas Arv Summa Zen1–Zen3 Võlamenetluses (lepinguid/summa) Kohtumenetluses (lepinguid/summa) Tagasivõidetud Arv Summa
901–1000 14,2% 15 62 000 € 1 0 0 € 1 231 € 0 2 4 500 €
801–900 16,4% 134 542 100 € 9 3 3 393 € 18 38 954 € 0 32 94 000 €
701–800 19,6% 224 794 900 € 26 6 8 700 € 33 84 739 € 3 54 146 400 €
601–700 22,6% 198 603 100 € 26 6 806 € 38 85 310 € 3 59 134 300 €
500–600 24,0% 10 18 100 € 0 1 1 085 € 3 3 308 € 0 2 4 000 €
Testperiood 19,5% 35 70 700 € 3 0 0 € 10 12 127 € 1 20 41 000 €
Kokku: 19,8% 616 2 090 900 € 65 16 13 984 € 103 224 669 € 7 169 424 200 €

2016. aasta lõpuks on MoneyZen oma investoritele teeninud 450 189 eurot tulu. Vaatamata seni MoneyZenis tehtud investeeringutelt teenitud intressile (19,8% aastas), ei ole ka tulevikus niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
Taotle laenu