MoneyZeni laenustatistika seisuga 31.07.2015

Moneyzenile esitati 2015. aasta 7 esimese kuuga pea 4000 laenutaotlust, millest rahuldati 155 (3,9%). Kokku on MoneyZen vahendanud 339 laenulepingut ja väljastatud laenulepingute kogumaht (laenumaht) läheneb miljonile eurole (937 900 €).

31. juuli seisuga oli MoneyZeni tagatiseta laen keskmise tagasimakse perioodiga 43 kuud ja laenaja krediidiskoor 722 punkti. Umbes 80% laenusaajate krediidiskoor jääb allapoole 800 punkti tasemest. Kõige enam on MoneyZen vahendanud laenulepinguid just madalamates krediidiskooringu vahemikes. Nii vahemikus 601-700 kui ka 701-800 punkti on MoneyZen vahendanud üle 330 000 euro ulatuses laene ehk kokku üle kahe kolmandiku kogu laenumahust. Kevadel avatud kõige madalamas MoneyZeni skooringuvahemikus (500-600 punkti) on vahendatud 10 600 eurot. Kõrgemates vahemikes on väljastatud vastavalt 169 100 ja 33 300 eurot laenu.

Tabelis on seekord võrdlusena välja toodud näitajad MoneyZeni skooringumudeli testperioodil sõlmitud lepingute kohta. MoneyZeni esialgse skooringumudeli testimine toimus 2014. a veebruarist kuni juulini. Testperioodi jooksul sõlmiti kokku 35 laenulepingut, mida finantseerisid üksnes MoneyZeni omanikud omavahendite arvelt. Testperioodi esialgsete tulemuste põhjal muutsime MoneyZeni kasutatavat skooringumudelit veelgi konservatiivsemaks ning alles seejärel avasime investeerimiseks vaba juurdepääsu kõikidele investoritele. Tabelist nähtub, et skooringumudeli konservatiivsemaks muutmine on end tänaseks õigustanud.

MoneyZeni väljastatud keskmine laen on summas 2 767 € (+3%). Enim vahendatud laen on kodulaen (104 lepingut), millele järgnevad laenude refinantseerimine ja tarbimislaen. 96 MoneyZeni vahendatud laenulepingu sihtotstarbeks oli laenude refinantseerimine ja 79-l korral tarbimislaen.

Investorite keskmiseks intressimääraks juuli lõpu seisuga kujunes 21,4%. Laenulepingute keskmine intressimäär on langenud 25,7% tasemele. Laenulepingute keskmise intressimäära langus on aeglustunud, kuid soovitan võrrelda oma investeerimisportfelli seadistuste intressimäärasid viimati väljastatud laenude intressimääradega. Koostan selleks otstarbeks igakuiselt blogipostituse, milles sisalduvad lõppenud kalendrikuu erinevate skooringuvahemike keskmised intressimäärad. Juhul, kui intressimääradele tähelepanu mitte pöörata, siis võib raha hakata teenimise asemel kontole kogunema.

1. augustist alates muutis MoneyZen laenutingimusi võimaldades laenajatele pikemat laenuperioodi ja suuremat laenusummat. Tagatiseta tarbimislaen MoneyZeni vahendusel on maksimaalselt perioodiga kuni 7 aastat ja summas kuni 10 000 eurot. Enam kui 5 000 eurose laenusumma puhul soovib MoneyZen laenulepingule käendajat. Peale selle ahendas MoneyZen ka vanusepiiranguid lubades nüüd laenutaotluse esitamist ka vanusevahemikele 18–21 ja 68–73 aastat.

Muudatustest tulenevalt soovitan MoneyZeni investoritel uusi avanenud võimalusi arvestades oma portfelli seadeid täiendada. Kuna laenajal on võimalik täna saada tagatiseta tarbimislaen senise 5 aasta asemel maksimaalselt kuni 7ks aastaks, siis soovitan investoritel seadistada oma investeerimistingimused ka 6- ja 7-aastase laenuperioodiga laenulepingute jaoks.

MoneyZenist väljastatud laenud

 • kodulaen 104 lepingut (+5%)
 • refinantseerimine 96 lepingut (+17%)
 • tarbimislaen 79 lepingut (+5%)
 • autolaen 31 lepingut (+11%)
 • terviselaen 17 lepingut.
 • ärilaen 8 lepingut.
 • reisilaen 5 lepingut.

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
MoneyZenile esitati esimese poolaastaga üle 3000 laenutaotluse

Juunikuus vahendas MoneyZen 21 laenulepingut kogusummas 76 800 eurot. MoneyZenile esitatud laenutaotluste maht jäi maikuuga võrreldes samale tasemele, kokku on 2015. aastal MoneyZenile esitatud 3107 laenusoovi, millest MoneyZen on heaks kiitnud 130.

Juunis MoneyZenile esitatud laenutaotluste kvaliteet paranes, kuid jäi siiski alla esimese poolaasta keskmisele näitajale. Heakskiidetud laenutaotluste osakaal moodustas 3,7% maikuu vastava näitaja, 1,6% kõrval. Juunis MoneyZeni vahendusel sõlmitud tagatiseta laen oli keskmise laenusummaga 3 657 eurot ja tagasimakse perioodiga 40 kuud. Laenusaaja keskmine vanus oli 37 aastat. Muutunud on laenu kasutamise sihtotstarvete järjekord. Kui maikuus leidis peaaegu iga teine MoneyZeni tagatiseta laen kasutust kallima laenu refinantseerimisel, siis iga kolmas juunis vahendatud laen oli kodulaen. Refinantseerimine jäi teiseks ka laenumahult.

Keskmiseks laenaja krediidiskooriks kujunes 724 punkti, mis on paari punkti võrra kõrgem kogu MoneyZeni vahendatud laenuportfelli keskmisest näitajast ja samas ka 2015. aasta kõige kõrgem vastav näitaja. Laenajate keskmine netosissetulek juunis oli 1162 eurot. Seekord kvalifitseerus MoneyZeni kõige kõrgemasse skooringuvahemikku (901-1000) koguni kaks laenutaotlejatest ning krediidiskoori vahemikku 801-900 punkti paigutus üks laenu soovinutest. Teisalt on kõige madalam ehk suurima riskiga skooringuvahemik (500-600 punkti) jäänud nii lepingute arvu kui laenumahu osas jätkuvalt tagasihoidlikuks.

Oleme teadlikud osade investorite rahulolematusest laenumahtude osas. Ka me ise soovime MoneyZeni laenumahtu kiiremini kasvatada ning selle eesmärgi saavutamiseks tegeleme aktiivselt mitme uue lahendusega, mis võimaldaksid investoritel madala riskiga stabiilset kapitali tootlust. Kuid laenuportfelli kvaliteet on MoneyZeni teadlik strateegiline valik, mis eristab meid meie konkurentidest. MoneyZeni tagatiseta tarbimislaen on suunatud kõige kvaliteetsemale lanajate sihtrühmale. MoneyZenist saavad laenu kohusetundliku maksekäitumisega laenutaotlejad, kellel on regulaarne igakuine sissetulek ja võimekus võetud laenukohustus õigeaegselt täita. Eesmärgiks on soodne laen väga heale laenajale. Selle saavutamiseks MoneyZeni laenajate hindamine on teadlikult väga põhjalik ja range – senise statistika põhjal vastab MoneyZeni krediidiskoor 601-700 punkti kahe suurema konkurendi kõige paremale krediidiskoori vahemikule. Hoia palun silm peal intressimäära muutustel skooringuvahemike lõikes ja arvesta erinevates skooringuvahemikes välja antavate laenumahtudega. Näiteks juunis olid koguni 80% MoneyZeni vahendatud laenud krediidivahemikes 601-700 ja 701-800 punkti . Keskmiseks investori intressimääraks kujunes neis vastavalt 20,2% ja 18,3%.

 

MoneyZenist taotletud laenude sihtotstarve oli mais:

 • 38% kodulaen
 • 33% refinantseerimine
 • 24% tarbimislaen
 • 5% autolaen


 •  
Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
MoneyZeni laenuportfell seisuga 30.06.2015

uunis ületas MoneyZeni vahendatud laenulepingute arv 300 piiri. Poolaastaga esitati Moneyzenile 3107 laenutaotlust, millest rahuldati 129 (4,1%). Väljastatud laenulepingute maht on 846 000 eurot.

Juuni lõpu seisuga oli MoneyZeni tagatiseta laen keskmise tagasimakse perioodiga 41 kuud ja laenaja krediidiskoor 722 punkti. Jätkuvalt jääb portfellis ligi 80% laenusaajate krediidiskoor alla 800 punkti taseme. Üsna võrdselt on MoneyZen laenu vahendanud madalamates krediidiskooringu vahemikes. Vahemikus 601-700 punkti vahendatud laenu summa on 326 400 ja 701-800 punkti vahemikus 327 300 eurot. Erandiks on märtsist avatud kõige madalam vahemik, 500-600 punkti, kus on vahendatud vaid 10 600 eurot. Kõrgemates vahemikes on väljastatud vastavalt 151 200 ja 30 500 eurot laenu.

MoneyZeni laenuportfellis on keskmine laen 2 685 € (+2,7%) ja jätkuvalt on kõige sagedam laen kodulaen (99 lepingut). Sellele järgnevad laenude refinantseerimine ja tarbimislaen. MoneyZeni vahendatud laenulepingutest 82 olid refinantseerimine ja 75 tarbimislaenud.

Investorite keskmiseks intressimääraks esimesel poolaastal kujunes 21 protsenti. Laenulepingute keskmised intressimäärad on olnud languses (ca protsendipunkti võrra kuus). Viimastel kuudel on langus küll aeglustunud, kuid soovitame jätkuvalt investoritel investeerimisportfelli seadistamisel intresside langustrendiga arvestada.

MoneyZenist väljastatud laenud

 • kodulaen 99 lepingut (+9%)
 • refinantseerimine 82 lepingut (+9%)
 • tarbimislaen 75 lepingut (+7%)
 • autolaen 28 lepingut (+17%)
 • terviselaen 17 lepingut.
 • ärilaen 8 lepingut.
 • reisilaen 5 lepingut.

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
MoneyZeni vahendatud laenulepingute maht ületas mais kolmveerand miljoni euro piiri.

Mai oli MoneyZeni jaoks mitmes mõttes eriline kuu. Tähtsa verstaposti saavutamise kõrvalt vähenes mais oluliselt laenulepingute arv. 575st laenutaotlusest aktsepteerisime investeerimiseks sobilikeks vaid 9 kogusummas 19 900 eurot.

Võrreldes aprilli 433 taotluse ja 24 laenulepinguga mahus 78 100 eurot, toimus oluline mahulangus. Heakskiidetud laenutaotluste osakaal moodustas 1,57% aprilli vastava näitaja, 5,9% kõrval. Mais MoneyZeni vahendusel sõlmitud tagatiseta laen oli keskmise laenusummaga 2 211 eurot ja tagasimakse perioodiga 37 kuud. Laenusaaja keskmine vanus oli 33 aastat ja krediidiskoor 692 punkti. (esimese kvartali keskmine oli 711). Kõrgeimasse skooringuvahemikku (901-1000) jätkuvalt ükski laenutaotlejatest ei kvalifitseerunud ning krediidiskoori vahemikku 801-900 punkti paigutus ainult üks laenu soovinutest. MoneyZeni tagatiseta laen on laenusaajatele võimalus kallimate laenukohustuste refinantseerimiseks - selline on iga teise MoneyZenist laenatud euro kasutamise sihtotstarve.

Jälgime pidevalt konkurentide tulemusi eelkõige kvaliteedi näitajate osas ning oleme saanud neist kinnitust MoneyZeni strateegiavalikule ‒ olla konkurentidest kvaliteetsem. Vastutustundliku laenamise põhimõtte järgimine on oluline selleks, et tagada väljaantud laenude kvaliteeti ning hoida halbade laenude osakaalu portfellist alla 2 protsendi taseme. Eesmärgiks on tagada tingimused väljastatud laenude tähtaegseks tagastamiseks. MoneyZenist saavad laenu kohusetundliku maksekäitumisega laenutaotlejad, kellel on regulaarne igakuine sissetulek ja võimekus võetud laenukohustus õigeaegselt täita. Seeläbi saavutame MoneyZenis hea laenuportfelli kvaliteedi. Seetõttu me ei saa laenumahu suurendamisel anda järele kvaliteedis ja peame paluma MoneyZeni investoritelt kannatust.

Hoia palun silm peal intressimäära muutustel skooringuvahemike lõikes ja arvesta erinevates skooringuvahemikes välja antavate laenumahtudega. Näiteks kõige rohkem laene vahendas MoneyZen mais krediidivahemikus 601-700 punkti (46% laenumahust), millises keskmiseks investori intressimääraks kujunes 20,2%.

 

MoneyZenist taotletud laenude sihtotstarve oli mais:

 • 51% refinantseerimine
 • 25% autolaen
 • 14% tarbimislaen
 • 10% kodulaen •  

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
Mais vahendas MoneyZen pea 70 000 eurot

Mais esitati MoneyZenile kokku 509 laenusoovi, millest heaks kiideti ja investoritele laenupakkumiste tegemiseks edastati 15. Heakskiidetud laenutaotluste osakaal viimaste kuude tulemustega võrreldes veidi paranes ja tõusis 3% lähedale. Vahendatud laenulepingute keskmine laenusumma oli väiksem kui aprillis – 4587 eurot (-6%). Laenu saanute keskmine krediidiskoor – 820 punkti (+3%), mis ületab MoneyZeni senist ajaloolist keskmist ja on ühtlasi ka teise kvartali parim keskmine skooringu näitaja.

Laenustatistika

  Märts Aprill Mai
Sõlmitud laenulepingud 16 9 15
Laenaja keskmine vanus 32 aastat 32 aastat 33 aastat
Keskmine krediidiskoor 811 793 820
Keskmine laenuperiood 62 kuud 48 kuud 55 kuud
Investori keskmine intressimäär 16,9% 17,2% 16,2%
Keskmine laenusumma 5 888 € 4 888 € 4 587 €

Maikuus vahendatud laenud olid sõlmitud keskmiselt 55 kuuks. Laenajate keskmine vanus oli 33 aastat. Sihtotstarbelt oli seekord kõige sagedasem laen kodulaen (kokku 9 laenulepingut ja pea kaks kolmandikku laenumahust). Kodulaenu järel oli teine sagedasem laenude kasutamise eesmärk laenude refinantseerimine.

 

Mais vahendatud laenude sihtotstarve (osakaal laenumahust):

 • 59% kodulaen
 • 25% refinantseerimine
 • 9% tarbimislaen
 • 7% autolaen

Laenustatistika, mai 2017

Krediidiskoor Investorite intressimäär Keskmine periood Lepingute arv Rahaline maht Osakaal
901–1000 12,0% 51 4 17 600 € 26%
801–900 15,5% 57 4 19 000 € 28%
701–800 18,3% 62 5 25 200 € 37%
601–700 20,8% 42 2 7 000 € 10%
    Kokku: 15 68 800 € 100%

Mais MoneyZen kõige madalamas skooringuvahemikus (500–600 punkti) ühtki laenulepingut ei vahendanud. Sõlmitud lepingud jaotusid nii arvuliselt kui ka mahu poolest skooringuvahemike vahel üpris ühtlaselt. Investorite maikuus väljastatud laenulepingutelt teenitavaks keskmiseks intressiks kujunes 16,19% aastas.
MoneyZeni laenuportfell seisuga 31.05.2015

2015. aasta esimese viie kuuga laekus MoneyZenile üle kahe ja poole tuhande laenutaotluse (2668), millest rahuldati keskmiselt iga 25. (4,1%). Maikuuga ületas MoneyZeni väljastatud laenulepingute maht kolmveerand miljoni euro piiri ‒ MoneyZen on vahendanud laenusid summas 766 200 eurot.

MoneyZeni tagatiseta laen oli maikuu lõpu seisuga keskmise tagasimakse perioodiga 41 kuud ja laenaja krediidiskoor 722 punkti. Portfellis jääb 79% laenusaajate krediidiskoor alla 800 punkti. Erinevate krediidiskooringute võrdluses on MoneyZen enim laenu vahendanud vahemikes 601-700 ja 701-800 punkti, vastavalt 303 300 ja 286 100 eurot. Kõrgemates vahemikes on väljastatud vastavalt 146 200 eurot ja 22 500 eurot laenu. Alates märtsist investoritele investeerimiseks avatud skooringuvahemikus 500-600 punkti on MoneyZen vahendanud 8 100 eurot ja see moodustab MoneyZeni laenuportfellist vaid 1,06%.

MoneyZeni laenuportfellis on keskmine laen 2 615 € (+1,3%) ja jätkuvalt on kõige sagedam laen kodulaen (91 lepingut). Tarbimislaenud ja laenude refinantseerimine on vahetanud pingereas oma kohad. MoneyZeni vahendatud laenulepingutest 75 on laenu refinantseerimine ja 70 tarbimislaen.

Investorite teenitav keskmine intressimäär on aasta algusest küll vähehaaval (ca protsendipunkti võrra kuus), aga järjekindlalt langenud ‒ jaanuari 23 protsendilt mai 19,1 protsendini. Teiste mõjutajate kõrval toetab selle trendi jätkumist ka investorite raha küllus ja eeskujulike laenajate nappus, mis iseloomustab kõiki Eesti ühisrahastamisportaale. Seepärast soovitame investoritel oma investeerimisportfelli seadistamisel selle suuna jätkumisega vähemalt lühemas perspektiivis arvestada.

MoneyZenist väljastatud laenud

 • kodulaen 91 lepingut (+11%)
 • ↥ refinantseerimine 75 lepingut (+29%)
 • ↧ tarbimislaen 70 lepingut (+6%)
 • autolaen 24 lepingut (+13%)
 • terviselaen 17 lepingut.
 • ärilaen 8 lepingut.
 • reisilaen 5 lepingut.

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
Aprill 2015 MoneyZenis

Aprillis MoneyZenile esitatud laenutaotluste arv langes ning vähesel määral vähenes ka sõlmitud laenulepingute arv.
Väljastatud laenu maht jäi napilt alla 80 tuhande euro piiri. MoneyZeni laenuportfell kasvas aprillis 78 100 € võrra.
Heakskiidetud laenutaotluste osakaal on jäänud vaatamata märtsis avatud täiendavale skooringuvahemikule 5,9%-le ehk samale tasemele, mis see oli jaanuaris.    

MoneyZeni keskmine tagatiseta laen oli tagasimakse perioodiga 46 kuud (esimeses kvartalis oli see näitaja 42 kuud) ja keskmine laenaja krediidiskoor 701 punkti (esimeses kvartalis 711). Kõrgeimasse skooringuvahemikku (901-1000) jätkuvalt ükski laenutaotlejatest ei kvalifitseerunud ning krediidiskoori vahemikku 801-900 punkti paigutus 4 laenu soovinutest.

Aprilli keskmine laenutaotleja oli 36 aastat vana ja MoneyZenist taotletud laen oli summas 3 254 €, mis on veidi suurem kui lõppenud kvartali keskmine laenusumma, 3 209 € eurot. Kõige sagedasemalt leiavad MoneyZenist võetud soodsad laenud kasutust mujalt võetud kulukamate laenude tagasimaksmisel (refinantseerimine).

Paljud investorid uurivad MoneyZeni laenude väljastamise kiiruse kohta. MoneyZeni laenumaht on konkurentidega võrreldes tagasihoidlikum eelkõige konservatiivsema skooringu lahenduse tõttu. Tegemist on teadliku strateegilise valikuga, mille eesmärk on: soodne laen väga heale laenajale. Seeläbi saavutame MoneyZenis hea laenuportfelli kvaliteedi. MoneyZenist saavad laenu kohusetundliku maksekäitumisega laenutaotlejad, kellel on regulaarne igakuine sissetulek ja võimekus võetud laenukohustus õigeaegselt täita. Oleme teadlikult seadnud endale väga ambitsioonika eesmärgi – hoida halbade laenude osakaalu portfellist alla 2 protsendi taseme.

MoneyZeni tagatiseta tarbimislaen on suunatud kõige kvaliteetsemale lanajate sihtrühmale. Hea laenaja tabamine laenuturul valitsevas laenupakkumiste rohkuses on aga kujunenud üha suuremaks väljakutseks nagu me oleme ka ette ennustanud.

Vaata aeg-ajalt üle investorite keskmine intressimäär ja vajadusel vähenda oma investeerimisportfelli intressimäärasid. Investeerimisportfelli seadistamisel tasub lisaks intressidele võtta arvesse ka laenumahu tegelikku jaotust skooringuvahemike lõikes, sest erinevates skooringuvahemikes välja antavad laenumahud ei ole omavahel võrdsed. Näiteks valdav osa aprillis välja antud laenudest (koguni üle poole) oli madalamates krediidivahemikes ehk 601-700 punkti (43%) ja 701-800 punkti (31%).

MoneyZenist taotletud laenud (sihtotstarvete osakaalud)?

    58,8% refinantseerimine 13 lepingut.
    29,5% kodulaen 7 lepingut.
    9% tarbimislaen 2 lepingut.
    2,8% autolaen 2 lepingut.
    0% reisilaen 0 lepingut.

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel

 
MoneyZen püstitas märtsis uue rekordi.

MoneyZen püstitas märtsis uue rekordi.
Märtsikuu jooksul esitati MoneyZenile rekordarv laenutaotlusi – kokku 628.
Laenuportfelli kasvutempo veebruariga võrreldes paranes oluliselt, kuid jäi siiski aasta esimesele kuule veidi alla.

Oleme otsustanud hakata edaspidi kajastama MoneyZeni laenu statistika kuuülevaadet ja MoneyZeni laenuportfelli seisu kokkuvõtet eraldi. Teeme selle muudatuse eesmärgiga, et meie investoritel oleks võimalikult hea ülevaade sellest, millised arengud MoneyZeni laenu pakkumise turul parasjagu toimuvad.

Edaspidi leiad laenustatistika kuuülevaatest eelkõige info, milliste intressimääradega on möödunud kuul portaalist laenu välja antud, ning soovitused investeerimistingimuste kohandamiseks.

MoneyZeni laenuportfelli seisu kokkuvõttes hakkame aga kajastama kogu MoneyZeni välja antud laenumahu statistikat koos üldisemate numbrite ja kokkuvõtetega.

Märtsi alguses investorite jaoks täiendava krediidiskoori vahemiku avamine ei ole MoneyZeni tulemusi oluliselt muutnud – muudatusele järgnenud esimeste nädalatega leidis uues madalaimas krediidiskoori vahemikus (500-600 punkti) kinnituse vaid üks laenuleping, summas 2000 eurot. See tõestab eelkõige MoneyZeni konservatiivse krediidiskooringu ja vastutustundliku laenamise põhimõtte toimimist, kuid kinnitab ka möödunud kokkuvõttes antud hinnangut, et MoneyZenile eesmärgiks seatud kõige kvaliteetsema laenajarühma tabamine laenuturul valitseva laenupakkumiste paljususes on edaspidi aina suurem väljakutse.
 

Niisiis pakkus MoneyZeni tagatiseta laen märtsis huvi rekordiliselt koguni 628 laenutaotlejale. MoneyZen väljastas laenu taotlenutele kokku 31 laenu pakkumust. Kahjuks jättis üpris arvestatav hulk laenu pakkumise saanutest laenulepingu kinnitamata ning laenulepingud sõlmiti kokku 27 laenu taotlenuga. Laenu pakkumusest loobumise peamiseks põhjuseks avaldati lootust saada veelgi soodsama intressiga laenu. Seetõttu soovitan Sullegi, et vaataksid üle ja vajadusel vähendaksid oma investeerimisportfellis seadistatud intressimäärad.

Heakskiidetud laenutaotluste osakaal ei ole kasvanud, vaid on püsinud teist kuud 4,3% tasemel (jaanuaris oli see veel 5,9%). Märtsis vahendas MoneyZen laene kokku summas 83 600 eurot (veebruaris 54 400 eurot). Omaraha andis märtsis laenusid välja 333 220 euro eest.

MoneyZeniga märtsis laenulepingu sõlminud laenajate keskmine krediidiskoor oli 723 punkti ja laenude keskmine tagasimakse perioodi pikkus 38 kuud. Kõrgeimasse skooringuvahemikku (901-1000) sarnaselt veebruarile ka märtsis ükski laenutaotlejatest ei kvalifitseerunud, krediidiskoori vahemikku 801-900 punkti paigutus aga 4 laenu soovinutest – krediidiskooride vahemikes välja antavad laenumahud ei ole võrdsed. Seepärast soovitame Sul skooringuvahemike osakaalude tegeliku jaotusega arvestada ning investeerida osa investeeringutest kindlasti ka madalamatesse krediidiskoori vahemikesse.

MoneyZeni vahendusel märtsis laenu saanud keskmine laenutaotleja oli 36 aastat vana ja taotles MoneyZenist laenu summas 3 096 €. Kui veebruaris oli MoneyZeni pakutud soodsam <%= link_to t('loan.type.small').downcase, small_loan_path %> alternatiiviks, millega tagasi maksta mujalt võetud kallis <%= link_to t('loan.type.term').sub!('K','k'),term_loan_path%> või muu <%= link_to t('landing.footer.what_is_loan').downcase, what_is_loan_path %>, siis märtsikuus MoneyZenist kõige sagedasemalt soovitud laen oli hoopis Kodulaen.

Mida MoneyZen Sulle soovitab?

 • Soovitame Sul vaadata üle ja vajadusel vähendada oma investeerimisportfelli intressimäärasid.
 • Arvesta investeerimisportfelli seadistamisel skooringuvahemike osakaalude ebavõrdse jaotusega.
 • Investeeri väike osa portfellist kindlasti ka vahemikesse 601-700 ja 701-800.

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
Veebruar 2015 MoneyZenis

MoneyZen jätkab kasvamist. Veebruari laenuportfelli kasvutempo jäi tagasihoidlikuks – põhjuseks on teadliku strateegiana valitud MoneyZeni konservatiivne krediidiskooring ja vastutustundliku laenamise põhimõtte kindel järgmine. Valitud kvaliteetse laenajarühma tabamine laenuturul valitseva laenupakkumiste paljususes muutub aina suuremaks väljakutseks.
    

MoneyZeni tagatiseta laen oli veebruaris huvitav 396 laenutaotlejale, kelledest laenulepingud sõlmiti kokku 17 laenu taotlenuga. Seega vähenes möödunud kuul heakskiidetud laenutaotluste osakaal 4,3% tasemeni (jaanuaris oli see veel 5,9%). Kokku vahendas MoneyZen veebruaris laene summas 54 400 eurot.

MoneyZeniga veebruaris laenulepingu sõlminud laenajate keskmine krediidiskoor oli 716 punkti ja laenude keskmine tagasimakse perioodi pikkus 41 kuud. Kõrgeimasse skooringuvahemikku (901-1000) veebruaris ükski laenutaotlejatest ei kvalifitseerunudki, krediidiskoori vahemikku 801-900 punkti paigutus ainult 1 laenu soovinutest. MoneyZeni parimate krediidiskooringute vahemike (801-900 ja 901-1000) lävepakk parima intressiga soodsate laenupakkumiste saamiseks on kättesaadav vähestele väljavalitutele, seetõttu soovitame investoritel investeerida ka madalamatesse krediidiskoori vahemikesse. MoneyZeni vahendusel veebruaris laenu saanud keskmine laenutaotleja oli 35 aastat vana, tema taotletud laenu summa oli 3 200 €. MoneyZeni abil saadud soodsam laen on kujunenud peamiseks lahenduseks laenutaotlejatele varasemate kallimate kiirlaenude refinantseerimiseks.

Tagatiseta tarbimislaenu turul on hetkel toimumas väga huvitavad arengud. Bondora kaasas märkimisväärse hulga lisaraha ning lõdvendas taas oma krediidipoliitikat eesmärgiga turgutada Eestis langema kippuvat laenumahtu. Bigbanki märtsikampaania - tagatiseta tarbimislaen lepingutasuta -, on jätkuks detsembris ettevõetud tarbimislaenude turuliidri Swedbanki klientidele suunatud kampaaniale. Meenutame, et aasta lõpus pakuti võimalust Swedbanki tarbimislaenu refinantseerida intressimääraga 9% aastas. Kõikide tarbimislaene vahendavate Eesti ühisrahastusportaalide olukord on aga sarnane: kitsaskohaks on investorite raha küllus ja eeskujulike laenajate nappus. MoneyZeniga on kahe kuuga liitunud paarsada uut investorit, kelle investeerimisseaditused võimaldavad eeskujuliku maksepraktikaga laenutaotlejatel saada laenu järjest madalama intressimääraga.

Mis muutub Sinu kui MoneyZeni investori jaoks?

MoneyZeni laenajate hindamine on teadlikult väga põhjalik ja range – senise statistika põhjal vastab MoneyZeni krediidiskoor 601-700 punkti kahe suurema konkurendi kõige paremale krediidiskoori vahemikule. Tulles vastu investorite soovile investeerida rohkem, oleme alates märtsikuust avanud kõrgema riskitaluvusega MoneyZeni investoritele uue täiendava krediidiskoori vahemiku: 500-600 punkti. Juba tehtud investeeringutes ja valitud investeerimisstrateegiates täienduse tulemusena midagi ei muutu. Samuti ei muutu uue skooringuvahemiku lisandumise tõttu varasemad skooringuvahemikud, kui välja arvata üks tehniline muudatus, millega senine skooringuvahemik 600-700 jääb ühe punkti võrra lühemaks (uus vahemik on 601-700 punkti) ja edaspidi kuulub skooringu reiting 600 jätkuvalt kõige madalamasse skooringuvahemikku. MoneyZeni krediidiskooringu põhimõtted jäävad kehtima ning Sinu - MoneyZeni tarbimislaen jääb maksehäiretega laenutaotlejale jätkuvalt kättesaamatuks ning igal laenu soovijal peab olema ka piisav vaba rahavoog taotletava finantskohustuse teenindamiseks ja tähtaegseks tagastamiseks. Oleme veendunud, et ka tehtud muudatuse järel suudame vastata seatud ambitsioonikale eesmärgile hoida halbade laenude osakaalu portfellist alla 2 protsendi taseme.


Mida MoneyZen Sulle soovitab?

Investeeri väikeseid summasid ka vahemikesse 601-700 ja 701-800.
Vaata aeg-ajalt üle ja vähenda oma investeerimisportfelli intressimäärasid.

Tänan Sind usalduse eest ning julgustan tagasisidele.

Daniel

 

 
2014 tegevuste ülevaade

MoneyZeni skooringumudeli testimine toimus 2014.a. veebruarist kuni juulini. Testperioodi jooksul sõlmiti kokku 36 laenulepingut, mida finantseerisid üksnes MoneyZeni omanikud omavahendite arvelt. Testperioodi tulemuste põhjal muutsime skooringumudeli veelgi konservatiivsemaks ning seejärel avasime vaba juurdepääsu kõikidele investoritele. 2014.a. juulist detsembri lõpuni sõlmiti MoneyZeni portaali vahendusel kokku veel 149 laenulepingut. 2014. aastal sai MoneyZenist laenu kokku 185 eraisikut kogusummas 430 500 eurot. Võrreldes suuremate konkurentidega on need küll veel tagasihoidlikud tulemused, mis on teadvustatud valiku tulemus. Alljärgnevalt toome välja laenulepingute statistika krediidiskooride ja -mahtude lõikes:

1. 80% laenusaajate krediidiskoor on alla 800
2. Krediidiskoori 901-1000 on saanud ainult 1% laenusaajatest
3. Krediidiskoori 801-900 on saanud 19% laenusaajatest
4. Hilinevate laenude osakaal suhtena väljastatud laenudesse on 15% lepingute arvu järgi ja 13% laenumahu järgi.

MoneyZeni eesmärkide elluviimine on osutunud oodatust suuremaks väljakutseks. 2015. aastal on toomas MoneyZenile olulisi muudatusi – ootamas on uutele turgudele sisenemine ja laenude müügi- võimaluse juurutamineme, investorite jaoks rohkem oma investeeringute ülevaateid. Plaanitav laenuandjaid ja krediidivahendajaid reguleeriv seadusemuudatus toob muutusi nii ühisrahastajatele kui ka kiirlaenufirmadele.

MoneyZeni rahuldatud laenutaotluste põhjal oli laenusaajate keskmine krediidiskoor 697 punkti, s.h kõrgeima skoori (901-1000) sai ainult üks laenusaajatest. Laenusaajate keskmine vanus oli 36 aastat ja keskmine laenuperioodi pikkus 45,6 kuud. Keskmine väljamakstud laenusumma oli 3313 € ja sagedasim laenu sihtotstarve kallimate kiirlaenude konsolideerimine ja refinantseerimine.
Taotle laenu