MoneyZen vahendas juulis üle 60 000 euro

MoneyZenile esitati juulis kokku 391 laenutaotlust, millest MoneyZen kiitis heaks ning edastas investoritele laenupakkumiste tegemiseks 15. Heakskiidetud laenutaotluste osakaal eelmiste kuudega võrreldes taas tõusis – 3,8 protsendile. Samas vahendatud laenulepingute keskmine laenusumma langes 4067 eurole (-32%), mis on jaanuarikuu järel käesoleva aasta kõige madalam keskmine. Laenu saanute keskmine krediidiskoor jäi viimaste kuudega võrreldes aga samale heale tasemele – 815 punkti (-1%).

Laenustatistika

  Mai Juuni Juuli
Sõlmitud laenulepingud 15 11 15
Laenaja keskmine vanus 33 aastat 38 aastat 36 aastat
Keskmine krediidiskoor 820 823 815
Keskmine laenuperiood 55 kuud 59 kuud 58 kuud
Investori keskmine intressimäär 16,2% 16,6% 15,9%
Keskmine laenusumma 4 587 € 5 982 € 4 067 €

MoneyZeni juulikuus vahendatud laenud sõlmiti keskmiselt 58 kuuks. Laenajate keskmine vanus oli 36 aastat (esimese poolaasta keskmine vanus oli 33). Kõige sagedasemaks laenu kasutamise sihtotstarbeks nii arvuliselt kui ka laenumahu poolest oli viimasest paarist kuust erinevalt taas laenude refinantseerimine (ehk laen teiste laenude ennetähtaegseks tagastamiseks) – kokku 6 lepingut ja koguni 52,5% juulikuus vahendatud laenude kogumahust.

 

Vahendatud laenude sihtotstarve (osakaal laenumahust):

 • 53% refinantseerimine
 • 20% ärilaen
 • 14% tarbimislaen
 • 13% kodulaen

Laenustatistika, juuli 2017

Krediidiskoor Investorite intressimäär Keskmine periood Lepingute arv Rahaline maht Osakaal
901–1000 12,0% 78 2 12 900 € 21%
801–900 15,0% 59 8 29 000 € 48%
701–800 18,7% 57 4 18 000 € 29%
601–700 20,1% 12 1 1 100 € 2%
    Kokku: 15 61 000 € 100%

Juulis MoneyZen kõige madalamas skooringuvahemikus (500–600 punkti) ühtki laenulepingut ei vahendanud. Seekord jaotusid sõlmitud laenulepingud vaid ühe erandiga skooringuvahemike (701–1000 punkti) vahel. Investorite juulikuus väljastatud laenulepingutelt teenitavaks keskmiseks intressiks kujunes 15,91% aastas.
MoneyZen on vahendanud üle 2,5 miljoni euro

Juulikuu lõpu seisuga on MoneyZen sõlminud laenajatega kokku 709 laenulepingut, millega investorid on andnud laene kogusummas 2 535 358 eurot. MoneyZenist laenu saanute keskmine krediidiskoor tõusis 749 punktile ja keskmine laen on võetud summas 3 576 eurot. Laenuperioodi keskmine pikkus on sõlmitud laenulepingutel 47 kuud ja laenajate vanus 37 aastat. MoneyZeni vahendatud laenude keskmine intress oli 23,22% aastas ning MoneyZeni investorid on teeninud oma investeeringutelt ligi 600 000 eurot tulu.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Mai Juuni Juuli Kokku
Sõlmitud laenulepingud 15 11 15 709
Laenaja keskmine vanus 33 aastat 38 aastat 36 aastat 37 aastat
Keskmine krediidiskoor 820 823 815 749
Keskmine laenuperiood 55 kuud 59 kuud 58 kuud 47 kuud
Investori keskmine intressimäär 16,2% 16,6% 15,9% 19,4%
Keskmine laenusumma 4 587 € 5 982 € 4 067 € 3 576 €

Jätkuvalt on MoneyZenist saadud laen leidnud kõige sagedamini kasutust laenuvõtjate olemasolevate laenukohustuste refinantseerimisel (teiste laenude tagasimaksmisel jm). Refinantseerimine moodustab kogu MoneyZeni vahendatud laenumahust pisut rohkem kui 40%. Refinantseerimise sihtotstarbele järgneb nii arvuliselt kui ka laenumahult MoneyZeni kodulaen.

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • refinantseerimine 236 lepingut
 • kodulaen 209 lepingut
 • tarbimislaen 158 lepingut
 • autolaen 53 lepingut
 • terviselaen 25 lepingut
 • ärilaen 17 lepingut
 • reisilaen 11 lepingut
 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor Investorite intressimäär Väljastatud lepingud Hilinevad lepingud Tagasimakstud lepingud
  Aastas Arv Summa Zen1–Zen3 Võlamenetluses (lepinguid/summa) Kohtumenetluses (lepinguid/summa) Tagasivõidetud Arv Summa
901–1000 13,1% 30 122 700 € 5 1 3 330 € 1 2 891 € 1 5 14 300 €
801–900 16,1% 178 749 300 € 24 5 14 935 € 18 35 046 € 2 48 138 400 €
701–800 19,6% 251 929 000 € 28 8 15 756 € 45 120 293 € 4 77 236 000 €
601–700 22,6% 205 645 558 € 14 6 9 617 € 48 118 246 € 5 70 164 900 €
500–600 24,0% 10 18 100 € 0 0 0 € 3 3 775 € 0 5 7 900 €
Testperiood 19,5% 35 70 700 € 1 0 0 € 8 9 636 € 1 23 43 300 €
Kokku: 19,4% 709 2 535 358 € 72 20 43 638 € 123 289 887 € 13 228 604 800 €

31. juuli seisuga on MoneyZen teeninud oma investoritele kokku 595 922 eurot tulu. Kuid vaatamata sellele, et seni on MoneyZenis tehtud investeeringutelt teenitud intressi 19,35% aastas, ei ole ka tulevikus niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
Juunis vahendas MoneyZen üle 65 000 euro

Juunikuu jooksul esitati MoneyZenile kokku 428 laenutaotlust, millest oli võimalik heaks kiita ja investoritele laenupakkumiste tegemiseks edastada 11. Heakskiidetud laenutaotluste osakaal eelmiste kuudega võrreldes taas langes – 2,6 protsendile. Teisalt tõusis MoneyZeni vahendatud laenulepingute keskmine laenusumma 5982 euroni (+30%), mis on MoneyZeni senise tegevusajaloo kõrgeim kuu keskmine. Laenu saanute keskmine krediidiskoor oli 823 punkti (+0,4%), mis on teise kvartali parim tulemus.

Laenustatistika

  Aprill Mai Juuni
Sõlmitud laenulepingud 9 15 11
Laenaja keskmine vanus 32 aastat 33 aastat 38 aastat
Keskmine krediidiskoor 793 820 823
Keskmine laenuperiood 48 kuud 55 kuud 59 kuud
Investori keskmine intressimäär 17,2% 16,2% 16,6%
Keskmine laenusumma 4 888 € 4 587 € 5 982 €

Juunis vahendatud laenud olid sõlmitud keskmiselt 59 kuuks. Laenajate keskmine vanus oli viimaste kuudega võrreldes tavapärasest kõrgem – 38 (poolaasta keskmine vanus oli 33) aastat. Sihtotstarbelt oli seekord kõige sagedasem laen sarnaselt maikuule kodulaen (4 laenulepingut). Laenumahu osakaalult moodustas aga suurima osa siiski MoneyZeni abiga teiste laenude refinantseerimine (laenulepingute ennetähtaegne tagastamine) – 44%.

 

Vahendatud laenude sihtotstarve (osakaal laenumahust):

 • 44% refinantseerimine
 • 29% kodulaen
 • 18% tarbimislaen
 • 9% reisilaen

Laenustatistika, juuni 2017

Krediidiskoor Investorite intressimäär Keskmine periood Lepingute arv Rahaline maht Osakaal
901–1000 12,0% 60 1 5 000 € 7%
801–900 14,9% 42 6 25 500 € 39%
701–800 20,3% 84 4 35 300 € 54%
    Kokku: 11 65 800 € 100%

Juunis ei vahendanud MoneyZen oma kahes madalamas skooringuvahemikus (500–700 punkti) ühtki laenulepingut. Vaid ühe erandiga jaotusid sõlmitud laenud keskmiste skooringuvahemike (701–900 punkti) vahel. Investorite juunikuus väljastatud laenulepingutelt teenitavaks keskmiseks intressiks kujunes 16,58% aastas.
MoneyZeni laenustatistika 30.06.2017

MoneyZen on vahendanud peaaegu 700 laenulepingut

MoneyZen on 30. juuni seisuga sõlminud 694 laenulepingut, millega on aidanud investoritelt laenajatele vahendada laene kogusummas 2 474 358 eurot. MoneyZenist laenu saanute keskmine krediidiskoor on olnud 748 punkti ja keskmine laen on võetud summas 3 565 eurot. Laenuperioodi keskmine pikkus on lepingutel 47 kuud ja laenajate vanus 37 aastat. MoneyZeni vahendatud laenude keskmine intress on 23,3% aastas ning MoneyZeni investorid on teeninud nüüd oma investeeringutelt juba üle 560 000 euro tulu.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Aprill Mai Juuni Kokku
Sõlmitud laenulepingud 9 15 11 694
Laenaja keskmine vanus 32 aastat 33 aastat 38 aastat 37 aastat
Keskmine krediidiskoor 793 820 823 748
Keskmine laenuperiood 48 kuud 55 kuud 59 kuud 47 kuud
Investori keskmine intressimäär 17,2% 16,2% 16,6% 19,4%
Keskmine laenusumma 4 888 € 4 587 € 5 982 € 3 565 €

MoneyZenist saadud laen on kõige sagedamini leidnud kasutust laenaja olemasolevate laenukohustuste refinantseerimisel (nt teiste laenude ennetähtaegne lõpetamine jmt). Refinantseerimine moodustab MoneyZeni vahendatud laenumahust kokku veidi enam kui 40%. Refinantseerimise sihtotstarbele järgneb nii arvuliselt kui ka laenumahult MoneyZeni kodulaen.

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • refinantseerimine 230 lepingut
 • kodulaen 207 lepingut
 • tarbimislaen 155 lepingut
 • autolaen 53 lepingut
 • terviselaen 24 lepingut
 • ärilaen 14 lepingut
 • reisilaen 11 lepingut
 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor Investorite intressimäär Väljastatud lepingud Hilinevad lepingud Tagasimakstud lepingud
  Aastas Arv Summa Zen1–Zen3 Võlamenetluses (lepinguid/summa) Kohtumenetluses (lepinguid/summa) Tagasivõidetud Arv Summa
901–1000 13,2% 28 109 800 € 5 1 642 € 0 0 € 1 5 12 800 €
801–900 16,1% 170 720 300 € 26 4 14 404 € 17 33 424 € 2 46 134 900 €
701–800 19,6% 247 911 000 € 30 8 24 357 € 41 99 571 € 4 74 229 000 €
601–700 22,6% 204 644 458 € 17 5 2 920 € 49 121 173 € 4 69 163 900 €
500–600 24,0% 10 18 100 € 0 0 0 € 4 3 834 € 0 4 6 400 €
Testperiood 19,5% 35 70 700 € 1 0 0 € 8 9 811 € 1 23 43 300 €
Kokku: 19,4% 694 2 474 358 € 79 18 42 323 € 119 267 813 € 12 221 590 300 €

30. juuni seisuga on MoneyZen teeninud oma investoritele kokku 561 355 eurot tulu. Kuid vaatamata sellele, et seni on MoneyZenis tehtud investeeringutelt teenitud intressi 19,42% aastas, ei ole ka tulevikus niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
MoneyZen on vahendanud üle 2,4 miljoni euro laene

MoneyZen on 31. mai seisuga sõlminud 683 laenulepingut, millega investoritelt laenajatele vahendatud laenud ületavad kogusummana juba 2,4 miljonit eurot. MoneyZenist laenu saanute keskmine krediidiskoor on 746 punkti ja keskmine laen on võetud summas 3 526 eurot. Laenuperioodi pikkus on olnud 47 kuud ja laenajate vanus 36 aastat. MoneyZeni vahendatud laenude keskmine intress on seni olnud 23,32% aastas ning MoneyZeni investorid on teeninud oma investeeringutelt üle 540 000 euro tulu.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Märts Aprill Mai Kokku
Sõlmitud laenulepingud 16 9 15 683
Laenaja keskmine vanus 32 aastat 32 aastat 33 aastat 36 aastat
Keskmine krediidiskoor 811 793 820 746
Keskmine laenuperiood 62 kuud 48 kuud 55 kuud 47 kuud
Investori keskmine intressimäär 16,9% 17,2% 16,2% 19,4%
Keskmine laenusumma 5 888 € 4 888 € 4 587 € 3 526 €

Kõige rohkem on MoneyZenist saadud laen leidnud kasutust laenajate olemasolevate laenukohustuste refinantseerimisel. Refinantseerimine moodustab MoneyZeni vahendatud laenumahust täpselt 40%. Laenude refinantseerimise sihtotstarbele järgneb nii arvuliselt kui ka laenumahult MoneyZeni kodulaen.

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • refinantseerimine 227 lepingut
 • kodulaen 203 lepingut
 • tarbimislaen 153 lepingut
 • autolaen 53 lepingut
 • terviselaen 24 lepingut
 • ärilaen 14 lepingut
 • reisilaen 9 lepingut
 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor Investorite intressimäär Väljastatud lepingud Hilinevad lepingud Tagasimakstud lepingud
  Aastas Arv Summa Zen1–Zen3 Võlamenetluses (lepinguid/summa) Kohtumenetluses (lepinguid/summa) Tagasivõidetud Arv Summa
901–1000 13,2% 27 104 800 € 5 1 637 € 0 0 € 1 4 9 800 €
801–900 16,2% 164 694 800 € 18 5 14 643 € 17 34 323 € 2 46 134 900 €
701–800 19,5% 243 875 700 € 31 8 15 108 € 39 97 643 € 4 68 199 100 €
601–700 22,6% 204 644 458 € 24 4 9 634 € 49 112 622 € 4 66 156 300 €
500–600 24,0% 10 18 100 € 0 0 0 € 4 4 013 € 0 4 6 400 €
Testperiood 19,5% 35 70 700 € 2 1 137 € 9 8 561 € 1 22 42 300 €
Kokku: 19,4% 683 2 408 558 € 80 19 40 159 € 118 257 162 € 12 210 548 800 €

31. mai seisuga on MoneyZen teeninud oma investoritele kokku 543 056 eurot tulu. Kuid vaatamata sellele, et seni on MoneyZenis tehtud investeeringutelt teenitud intressi 19,43% aastas, ei ole ka tulevikus niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
MoneyZen on vahendanud üle 2,3 miljoni euro ulatuses laene

MoneyZen on aprillilõpu seisuga sõlminud kokku 668 laenulepingut, millega on aidanud vahendada investoritelt laenajatele üle 2,3 miljoni euro ulatuses laene. MoneyZeni abiga on investorid teeninud oma investeeringutelt üle poole miljoni euro tulu. Keskmiselt on MoneyZenist laenu saanu krediidiskoor 745 punkti ja laen võetud summas 3 503 eurot. Laenuperioodi pikkus on olnud keskmiselt 47 kuud ja laenajate keskmine vanus 37 aastat. MoneyZeni vahendatud laenude keskmine intress on olnud 23,45% aastas.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Veebruar Märts Aprill Kokku
Sõlmitud laenulepingud 11 16 9 668
Laenaja keskmine vanus 32 aastat 32 aastat 32 aastat 37 aastat
Keskmine krediidiskoor 848 861 811 744
Keskmine laenuperiood 59 kuud 62 kuud 48 kuud 47 kuud
Investori keskmine intressimäär 15,0% 16,9% 17,2% 19,5%
Keskmine laenusumma 5 254 € 5 888 € 4 888 € 3 503 €

MoneyZenist saadud laen on laenajatel enim leidnud kasutust nende olemasolevate laenulepingute refinantseerimisel. Refinantseerimine moodustab MoneyZeni vahendatud laenumahust üle 40%. Laenude refinantseerimise sihtotstarbele järgneb nii arvuliselt kui ka laenumahult MoneyZeni kodulaen.

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • refinantseerimine 224 lepingut
 • kodulaen 194 lepingut
 • tarbimislaen 151 lepingut
 • autolaen 52 lepingut
 • terviselaen 24 lepingut
 • ärilaen 14 lepingut
 • reisilaen 9 lepingut
 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor Investorite intressimäär Väljastatud lepingud Hilinevad lepingud Tagasimakstud lepingud
  Aastas Arv Summa Zen1–Zen3 Võlamenetluses (lepinguid/summa) Kohtumenetluses (lepinguid/summa) Tagasivõidetud Arv Summa
901–1000 13,5% 23 87 200 € 5 0 0 € 0 0 € 1 4 9 800 €
801–900 16,2% 160 675 800 € 22 3 8 567 € 20 39 001 € 1 42 126 400 €
701–800 19,6% 238 850 500 € 33 7 15 429 € 38 95 625 € 4 65 186 100 €
601–700 22,6% 202 637 458 € 26 7 7 257 € 46 110 282 € 3 63 144 900 €
500–600 24,0% 10 18 100 € 1 0 0 € 4 4 092 € 0 4 6 400 €
Testperiood 19,5% 35 70 700 € 1 0 0 € 11 12 322 € 1 22 42 300 €
Kokku: 19,5% 668 2 339 758 € 88 17 31 253 € 119 261 323 € 10 200 515 900 €

30. aprilli seisuga on MoneyZen teeninud oma investoritele kokku 523 624 eurot tulu. Kuid vaatamata sellele, et seni on MoneyZenis tehtud investeeringutelt teenitud intressi 19,57% aastas, ei ole ka tulevikus niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
Aprillis vahendas MoneyZen 44 000 eurot

Aprillis esitasid laenu soovijad MoneyZenile kokku 479 laenutaotlust, millest seekord oli heaks kiita võimalik ja investoritele laenupakkumiste tegemiseks edastada vaid 9. Heakskiidetud laenutaotluste osakaal märtsiga võrreldes langes ja oli 1,9%. MoneyZeni aprillikuus vahendatud laenulepingute keskmine laenusumma oli 4888 eurot. Aprillis laenu saanute keskmine krediidiskoor oli 793 punkti, mis on möödunud kuudega võrreldes pisut tagasihoidlikum, kuid siiski kõrgem kui MoneyZeni keskmine.

Laenustatistika

  Veebruar Märts Aprill
Sõlmitud laenulepingud 11 16 9
Laenaja keskmine vanus 32 aastat 32 aastat 32 aastat
Keskmine krediidiskoor 861 811 793
Keskmine laenuperiood 59 kuud 62 kuud 48 kuud
Investori keskmine intressimäär 15,0% 16,9% 17,2%
Keskmine laenusumma 5 254 € 5 888 € 4 888 €

Aprillis vahendatud laenud olid sõlmitud keskmiselt 48 kuuks. Laenajate keskmine vanus oli sarnaselt eelmistele kuudele – 32 aastat. Sihtotstarbelt oli aprilliski kõige sagedasem laenude refinantseerimine, mis moodustas kuuga vahendatud laenumahust täpselt poole.

 

Aprillis vahendatud laenude sihtotstarve (osakaal laenumahust):

 • 50% refinantseerimine
 • 25% kodulaen
 • 22% tarbimislaen
 • 3% autolaen

Laenustatistika, aprill 2017

Krediidiskoor Investorite intressimäär Keskmine periood Lepingute arv Rahaline maht Osakaal
801–900 15,4% 48 4 22 500 € 51%
701–800 18,2% 54 4 12 000 € 27%
601–700 20,9% 24 1 9 500 € 22%
    Kokku: 9 44 000 € 100%

Aprillis MoneyZen kõige kõrgemas (901–1000 punkti) ja kõige madalamas skooringuvahemikus (500–600 punkti) ühtegi laenulepingut ei vahendanud. Veidi enam kui pool sõlmitud laenulepingutest jäi vahemikku (801–900 punkti). Investorite aprillis väljastatud laenulepingutelt teenitavaks keskmiseks intressiks kujunes 17,24% aastas.
MoneyZen on teeninud investoritele üle poole miljoni euro

Märtsikuu lõpu seisuga on MoneyZen sõlmitud 659 laenulepinguga vahendanud investoritelt laenajatele pea 2,3 miljonit eurot, millega on MoneyZen aidanud investoritel oma investeeringutelt teenida rohkem kui pool miljonit eurot tulu. Keskmiselt on MoneyZenist laenu saanute krediidiskoor 744 punkti ja laen on võetud summas 3 484 eurot. Laenuperioodi pikkus on olnud keskmiselt 47 kuud ja laenajate keskmine vanus 36 aastat. MoneyZeni vahendatud laenulepingute keskmine intress on olnud 23,49% aastas.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Jaanuar Veebruar Märts Kokku
Sõlmitud laenulepingud 16 11 16 659
Laenaja keskmine vanus 31 aastat 32 aastat 32 aastat 36 aastat
Keskmine krediidiskoor 848 861 811 744
Keskmine laenuperiood 46 kuud 59 kuud 62 kuud 47 kuud
Investori keskmine intressimäär 15,1% 15,0% 16,9% 19,6%
Keskmine laenusumma 3 304 € 5 254 € 5 888 € 3 484 €

Kõige rohkem on MoneyZenist võetud laen leidnud kasutust teiste olemasolevate laenukohustuste refinantseerimisel. Kokku moodustab refinantseerimine MoneyZeni vahendatud laenumahust enam kui 40%. Refinantseerimisele järgneb nii arvuliselt kui ka laenumahult teise sagedasema sihtotstarbena MoneyZeni kodulaen.

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • refinantseerimine 220 lepingut
 • kodulaen 191 lepingut
 • tarbimislaen 150 lepingut
 • autolaen 51 lepingut
 • terviselaen 24 lepingut
 • ärilaen 14 lepingut
 • reisilaen 9 lepingut
 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor Investorite intressimäär Väljastatud lepingud Hilinevad lepingud Tagasimakstud lepingud
  Aastas Arv Summa Zen1–Zen3 Võlamenetluses (lepinguid/summa) Kohtumenetluses (lepinguid/summa) Tagasivõidetud Arv Summa
901–1000 13,5% 23 87 200 € 5 0 0 € 1 84 € 0 2 4 500 €
801–900 16,2% 156 653 300 € 13 4 11 698 € 18 37 823 € 1 39 110 400 €
701–800 19,6% 234 838 500 € 32 6 16 070 € 38 92 189 € 4 62 177 400 €
601–700 22,6% 201 627 958 € 20 5 8 501 € 44 104 234 € 3 61 132 400 €
500–600 24,0% 10 18 100 € 0 0 0 € 4 4 264 € 0 4 6 400 €
Testperiood 19,5% 35 70 700 € 2 0 0 € 10 11 472 € 1 22 42 300 €
Kokku: 19,6% 659 2 295 758 € 72 15 36 269 € 115 250 066 € 9 190 473 400 €

30. märtsi seisuga on MoneyZen teeninud oma investoritele kokku 505 474 eurot tulu. Kuid vaatamata sellele, et seni on MoneyZenis tehtud investeeringutelt teenitud intressi 19,57% aastas, ei ole ka tulevikus niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
Märtsis vahendas MoneyZen üle 90 000 euro

Märtsis esitati MoneyZenile kokku 555 laenutaotlust, millest MoneyZen kiitis heaks ja edastas investoritele laenupakkumiste tegemiseks 16. Heakskiidetud laenutaotluste osakaal paranes veidi eelmiste kuudega võrreldes ja oli 2,9%. MoneyZeni vahendatud laenulepingute keskmine laenusumma tõusis 5888 euroni ning kokku vahendas MoneyZen laenajatele märtsis 94 200 euro ulatuses laene. Laenu saanute keskmine krediidiskoor oli aasta esimeste kuudega võrreldes veidi tagasihoidlikum – 811 punkti.

Laenustatistika

  Jaanuar Veebruar Märts
Sõlmitud laenulepingud 16 11 16
Laenaja keskmine vanus 31 aastat 32 aastat 32 aastat
Keskmine krediidiskoor 848 861 811
Keskmine laenuperiood 46 kuud 59 kuud 62 kuud
Investori keskmine intressimäär 15,1% 15,0% 16,9%
Keskmine laenusumma 3 304 € 5 254 € 5 888 €

MoneyZeni märtsis vahendatud keskmine laen oli aasta alguses sõlmitud laenulepingutega võrreldes oluliselt suurema laenusummaga – 5888 eurot. Keskmiseks laenuperioodi pikkuseks kujunes 62 kuud. Laenajate keskmine vanus oli 32 aastat. Ka märtsis oli jätkuvalt laenu kasutamise kõige sagedasemaks sihtotstarbeks teiste laenude refinantseerimine (8 laenulepingut). Laenumahust oli laenude refinantseerimise osakaal veidi rohkem kui pool.

 

Märtsis vahendatud laenude sihtotstarve (osakaal laenumahust):

 • 56% refinantseerimine
 • 15% kodulaen
 • 15% tarbimislaen
 • 14% autolaen

Laenustatistika, märts 2017

Krediidiskoor Investorite intressimäär Keskmine periood Lepingute arv Rahaline maht Osakaal
901–1000 12,0% 72 2 4 300 € 5%
801–900 16,0% 66 6 43 200 € 46%
701–800 18,5% 63 7 37 700 € 40%
601–700 21,0% 72 1 9 000 € 10%
    Kokku: 16 94 200 € 100%

Sarnaselt veebruarile vahendas MoneyZen ka märtsis kõige kõrgemas skooringuvahemikus (901–1000 punkti) kokku 2 laenulepingut. Enamik vahendatud laene jäi vahemikku (701–900 punkti). Kõige madalamas skooringuvahemikus aga MoneyZen taas ühtki laenulepingut ei väljastanud. Investorite märtsis sõlmitud laenulepingutelt teenitavaks keskmiseks intressiks kujunes 16,87% aastas.
MoneyZen vahendas veebruaris pea 60 000 eurot

Veebruaris esitati MoneyZenile 460 laenutaotlust, millest oli võimalik heaks kiita ja investoritele laenupakkumiste tegemiseks edastada kokku 11. Heakskiidetud laenutaotluste osakaal oli eelmiste kuudega võrreldes tagasihoidlikum – 2,4%. Samas MoneyZeni vahendatud keskmine laenusumma kasvas 5254 euroni ning kokku vahendas MoneyZen veebruaris laenulepinguid summas 57 800 eurot. Veebruaris laenu saanute keskmine krediidiskoor oli 861 punkti, mis on uus MoneyZeni tegevusajaloo kõrgeim näitaja.

Laenustatistika

  Detsember Jaanuar Veebruar
Sõlmitud laenulepingud 14 16 11
Laenaja keskmine vanus 31 aastat 31 aastat 32 aastat
Keskmine krediidiskoor 840 848 861
Keskmine laenuperiood 61 kuud 46 kuud 59 kuud
Investori keskmine intressimäär 15,3% 15,1% 15,0%
Keskmine laenusumma 5 529 € 3 304 € 5 254 €

Veebruaris oli MoneyZeni vahendatud keskmine laen jaanuaris sõlmitud laenulepingutega võrreldes oluliselt suurema laenusummaga – 5254 eurot (+59%). Keskmiseks laenuperioodi pikkuseks kujunes 59 kuud. Laenu saanute keskmine vanus oli samuti pisut kõrgem – 32 aastat. Ka veebruaris oli laenu kasutamise kõige sagedasemaks sihtotstarbeks teiste laenude refinantseerimine (5 laenulepingut). See moodustas laenumahust pea kaks kolmandikku.

 

Veebruaris vahendatud laenude sihtotstarve (osakaal laenumahust):

 • 61% refinantseerimine
 • 28% kodulaen
 • 9% tarbimislaen
 • 2% autolaen

Laenustatistika, veebruar 2017

Krediidiskoor Investorite intressimäär Keskmine periood Lepingute arv Rahaline maht Osakaal
901–1000 12,0% 72 2 12 000 € 21%
801–900 15,1% 53 8 38 000 € 66%
601–700 21,0% 84 1 7 800 € 13%
    Kokku: 11 57 800 € 100%

Veebruaris MoneyZeni vahendatud laenulepingud olid tavapärasest keskmisest paremate näitajatega. Seekord vahendas MoneyZen oma kõige kõrgemas skooringuvahemikus (901–1000 punkti) kokku 2 laenulepingut. Madalaimas skooringuvahemikus (500–600 punkti) aga taas ühtki laenulepingut ei väljastatud. Investorite veebruaris sõlmitud laenulepingutelt teenitavaks keskmiseks intressiks kujunes 15,04% aastas.
Taotle laenu