MoneyZen on teeninud investoritele üle 900 tuhande euro

Möödunud aasta lõpuks oli MoneyZen vahendanud erinevaid tagatiseta tarbimislaene kogusummas üle 3,1 miljoni euro ja aidanud MoneyZeni investoritel teenida rohkem kui 900 tuhat euro tulu. MoneyZeni vahendatud laenude keskmine krediidiskoor on olnud 761 punkti ja võetud laenud on jäänud pisut alla 3 700 euro. Vahendatud laenude keskmine intress oli laenajale 20,24% ning investorile 16,87% aastas. Kõige suurema osa MoneyZeni vahendatud laenude mahust moodustavad laenude refinantseerimine (44%) ja kodulaen (26%).

 

MoneyZenist väljastatud laenud

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor

Investorite intressimäär

Väljastatud lepingud

Hilinevad lepingud

Tagasimakstud lepingud

 

Aastas

Arv

Summa

Zen1–Zen3

Võlamenetluses (lepinguid/summa)

Kohtumenetluses (lepinguid/summa)

Tagasivõidetud

Arv

Summa

901–1000

12,9%

53

210 900 €

7

1

5 826 €

5

11 514 €

2

23

68 200 €

801–900

15,9%

257

1 039 900 €

25

8

13 240 €

39

107 532 €

13

98

295 000 €

701–800

19,4%

304

1 162 300 €

21

9

26 094 €

59

157 908 €

21

138

423 200 €

601–700

22,4%

217

685 758 €

15

6

15 893 €

48

98 076 €

23

107

259 900 €

500–600

24,0%

15

28 900 €

1

0

0 €

3

2 738 €

2

9

15 200 €

Kokku:

18,9%

846

3 127 758 €

69

24

61 053 €

154

377 768 €

61

375

1 061 500 €

Vaatamata sellele, et MoneyZenis tehtud investeeringutelt on investorid seni teeninud ligi 19% intressi aastas, ei ole ka edaspidi niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
MoneyZen on vahendanud üle 3,1 miljoni euro

Novembris MoneyZenist laenu saanute keskmine krediidiskoor 827 punkti ja laen võetud summas 4 443 eurot. Sõlmitud lepingute keskmine laenuperiood oli 58 kuud ja laenaja vanus 30 aastat. Vahendatud laenulepingute keskmine intress oli laenajale 20,52% ning investorile 17,10% aastas. Talvekuu lõpu seisuga on MoneyZen teeninud investoritele üle 881 tuhande euro tulu.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika September Oktoober November Kokku
Sõlmitud laenulepingud 7 7 7 842
Laenaja keskmine vanus 31 aastat 36 aastat 30 aastat 38 aastat
Keskmine krediidiskoor 792 825 827 761
Keskmine laenuperiood 63 kuud 46 kuud 58 kuud 49 kuud
Investori keskmine intressimäär 17,5% 16,2% 17,1% 18,9%
Keskmine laenusumma 4 500 € 5 500 € 4 443 € 3 703 €

 

Novembris väljastas MoneyZeni enim kodulaene. Kokku moodustavad kodulaenu lepingud MoneyZeni laenuportfelli mahust veidi rohkem kui ühe veerandi. Kõige suurema osa MoneyZeni vahendatud laenumahust moodustab aga laenude refinantseerimine (44%). Talvekuul vahendatud laenumahust moodustas refinantseerimine pea ühe kolmandiku (32%).

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • refinantseerimine 297 lepingut

 • kodulaen 234 lepingut

 • tarbimislaen 186 lepingut

 • autolaen 61 lepingut

 • terviselaen 28 lepingut

 • ärilaen 23 lepingut

 • reisilaen 13 lepingut

 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor

Investorite intressimäär

Väljastatud lepingud

Hilinevad lepingud

Tagasimakstud lepingud

 

Aastas

Arv

Summa

Zen1–Zen3

Võlamenetluses (lepinguid/summa)

Kohtumenetluses (lepinguid/summa)

Tagasivõidetud

Arv

Summa

901–1000

12,9%

52

207 800 €

6

1

6 026 €

5

10 595 €

1

22

66 200 €

801–900

15,9%

257

1 039 900 €

21

6

13 707 €

37

104 800 €

10

97

292 500 €

701–800

19,4%

302

1 159 300 €

21

10

20 180 €

61

158 653 €

15

137

422 200 €

601–700

22,4%

216

681 758 €

15

6

16 347 €

50

100 363 €

22

105

252 600 €

500–600

24,0%

15

28 900 €

1

0

0 €

3

2 738 €

0

9

15 200 €

Kokku:

18,9%

842

3 117 658 €

64

23

56 260 €

156

377 149 €

48

370

1 048 700 €

Vaatamata sellele, et MoneyZenis tehtud investeeringutelt on investorid seni teeninud ligi 19% intressi aastas, ei ole ka edaspidi niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
MoneyZen on teeninud oma investoritele üle 864 000 euro

MoneyZeni laenajate keskmine krediidiskoor oli oktoobris 825 punkti ja keskmine võetud laenusumma 5 500 eurot. Laenulepingu pikkus oli 46 kuud ja laenusaaja vanus 36 aastat. MoneyZenist saadud laenulepingute keskmine intress oli laenajale 19,41% ning investorile 16,18% aastas. Oktoobri lõpuks on nüüd MoneyZen teeninud oma investoritele üle 864 319 euro tulu.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika August September Oktoober Kokku
Sõlmitud laenulepingud 9 7 7 835
Laenaja keskmine vanus 33 aastat 31 aastat 36 aastat 37 aastat
Keskmine krediidiskoor 830 792 825 760
Keskmine laenuperiood 43 kuud 63 kuud 46 kuud 48 kuud
Investori keskmine intressimäär 16,0% 17,5% 16,2% 18,9%
Keskmine laenusumma 4 011 € 4 500 € 5 500 € 3 696 €

 

MoneyZeni tagatiseta tarbimislaenu kasutati ka oktoobris kõige rohkem laenusaajate varasemate laenukohustuste ennetähtaegseks tagastamiseks. Laenude refinantseerimine moodustab MoneyZeni vahendatud laenumahust peaaegu 45%. Oktoobris vahendatud laenumahust moodustas refinantseerimine ca kaks kolmandikku (64,9%).

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • refinantseerimine 296 lepingut

 • kodulaen 231 lepingut

 • tarbimislaen 185 lepingut

 • autolaen 60 lepingut

 • terviselaen 28 lepingut

 • ärilaen 22 lepingut

 • reisilaen 13 lepingut

 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor

Investorite intressimäär

Väljastatud lepingud

Hilinevad lepingud

Tagasimakstud lepingud

 

Aastas

Arv

Summa

Zen1–Zen3

Võlamenetluses (lepinguid/summa)

Kohtumenetluses (lepinguid/summa)

Tagasivõidetud

Arv

Summa

901–1000

12,9%

52

207 800 €

6

2

6 452 €

5

10 595 €

1

22

66 200 €

801–900

15,9%

252

1 018 700 €

33

5

9 518 €

37

100 203 €

10

94

281 100 €

701–800

19,5%

300

1 149 400 €

29

6

19 111 €

62

148 053 €

15

132

410 100 €

601–700

22,4%

216

681 758 €

16

5

14 521 €

49

98 576 €

22

104

250 800 €

500–600

24,0%

15

28 900 €

1

0

0 €

3

2 738 €

0

8

13 400 €

Kokku:

18,9%

835

3 086 558 €

85

18

49 602 €

156

360 165 €

48

360

1 021 600 €

Vaatamata sellele, et MoneyZenis tehtud investeeringutelt on seni investorid teeninud intressi ligi 19% aastas, ei ole ka edaspidi niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
MoneyZen on teeninud investoritele ligi 850 000 €

Septembrikuu lõpu seisuga on MoneyZen vahendanud kokku rohkem kui 3 miljonit eurot tagatiseta tarbimislaene, millega MoneyZen on teeninud investoritele peaaegu 850 000 eurot tulu. MoneyZeni laenajate keskmine krediidiskoor oli septembris 792 punkti ja keskmine võetud laenusumma 4 500 eurot. Laenulepingu pikkus oli 63 kuud ja laenusaaja vanus 31 aastat. MoneyZenist saadud laenulepingute keskmine intress oli laenajale 21,03% ning investorile 17,53% aastas.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Juuli August September Kokku
Sõlmitud laenulepingud 5 9 7 828
Laenaja keskmine vanus 27 aastat 33 aastat 31 aastat 37 aastat
Keskmine krediidiskoor 820 830 792 760
Keskmine laenuperiood 34 kuud 43 kuud 63 kuud 48 kuud
Investori keskmine intressimäär 16,2% 16,0% 17,5% 18,9%
Keskmine laenusumma 4 720 € 4 011 € 4 500 € 3 681 €

 

Laenajad on kasutanud MoneyZeni tagatiseta tarbimislaenu kõige sagedamini oma varasemate laenukohustuste ennetähtaegseks tagastamiseks. Laenude refinantseerimine moodustab MoneyZeni vahendatud laenumahust juba rohkem kui 44%. Septembris vahendatud laenumahust moodustas refinantseerimine aga koguni 70,8%.

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • refinantseerimine 293 lepingut

 • kodulaen 230 lepingut

 • tarbimislaen 184 lepingut

 • autolaen 60 lepingut

 • terviselaen 28 lepingut

 • ärilaen 20 lepingut

 • reisilaen 13 lepingut

 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor

Investorite intressimäär

Väljastatud lepingud

Hilinevad lepingud

Tagasimakstud lepingud

 

Aastas

Arv

Summa

Zen1–Zen3

Võlamenetluses (lepinguid/summa)

Kohtumenetluses (lepinguid/summa)

Tagasivõidetud

Arv

Summa

901–1000

12,9%

51

203 800 €

9

1

6 626 €

5

10 595 €

1

21

59 200 €

801–900

15,9%

249

1 009 200 €

34

7

17 535 €

34

97 765 €

10

91

272 100 €

701–800

19,5%

297

1 124 400 €

27

10

28 708 €

57

139 898 €

15

129

397 600 €

601–700

22,4%

216

681 758 €

16

8

17 691 €

47

97 365 €

22

104

250 800 €

500–600

24,0%

15

28 900 €

1

0

0 €

3

2 801 €

0

8

13 400 €

Kokku:

18,9%

828

3 048 058 €

87

26

70 560 €

146

348 424 €

48

353

993 100 €

MoneyZen on teeninud nüüd oma investoritele kokku 847 724 eurot tulu. Kuid vaatamata sellele, et MoneyZenis tehtud investeeringutelt on seni teenitud intressi ligi 19% aastas, ei ole ka edaspidi niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
MoneyZen on teeninud investoritele üle 830 000 euro

Lõikuskuu lõpuks on MoneyZen vahendanud 821 laenuga kokku rohkem kui 3 miljonit eurot tagatiseta tarbimislaene. MoneyZeni laenajate keskmine augusti krediidiskoor oli 830 punkti ja laenusumma 4 011 eurot. Keskmine laenulepingu pikkus oli 43 kuud ja laenusaaja vanuses 33 aastat. MoneyZenist saadud laenulepingute keskmine intress oli laenajale 19,23% ning investorile 16,03% aastas.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Juuni Juuli August Kokku
Sõlmitud laenulepingud 6 5 9 821
Laenaja keskmine vanus 29 aastat 33 aastat 27 aastat 37 aastat
Keskmine krediidiskoor 816 820 830 760
Keskmine laenuperiood 64 kuud 34 kuud 43 kuud 48 kuud
Investori keskmine intressimäär 17,9% 16,2% 16,0% 18,9%
Keskmine laenusumma 6 183 € 4 720 € 4 011 € 3 674 €

 

Laenajad on kasutanud MoneyZeni tagatiseta tarbimislaenu kõige sagedamini oma olemasolevate laenukohustuste ennetähtaegseks tagastamiseks. Laenude refinantseerimine moodustab MoneyZeni vahendatud laenumahust juba peaaegu 44%. Augustis vahendatud laenumahust moodustas refinantseerimine aga pisut alla poole (47,9%).

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • refinantseerimine 289 lepingut

 • kodulaen 229 lepingut

 • tarbimislaen 182 lepingut

 • autolaen 60 lepingut

 • terviselaen 28 lepingut

 • ärilaen 20 lepingut

 • reisilaen 13 lepingut

 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor

Investorite intressimäär

Väljastatud lepingud

Hilinevad lepingud

Tagasimakstud lepingud

 

Aastas

Arv

Summa

Zen1–Zen3

Võlamenetluses (lepinguid/summa)

Kohtumenetluses (lepinguid/summa)

Tagasivõidetud

Arv

Summa

901–1000

12,9%

51

203 800 €

5

1

6 626 €

6

12 804 €

1

20

55 400 €

801–900

15,9%

246

997 500 €

22

7

17 760 €

34

96 748 €

10

90

268 500 €

701–800

19,5%

293

1 104 600 €

29

6

20 749 €

58

142 652 €

15

124

376 000 €

601–700

22,4%

216

681 758 €

20

4

14 509 €

47

99 963 €

22

103

248 300 €

500–600

24,0%

15

28 900 €

1

0

0 €

3

2 880 €

0

8

13 400 €

Kokku:

18,9%

821

3 016 558 €

77

18

59 644 €

148

355 047 €

48

345

961 600 €

MoneyZen on teeninud nüüd oma investoritele kokku 831 658 eurot tulu. Kuid vaatamata sellele, et MoneyZenis tehtud investeeringutelt on seni teenitud intressi ligi 19% aastas, ei ole ka edaspidi niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
MoneyZen on vahendanud ligi 3 miljonit eurot

Heinakuu lõpu seisuga on MoneyZen vahendanud 812 laenu, millega investorid on andnud välja 2 980 458 eurot tagatiseta tarbimislaene. MoneyZeni laenajate keskmine krediidiskoor oli juulis 820 punkti ja laenusumma 4 720 eurot. Keskmine laenulepingu pikkus oli 34 kuud ja laenusaaja vanuses 27 aastat. MoneyZeni väljastatud laenulepingute keskmine intress oli laenajale 19,41% ning investorile 16,18% aastas.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Mai Juuni Juuli Kokku
Sõlmitud laenulepingud 4 6 5 812
Laenaja keskmine vanus 29 aastat 33 aastat 27 aastat 37 aastat
Keskmine krediidiskoor 765 816 820 759
Keskmine laenuperiood 72 kuud 64 kuud 34 kuud 48 kuud
Investori keskmine intressimäär 18,3% 17,9% 16,2% 19,0%
Keskmine laenusumma 7 500 € 6 183 € 4 720 € 3 671 €

 

MoneyZeni tagatiseta tarbimislaenu on kõige enam kasutatud oma olemasolevate laenukohustuste ennetähtaegseks tagastamiseks. Laenude refinantseerimine moodustab MoneyZeni vahendatud laenumahust peaaegu 44%. Juulis vahendatud laenumahust moodustas refinantseerimine taas ligi kolm neljandikku (74,6%).

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • refinantseerimine 287 lepingut

 • kodulaen 227 lepingut

 • tarbimislaen 179 lepingut

 • autolaen 58 lepingut

 • terviselaen 28 lepingut

 • ärilaen 20 lepingut

 • reisilaen 13 lepingut

 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor

Investorite intressimäär

Väljastatud lepingud

Hilinevad lepingud

Tagasimakstud lepingud

 

Aastas

Arv

Summa

Zen1–Zen3

Võlamenetluses (lepinguid/summa)

Kohtumenetluses (lepinguid/summa)

Tagasivõidetud

Arv

Summa

901–1000

12,9%

51

203 800 €

4

1

7 026 €

6

14 273 €

1

20

55 400 €

801–900

15,9%

239

972 700 €

22

7

17 125 €

32

86 294 €

10

86

251 500 €

701–800

19,5%

291

1 093 300 €

27

6

17 398 €

58

144 338 €

15

124

376 000 €

601–700

22,4%

216

681 758 €

16

3

8 847 €

48

101 470 €

20

101

243 300 €

500–600

24,0%

15

28 900 €

1

0

0 €

3

2 880 €

0

8

13 400 €

Kokku:

19,0%

812

2 980 458 €

70

17

50 396 €

147

349 255 €

46

339

939 600 €

MoneyZen on teeninud nüüd oma investoritele kokku 814 848 eurot tulu. Kuid vaatamata sellele, et MoneyZenis tehtud investeeringutelt on seni teenitud intressi üle 19% aastas, ei ole ka edaspidi niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
MoneyZen on teeninud oma investoritele üle 800 tuhande euro

Kesakuu lõpuks on MoneyZen vahendanud 807 laenulepingut, millega investorid on andnud välja 2 956 858 euro tagatiseta tarbimislaene. MoneyZeni laenajate keskmine krediidiskoor oli juunis 816 punkti ja keskmine väljastatud laenuleping summas 6 183 eurot. Keskmine laenulepingu pikkus oli 64 kuud ja laenusaaja 33-aastane. MoneyZeni väljastatud laenulepingute keskmine intress oli laenajale 21,53% ning investorile 17,94% aastas.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Aprill Mai Juuni Kokku
Sõlmitud laenulepingud 7 4 6 807
Laenaja keskmine vanus 37 aastat 29 aastat 33 aastat 37 aastat
Keskmine krediidiskoor 862 765 816 758
Keskmine laenuperiood 51 kuud 72 kuud 64 kuud 48 kuud
Investori keskmine intressimäär 15,3% 18,3% 17,9% 19,0%
Keskmine laenusumma 3 971 € 7 500 € 6 183 € 3 664 €

 

Jätkuvalt on MoneyZeni tagatiseta tarbimislaenu kõige rohkem kasutatud laenaja olemasolevate laenukohustuste ennetähtaegseks tasumiseks. Laenude refinantseerimine moodustab MoneyZeni vahendatud laenumahust rohkem kui 43%. Juunis vahendatud laenudest moodustas refinantseerimine ligi kolm neljandikku (73%).

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • refinantseerimine 285 lepingut

 • kodulaen 226 lepingut

 • tarbimislaen 179 lepingut

 • autolaen 58 lepingut

 • terviselaen 27 lepingut

 • ärilaen 20 lepingut

 • reisilaen 12 lepingut

 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor

Investorite intressimäär

Väljastatud lepingud

Hilinevad lepingud

Tagasimakstud lepingud

 

Aastas

Arv

Summa

Zen1–Zen3

Võlamenetluses (lepinguid/summa)

Kohtumenetluses (lepinguid/summa)

Tagasivõidetud

Arv

Summa

901–1000

12,9%

51

203 800 €

8

1

7 026 €

6

14 273 €

1

18

48 400 €

801–900

15,9%

236

964 100 €

22

6

17 799 €

31

82 719 €

10

84

248 500 €

701–800

19,5%

289

1 078 300 €

27

5

18 416 €

55

143 947 €

15

122

363 000 €

601–700

22,4%

216

681 758 €

20

3

2 863 €

49

104 593 €

19

100

241 100 €

500–600

24,0%

15

28 900 €

1

0

0 €

3

2 880 €

0

8

13 400 €

Kokku:

19,0%

807

2 956 858 €

78

15

46 104 €

144

348 412 €

45

332

914 400 €

MoneyZen on teeninud nüüd oma investoritele kokku 801 853 eurot tulu. Kuid vaatamata sellele, et MoneyZenis tehtud investeeringutelt on seni teenitud intressi üle 19% aastas, ei ole ka edaspidi niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
Võlamenetlus MoneyZenis

Palusime MoneyZeni investoritelt tagasisidet teenuste kohta. Kogunenud vastuste ja personaalsete arutelude põhjal ilmnes, et investorid soovivad saada veidi põhjalikumat ülevaadet MoneyZeni võlamenetlusest. Sestap püüangi alljärgnevalt MoneyZeni võlamenetlusprotsessi ja selle hetkeseisu üksikasjalikumalt avada.

Oleme MoneyZenis otsustanud olla oma krediidipoliitikalt konservatiivsed. See tähendab seda, et me sõelume laenutaotluste hulgast välja need laenajad, kellel on tõenäosus makseraskustesse sattumiseks võimalikult väike. MoneyZeni laenudest finantseerib siiani väga suure osa ettevõtte asutaja ja omanik ning ainuüksi see fakt peaks investoritele andma täiendava kindluse väljastatavate laenude kvaliteedi suhtes.

 

Vaatamata põhjalikule hindamisele esineb ka MoneyZenil aeg-ajalt võlglasi, kes oma laenukohustusi tähtaegselt ei täida

Laenutaotluse hindamise ajal võib laenaja võimekus laene teenindada olla suurepärane, kuid töö kaotamisel või ootamatu terviserikke korral, võib paratamatult tekkida probleeme kohustuste õigeaegse täitmisega. MoneyZen lubab makseraskustesse sattunud laenajatel taotleda kuni 6 kuu pikkust maksepuhkust, kui puuduvad laenumaksete võlgnevused. Maksepuhkuse ajaks peatub laenu põhiosamaksete tasumise kohustus, kuid laenu intressi- ja haldustasu makseid tuleb laenajal siiski edasi maksta. Laenulepingu kestus pikeneb maksepuhkusel oldud aja võrra.

Statistiliselt (postituse avaldamise seisuga) on kõigist MoneyZeni väljastatud laenudest võlamenetluses (staatuses „Legal Action“ või „Debt Collection“) hetkel 13,7%. MoneyZen teostab võlamenetluse protsessi iseseisvalt, kasutades vajadusel täiendavat õigusabi teenust.  MoneyZen kannab kohtumenetluse alustamisega seotud kulud omavahendite arvelt.

Kui laenaja ei täida oma kohustusi, rakendab MoneyZen võlamenetlustoiminguid

Rääkides võlamenetluse protsessist veidi lähemalt, siis MoneyZen edastab igale laenajale teavitusi lähenevatest ja saabunud laenulepingu tagasimakse päevadest. Teavituse eesmärk on vältida olukorda, mil laenaja unustab oma laenu tagasimakse. Edasise võlamenetluse protsessi oleme kuni laenulepingu ülesütlemiseni jaganud etappideks vastavalt sellele, kui kaugel on laenaja nn „Zen”-staatusest. Laenulepingut, mille puhul laenaja on täitnud kõik laenulepingust tulenevad kohustused tähtaegselt, kajastab MoneyZen staatuses „Zen”. Number Zen-i järel, näiteks „-1” (miinus 1) ilmestab aga osamaksete arvu, mis lahutab laenulepingut Zen-olekust. Võlglast teavitatakse meili, sõnumi, kirja ja telefonikõne vahendusel tekkinud võlgnevusest ning suhtluse eesmärgiks on tagada võlgnevuse tasumine.

Võlgnevuses laenulepingute staatustest esimesed kolm tähistavad hilinevaid makseid:

Zen-1 – laenulepingu alusel on tähtaegselt tasumata 1 osamakse (k.a. osaliselt)

Zen-2 – laenulepingu alusel on tähtaegselt tasumata 2 osamakset (k.a. osaliselt)

Zen-3 – laenulepingu alusel on tähtaegselt tasumata 3 osamakset (k.a. osaliselt)

Võlgnevuse „Zen-4” olekusse jõudmisel saadab MoneyZen järgmise võlamenetlustoiminguna võlglasele hoiatuse maksehäire registreerimiseks. Kirja edastab Krediidiinfo ja kui võlglane ei asu seitsme päeva jooksul kohustust täitma, siis registreeritakse avalik maksehäire. Maksehäire registreerimise järel teeb MoneyZen võlglasele hoiatuse laenulepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks ja kui võlglasega ei õnnestu ühendust saada ja ta ei asu oma võlgnevust vähendama, siis MoneyZen lõpetab laenulepingu.

Ennetähtaegse lõpetamise järel muutub võlgnevuses laenulepingu laenustaatuseks „Debt Collection” (ingl k võlamenetlus). Selles olekus laenulepingute puhul valmistatakse ette kohtumenetluse dokumendid. Aeg-ajalt õnnestub saavutada võlgnikuga kokkulepe võlgnevuse tasumiseks täiendava maksegraafiku alusel pärast lepingu lõpetamist ning enne kohtusse hagi esitamist. Laenustaatus „Debt Collection“ sisaldab ka selliseid maksegraafiku järgselt tasutavaid laenulepinguid.

Kohtusse hagiavalduse esitamise kuupäeval omistatakse laenulepingule staatus „Legal Action” (ingl k kohtumenetlus). Hagiavalduse läbivaatamine on seni võtnud kohtus aega keskmiselt ligikaudu 2 kuud, mille tulemusel langetab kohus kohtuotsuse. Siiani on kõik MoneyZeni hagid, mis on menetlusse võetud, rahuldatud. Kohtuotsuse edastab MoneyZen kohtutäiturile, kelle ülesanne on võlglaselt otsuse alusel võlg kätte saada.

Kohtutäituri tegevuse tulemusel on võimalik:

1. Võlglase vara arestida ja teha sellest kinnipidamisi

2. Sõlmida võlglasega täiendav maksegraafik

Hetke seisuga on enam kui poolte kohtutäiturile edastatud kohtuotsuste alusel hakanud täituri vahendusel laekuma investoritele tagasimakseid.

MoneyZeni investorid teenivad intressitulu ka nende laenude pealt mis on staatuses „Zen-1 kuni Zen-4“. Laenudelt, mis on jõudnud staatusesse „Legal Action“, teenivad investorid aga viiviseid. Viiviste määr on võrdne intressimääraga. Samas ei tohi vastavalt seadusele viiviste kogusumma ületada nõude põhisummat. Kuna kohtumenetluses otsustab muuhulgas ka viiviste suuruse kohus, siis võib aeg-ajalt tulla ette ka viiviste summa vähendamist.

Loomulikult tekib küsimus, miks ei võiks MoneyZen müüa viivislaenud valitud partnerile ning tagastada investorile mingi kindla osa laenu põhiosast nagu seda teevad mitmed konkurendid. Ühelt poolt lihtsustaks see kindlasti ülevaadet investori portfellist ja vähendaks teadmatust laenude taastumise, tagasivõitmise tõenäosuse ja sellega kaasneva ajakulu suhtes. Teiselt poolt kaotaksid investorid sellega arvestatava osa oma investeeringutest, mida on võimalik võlamenetluse abil tagasi võita, rääkimata viivistest, mida taastuvate laenude puhul teenitakse.

Usume, et põhjalik eeltöö laenude väljastamisel teeb ka võlamenetluses olevate laenude tagasivõitmise tõenäolisemaks. Näiteks reeglina küsib MoneyZen üle 5 000 euro suuruste laenulepingute puhul käendust ning teeb ka käendajale põhjaliku hindamise. Sellise laenu võlamenetluse protsess on küll aeganõudev, kuid taastumise tõenäosus on üpris suur.

Hetkel on MoneyZen lootusetult tagastamatuks hinnanud ja võlamenetluse lõpetanud kokku 3 laenulepingul. Kokku on MoneyZen väljastanud üle 800 laenulepingu.

 

Tänan Sind usalduse eest!

Mati Simm
MoneyZen on vahendanud üle 800 laenu

Maikuu lõpu seisuga on MoneyZen vahendanud kokku 801 laenulepingut, mille abil on investorid väljastanud laenajatele tagatiseta tarbimislaene 2 919 758 euro ulatuses. MoneyZenist laenu saanute keskmine krediidiskoor mais oli 765 punkti ja keskmine väljastatud laenuleping summas 7 500 eurot. Keskmine laenu pikkus oli 72 kuud ja laenusaaja on 29-aastane. MoneyZeni väljastatud laenulepingute keskmine intress oli laenajale 21,96% ning investorile 18,30% aastas.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Märts Aprill Mai Kokku
Sõlmitud laenulepingud 7 7 4 801
Laenaja keskmine vanus 34 aastat 37 aastat 29 aastat 37 aastat
Keskmine krediidiskoor 881 862 765 758
Keskmine laenuperiood 51 kuud 51 kuud 72 kuud 48 kuud
Investori keskmine intressimäär 14,3% 15,3% 18,3% 19,0%
Keskmine laenusumma 4 157 € 3 971 € 7 500 € 3 645 €

 

MoneyZenist saadud tagatiseta tarbimislaen on aitanud laenajaid enim nende olemasolevate laenukohustuste tasumisel ning laenude refinantseerimine moodustab MoneyZeni vahendatud laenumahust rohkem kui 43%. Ülejäänud sagedasemad laenu kasutamise sihtotstarbed on MoneyZeni tagatiseta kodulaen ning tarbimislaen.

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • refinantseerimine 281 lepingut

 • kodulaen 225 lepingut

 • tarbimislaen 179 lepingut

 • autolaen 58 lepingut

 • terviselaen 26 lepingut

 • ärilaen 20 lepingut

 • reisilaen 12 lepingut

 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor

Investorite intressimäär

Väljastatud lepingud

Hilinevad lepingud

Tagasimakstud lepingud

 

Aastas

Arv

Summa

Zen1–Zen3

Võlamenetluses (lepinguid/summa)

Kohtumenetluses (lepinguid/summa)

Tagasivõidetud

Arv

Summa

901–1000

12,9%

51

203 800 €

3

1

7 326 €

6

12 804 €

1

18

48 400 €

801–900

15,9%

232

947 000 €

17

8

21 175 €

30

78 969 €

3

79

234 500 €

701–800

19,5%

288

1 068 300 €

25

7

23 020 €

55

142 204 €

4

119

349 300 €

601–700

22,4%

215

671 758 €

19

5

6 291 €

47

103 388 €

5

100

241 100 €

500–600

24,0%

15

28 900 €

1

0

0 €

3

2 880 €

0

8

13 400 €

Kokku:

19,0%

801

2 919 758 €

65

21

57 812 €

141

340 245 €

13

324

886 700 €

MoneyZen on mai lõpu seisuga teeninud oma investoritele kokku 780 909 eurot tulu. Kuid vaatamata sellele, et MoneyZenis tehtud investeeringutelt on seni teenitud intressi üle 19% aastas, ei ole ka edaspidi niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
MoneyZen on vahendanud pea 2,9 miljonit eurot

Aprillikuu lõpu seisuga on MoneyZen vahendanud kokku 797 laenulepingut, mille abil on investorid väljastanud laenajatele tagatiseta tarbimislaene 2 889 758 euro ulatuses. MoneyZenist laenu saanute keskmine krediidiskoor on 758 punkti ja keskmine väljastatud laenuleping on olnud summas 3 626 eurot. Keskmine laen on võetud 48 kuuks ja laenusaaja on 37-aastane. MoneyZeni väljastatud laenulepingute keskmine intress oli laenajale 18,30% ning investorile 15,25% aastas.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Veebruar Märts Aprill Kokku
Sõlmitud laenulepingud 10 7 7 797
Laenaja keskmine vanus 28 aastat 34 aastat 37 aastat 37 aastat
Keskmine krediidiskoor 823 881 862 758
Keskmine laenuperiood 44 kuud 51 kuud 51 kuud 48 kuud
Investori keskmine intressimäär 16,3% 14,3% 15,3% 19,0%
Keskmine laenusumma 4 240 € 4 157 € 3 971 € 3 626 €

 

MoneyZenist saadud tagatiseta tarbimislaen on aitanud laenajaid enim nende olemasolevate laenukohustuste tasumisel ning laenude refinantseerimine moodustab MoneyZeni vahendatud laenumahust pea 43%. Ülejäänud sagedasemad laenu kasutamise sihtotstarbed on MoneyZeni tagatiseta kodulaen ning tarbimislaen.

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • refinantseerimine 278 lepingut

 • kodulaen 225 lepingut

 • tarbimislaen 178 lepingut

 • autolaen 58 lepingut

 • terviselaen 26 lepingut

 • ärilaen 20 lepingut

 • reisilaen 12 lepingut

 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor

Investorite intressimäär

Väljastatud lepingud

Hilinevad lepingud

Tagasimakstud lepingud

 

Aastas

Arv

Summa

Zen1–Zen3

Võlamenetluses (lepinguid/summa)

Kohtumenetluses (lepinguid/summa)

Tagasivõidetud

Arv

Summa

901–1000

12,9%

51

203 800 €

6

1

7 626 €

6

12 929 €

1

18

48 400 €

801–900

15,9%

230

937 000 €

21

10

25 981 €

27

69 847 €

3

75

225 300 €

701–800

19,5%

286

1 048 300 €

25

7

24 094 €

52

134 151 €

4

117

339 400 €

601–700

22,4%

215

671 758 €

16

3

2 306 €

51

106 953 €

5

98

235 900 €

500–600

24,0%

15

28 900 €

1

0

0 €

3

2 959 €

0

8

13 400 €

Kokku:

19,0%

797

2 889 758 €

69

21

60 007 €

139

326 839 €

13

316

862 400 €

MoneyZen on aprillikuu lõpu seisuga teeninud oma investoritele kokku 765 366 eurot tulu. Kuid vaatamata sellele, et MoneyZenis tehtud investeeringutelt on seni teenitud intressi üle 19% aastas, ei ole ka edaspidi niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
Taotle laenu