MoneyZen on vahendanud üle 2,1 miljoni euro

2017. aasta jaanuarikuu lõpu seisuga on MoneyZen vahendanud investoritelt laenajatele 632 laenulepingut ja kokku 2 143 758 eurot. Kõige enam laenulepinguid on sõlmitud krediidiskooringu vahemikus 601–800 punkti ja keskmine laenaja krediidiskoor on 737 punkti. Keskmine MoneyZeni vahendatud laen on olnud summas 3 392 eurot ja laenuperioodiga 46 kuud. MoneyZenist laenu saanute keskmine vanus on 36 aastat ja sõlmitud lepingute keskmine laenuintress on olnud 23,61% aastas.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika November Detsember Jaanuar Kokku
Sõlmitud laenulepingud 10 14 16 632
Laenaja keskmine vanus 36 aastat 31 aastat 31 aastat 36 aastat
Keskmine krediidiskoor 840 840 848 737
Keskmine laenuperiood 62 kuud 61 kuud 46 kuud 46 kuud
Investori keskmine intressimäär 15,4% 15,3% 15,1% 19,8%
Keskmine laenusumma 5 300 € 5 529 € 3 304 € 3 392 €

Enim on laenutaotlejad MoneyZeni abiga refinantseeritud oma olemasolevaid laene. Refinantseerimisele järgnevad populaarsuselt kodulaen ja tarbimislaen.

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • refinantseerimine 206 lepingut
 • kodulaen 185 lepingut
 • tarbimislaen 147 lepingut
 • autolaen 47 lepingut
 • terviselaen 24 lepingut
 • ärilaen 14 lepingut
 • reisilaen 9 lepingut
 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor Investorite intressimäär Väljastatud lepingud Hilinevad lepingud Tagasimakstud lepingud
  Aastas Arv Summa Zen1–Zen3 Võlamenetluses (lepinguid/summa) Kohtumenetluses (lepinguid/summa) Tagasivõidetud Arv Summa
901–1000 13,8% 19 70 900 € 3 0 0 € 1 151 € 0 2 4 500 €
801–900 16,3% 142 572 100 € 14 2 10 215 € 19 40 260 € 0 34 98 200 €
701–800 19,6% 227 800 800 € 29 6 17 142 € 34 85 346 € 4 57 157 600 €
601–700 22,6% 199 611 158 € 32 4 5 596 € 38 85 016 € 3 61 137 000 €
500–600 24,0% 10 18 100 € 0 1 1 085 € 3 3 308 € 0 3 4 800 €
Testperiood 19,5% 35 70 700 € 3 0 0 € 10 11 953 € 1 20 41 000 €
Kokku: 19,8% 632 2 143 758 € 81 13 34 038 € 105 226 034 € 8 177 443 100 €

31. jaanuari seisuga on MoneyZen teeninud investoritele kokku 467 864 eurot tulu. Kuid vaatamata seni MoneyZenis tehtud investeeringutelt teenitud intressile (19,8% aastas), ei ole tulevikus niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
MoneyZen vahendas detsembris üle 77 000 euro ulatuses laene

Detsembris esitati MoneyZenile kokku 509 laenutaotlust, millest MoneyZen kiitis heaks ja edastas investoritele laenupakkumiste tegemiseks 14, kogusummas 77 400 eurot. Heakskiidetud laenutaotluste osakaal oli novembrist pisut kõrgem – 2,8%, kuid jäi siiski alla aasta keskmisele näitajale. Detsembris MoneyZenist laenu saanute keskmine krediidiskoor püsis novembriga sarnaselt MoneyZeni tegevusajaloo kõrgeimal tasemel – 840 punkti. Laenulepingu sõlminute keskmine netosissetulek oli 1190 eurot (-1%).

Laenustatistika

  Oktoober November Detsember
Sõlmitud laenulepingud 14 10 14
Laenaja keskmine vanus 28 aastat 36 aastat 31 aastat
Keskmine krediidiskoor 775 840 840
Keskmine laenuperiood 53 kuud 62 kuud 61 kuud
Investori keskmine intressimäär 17,3% 15,4% 15,3%
Keskmine laenusumma 4 257 € 5 300 € 5 529 €

Detsembris oli MoneyZeni vahendatud keskmine laen summas 5529 eurot (+4%) ja laenuperioodiga 61 kuud. Laenu saanute keskmine vanus oli 31 aastat (novembris 36). Laenu kasutamise kõige sagedasemaks sihtotstarbeks oli laenude refinantseerimine (9 laenulepingut). Laenumahust moodustas laenude refinantseerimine aga koguni rohkem kui kaks kolmandikku.

 

Detsembris vahendatud laenude sihtotstarve (osakaal laenumahust):

 • 70% refinantseerimine
 • 22% tarbimislaen
 • 4% kodulaen
 • 4% autolaen

Laenustatistika, detsember 2016

Krediidiskoor Investorite intressimäär Keskmine periood Lepingute arv Rahaline maht Osakaal
901–1000 11,9% 39 4 19 200 € 25%
801–900 14,9% 70 6 28 600 € 37%
701–800 18,7% 84 3 26 600 € 34%
601–700 20,4% 24 1 3 000 € 4%
    Kokku: 14 77 400 € 100%

Jõulukuul sõlmitud laenulepingud olid varasemate perioodidega võrreldes keskmisest paremate näitajatega. Üle pika aja vahendas MoneyZen koguni 4 laenulepingut ka kõige kõrgemas skooringuvahemikus (901–1000 punkti). Kõige madalamas skooringuvahemikus (500–600 punkti) taas ühtki laenulepingut ei väljastatud. Detsembrikuul sõlmitud laenulepingutelt teenitavaks keskmiseks intressiks kujunes 15,26% aastas.
MoneyZen on teeninud investoritele üle 450 tuhande euro

2016. aasta lõpu seisuga on MoneyZen enam kui 600 väljastatud laenulepinguga vahendanud pea 2,1 miljoni euro ulatuses laene. Keskmine MoneyZeni vahendatud laen on olnud summas 3 394 eurot (+1%) ja laenuperioodiga 46 kuud. Sõlmitud lepingute keskmine laenuintress on 23,76%. MoneyZen on laenutaotluste hindamisel konservatiivne ja keskmine heakskiidetud laenutaotluste osakaal on ca 4,4%. Valdava osa sõlmitud laenulepingute puhul on laenaja krediidiskoor jäänud krediidivahemikku 601–800 punkti.

2016. a vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Oktoober November Detsember Kokku
Sõlmitud laenulepingud 14 10 14 616
Laenaja keskmine vanus 28 aastat 36 aastat 31 aastat 36 aastat
Keskmine krediidiskoor 775 840 840 737
Keskmine laenuperiood 53 kuud 62 kuud 61 kuud 46 kuud
Investori keskmine intressimäär 17,3% 15,4% 15,3% 19,8%
Keskmine laenusumma 4 257 € 5 300 € 5 529 € 3 394 €

Jätkuvalt on MoneyZenist kõige rohkem taotletud olemasolevate laenude refinantseerimist ja kodulaenu, mis kokku moodustavad MoneyZeni vahendatud laenumahust kaks kolmandikku. Laenajate keskmine krediidiskoor on nüüd 737 punkti ja keskmiselt on laen on taotletud 46 kuuks.

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • refinantseerimine 199 lepingut
 • kodulaen 181 lepingut
 • tarbimislaen 147 lepingut
 • autolaen 44 lepingut
 • terviselaen 23 lepingut
 • ärilaen 13 lepingut
 • reisilaen 9 lepingut
 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor Investorite intressimäär Väljastatud lepingud Hilinevad lepingud Tagasimakstud lepingud
  Aastas Arv Summa Zen1–Zen3 Võlamenetluses (lepinguid/summa) Kohtumenetluses (lepinguid/summa) Tagasivõidetud Arv Summa
901–1000 14,2% 15 62 000 € 1 0 0 € 1 231 € 0 2 4 500 €
801–900 16,4% 134 542 100 € 9 3 3 393 € 18 38 954 € 0 32 94 000 €
701–800 19,6% 224 794 900 € 26 6 8 700 € 33 84 739 € 3 54 146 400 €
601–700 22,6% 198 603 100 € 26 6 806 € 38 85 310 € 3 59 134 300 €
500–600 24,0% 10 18 100 € 0 1 1 085 € 3 3 308 € 0 2 4 000 €
Testperiood 19,5% 35 70 700 € 3 0 0 € 10 12 127 € 1 20 41 000 €
Kokku: 19,8% 616 2 090 900 € 65 16 13 984 € 103 224 669 € 7 169 424 200 €

2016. aasta lõpuks on MoneyZen oma investoritele teeninud 450 189 eurot tulu. Vaatamata seni MoneyZenis tehtud investeeringutelt teenitud intressile (19,8% aastas), ei ole ka tulevikus niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
MoneyZen vahendas novembris 53 000 euro ulatuses laene

Novembris esitati MoneyZenile kokku 569 laenutaotlust (+8%), millest oli võimalik rahuldada ja investoritele laenupakkumiste tegemiseks edastada vaid 10, kogusummas 53 000 eurot. Kuu jooksul heakskiidetud laenutaotluste osakaal oli taas tavapärasest madalam – 1,8%. Teisalt oli laenu saanute keskmine krediidiskoor varasemast ka oluliselt kõrgem – koguni 840 punkti. See on taas MoneyZeni tegevusajaloo kõrgeim näitaja. Laenulepingu sõlminute keskmine netosissetulek oli novembris 1197 eurot (+38%).

Laenustatistika

  September Oktoober November
Sõlmitud laenulepingud 7 14 10
Laenaja keskmine vanus 40 aastat 28 aastat 36 aastat
Keskmine krediidiskoor 774 775 840
Keskmine laenuperiood 67 kuud 53 kuud 62 kuud
Investori keskmine intressimäär 17,4% 17,3% 15,4%
Keskmine laenusumma 5 243 € 4 257 € 5 300 €

Keskmine MoneyZeni vahendatud laen oli novembris laenusummaga 5300 eurot (+25%) ja laenuperioodiga 62 kuud. Laenu saanute keskmine vanus oli 36 aastat (oktoobris 28). Kõige sagedasemaks laenu kasutamise sihtotstarbeks oli jätkuvalt laenude refinantseerimine (6 laenulepingut). Laenumahust moodustas laenude refinantseerimine samuti 60%.

 

Novembris vahendatud laenude sihtotstarve (osakaal laenumahust):

 • 60% refinantseerimine
 • 19% ärilaen
 • 17% kodulaen
 • 4% tarbimislaen

Laenustatistika, november 2016

Krediidiskoor Investorite intressimäär Keskmine periood Lepingute arv Rahaline maht Osakaal
901–1000 12,0% 60 1 5 000 € 9%
801–900 15,0% 65 7 38 000 € 72%
701–800 18,5% 54 2 10 000 € 19%
    Kokku: 10 53 000 € 100%

Möödunud kuul vahendatud laenud paigutusid valdavalt skooringuvahemikku 801-900 punkti. Üle pika aja vahendas MoneyZen laenulepingu ka kõige kõrgemas skooringuvahemikus (901–1000 punkti). Kõige madalamas skooringuvahemikus (500–600 punkti) ühtki laenulepingut ei väljastatud. Investorite novembrikuu jooksul sõlmitud laenulepingutelt teenitavaks keskmiseks intressimääraks kujunes 15,4% aastas.
MoneyZen on vahendanud rohkem kui 2 miljoni euro ulatuses laene

Novembri lõpus ületas MoneyZeni laenumaht 2 miljoni euro piiri. MoneyZen on 602 väljastatud laenulepinguga vahendanud laenajatele 2 013 500 eurot. Keskmine võetud laen on olnud summas 3 345 eurot (+1%) ja laenuperioodiga ca 4 aastat (46 kuud). Keskmine laenuintress on olnud 23,88% (-0,4%). MoneyZen on laenutaotluste hindamisel põhjalik ja konservatiivne. Sellest on tingitud ka konkurentidest tagasihoidlikum laenude väljastamine. MoneyZeni keskmine heakskiidetud laenutaotluste osakaal on 4,4%.

2016. a vahendatud laenude statistika

Laenustatistika September Oktoober November Kokku
Sõlmitud laenulepingud 7 14 10 602
Laenaja keskmine vanus 40 aastat 28 aastat 36 aastat 36 aastat
Keskmine krediidiskoor 774 775 840 735
Keskmine laenuperiood 67 kuud 53 kuud 62 kuud 46 kuud
Investori keskmine intressimäär 17,4% 17,3% 15,4% 19,9%
Keskmine laenusumma 5 243 € 4 257 € 5 300 € 3 345 €

Novembrikuu lõpu seisuga on keskmine laenusaaja 36-aastane. Kõige rohkem on taotletud MoneyZenist laenude refinantseerimist ja kodulaenu. Laenajate keskmine krediidiskoor on 735 punkti ja laen on taotletud 46 kuuks.

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • refinantseerimine 190 lepingut
 • kodulaen 180 lepingut
 • tarbimislaen 144 lepingut
 • autolaen 43 lepingut
 • terviselaen 23 lepingut
 • ärilaen 13 lepingut
 • reisilaen 9 lepingut
 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor Investorite intressimäär Väljastatud lepingud Hilinevad lepingud Tagasimakstud lepingud
  Aastas Arv Summa Zen1–Zen3 Võlamenetluses (lepinguid/summa) Kohtumenetluses (lepinguid/summa) Tagasivõidetud Arv Summa
901–1000 15,1% 11 42 800 € 1 0 0 € 1 1 239 € 0 2 4 500 €
801–900 16,4% 128 513 500 € 10 3 473 € 18 40 012 € 0 25 72 500 €
701–800 19,6% 221 768 300 € 30 5 13 236 € 30 78 029 € 3 52 142 300 €
601–700 22,6% 197 600 100 € 31 7 9 176 € 35 79 023 € 2 54 114 300 €
500–600 24,0% 10 18 100 € 0 1 165 € 3 3 308 € 0 2 4 000 €
Testperiood 19,5% 35 70 700 € 3 0 0 € 10 13 197 € 1 20 41 000 €
Kokku: 19,9% 602 2 013 500 € 75 16 23 050 € 97 214 808 € 6 155 378 600 €

Novembri lõpu seisuga on MoneyZen investoritele teeninud 435 244 eurot tulu. Kuigi investeeringutelt teenitud intress on olnud seni 19,9%, ei ole niisama kõrge investeeringute kasv tulevikus siiski kellelegi garanteeritud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
MoneyZen on teeninud investoritele üle 400 tuhande euro

Oktoobri lõpuks on MoneyZen 592 väljastatud laenulepinguga vahendanud juba pea 2 miljoni euro eest laenusid. Keskmine laen on võetud summas 3 312 eurot (+1%) ja laenuperiood on olnud neli aastat. MoneyZeni vahendatud laenude keskmine laenuintress on olnud 23,98%. Üle kahe kolmandiku sõlmitud laenulepingute ja vahendatud laenumahu puhul on krediidiskoor jäänud krediidiskooringu vahemikku 601–800 punkti. Teistes skooringuvahemikes on MoneyZen vahendatud kokku üle 600 tuhande euro ulatuses laenusid.

2016. a vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Märts September Oktoober Kokku
Sõlmitud laenulepingud 17 7 14 592
Laenaja keskmine vanus 34 aastat 40 aastat 28 aastat 36 aastat
Keskmine krediidiskoor 748 774 775 733
Keskmine laenuperiood 56 kuud 67 kuud 53 kuud 46 kuud
Investori keskmine intressimäär 18,0% 17,4% 17,3% 20,0%
Keskmine laenusumma 4 224 € 5 243 € 4 257 € 3 312 €

Oktoobrilõpu seisuga on MoneyZeni keskmine laenaja 36-aastane ja taotlenud MoneyZenist laenude refinantseerimist või kodulaenu. Keskmine saadud krediidiskoor on 733 punkti ja taotletud tagatiseta tarbimislaen on sõlmitud 46 kuuks.

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • refinantseerimine 184 lepingut
 • kodulaen 178 lepingut
 • tarbimislaen 143 lepingut
 • autolaen 43 lepingut
 • terviselaen 23 lepingut
 • ärilaen 12 lepingut
 • reisilaen 9 lepingut
 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor Investorite intressimäär Väljastatud lepingud Hilinevad lepingud Tagasimakstud lepingud
  Aastas Arv Summa Zen1-Zen3 Võlamenetluses (lepinguid/summa) Kohtumenetluses (lepinguid/summa) Tagasivõidetud Arv Summa
901–1000 15,4% 10 37 800 € 1 0 0 € 1 1 239 € 0 2 4 500 €
801–900 16,5% 121 475 500 € 12 0 0 € 15 35 186 € 0 21 54 000 €
701–800 19,6% 219 758 300 € 27 5 12 420 € 28 72 031 € 0 47 123 300 €
601–700 22,6% 197 600 100 € 32 6 5 360 € 35 82 361 € 1 49 103 600 €
500–600 24,0% 10 18 100 € 1 1 353 € 2 2 920 € 0 2 4 000 €
Testperiood 19,5% 35 70 700 € 2 0 0 € 11 14 847 € 1 19 38 500 €
Kokku: 20,0% 592 1 960 500 € 75 12 18 133 € 92 208 584 € 2 140 327 900 €

Talvekuu alguseks on MoneyZen oma investoritele teeninud 414 441 eurot tulu. Keskmine investeeringutelt teenitav intress on seni olnud pisut alla 20%, kuid see on aja jooksul tasapisi langenud ning niisama kõrge investeeringute kasv ei ole tulevikus siiski kellelegi garanteeritud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
MoneyZen vahendas oktoobris pea 60 000 euro ulatuses laene

Oktoobris jäi MoneyZeni vahendatud laenulepingute arv tagasihoidlikuks. Kokku esitati MoneyZenile 527 laenutaotlust, millest oli võimalik rahuldada ja investoritele laenupakkumiste tegemiseks edastada vaid 14. Seega oli möödunud kuul heakskiidetud laenutaotluste osakaal tavapärasest madalam – 2,7%. Laenajate keskmine krediidiskoor oli samas keskmisest kõrgem – 775 punkti, mis on ka MoneyZeni senise tegevusajaloo kõrgeim näitaja. Laenulepingu sõlminute keskmine netosissetulek oli oktoobris 864 eurot.

Laenustatistika

  Märts September Oktoober
Sõlmitud laenulepingud 17 7 14
Laenaja keskmine vanus 34 aastat 40 aastat 28 aastat
Keskmine krediidiskoor 748 774 775
Keskmine laenuperiood 56 kuud 67 kuud 53 kuud
Investori keskmine intressimäär 18,0% 17,4% 17,3%
Keskmine laenusumma 4 224 € 5 243 € 4 257 €

Keskmine MoneyZeni vahendatud laen oli summas 4 257 eurot (-19%) ja laenuperioodiga 53 kuud. Laenu saanute keskmine vanus oli tavapärasest veidi madalam – 28 aastat (septembris 40). Kõige sagedasemaks laenu kasutamise sihtotstarbeks oli laenude refinantseerimine (kokku 8 laenulepingut). Refinantseerimine moodustas oktoobris vahendatud laenumahust koguni kolm neljandikku – 44 700 eurot.

 

Oktoobris vahendatud laenude sihtotstarve (osakaal laenumahust):

 • 75% refinantseerimine
 • 19% tarbimislaen
 • 3% kodulaen
 • 3% autolaen

Laenustatistika, oktoober 2016

Krediidiskoor Investorite intressimäär Keskmine periood Lepingute arv Rahaline maht Osakaal
801–900 14,5% 36 5 13 000 € 22%
701–800 18,5% 67 7 36 200 € 61%
601–700 20,1% 48 2 10 400 € 17%
    Kokku: 14 59 600 € 100%

Möödunud kuul vahendatud laenud paigutusid valdavalt skooringuvahemikku 701-800 punkti. Kõige kõrgemas skooringuvahemikus (901–1000 punkti) ja kõige madalamas skooringuvahemikus (500–600 punkti) MoneyZen laenulepinguid ei väljastanud. MoneyZeni investorite lõppenud kuu jooksul sõlmitud laenulepingutelt teenitavaks keskmiseks intressimääraks kujunes 17,3% aastas.
MoneyZen on vahendanud üle 1,9 miljoni euro ulatuses laene

30. septembri seisuga on MoneyZen 578 laenulepinguga vahendanud investoritelt laenajatele rohkem kui 1,9 miljoni euro ulatuses laene. Keskmine MoneyZenist saadud laen on olnud summas 3 289 eurot (+1%) ja kõige rohkem laenulepinguid on MoneyZen väljastanud krediidiskooringu vahemikes 701-800 ja 601-700 punkti (vastavalt 212 ja 195 lepingut). Nendes kahes krediidiskooringu vahemikus kokku on MoneyZen vahendanud üle 1,3 miljoni euro. Ülejäänud skooringuvahemikes vahendatud laenumaht jääb aga pisut alla 600 000 euro.

2016. a vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Veebruar Märts September Kokku
Sõlmitud laenulepingud 17 17 7 578
Laenaja keskmine vanus 31 aastat 34 aastat 40 aastat 37 aastat
Keskmine krediidiskoor 737 748 774 732
Keskmine laenuperiood 57 kuud 56 kuud 67 kuud 46 kuud
Investori keskmine intressimäär 18,6% 18,0% 17,4% 20,0%
Keskmine laenusumma 4 529 € 4 224 € 5 243 € 3 289 €

MoneyZeni keskmine tagatiseta tarbimislaen on tagasimakse perioodiga 46 kuud ja laenuvõtja keskmine krediidiskoor on 732 punkti. MoneyZen on enim laene väljastanud klientidele nende koduga seotud kulutuste katmiseks ja varem võetud kulukamate laenude tagasimaksmiseks (refinantseerimiseks).

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • kodulaen 176 lepingut
 • refinantseerimine 176 lepingut
 • tarbimislaen 141 lepingut
 • autolaen 41 lepingut
 • terviselaen 23 lepingut
 • ärilaen 12 lepingut
 • reisilaen 9 lepingut
 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor Investorite intressimäär Väljastatud lepingud Hilinevad lepingud Tagasimakstud lepingud
  Aastas Arv Summa Zen1-Zen3 Võlamenetluses (lepinguid/summa) Kohtumenetluses (lepinguid/summa) Tagasivõidetud Arv Summa
901–1000 15,4% 10 37 800 € 2 0 0 € 1 1 239 € 0 2 4 500 €
801–900 16,6% 116 462 500 € 14 1 3 765 € 16 35 404 € 0 20 52 800 €
701–800 19,7% 212 722 100 € 24 4 6 272 € 28 72 434 € 0 45 118 300 €
601–700 22,6% 195 589 700 € 37 0 0 € 35 79 907 € 1 48 101 100 €
500–600 24,0% 10 18 100 € 2 0 0 € 2 2 920 € 0 2 4 000 €
Testperiood 19,5% 35 70 700 € 1 0 0 € 11 15 139 € 1 19 38 500 €
Kokku: 20,0% 578 1 900 900 € 80 5 10 037 € 93 207 042 € 2 136 319 200 €

MoneyZen on septembrikuu lõpu seisuga teeninud investoritele tulu üle 400 tuhande euro (408 720 €). Vaatamata sellele, et investorid on MoneyZeni abil raha välja laenates teeninud oma investeeringutelt keskmiselt üle 20% intressi aastas, ei ole sarnane investeeringute kasv tulevikus siiski kellelegi garanteeritud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
Finantsinspektsioon andis MoneyZenile krediidivahendaja tegevusloa

Augustikuu lõpus rahuldas Finantsinspektsiooni juhatus MoneyZeni esitatud taotluse tegutsemaks krediidivahendajana Eestis ja väljastas MoneyZenile tegevusloa nr 577. Sellest tulenevalt taastas MoneyZen alates septembrist uute laenulepingute vahendamise eraisikutele ning kehtiva laenulepinguga klientidele ka uuesti võimaluse taotleda krediidilepingutele muudatusi (s.h maksepuhkust, maksekuupäeva muutmist ja lepingu refinantseerimist uutel tingimustel).

2016. a vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Jaanuar Veebruar Märts Kokku
Sõlmitud laenulepingud 24 17 17 571
Laenaja keskmine vanus 36 aastat 31 aastat 34 aastat 37 aastat
Keskmine krediidiskoor 699 737 748 732
Keskmine laenuperiood 45 kuud 57 kuud 56 kuud 45 kuud
Investori keskmine intressimäär 19,1% 18,6% 18,0% 20,1%
Keskmine laenusumma 3 550 € 4 529 € 4 224 € 3 265 €

31. augusti seisuga on MoneyZen vahendanud 1 864 200 eurot. Keskmine MoneyZeni vahendatud laen on summas 3 265 eurot ja sõlmitud 45 kuuks. Laenuvõtjate keskmine krediidiskoor on olnud 732 punkti. MoneyZen on kõige rohkem vahendanud kodulaenu lepinguid, kuid laenajatele väljastatud laenude mahust on enim kulunud nende varem võetud kulukamate laenukohustuste refinantseerimiseks (üle 660 000 euro).

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • kodulaen 176 lepingut
 • refinantseerimine 173 lepingut
 • tarbimislaen 137 lepingut
 • autolaen 41 lepingut
 • terviselaen 23 lepingut
 • ärilaen 12 lepingut
 • reisilaen 9 lepingut
 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor Investorite intressimäär Väljastatud lepingud Hilinevad lepingud Tagasimakstud lepingud
  Aastas Arv Summa Zen1-Zen3 Võlamenetluses (lepinguid/summa) Kohtumenetluses (lepinguid/summa) Tagasivõidetud Arv Summa
901–1000 15,4% 10 37 800 € 1 0 0 € 1 222 € 0 2 4 500 €
801–900 16,6% 114 453 500 € 10 4 9 645 € 14 24 484 € 0 19 52 100 €
701–800 19,7% 207 694 400 € 22 2 6 829 € 27 59 313 € 0 45 118 300 €
601–700 22,6% 195 589 700 € 38 3 977 € 34 66 905 € 1 45 95 400 €
500–600 24,0% 10 18 100 € 2 0 0 € 2 2 475 € 0 1 2 500 €
Testperiood 19,5% 35 70 700 € 1 0 0 € 11 15 555 € 1 19 38 500 €
Kokku: 20,1% 571 1 864 200 € 74 9 17 451 € 89 168 954 € 2 131 311 300 €

MoneyZen on 31. augusti seisuga teeninud investoritele 372 250 eurot tulu. Vaatamata sellele, et investorid on MoneyZeni abil raha välja laenates teeninud oma investeeringutelt keskmiselt üle 20% intressi aastas, ei ole sarnane investeeringute kasv tulevikus siiski kellelegi garanteeritud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
MoneyZeni krediidivahendaja tegevusloa taotlemise ülevaade

MoneyZen esitas Finantsinspektsioonile krediidivahendaja tegevusloa taotluse 31.12.2015.a. Tulenevalt Krediidiandjate ja –vahendajate seaduse (KAVS) § 105 on alates 22. märtsist alates uute tarbijakrediidi lepingute vahendamiseks Eestis vajalik omada Finantsinspektsiooni väljastatavat tegevusluba.

Kuna MoneyZeni möödunud aasta lõpus esitatud tegevusloa taotlus on aga siiani veel Finantsinspektsioonis menetluses, siis on MoneyZen uute laenulepingute vahendamise kuni tegevusloa saamiseni peatanud.

Finantsinspektsioonilt saadud suuniste järgi ei tohi MoneyZen tegevusloa saamiseni võimaldada oma klientidele mis tahes krediidilepingute muudatusi (s.h maksepuhkust, maksete ajatamist, maksekuupäeva muutmist, lepingu pikendamist pikemale perioodile).

Tulenevalt kõrgendatud huvist tegevusloa ja MoneyZeni tegevuse jätkamise kohta anname lühiülevaate senisest suhtlusest Finantsinspektsiooniga.

 

31.12.2015 Moneyzen OÜ esitas Finantsinspektsioonile tegevusloa taotluse koos täiendavate dokumentidega (vastavalt KAVS § 12).

25.02.2016 edastas Finantsinspektsioon Moneyzen OÜ-le 7 punktist koosneva nõude puuduste kõrvaldamiseks vastamise tähtajaga 04.03.2016.

03.03.2016 esitas Moneyzen OÜ Finantsinspektsioonile selgitused ja lisadokumendid vastavalt nõude punktidele 1-6 ning palus ajapikendust nõude 7. punktile vastamiseks.

11.03.2016 vastas Moneyzen OÜ Finantsinspektsiooni 25.02. esitatud nõude 7. punktile.

21.03.2016 jõustus uus KAVSi redaktsioon, millega täiendati ja muudeti tegevusloa taotlemisel kehtinud ja 29.03.2015 jõustunud seadust.

05.04.2016 edastas Finantsinspektsioon Moneyzen OÜ-le 3-punktilise kirja sooviga saada täpsustusi ja kinnitusi ettevõtte töötajate, juhtkonna, osanike ja kasusaajate andmete kohta vastamise tähtajaga 19.04.2016.

11.04.2016 edastas Finantsinspektsioon Moneyzen OÜ-le 13-punktilise nõude puuduste kõrvaldamiseks esitatud dokumentides vastamise tähtajaga 26.04.2016.

15.04.2016 saatis Moneyzen OÜ Finantsinspektsioonile täiendavad selgitused ja lisadokumendid vastavalt 05.04. kirjale.

26.04.2016 vastas Moneyzen OÜ Finantsinspektsioonile esitades täiendatud redaktsioonid tegevusloa dokumentidest vastavalt 11.04. kirjale.

19.05.2016 edastas Finantsinspektsioon Moneyzen OÜ-le 5-punktilise nõude puuduste kõrvaldamiseks esitatud dokumentides vastamise tähtajaga 26.05.2016.

23.05.2016 esitas Moneyzen OÜ Finantsinspektsioonile tegevusloa dokumentide täiendatud redaktsioonid.

03.06.2016 esitas Moneyzen OÜ Finantsinspektsioonile inspektsiooni nõutud täiendava kirjaliku kinnituse.

16.06.2016 esitas Finantsinspektsioon Moneyzen OÜ-le 2-punktilise nõude esitatud dokumentides puuduste kõrvaldamiseks vastamise tähtajaga 28.06.2016.

16.06.2016 edastas Finantsinspektsioon Moneyzen OÜ-le päringu kasusaajate andmete kohta.

27.06.2016 vastas Moneyzen OÜ Finantsinspektsiooni 16.06.2016 esitatud päringule.

28.06.2016 vastas Moneyzen OÜ Finantsinspektsiooni 16.06.2016 esitatud nõudele.

29.06.2016 edastas Finantsinspektsioon Moneyzen OÜ-le päringu kasusaajate andmete kohta.

04.07.2016 vastas Moneyzen OÜ finantsinspektsiooni 29.06.2016 esitatud päringule.

13.07.2016 toimus kohtumine Finantsinspektsioonis eesmärgiga täpsustada, kuidas muuta tegevusloa menetlusega seotud infovahetus efektiivsemaks.

13.07.2016 edastas Moneyzen OÜ Finantsinspektsioonile kohtumisel kokku lepitud täiendava kirjaliku kinnituse.

 

Kokkuvõtvalt rakenduvad krediidiandjatele ja –vahendajatele sarnased nõuded, mis kehtivad Eestis tegutsevatele krediidiasutustele (nt. rahapesu ja terrorismi tõkestamisel) ja millega seoses peab MoneyZen krediidivahendajana tulevikus nõudma oma kasutajatelt varasemast üksikasjalikumat infot ning saadud andmeid veelgi põhjalikumalt kontrollima.

MoneyZen on tegevusloa menetluse protsessis võtnud suuna kohalduda Finantsinspektsiooni esitatud nõudmistega. Nõuete täitmine on osutunud aga keeruliseks eelkõige asjaolude tõttu, et taotluse esitamisel kehtinud ja menetluse käigus jõustunud õigusaktid võimaldavad jätkuvalt erinevaid tõlgendusi.

Käesoleva postituse avaldamise ajaks on MoneyZen edastanud Finantsinspektsioonile kõik nõutud dokumendid, mis loodetavasti võimaldavad Finantsinspektsioonil vastu võtta otsus Moneyzeni tegevusloa taotluse kohta.

 

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
Taotle laenu