Tagasivõidetud laenude maht kahekordistus

MoneyZeni makseviivituse tõttu võlamenetlusse sattunud laenajate arv on püsinud varasemaga võrreldes üpris samal tasemel. Pisut on kasvanud kohtumenetluses olevate laenulepingute hulk, samas on MoneyZeni tagasivõidetud ehk kohtumenetluse tulemusena täielikult tagastatud laenude nii arv kui ka maht pisut enam kui aasta jooksul kahekordistunud. 2019. aasta märtsi lõpu seisuga on tagasivõidetud 73 laenu kogumahus rohkem kui 200 000 eurot.

Võlamenetluse statistika
MoneyZenMoneyZeni laenustatistika 31.03.2019

 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor

Investorite intressimäär

Väljastatud lepingud

Hilinevad lepingud

Tagasimakstud lepingud

 

Aastas

Arv

Summa

Zen1–Zen3

Võlamenetluses (lepinguid/summa)

Kohtumenetluses (lepinguid/summa)

Tagasivõidetud

Arv

Summa

901–1000

12,9%

53

210 900 €

2

2

8 097 €

6

12 949 €

2

25

81 400 €

801–900

15,9%

260

1 046 400 €

27

4

12 517 €

44

119 697 €

17

105

326 700 €

701–800

19,4%

311

1 211 300 €

22

12

39 595 €

58

157 087 €

24

145

446 700 €

601–700

22,4%

217

685 758 €

14

4

5 021 €

45

89 371 €

28

110

270 900 €

500–600

24,0%

15

28 900 €

1

0

0 €

3

2 738 €

2

9

15 200 €

Kokku:

18,9%

857

3 183 258 €

66

22

65 230 €

156

381 842 €

73

394

1 140 900 €

NB! Vaatamata sellele, et MoneyZenis tehtud investeeringutelt on investorid seni teeninud ligi 19% intressi aastas, ei ole ka edaspidi niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
MoneyZeni laenustatistika 28.02.2019

Veebruarikuus oli laenajate keskmine krediidiskoor 767 punkti ja keskmine laenusumma 6 875 eurot. MoneyZeni vahendatud laenude keskmine intress oli laenajale 21,4% ning investorile 17,8% aastas. Ligi kolmveerand vahendatud laenude mahust moodustas laenude refinantseerimine. MoneyZen on aidanud oma investoritel teenida üle 920 tuhande euro tulu.

 

MoneyZenist väljastatud laenud

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor

Investorite intressimäär

Väljastatud lepingud

Hilinevad lepingud

Tagasimakstud lepingud

 

Aastas

Arv

Summa

Zen1–Zen3

Võlamenetluses (lepinguid/summa)

Kohtumenetluses (lepinguid/summa)

Tagasivõidetud

Arv

Summa

901–1000

12,9%

53

210 900 €

4

1

5 626 €

6

12 949 €

2

25

81 400 €

801–900

15,9%

260

1 046 400 €

23

5

10 885 €

41

112 772 €

16

103

313 500 €

701–800

19,4%

311

1 211 300 €

20

12

49 913 €

57

150 923 €

23

145

446 700 €

601–700

22,4%

217

685 758 €

13

7

17 460 €

49

94 947 €

26

108

261 400 €

500–600

24,0%

15

28 900 €

1

0

0 €

3

2 738 €

2

9

15 200 €

Kokku:

18,9%

856

3 183 258 €

61

25

83 884 €

156

374 329 €

69

390

1 118 200 €

Vaatamata sellele, et MoneyZenis tehtud investeeringutelt on investorid seni teeninud ligi 19% intressi aastas, ei ole ka edaspidi niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
MoneyZen on aidanud refinantseerida üle 300 laenu

Alanud 2019. aasta jaanuaris oli MoneyZenist laenu saanute keskmine krediidiskoor 780 punkti ja keskmine laenusumma 4 667 eurot. Vahendatud laenude keskmine intress oli laenajale 20,96% ning investorile 17,47% aastas. Kõige suurema osa jaanuariski MoneyZeni vahendatud laenude mahust moodustas laenude refinantseerimine - koguni 75% kuu jooksul vahendatud laenumahust. MoneyZen on aidanud oma investoritel teenida nüüd üle 910 tuhat euro tulu.

 

MoneyZenist väljastatud laenud

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor

Investorite intressimäär

Väljastatud lepingud

Hilinevad lepingud

Tagasimakstud lepingud

 

Aastas

Arv

Summa

Zen1–Zen3

Võlamenetluses (lepinguid/summa)

Kohtumenetluses (lepinguid/summa)

Tagasivõidetud

Arv

Summa

901–1000

12,9%

53

210 900 €

4

1

5 826 €

6

12 949 €

2

25

81 400 €

801–900

15,9%

259

1 043 900 €

25

9

16 276 €

40

109 370 €

14

99

298 000 €

701–800

19,4%

308

1 186 300 €

22

11

48 623 €

57

153 018 €

23

144

441 700 €

601–700

22,4%

217

685 758 €

10

8

17 255 €

49

97 173 €

24

107

259 900 €

500–600

24,0%

15

28 900 €

1

0

0 €

3

2 738 €

2

9

15 200 €

Kokku:

18,9%

852

3 155 758 €

62

29

87 980 €

155

375 248 €

65

384

1 096 200 €

Vaatamata sellele, et MoneyZenis tehtud investeeringutelt on investorid seni teeninud ligi 19% intressi aastas, ei ole ka edaspidi niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
MoneyZeni võlamenetluse ülevaade 2018

MoneyZen lähtub laenuandmisel konservatiivsest krediidipoliitikast. See tähendab, et me sõelume laenutaotluste hulgast välja laenajad, kellel on tõenäosus makseraskustesse sattumiseks võimalikult väike. Konservatiivse laenuandmise eesmärk on anda investoritele suurem kindlus väljastatavate laenude kvaliteedi suhtes. 

Vaatamata põhjalikule hindamisele esineb ka MoneyZenil aeg-ajalt võlglasi, kes oma laenukohustusi tähtaegselt ei täida. Makseraskustesse sattunud laenajatel on võimalik taotleda kuni 6 kuu pikkust maksepuhkust, mille saamise tingimuseks on võlgnevuste puudumine. Kui laenaja ei täida oma kohustusi, rakendab MoneyZen võlamenetlustoiminguid. Võlamenetluse protsess on kuni laenulepingu ülesütlemiseni jagatud etappideks vastavalt sellele, kui kaugel on laenaja nn „Zen”-staatusest. Kuidas täpsemalt toimub võlamenetluse protsess MoneyZenis, loe lähemalt siit.

Kuidas möödus 2018. aasta MoneyZeni võlamenetluses?

Investorid teenivad intressitulu ka nende laenude pealt mis on staatuses „Zen-1 kuni Zen-4“. Laenudelt, mis on jõudnud staatusesse „Legal Action“, teenivad investorid aga viiviseid. Viiviste määr on võrdne intressimääraga. Samas ei tohi vastavalt seadusele viiviste kogusumma ületada põhinõude summat. Kuna kohtumenetluses otsustab muuhulgas ka viiviste suuruse kohus, siis võib aeg-ajalt tulla ette ka viiviste summa vähendamist. MoneyZen teostab võlamenetluse protsessi iseseisvalt ja kannab kohtumenetlusega seotud kulud omavahendite arvelt.

Kohtumenetlus on kohtuotsuse langetamiseni võtnud aega keskmiselt ligikaudu 2 kuud. Seni on kohus kõik MoneyZeni hagid, mis on menetlusse võetud, ka rahuldanud. Kohtuotsuse edastab MoneyZen kohtutäiturile, kelle ülesanne on võlg kätte saada. Hetke seisuga on enam kui poolte täitemenetlusse jõudnud kohtuotsuste alusel hakanud täituri vahendusel laekuma investoritele tagasimakseid. Igal kuul laekub investoritele kohtutäituri menetluse või maksegrafiku alusel tagasimakseid 70-80 laenulepingult.

MoneyZeni laenustatistika kinnitab laenude väljastamisel tehtud põhjaliku eeltöö kasulikkust võlamenetluses olevate laenude tagasivõitmisel, mida toetab ka riskantsemate laenulepingute väljastamine koos käendusega. Käendusega laenude võlamenetluse protsess on küll aeganõudev, kuid taastumise tõenäosus on üpris suur.

MoneyZen on hinnanud vähetõenäoliseks ja võlamenetluse lõpetanud kokku 14 laenulepingu osas. Senise tegevusajaloo jooksul on tagastamata jäänud vähem kui 0,97% kogu MoneyZeni vahendatud laenumahust.

 

Tänan Sind usalduse eest!

Mati Simm
MoneyZen on teeninud investoritele üle 900 tuhande euro

Möödunud aasta lõpuks oli MoneyZen vahendanud erinevaid tagatiseta tarbimislaene kogusummas üle 3,1 miljoni euro ja aidanud MoneyZeni investoritel teenida rohkem kui 900 tuhat euro tulu. MoneyZeni vahendatud laenude keskmine krediidiskoor on olnud 761 punkti ja võetud laenud on jäänud pisut alla 3 700 euro. Vahendatud laenude keskmine intress oli laenajale 20,24% ning investorile 16,87% aastas. Kõige suurema osa MoneyZeni vahendatud laenude mahust moodustavad laenude refinantseerimine (44%) ja kodulaen (26%).

 

MoneyZenist väljastatud laenud

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor

Investorite intressimäär

Väljastatud lepingud

Hilinevad lepingud

Tagasimakstud lepingud

 

Aastas

Arv

Summa

Zen1–Zen3

Võlamenetluses (lepinguid/summa)

Kohtumenetluses (lepinguid/summa)

Tagasivõidetud

Arv

Summa

901–1000

12,9%

53

210 900 €

7

1

5 826 €

5

11 514 €

2

23

68 200 €

801–900

15,9%

257

1 039 900 €

25

8

13 240 €

39

107 532 €

13

98

295 000 €

701–800

19,4%

304

1 162 300 €

21

9

26 094 €

59

157 908 €

21

138

423 200 €

601–700

22,4%

217

685 758 €

15

6

15 893 €

48

98 076 €

23

107

259 900 €

500–600

24,0%

15

28 900 €

1

0

0 €

3

2 738 €

2

9

15 200 €

Kokku:

18,9%

846

3 127 758 €

69

24

61 053 €

154

377 768 €

61

375

1 061 500 €

Vaatamata sellele, et MoneyZenis tehtud investeeringutelt on investorid seni teeninud ligi 19% intressi aastas, ei ole ka edaspidi niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
MoneyZen on vahendanud üle 3,1 miljoni euro

Novembris MoneyZenist laenu saanute keskmine krediidiskoor 827 punkti ja laen võetud summas 4 443 eurot. Sõlmitud lepingute keskmine laenuperiood oli 58 kuud ja laenaja vanus 30 aastat. Vahendatud laenulepingute keskmine intress oli laenajale 20,52% ning investorile 17,10% aastas. Talvekuu lõpu seisuga on MoneyZen teeninud investoritele üle 881 tuhande euro tulu.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika September Oktoober November Kokku
Sõlmitud laenulepingud 7 7 7 842
Laenaja keskmine vanus 31 aastat 36 aastat 30 aastat 38 aastat
Keskmine krediidiskoor 792 825 827 761
Keskmine laenuperiood 63 kuud 46 kuud 58 kuud 49 kuud
Investori keskmine intressimäär 17,5% 16,2% 17,1% 18,9%
Keskmine laenusumma 4 500 € 5 500 € 4 443 € 3 703 €

 

Novembris väljastas MoneyZeni enim kodulaene. Kokku moodustavad kodulaenu lepingud MoneyZeni laenuportfelli mahust veidi rohkem kui ühe veerandi. Kõige suurema osa MoneyZeni vahendatud laenumahust moodustab aga laenude refinantseerimine (44%). Talvekuul vahendatud laenumahust moodustas refinantseerimine pea ühe kolmandiku (32%).

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • refinantseerimine 297 lepingut

 • kodulaen 234 lepingut

 • tarbimislaen 186 lepingut

 • autolaen 61 lepingut

 • terviselaen 28 lepingut

 • ärilaen 23 lepingut

 • reisilaen 13 lepingut

 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor

Investorite intressimäär

Väljastatud lepingud

Hilinevad lepingud

Tagasimakstud lepingud

 

Aastas

Arv

Summa

Zen1–Zen3

Võlamenetluses (lepinguid/summa)

Kohtumenetluses (lepinguid/summa)

Tagasivõidetud

Arv

Summa

901–1000

12,9%

52

207 800 €

6

1

6 026 €

5

10 595 €

1

22

66 200 €

801–900

15,9%

257

1 039 900 €

21

6

13 707 €

37

104 800 €

10

97

292 500 €

701–800

19,4%

302

1 159 300 €

21

10

20 180 €

61

158 653 €

15

137

422 200 €

601–700

22,4%

216

681 758 €

15

6

16 347 €

50

100 363 €

22

105

252 600 €

500–600

24,0%

15

28 900 €

1

0

0 €

3

2 738 €

0

9

15 200 €

Kokku:

18,9%

842

3 117 658 €

64

23

56 260 €

156

377 149 €

48

370

1 048 700 €

Vaatamata sellele, et MoneyZenis tehtud investeeringutelt on investorid seni teeninud ligi 19% intressi aastas, ei ole ka edaspidi niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
MoneyZen on teeninud oma investoritele üle 864 000 euro

MoneyZeni laenajate keskmine krediidiskoor oli oktoobris 825 punkti ja keskmine võetud laenusumma 5 500 eurot. Laenulepingu pikkus oli 46 kuud ja laenusaaja vanus 36 aastat. MoneyZenist saadud laenulepingute keskmine intress oli laenajale 19,41% ning investorile 16,18% aastas. Oktoobri lõpuks on nüüd MoneyZen teeninud oma investoritele üle 864 319 euro tulu.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika August September Oktoober Kokku
Sõlmitud laenulepingud 9 7 7 835
Laenaja keskmine vanus 33 aastat 31 aastat 36 aastat 37 aastat
Keskmine krediidiskoor 830 792 825 760
Keskmine laenuperiood 43 kuud 63 kuud 46 kuud 48 kuud
Investori keskmine intressimäär 16,0% 17,5% 16,2% 18,9%
Keskmine laenusumma 4 011 € 4 500 € 5 500 € 3 696 €

 

MoneyZeni tagatiseta tarbimislaenu kasutati ka oktoobris kõige rohkem laenusaajate varasemate laenukohustuste ennetähtaegseks tagastamiseks. Laenude refinantseerimine moodustab MoneyZeni vahendatud laenumahust peaaegu 45%. Oktoobris vahendatud laenumahust moodustas refinantseerimine ca kaks kolmandikku (64,9%).

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • refinantseerimine 296 lepingut

 • kodulaen 231 lepingut

 • tarbimislaen 185 lepingut

 • autolaen 60 lepingut

 • terviselaen 28 lepingut

 • ärilaen 22 lepingut

 • reisilaen 13 lepingut

 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor

Investorite intressimäär

Väljastatud lepingud

Hilinevad lepingud

Tagasimakstud lepingud

 

Aastas

Arv

Summa

Zen1–Zen3

Võlamenetluses (lepinguid/summa)

Kohtumenetluses (lepinguid/summa)

Tagasivõidetud

Arv

Summa

901–1000

12,9%

52

207 800 €

6

2

6 452 €

5

10 595 €

1

22

66 200 €

801–900

15,9%

252

1 018 700 €

33

5

9 518 €

37

100 203 €

10

94

281 100 €

701–800

19,5%

300

1 149 400 €

29

6

19 111 €

62

148 053 €

15

132

410 100 €

601–700

22,4%

216

681 758 €

16

5

14 521 €

49

98 576 €

22

104

250 800 €

500–600

24,0%

15

28 900 €

1

0

0 €

3

2 738 €

0

8

13 400 €

Kokku:

18,9%

835

3 086 558 €

85

18

49 602 €

156

360 165 €

48

360

1 021 600 €

Vaatamata sellele, et MoneyZenis tehtud investeeringutelt on seni investorid teeninud intressi ligi 19% aastas, ei ole ka edaspidi niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
MoneyZen on teeninud investoritele ligi 850 000 €

Septembrikuu lõpu seisuga on MoneyZen vahendanud kokku rohkem kui 3 miljonit eurot tagatiseta tarbimislaene, millega MoneyZen on teeninud investoritele peaaegu 850 000 eurot tulu. MoneyZeni laenajate keskmine krediidiskoor oli septembris 792 punkti ja keskmine võetud laenusumma 4 500 eurot. Laenulepingu pikkus oli 63 kuud ja laenusaaja vanus 31 aastat. MoneyZenist saadud laenulepingute keskmine intress oli laenajale 21,03% ning investorile 17,53% aastas.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Juuli August September Kokku
Sõlmitud laenulepingud 5 9 7 828
Laenaja keskmine vanus 27 aastat 33 aastat 31 aastat 37 aastat
Keskmine krediidiskoor 820 830 792 760
Keskmine laenuperiood 34 kuud 43 kuud 63 kuud 48 kuud
Investori keskmine intressimäär 16,2% 16,0% 17,5% 18,9%
Keskmine laenusumma 4 720 € 4 011 € 4 500 € 3 681 €

 

Laenajad on kasutanud MoneyZeni tagatiseta tarbimislaenu kõige sagedamini oma varasemate laenukohustuste ennetähtaegseks tagastamiseks. Laenude refinantseerimine moodustab MoneyZeni vahendatud laenumahust juba rohkem kui 44%. Septembris vahendatud laenumahust moodustas refinantseerimine aga koguni 70,8%.

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • refinantseerimine 293 lepingut

 • kodulaen 230 lepingut

 • tarbimislaen 184 lepingut

 • autolaen 60 lepingut

 • terviselaen 28 lepingut

 • ärilaen 20 lepingut

 • reisilaen 13 lepingut

 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor

Investorite intressimäär

Väljastatud lepingud

Hilinevad lepingud

Tagasimakstud lepingud

 

Aastas

Arv

Summa

Zen1–Zen3

Võlamenetluses (lepinguid/summa)

Kohtumenetluses (lepinguid/summa)

Tagasivõidetud

Arv

Summa

901–1000

12,9%

51

203 800 €

9

1

6 626 €

5

10 595 €

1

21

59 200 €

801–900

15,9%

249

1 009 200 €

34

7

17 535 €

34

97 765 €

10

91

272 100 €

701–800

19,5%

297

1 124 400 €

27

10

28 708 €

57

139 898 €

15

129

397 600 €

601–700

22,4%

216

681 758 €

16

8

17 691 €

47

97 365 €

22

104

250 800 €

500–600

24,0%

15

28 900 €

1

0

0 €

3

2 801 €

0

8

13 400 €

Kokku:

18,9%

828

3 048 058 €

87

26

70 560 €

146

348 424 €

48

353

993 100 €

MoneyZen on teeninud nüüd oma investoritele kokku 847 724 eurot tulu. Kuid vaatamata sellele, et MoneyZenis tehtud investeeringutelt on seni teenitud intressi ligi 19% aastas, ei ole ka edaspidi niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
MoneyZen on teeninud investoritele üle 830 000 euro

Lõikuskuu lõpuks on MoneyZen vahendanud 821 laenuga kokku rohkem kui 3 miljonit eurot tagatiseta tarbimislaene. MoneyZeni laenajate keskmine augusti krediidiskoor oli 830 punkti ja laenusumma 4 011 eurot. Keskmine laenulepingu pikkus oli 43 kuud ja laenusaaja vanuses 33 aastat. MoneyZenist saadud laenulepingute keskmine intress oli laenajale 19,23% ning investorile 16,03% aastas.

Vahendatud laenude statistika

Laenustatistika Juuni Juuli August Kokku
Sõlmitud laenulepingud 6 5 9 821
Laenaja keskmine vanus 29 aastat 33 aastat 27 aastat 37 aastat
Keskmine krediidiskoor 816 820 830 760
Keskmine laenuperiood 64 kuud 34 kuud 43 kuud 48 kuud
Investori keskmine intressimäär 17,9% 16,2% 16,0% 18,9%
Keskmine laenusumma 6 183 € 4 720 € 4 011 € 3 674 €

 

Laenajad on kasutanud MoneyZeni tagatiseta tarbimislaenu kõige sagedamini oma olemasolevate laenukohustuste ennetähtaegseks tagastamiseks. Laenude refinantseerimine moodustab MoneyZeni vahendatud laenumahust juba peaaegu 44%. Augustis vahendatud laenumahust moodustas refinantseerimine aga pisut alla poole (47,9%).

 

MoneyZenist väljastatud laenud

 • refinantseerimine 289 lepingut

 • kodulaen 229 lepingut

 • tarbimislaen 182 lepingut

 • autolaen 60 lepingut

 • terviselaen 28 lepingut

 • ärilaen 20 lepingut

 • reisilaen 13 lepingut

 

MoneyZeni vahendatud laenulepingute üldstatistika

Krediidiskoor

Investorite intressimäär

Väljastatud lepingud

Hilinevad lepingud

Tagasimakstud lepingud

 

Aastas

Arv

Summa

Zen1–Zen3

Võlamenetluses (lepinguid/summa)

Kohtumenetluses (lepinguid/summa)

Tagasivõidetud

Arv

Summa

901–1000

12,9%

51

203 800 €

5

1

6 626 €

6

12 804 €

1

20

55 400 €

801–900

15,9%

246

997 500 €

22

7

17 760 €

34

96 748 €

10

90

268 500 €

701–800

19,5%

293

1 104 600 €

29

6

20 749 €

58

142 652 €

15

124

376 000 €

601–700

22,4%

216

681 758 €

20

4

14 509 €

47

99 963 €

22

103

248 300 €

500–600

24,0%

15

28 900 €

1

0

0 €

3

2 880 €

0

8

13 400 €

Kokku:

18,9%

821

3 016 558 €

77

18

59 644 €

148

355 047 €

48

345

961 600 €

MoneyZen on teeninud nüüd oma investoritele kokku 831 658 eurot tulu. Kuid vaatamata sellele, et MoneyZenis tehtud investeeringutelt on seni teenitud intressi ligi 19% aastas, ei ole ka edaspidi niisama kõrge investeeringute kasv siiski kellelegi tagatud. MoneyZeni eesmärk on teenida oma investoritele nende MoneyZenis investeeritud kapitalilt keskmiselt enam kui 12% puhastulu (s.t tulu pärast kõikide tasude ja halbade laenude mahakandmist) aastas.
Taotle laenu