Miks MoneyZen?

Vastuseks on teadmiste olemasolu ja usk, et ühisrahastamist on võimalik teha paremini. Konkurentidest paremini.

Parem võib omada erinevat tähendust, sestap selgitus. Parem saab olla laenajate valik, mis tagab investorile väiksema pettumuse kui halbade laenudest tulenev kahju kasvab kiiremini kui tulud. Parem saab olla kasutusmugavus – ei pea kulutama tunde raha kasvatamiseks, saab hakkama ka väiksema ajakuluga. Parem saab olla ka klienditeenindus ja see on täna kui ka homme e-äris väljakutse omaette.

Klientide valimine tähendab kindlasti asjaolu, et MoneyZen ei pruugi Eesti turul saavutada konkurentidea sarnaseid turumahte – hea maksevõimega eraklientide arv on piiratud ning konkurents Eesti tarbimislaenude turul väljakutsuv. MoneyZen on juba nime valikul võtnud eesmärgiks oma lahendust pakkuda mitmes riigis.

Miksile veel selgitust. MoneyZen mudel peamine eeskuju pärineb Inglismaalt, kus alates 2010.a. tegutseb Ratesetteri nimeline ühisrahastusportaal. Ühisrahastusportaali loomise idee ellutoomisel uurisin maailma suuremaid p2p-portaale ja silma jäi Ratesetter ühe olulise detaili tõttu. 2010.a. alates on investorid saanud kätte 100% oma oodatud maksetest. Milline on veel parem reklaam investorile, kelle huvi on teenida mõistlikku finantstulu võttes võimalikult väikest riski?

MoneyZeni eesmärk on tagada 98% ulatuses oodatud väljamaksete laekumised (ehk teisisõnu vähem kui 2% halbade laenude osakaal).

Edusamme saab jälgida iga portaalis investoriks registreeruja, kuna MoneyZeni tehingustatistika on investoritele portaalis kättesaadav.
MoneyZeni laenuportfelli 2015 I kvartali kokkuvõte

MoneyZenile esitati aasta esimese kvartaliga kokku üle pooleteise tuhande laenutaotluse (1554), millest rahuldati keskmiselt üks kahekümnendik (76).
Aasta esimese kvartali lõpuks suurenes kogu MoneyZeni tegevuse jooksul väljaantud laenude maht 671 200 euroni, s.h kvartaliga lisandus ligi veerand miljonit eurot laenusid (+56%).

MoneyZeni keskmine tagatiseta laen oli aasta esimeses kvartalis tagasimakse perioodiga 42 kuud (kogu laenuportfelli keskmine on 40) ja keskmine laenaja krediidiskoor 711 punkti (kogu portfelli keskmine on 725 punkti). Jätkuvalt jääb 80% laenusaajate krediidiskoor portfellis alla 800 punkti. Hilinevate laenude osakaal suhtena väljastatud laenudesse on 19,6% lepingute arvu ja 14,7% väljastatud laenumahu järgi.

Krediidiskooride vahemikes välja antavad laenumahud ei ole võrdsed. Skooringuvahemike võrdluses on enim laene väljastatud vahemikes 601-700 ja 701-800 punkti, vastavalt 257 000 ja 262 000 eurot. Järgmises vahemikus on väljastatud 127 000 euro eest laene ja kõige kõrgemas vahemikus vaid 22 500 eurot.

Keskmine laenu summa oli 2 582 € ja kõige sagedamalt soovitud laenu otstarve oli seotud koduga (Kodulaen) kõigis skooringu vahemikes, välja arvatud 601-700 punkti, kus MoneyZeni soodsam väikelaen oli alternatiiviks, millega tagasi maksta mujalt võetud kallis kiir- või SMS-laen või mõni muu laen. MoneyZeni lahendus on laenusaaja jaoks soodne tagatiseta laen ja MoneyZen teeb iga laenusaaja taotluse hindamiseks põhjaliku analüüsi.

MoneyZeni aktsepteeritud laenutaotluste arv on tagasihoidlik, kuna MoneyZenile esitatud laenutaotluste kvaliteet on langenud. MoneyZeni eesmärk on hoida väga head laenuportfelli kvaliteeti ja panustame sellesse põhjalikult iga päev, et tuvastada meie investorite jaoks kõige paremad, mõistlikud laenu soovijad. Selle saavutamiseks lähtume laenude vahendamisel vastustustundliku laenamise põhimõtetest. Teeme iga laenusaaja puhul põhjaliku laenuvõimekuse ja eelarve analüüsi. Analüüsi tulemuste põhjal selgub, kas laenutaotleja on võimeline täiendavat laenukohustust koos juba võetud kohustustega kandma.

Valdaval osal laenutaotlejatel on juba liiga palju laenukohustusi või siis ebapiisav rahaline võimekus oma kohustusi kohaselt täita. Hea maksevõimega ja võetava kohustuse täitmiseks piisava rahavooga laenaja aga väärib ka head intressimäära, mistõttu soovitan Sul investorina aeg-ajalt oma investeerimisportfellis intressimäärasid üle vaadata ja vajadusel mulle nõu saamiseks kirjutama. Aitan Sind alati hea meelega.

Oleme pingsalt jälginud konkurentide tulemusi eelkõige kvaliteedi näitajate osas ning oleme saanud neist kinnitust MoneyZeni strateegiavalikule ‒ olla konkurentidest kvaliteetsem. Vastutustundliku laenamise põhimõtte järgimine on oluline selleks, et tagada väljaantud laenude kvaliteeti ning hoida halbade laenude osakaalu portfellist alla 2 protsendi taseme. Eesmärgiks on tagada tingimused väljastatud laenude tähtaegseks tagastamiseks. Seetõttu me ei saa laenumahu suurendamisel anda järele kvaliteedis ja peame paluma MoneyZeni investoritelt kannatust.

MoneyZenist väljastatud laenud

  • kodulaen 82 lepingut.
  • tarbimislaen 66 lepingut.
  • refinantseerimine 58 lepingut.
  • autolaen 24 lepingut.
  • terviselaen 17 lepingut.
  • ärilaen 8 lepingut.
  • reisilaen 5 lepingut.
 

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
Taotle laenu