MoneyZen on vahendanud ligi 3 miljonit eurot

Heinakuu lõpu seisuga on MoneyZen vahendanud 812 laenu, millega investorid on andnud välja 2 980 458 eurot tagatiseta tarbimislaene. MoneyZeni laenajate keskmine krediidiskoor oli juulis 820 punkti ja laenusumma 4 720 eurot. Keskmine laenulepingu pikkus oli 34 kuud ja laenusaaja vanuses 27 aastat. MoneyZeni väljastatud laenulepingute keskmine intress oli laenajale 19,41% ning investorile 16,18% aastas.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Mai Juuni Juuli Kokku
Sõlmitud laenulepingud 4 6 5 812
Laenaja keskmine vanus 29 aastat 33 aastat 27 aastat 37 aastat
Keskmine krediidiskoor 765 816 820 759
Keskmine laenuperiood 72 kuud 64 kuud 34 kuud 48 kuud
Investori keskmine intressimäär 18,3% 17,9% 16,2% 19,0%
Keskmine laenusumma 7 500 € 6 183 € 4 720 € 3 671 €

 

MoneyZeni tagatiseta tarbimislaenu on kõige enam kasutatud oma olemasolevate laenukohustuste ennetähtaegseks tagastamiseks. Laenude refinantseerimine moodustab MoneyZeni vahendatud laenumahust peaaegu 44%. Juulis vahendatud laenumahust moodustas refinantseerimine taas ligi kolm neljandikku (74,6%).

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • refinantseerimine 287 lepingut

 • kodulaen 227 lepingut

 • tarbimislaen 179 lepingut

 • autolaen 58 lepingut

 • terviselaen 28 lepingut

 • ärilaen 20 lepingut

 • reisilaen 13 lepingut

 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor

Investorite intressimäär

Väljastatud lepingud

Hilinevad lepingud

Tagasimakstud lepingud

 

Aastas

Arv

Summa

Zen1–Zen3

Võlamenetluses (lepinguid/summa)

Kohtumenetluses (lepinguid/summa)

Tagasivõidetud

Arv

Summa

901–1000

12,9%

51

203 800 €

4

1

7 026 €

6

14 273 €

1

20

55 400 €

801–900

15,9%

239

972 700 €

22

7

17 125 €

32

86 294 €

10

86

251 500 €

701–800

19,5%

291

1 093 300 €

27

6

17 398 €

58

144 338 €

15

124

376 000 €

601–700

22,4%

216

681 758 €

16

3

8 847 €

48

101 470 €

20

101

243 300 €

500–600

24,0%

15

28 900 €

1

0

0 €

3

2 880 €

0

8

13 400 €

Kokku:

19,0%

812

2 980 458 €

70

17

50 396 €

147

349 255 €

46

339

939 600 €

MoneyZen on teeninud nüüd oma investoritele kokku 814 848 eurot tulu. Kuid vaatamata sellele, et MoneyZenis tehtud investeeringutelt on seni teenitud intressi üle 19% aastas, ei ole ka edaspidi niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
MoneyZen on teeninud oma investoritele üle 800 tuhande euro

Kesakuu lõpuks on MoneyZen vahendanud 807 laenulepingut, millega investorid on andnud välja 2 956 858 euro tagatiseta tarbimislaene. MoneyZeni laenajate keskmine krediidiskoor oli juunis 816 punkti ja keskmine väljastatud laenuleping summas 6 183 eurot. Keskmine laenulepingu pikkus oli 64 kuud ja laenusaaja 33-aastane. MoneyZeni väljastatud laenulepingute keskmine intress oli laenajale 21,53% ning investorile 17,94% aastas.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Aprill Mai Juuni Kokku
Sõlmitud laenulepingud 7 4 6 807
Laenaja keskmine vanus 37 aastat 29 aastat 33 aastat 37 aastat
Keskmine krediidiskoor 862 765 816 758
Keskmine laenuperiood 51 kuud 72 kuud 64 kuud 48 kuud
Investori keskmine intressimäär 15,3% 18,3% 17,9% 19,0%
Keskmine laenusumma 3 971 € 7 500 € 6 183 € 3 664 €

 

Jätkuvalt on MoneyZeni tagatiseta tarbimislaenu kõige rohkem kasutatud laenaja olemasolevate laenukohustuste ennetähtaegseks tasumiseks. Laenude refinantseerimine moodustab MoneyZeni vahendatud laenumahust rohkem kui 43%. Juunis vahendatud laenudest moodustas refinantseerimine ligi kolm neljandikku (73%).

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • refinantseerimine 285 lepingut

 • kodulaen 226 lepingut

 • tarbimislaen 179 lepingut

 • autolaen 58 lepingut

 • terviselaen 27 lepingut

 • ärilaen 20 lepingut

 • reisilaen 12 lepingut

 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor

Investorite intressimäär

Väljastatud lepingud

Hilinevad lepingud

Tagasimakstud lepingud

 

Aastas

Arv

Summa

Zen1–Zen3

Võlamenetluses (lepinguid/summa)

Kohtumenetluses (lepinguid/summa)

Tagasivõidetud

Arv

Summa

901–1000

12,9%

51

203 800 €

8

1

7 026 €

6

14 273 €

1

18

48 400 €

801–900

15,9%

236

964 100 €

22

6

17 799 €

31

82 719 €

10

84

248 500 €

701–800

19,5%

289

1 078 300 €

27

5

18 416 €

55

143 947 €

15

122

363 000 €

601–700

22,4%

216

681 758 €

20

3

2 863 €

49

104 593 €

19

100

241 100 €

500–600

24,0%

15

28 900 €

1

0

0 €

3

2 880 €

0

8

13 400 €

Kokku:

19,0%

807

2 956 858 €

78

15

46 104 €

144

348 412 €

45

332

914 400 €

MoneyZen on teeninud nüüd oma investoritele kokku 801 853 eurot tulu. Kuid vaatamata sellele, et MoneyZenis tehtud investeeringutelt on seni teenitud intressi üle 19% aastas, ei ole ka edaspidi niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
Võlamenetlus MoneyZenis

Palusime MoneyZeni investoritelt tagasisidet teenuste kohta. Kogunenud vastuste ja personaalsete arutelude põhjal ilmnes, et investorid soovivad saada veidi põhjalikumat ülevaadet MoneyZeni võlamenetlusest. Sestap püüangi alljärgnevalt MoneyZeni võlamenetlusprotsessi ja selle hetkeseisu üksikasjalikumalt avada.

Oleme MoneyZenis otsustanud olla oma krediidipoliitikalt konservatiivsed. See tähendab seda, et me sõelume laenutaotluste hulgast välja need laenajad, kellel on tõenäosus makseraskustesse sattumiseks võimalikult väike. MoneyZeni laenudest finantseerib siiani väga suure osa ettevõtte asutaja ja omanik ning ainuüksi see fakt peaks investoritele andma täiendava kindluse väljastatavate laenude kvaliteedi suhtes.

 

Vaatamata põhjalikule hindamisele esineb ka MoneyZenil aeg-ajalt võlglasi, kes oma laenukohustusi tähtaegselt ei täida

Laenutaotluse hindamise ajal võib laenaja võimekus laene teenindada olla suurepärane, kuid töö kaotamisel või ootamatu terviserikke korral, võib paratamatult tekkida probleeme kohustuste õigeaegse täitmisega. MoneyZen lubab makseraskustesse sattunud laenajatel taotleda kuni 6 kuu pikkust maksepuhkust, kui puuduvad laenumaksete võlgnevused. Maksepuhkuse ajaks peatub laenu põhiosamaksete tasumise kohustus, kuid laenu intressi- ja haldustasu makseid tuleb laenajal siiski edasi maksta. Laenulepingu kestus pikeneb maksepuhkusel oldud aja võrra.

Statistiliselt (postituse avaldamise seisuga) on kõigist MoneyZeni väljastatud laenudest võlamenetluses (staatuses „Legal Action“ või „Debt Collection“) hetkel 13,7%. MoneyZen teostab võlamenetluse protsessi iseseisvalt, kasutades vajadusel täiendavat õigusabi teenust.  MoneyZen kannab kohtumenetluse alustamisega seotud kulud omavahendite arvelt.

Kui laenaja ei täida oma kohustusi, rakendab MoneyZen võlamenetlustoiminguid

Rääkides võlamenetluse protsessist veidi lähemalt, siis MoneyZen edastab igale laenajale teavitusi lähenevatest ja saabunud laenulepingu tagasimakse päevadest. Teavituse eesmärk on vältida olukorda, mil laenaja unustab oma laenu tagasimakse. Edasise võlamenetluse protsessi oleme kuni laenulepingu ülesütlemiseni jaganud etappideks vastavalt sellele, kui kaugel on laenaja nn „Zen”-staatusest. Laenulepingut, mille puhul laenaja on täitnud kõik laenulepingust tulenevad kohustused tähtaegselt, kajastab MoneyZen staatuses „Zen”. Number Zen-i järel, näiteks „-1” (miinus 1) ilmestab aga osamaksete arvu, mis lahutab laenulepingut Zen-olekust. Võlglast teavitatakse meili, sõnumi, kirja ja telefonikõne vahendusel tekkinud võlgnevusest ning suhtluse eesmärgiks on tagada võlgnevuse tasumine.

Võlgnevuses laenulepingute staatustest esimesed kolm tähistavad hilinevaid makseid:

Zen-1 – laenulepingu alusel on tähtaegselt tasumata 1 osamakse (k.a. osaliselt)

Zen-2 – laenulepingu alusel on tähtaegselt tasumata 2 osamakset (k.a. osaliselt)

Zen-3 – laenulepingu alusel on tähtaegselt tasumata 3 osamakset (k.a. osaliselt)

Võlgnevuse „Zen-4” olekusse jõudmisel saadab MoneyZen järgmise võlamenetlustoiminguna võlglasele hoiatuse maksehäire registreerimiseks. Kirja edastab Krediidiinfo ja kui võlglane ei asu seitsme päeva jooksul kohustust täitma, siis registreeritakse avalik maksehäire. Maksehäire registreerimise järel teeb MoneyZen võlglasele hoiatuse laenulepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks ja kui võlglasega ei õnnestu ühendust saada ja ta ei asu oma võlgnevust vähendama, siis MoneyZen lõpetab laenulepingu.

Ennetähtaegse lõpetamise järel muutub võlgnevuses laenulepingu laenustaatuseks „Debt Collection” (ingl k võlamenetlus). Selles olekus laenulepingute puhul valmistatakse ette kohtumenetluse dokumendid. Aeg-ajalt õnnestub saavutada võlgnikuga kokkulepe võlgnevuse tasumiseks täiendava maksegraafiku alusel pärast lepingu lõpetamist ning enne kohtusse hagi esitamist. Laenustaatus „Debt Collection“ sisaldab ka selliseid maksegraafiku järgselt tasutavaid laenulepinguid.

Kohtusse hagiavalduse esitamise kuupäeval omistatakse laenulepingule staatus „Legal Action” (ingl k kohtumenetlus). Hagiavalduse läbivaatamine on seni võtnud kohtus aega keskmiselt ligikaudu 2 kuud, mille tulemusel langetab kohus kohtuotsuse. Siiani on kõik MoneyZeni hagid, mis on menetlusse võetud, rahuldatud. Kohtuotsuse edastab MoneyZen kohtutäiturile, kelle ülesanne on võlglaselt otsuse alusel võlg kätte saada.

Kohtutäituri tegevuse tulemusel on võimalik:

1. Võlglase vara arestida ja teha sellest kinnipidamisi

2. Sõlmida võlglasega täiendav maksegraafik

Hetke seisuga on enam kui poolte kohtutäiturile edastatud kohtuotsuste alusel hakanud täituri vahendusel laekuma investoritele tagasimakseid.

MoneyZeni investorid teenivad intressitulu ka nende laenude pealt mis on staatuses „Zen-1 kuni Zen-4“. Laenudelt, mis on jõudnud staatusesse „Legal Action“, teenivad investorid aga viiviseid. Viiviste määr on võrdne intressimääraga. Samas ei tohi vastavalt seadusele viiviste kogusumma ületada nõude põhisummat. Kuna kohtumenetluses otsustab muuhulgas ka viiviste suuruse kohus, siis võib aeg-ajalt tulla ette ka viiviste summa vähendamist.

Loomulikult tekib küsimus, miks ei võiks MoneyZen müüa viivislaenud valitud partnerile ning tagastada investorile mingi kindla osa laenu põhiosast nagu seda teevad mitmed konkurendid. Ühelt poolt lihtsustaks see kindlasti ülevaadet investori portfellist ja vähendaks teadmatust laenude taastumise, tagasivõitmise tõenäosuse ja sellega kaasneva ajakulu suhtes. Teiselt poolt kaotaksid investorid sellega arvestatava osa oma investeeringutest, mida on võimalik võlamenetluse abil tagasi võita, rääkimata viivistest, mida taastuvate laenude puhul teenitakse.

Usume, et põhjalik eeltöö laenude väljastamisel teeb ka võlamenetluses olevate laenude tagasivõitmise tõenäolisemaks. Näiteks reeglina küsib MoneyZen üle 5 000 euro suuruste laenulepingute puhul käendust ning teeb ka käendajale põhjaliku hindamise. Sellise laenu võlamenetluse protsess on küll aeganõudev, kuid taastumise tõenäosus on üpris suur.

Hetkel on MoneyZen lootusetult tagastamatuks hinnanud ja võlamenetluse lõpetanud kokku 3 laenulepingul. Kokku on MoneyZen väljastanud üle 800 laenulepingu.

 

Tänan Sind usalduse eest!

Mati Simm
MoneyZen on vahendanud üle 800 laenu

Maikuu lõpu seisuga on MoneyZen vahendanud kokku 801 laenulepingut, mille abil on investorid väljastanud laenajatele tagatiseta tarbimislaene 2 919 758 euro ulatuses. MoneyZenist laenu saanute keskmine krediidiskoor mais oli 765 punkti ja keskmine väljastatud laenuleping summas 7 500 eurot. Keskmine laenu pikkus oli 72 kuud ja laenusaaja on 29-aastane. MoneyZeni väljastatud laenulepingute keskmine intress oli laenajale 21,96% ning investorile 18,30% aastas.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Märts Aprill Mai Kokku
Sõlmitud laenulepingud 7 7 4 801
Laenaja keskmine vanus 34 aastat 37 aastat 29 aastat 37 aastat
Keskmine krediidiskoor 881 862 765 758
Keskmine laenuperiood 51 kuud 51 kuud 72 kuud 48 kuud
Investori keskmine intressimäär 14,3% 15,3% 18,3% 19,0%
Keskmine laenusumma 4 157 € 3 971 € 7 500 € 3 645 €

 

MoneyZenist saadud tagatiseta tarbimislaen on aitanud laenajaid enim nende olemasolevate laenukohustuste tasumisel ning laenude refinantseerimine moodustab MoneyZeni vahendatud laenumahust rohkem kui 43%. Ülejäänud sagedasemad laenu kasutamise sihtotstarbed on MoneyZeni tagatiseta kodulaen ning tarbimislaen.

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • refinantseerimine 281 lepingut

 • kodulaen 225 lepingut

 • tarbimislaen 179 lepingut

 • autolaen 58 lepingut

 • terviselaen 26 lepingut

 • ärilaen 20 lepingut

 • reisilaen 12 lepingut

 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor

Investorite intressimäär

Väljastatud lepingud

Hilinevad lepingud

Tagasimakstud lepingud

 

Aastas

Arv

Summa

Zen1–Zen3

Võlamenetluses (lepinguid/summa)

Kohtumenetluses (lepinguid/summa)

Tagasivõidetud

Arv

Summa

901–1000

12,9%

51

203 800 €

3

1

7 326 €

6

12 804 €

1

18

48 400 €

801–900

15,9%

232

947 000 €

17

8

21 175 €

30

78 969 €

3

79

234 500 €

701–800

19,5%

288

1 068 300 €

25

7

23 020 €

55

142 204 €

4

119

349 300 €

601–700

22,4%

215

671 758 €

19

5

6 291 €

47

103 388 €

5

100

241 100 €

500–600

24,0%

15

28 900 €

1

0

0 €

3

2 880 €

0

8

13 400 €

Kokku:

19,0%

801

2 919 758 €

65

21

57 812 €

141

340 245 €

13

324

886 700 €

MoneyZen on mai lõpu seisuga teeninud oma investoritele kokku 780 909 eurot tulu. Kuid vaatamata sellele, et MoneyZenis tehtud investeeringutelt on seni teenitud intressi üle 19% aastas, ei ole ka edaspidi niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
MoneyZen on vahendanud pea 2,9 miljonit eurot

Aprillikuu lõpu seisuga on MoneyZen vahendanud kokku 797 laenulepingut, mille abil on investorid väljastanud laenajatele tagatiseta tarbimislaene 2 889 758 euro ulatuses. MoneyZenist laenu saanute keskmine krediidiskoor on 758 punkti ja keskmine väljastatud laenuleping on olnud summas 3 626 eurot. Keskmine laen on võetud 48 kuuks ja laenusaaja on 37-aastane. MoneyZeni väljastatud laenulepingute keskmine intress oli laenajale 18,30% ning investorile 15,25% aastas.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Veebruar Märts Aprill Kokku
Sõlmitud laenulepingud 10 7 7 797
Laenaja keskmine vanus 28 aastat 34 aastat 37 aastat 37 aastat
Keskmine krediidiskoor 823 881 862 758
Keskmine laenuperiood 44 kuud 51 kuud 51 kuud 48 kuud
Investori keskmine intressimäär 16,3% 14,3% 15,3% 19,0%
Keskmine laenusumma 4 240 € 4 157 € 3 971 € 3 626 €

 

MoneyZenist saadud tagatiseta tarbimislaen on aitanud laenajaid enim nende olemasolevate laenukohustuste tasumisel ning laenude refinantseerimine moodustab MoneyZeni vahendatud laenumahust pea 43%. Ülejäänud sagedasemad laenu kasutamise sihtotstarbed on MoneyZeni tagatiseta kodulaen ning tarbimislaen.

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • refinantseerimine 278 lepingut

 • kodulaen 225 lepingut

 • tarbimislaen 178 lepingut

 • autolaen 58 lepingut

 • terviselaen 26 lepingut

 • ärilaen 20 lepingut

 • reisilaen 12 lepingut

 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor

Investorite intressimäär

Väljastatud lepingud

Hilinevad lepingud

Tagasimakstud lepingud

 

Aastas

Arv

Summa

Zen1–Zen3

Võlamenetluses (lepinguid/summa)

Kohtumenetluses (lepinguid/summa)

Tagasivõidetud

Arv

Summa

901–1000

12,9%

51

203 800 €

6

1

7 626 €

6

12 929 €

1

18

48 400 €

801–900

15,9%

230

937 000 €

21

10

25 981 €

27

69 847 €

3

75

225 300 €

701–800

19,5%

286

1 048 300 €

25

7

24 094 €

52

134 151 €

4

117

339 400 €

601–700

22,4%

215

671 758 €

16

3

2 306 €

51

106 953 €

5

98

235 900 €

500–600

24,0%

15

28 900 €

1

0

0 €

3

2 959 €

0

8

13 400 €

Kokku:

19,0%

797

2 889 758 €

69

21

60 007 €

139

326 839 €

13

316

862 400 €

MoneyZen on aprillikuu lõpu seisuga teeninud oma investoritele kokku 765 366 eurot tulu. Kuid vaatamata sellele, et MoneyZenis tehtud investeeringutelt on seni teenitud intressi üle 19% aastas, ei ole ka edaspidi niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
MoneyZen on teeninud investoritele ligi 750 tuhat eurot

Märtsikuu lõpu seisuga on MoneyZen vahendanud kokku 790 laenulepingut, mille abil on investorid väljastanud laenajatele tagatiseta tarbimislaene 2 861 958 euro ulatuses. MoneyZenist laenu saanute keskmine krediidiskoor on 757 punkti ja keskmine väljastatud laenuleping on olnud summas 3 622 eurot. Keskmine laen on võetud 48 kuuks ja laenusaaja on 37-aastane. Kevadkuul MoneyZeni väljastatud laenulepingute keskmine intress oli laenajale 17,18% ning investorile 14,32% aastas.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Jaanuar Veebruar Märts Kokku
Sõlmitud laenulepingud 11 10 7 790
Laenaja keskmine vanus 35 aastat 28 aastat 34 aastat 37 aastat
Keskmine krediidiskoor 793 823 881 757
Keskmine laenuperiood 57 kuud 44 kuud 51 kuud 48 kuud
Investori keskmine intressimäär 17,8% 16,3% 14,3% 19,0%
Keskmine laenusumma 3 622 € 4 636 € 4 240 € 3 618 €

MoneyZenist saadud tagatiseta tarbimislaen on aitanud laenajaid enim nende olemasolevate laenukohustuste tasumisel ning laenude refinantseerimine moodustab MoneyZeni vahendatud laenumahust pea 43%. Ülejäänud sagedasemad laenu kasutamise sihtotstarbed on MoneyZeni tagatiseta kodulaen ning tarbimislaen.

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • refinantseerimine 275 lepingut
 • kodulaen 224 lepingut
 • tarbimislaen 176 lepingut
 • autolaen 58 lepingut
 • terviselaen 26 lepingut
 • ärilaen 20 lepingut
 • reisilaen 11 lepingut
 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor Investorite intressimäär Väljastatud lepingud Hilinevad lepingud Tagasimakstud lepingud
  Aastas Arv Summa Zen1–Zen3 Võlamenetluses (lepinguid/summa) Kohtumenetluses (lepinguid/summa) Tagasivõidetud Arv Summa
901–1000 12,9% 49 191 800 € 5 1 7 626 € 5 11 323 € 1 15 41 100 €
801–900 15,9% 226 922 700 € 28 6 14 055 € 28 70 822 € 3 72 213 300 €
701–800 19,5% 285 1 046 800 € 24 6 17 235 € 52 137 221 € 4 116 336 400 €
601–700 22,4% 215 671 758 € 20 2 2 153 € 51 115 516 € 5 97 230 900 €
500–600 24,0% 15 28 900 € 0 0 0 € 3 3 130 € 0 7 11 400 €
Kokku: 19,0% 790 2 861 958 € 77 15 41 069 € 139 338 012 € 13 307 833 100 €

MoneyZen on märtsikuu lõpu seisuga teeninud oma investoritele kokku 746 620 eurot tulu. Kuid vaatamata sellele, et MoneyZenis tehtud investeeringutelt on seni teenitud intressi üle 19% aastas, ei ole ka edaspidi niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
MoneyZen on vahendanud ligi 2,8 miljonit eurot laene

Veebruari lõpu seisuga on MoneyZen vahendanud laenajatele kokku 783 laenulepingut, mille abil on investorid saanud väljastada tagatiseta tarbimislaene summas 2 832 858 euro eest. MoneyZeni laenusaajate keskmine krediidiskoor on nüüd 756 punkti ning keskmine laen on väljastatud summas 3 618 eurot. MoneyZeniga sõlmitud laenulepingute keskmine pikkus on 48 kuud ja laenusaaja keskmine vanus 37 aastat. Veebruaris väljastatud MoneyZeni laenulepingute keskmine intress oli laenajale 19,58% ning investorile 16,32% aastas.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Detsember 2017 Jaanuar 2018 Veebruar 2018 Kokku
Sõlmitud laenulepingud 9 11 10 783
Laenaja keskmine vanus 30 aastat 35 aastat 28 aastat 37 aastat
Keskmine krediidiskoor 812 793 823 756
Keskmine laenuperiood 51 kuud 57 kuud 44 kuud 48 kuud
Investori keskmine intressimäär 16,8% 17,8% 16,3% 19,1%
Keskmine laenusumma 3 622 € 4 636 € 4 240 € 3 618 €

MoneyZeni vahendatud tagatiseta tarbimislaenud on kõige rohkem aidanud laenuvõtjatel ära maksta nende olemasolevaid laenukohustusi. Laenude refinantseerimine moodustab MoneyZeni vahendatud laenumahust peaaegu 43%. Teised sagedasemad laenu kasutamise sihtotstarbed on MoneyZeni tagatiseta kodulaen ning tarbimislaen.

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • refinantseerimine 273 lepingut
 • kodulaen 223 lepingut
 • tarbimislaen 173 lepingut
 • autolaen 57 lepingut
 • terviselaen 26 lepingut
 • ärilaen 20 lepingut
 • reisilaen 11 lepingut
 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor Investorite intressimäär Väljastatud lepingud Hilinevad lepingud Tagasimakstud lepingud
  Aastas Arv Summa Zen1–Zen3 Võlamenetluses (lepinguid/summa) Kohtumenetluses (lepinguid/summa) Tagasivõidetud Arv Summa
901–1000 12,9% 46 173 200 € 4 3 9 349 € 3 7 187 € 1 15 41 100 €
801–900 15,9% 223 912 700 € 25 7 17 569 € 27 66 797 € 3 71 211 800 €
701–800 19,5% 284 1 046 300 € 26 3 12 762 € 52 135 887 € 4 110 311 400 €
601–700 22,4% 215 671 758 € 18 1 1 310 € 51 117 759 € 5 94 222 900 €
500–600 24,0% 15 28 900 € 0 0 0 € 3 3 220 € 0 7 11 400 €
Kokku: 19,1% 783 2 832 858 € 73 14 40 990 € 136 330 850 € 13 297 798 600 €

MoneyZen on veebruarilõpu seisuga teeninud oma investoritele kokku 730 127 eurot tulu. Kuid vaatamata sellele, et MoneyZenis tehtud investeeringutelt on seni teenitud intressi üle 19% aastas, ei ole ka edaspidi niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
MoneyZeni uus tegevjuht on Mati Simm

MoneyZeni uus tegevjuht ja juhatuse liige on Mati Simm – mitmekülgsete kogemustega juht, kes olles ise tulnud reaalmajandusest soovib laiendada MoneyZeni tooteid tulevikus ka äriklientidele.

Viimased kümme aastat on Mati Simm töötanud peamiselt Eestist väljaspool tegutsevas rahvusvahelises logistikaettevõtete grupis TRANSPORTIR – esialgu Eesti kontori tegevjuhina ning hiljem ettevõtte ühe juhtfiguurina grupi finantskontrolleri ametikohal.

“MoneyZen on perspektiivikas ettevõte, mis taotleb olulisemat rolli finantsteenuste turul. Meeskond on väga hea, majanduskliima on meie arenguks soodus ja meil on selge visioon sellest, kuhu me soovime jõuda,” ütles Mati Simm. Ta lisas, et tema silmis on ühisrahastusel laiemalt piisavalt potentsiaali, et vastata turu nõudlusele alternatiivse finantsteenuse pakkujana. “Kui me vaatame näiteks Ühendkuningriigi turgu, siis me näeme, et juba 2015. aastal finantseerisid ühisrahastajad 13% kõikidest ärilaenudest väikestele ettevõtetele,” mainis Simm. “See on väga jõuline areng ja tõestab, et loodus tühja kohta ei salli. Seal, kus on piisav nõudlus, tekib varem või hiljem ikka pakkumine”.

MoneyZeni asutaja ja omaniku Igor Mölderi sõnul saab ettevõte endale hea strateegilise juhtimisoskusega juhi, kes on ennast näidanud kui suurepärast eesmärkide saavutajat ning kes ka rasketel aegadel ei kaota pead, vaid otsib ja leiab lahendusi.

MoneyZeni kaasasutaja Daniel Lumi soovib uuele juhile tuult tiibadesse ning selgitab, et seoses tema keskendumisega muudele äriprojektidele vajas MoneyZen uut hingamist. “MoneyZen on minu silmis jätkuvalt väga hea äriidee. Soovin uuele juhile kindlameelsust, et soovitud muudatusi ellu viia. Kuna olen MoneyZeni investor, siis on ettevõtte hea käekäik mulle väga oluline”. ütles Lumi ja kinnitas, et aitab omaltpoolt MoneyZeni arengule ka edaspidi nõuga kaasa.

Hariduse on Mati Simm omandanud Tartu Ülikoolis, Estonian Business Schoolis ja Vlericu ärikoolis Belgias.

MoneyZen on 2014. aastal asutatud ühisrahastusportaal, mis pakub mõistlikel tingimustel veebipõhiseid laenutehinguid ja mugavaid investeerimisvõimalusi. MoneyZen lähtub laenude vahendamisel vastustustundliku laenamise põhimõtetest, mille eesmärk on vältida laenuklientide makseraskustesse sattumist.
MoneyZen on vahendanud ligi 2,8 miljonit eurot laene

2018. aasta jaanuari lõpuks on MoneyZen vahendanud laenajatele kokku 773 laenulepingut, mille abil on investorid saanud väljastada tagatiseta tarbimislaene summas 2 790 458 euro eest. MoneyZeni laenusaajate keskmine krediidiskoor on nüüd 755 punkti ning keskmine laen on väljastatud summas 3 610 eurot. MoneyZeniga sõlmitud laenulepingute keskmine pikkus on 48 kuud ja laenusaaja keskmine vanus 37 aastat. Jaanuarikuus oli MoneyZeni vahendatud laenulepingute keskmine intress laenajale 21,38% ning investorile 17,82% aastas.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika November 2017 Detsember 2017 Jaanuar 2018 Kokku
Sõlmitud laenulepingud 8 9 11 773
Laenaja keskmine vanus 31 aastat 30 aastat 35 aastat 37 aastat
Keskmine krediidiskoor 842 812 793 755
Keskmine laenuperiood 63 kuud 51 kuud 57 kuud 48 kuud
Investori keskmine intressimäär 15,6% 16,8% 17,8% 19,2%
Keskmine laenusumma 3 925 € 3 622 € 4 636 € 3 610 €

MoneyZeni tagatiseta tarbimislaenud on enim aidanud laenuvõtjatel ära maksta nende olemasolevaid laenukohustusi (nt laenu ennetähtaegne tagastamine jmt). Laenude refinantseerimine moodustab MoneyZeni vahendatud laenumahust üle 42%. Järgmiste sagedasemate laenu kasutamise sihtotstarvetena järgnevad refinantseerimisele MoneyZeni tagatiseta kodulaen ning tarbimislaen.

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • refinantseerimine 270 lepingut
 • kodulaen 221 lepingut
 • tarbimislaen 170 lepingut
 • autolaen 56 lepingut
 • terviselaen 26 lepingut
 • ärilaen 19 lepingut
 • reisilaen 11 lepingut
 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor Investorite intressimäär Väljastatud lepingud Hilinevad lepingud Tagasimakstud lepingud
  Aastas Arv Summa Zen1–Zen3 Võlamenetluses (lepinguid/summa) Kohtumenetluses (lepinguid/summa) Tagasivõidetud Arv Summa
901–1000 12,9% 45 169 400 € 3 3 8 510 € 3 7 312 € 1 15 41 100 €
801–900 15,9% 217 888 100 € 21 6 15 002 € 25 66 536 € 3 69 209 500 €
701–800 19,4% 281 1 032 300 € 27 5 14 665 € 52 137 203 € 4 108 304 900 €
601–700 22,4% 215 671 758 € 13 2 1 748 € 51 122 953 € 5 92 215 900 €
500–600 24,0% 15 28 900 € 0 0 0 € 3 3 299 € 0 7 11 400 €
Kokku: 19,2% 773 2 790 458 € 64 16 39 925 € 134 337 303 € 13 291 782 800 €

MoneyZen on teeninud 31. jaanuari seisuga oma investoritele kokku 711 687 eurot tulu. Kuid vaatamata sellele, et MoneyZenis tehtud investeeringutelt on seni teenitud intressi üle 19% aastas, ei ole ka edaspidi niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
MoneyZen on teeninud oma investoritele ligi 700 tuhat eurot

2017. aasta lõpuks on MoneyZen vahendanud laenajatele kokku 762 laenulepingut, mille abil on investorid andnud tagatiseta tarbimislaene 2 739 458 euro eest. MoneyZeni laenusaajate keskmine krediidiskoor on 754 punkti ning keskmine laen on olnud summas 3 595 eurot. Sõlmitud laenulepingute keskmine pikkus on 48 kuud, laenusaaja keskmine vanus on olnud 37 aastat. Aasta viimasel kuul oli MoneyZeni vahendatud laenulepingute keskmine intress laenajale 20,21% ning investorile 16,84% aastas.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Oktoober November Detsember Kokku
Sõlmitud laenulepingud 10 8 9 762
Laenaja keskmine vanus 31 aastat 31 aastat 30 aastat 37 aastat
Keskmine krediidiskoor 822 842 812 754
Keskmine laenuperiood 38 kuud 63 kuud 51 kuud 48 kuud
Investori keskmine intressimäär 15,9% 15,6% 16,8% 19,1%
Keskmine laenusumma 2 480 € 3 925 € 3 622 € 3 595 €

MoneyZeni tagatiseta tarbimislaenud on kõige sagedamini aitanud laenuvõtjatel ära maksta nende olemasolevaid laenukohustusi (nt laenu ennetähtaegne tagastamine jmt). Laenude refinantseerimine moodustab MoneyZeni vahendatud laenumahust üle 42%. Järgmiste sagedasemate laenu kasutamise sihtotstarvetena järgnevad refinantseerimisele MoneyZeni tagatiseta kodulaen ning tarbimislaen.

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • refinantseerimine 265 lepingut
 • kodulaen 218 lepingut
 • tarbimislaen 168 lepingut
 • autolaen 56 lepingut
 • terviselaen 25 lepingut
 • ärilaen 19 lepingut
 • reisilaen 11 lepingut
 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor Investorite intressimäär Väljastatud lepingud Hilinevad lepingud Tagasimakstud lepingud
  Aastas Arv Summa Zen1–Zen3 Võlamenetluses (lepinguid/summa) Kohtumenetluses (lepinguid/summa) Tagasivõidetud Arv Summa
901–1000 12,9% 39 151 400 € 7 1 640 € 2 6 202 € 1 11 34 600 €
801–900 15,9% 206 853 600 € 17 12 29 047 € 21 53 767 € 3 60 182 300 €
701–800 19,4% 261 977 800 € 27 3 9 382 € 51 135 381 € 4 95 277 600 €
601–700 22,4% 210 663 858 € 12 1 1 310 € 52 126 496 € 5 82 197 000 €
500–600 24,0% 11 22 100 € 0 0 0 € 3 3 378 € 0 5 7 900 €
Testperiood 19,5% 35 70 700 € 1 0 0 € 4 6 687 € 1 25 48 800 €
Kokku: 19,1% 762 2 739 458 € 64 17 40 379 € 133 331 911 € 14 278 748 200 €

MoneyZen on 31. detsembri seisuga teeninud oma investoritele kokku 696 147 eurot tulu. Kuid vaatamata sellele, et MoneyZenis tehtud investeeringutelt on seni teenitud intressi üle 19% aastas, ei ole ka edaspidi niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
Taotle laenu