Aprill 2015 MoneyZenis

Aprillis MoneyZenile esitatud laenutaotluste arv langes ning vähesel määral vähenes ka sõlmitud laenulepingute arv.
Väljastatud laenu maht jäi napilt alla 80 tuhande euro piiri. MoneyZeni laenuportfell kasvas aprillis 78 100 € võrra.
Heakskiidetud laenutaotluste osakaal on jäänud vaatamata märtsis avatud täiendavale skooringuvahemikule 5,9%-le ehk samale tasemele, mis see oli jaanuaris.    

MoneyZeni keskmine tagatiseta laen oli tagasimakse perioodiga 46 kuud (esimeses kvartalis oli see näitaja 42 kuud) ja keskmine laenaja krediidiskoor 701 punkti (esimeses kvartalis 711). Kõrgeimasse skooringuvahemikku (901-1000) jätkuvalt ükski laenutaotlejatest ei kvalifitseerunud ning krediidiskoori vahemikku 801-900 punkti paigutus 4 laenu soovinutest.

Aprilli keskmine laenutaotleja oli 36 aastat vana ja MoneyZenist taotletud laen oli summas 3 254 €, mis on veidi suurem kui lõppenud kvartali keskmine laenusumma, 3 209 € eurot. Kõige sagedasemalt leiavad MoneyZenist võetud soodsad laenud kasutust mujalt võetud kulukamate laenude tagasimaksmisel (refinantseerimine).

Paljud investorid uurivad MoneyZeni laenude väljastamise kiiruse kohta. MoneyZeni laenumaht on konkurentidega võrreldes tagasihoidlikum eelkõige konservatiivsema skooringu lahenduse tõttu. Tegemist on teadliku strateegilise valikuga, mille eesmärk on: soodne laen väga heale laenajale. Seeläbi saavutame MoneyZenis hea laenuportfelli kvaliteedi. MoneyZenist saavad laenu kohusetundliku maksekäitumisega laenutaotlejad, kellel on regulaarne igakuine sissetulek ja võimekus võetud laenukohustus õigeaegselt täita. Oleme teadlikult seadnud endale väga ambitsioonika eesmärgi – hoida halbade laenude osakaalu portfellist alla 2 protsendi taseme.

MoneyZeni tagatiseta tarbimislaen on suunatud kõige kvaliteetsemale lanajate sihtrühmale. Hea laenaja tabamine laenuturul valitsevas laenupakkumiste rohkuses on aga kujunenud üha suuremaks väljakutseks nagu me oleme ka ette ennustanud.

Vaata aeg-ajalt üle investorite keskmine intressimäär ja vajadusel vähenda oma investeerimisportfelli intressimäärasid. Investeerimisportfelli seadistamisel tasub lisaks intressidele võtta arvesse ka laenumahu tegelikku jaotust skooringuvahemike lõikes, sest erinevates skooringuvahemikes välja antavad laenumahud ei ole omavahel võrdsed. Näiteks valdav osa aprillis välja antud laenudest (koguni üle poole) oli madalamates krediidivahemikes ehk 601-700 punkti (43%) ja 701-800 punkti (31%).

MoneyZenist taotletud laenud (sihtotstarvete osakaalud)?

    58,8% refinantseerimine 13 lepingut.
    29,5% kodulaen 7 lepingut.
    9% tarbimislaen 2 lepingut.
    2,8% autolaen 2 lepingut.
    0% reisilaen 0 lepingut.

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel

 
MoneyZen püstitas märtsis uue rekordi.

MoneyZen püstitas märtsis uue rekordi.
Märtsikuu jooksul esitati MoneyZenile rekordarv laenutaotlusi – kokku 628.
Laenuportfelli kasvutempo veebruariga võrreldes paranes oluliselt, kuid jäi siiski aasta esimesele kuule veidi alla.

Oleme otsustanud hakata edaspidi kajastama MoneyZeni laenu statistika kuuülevaadet ja MoneyZeni laenuportfelli seisu kokkuvõtet eraldi. Teeme selle muudatuse eesmärgiga, et meie investoritel oleks võimalikult hea ülevaade sellest, millised arengud MoneyZeni laenu pakkumise turul parasjagu toimuvad.

Edaspidi leiad laenustatistika kuuülevaatest eelkõige info, milliste intressimääradega on möödunud kuul portaalist laenu välja antud, ning soovitused investeerimistingimuste kohandamiseks.

MoneyZeni laenuportfelli seisu kokkuvõttes hakkame aga kajastama kogu MoneyZeni välja antud laenumahu statistikat koos üldisemate numbrite ja kokkuvõtetega.

Märtsi alguses investorite jaoks täiendava krediidiskoori vahemiku avamine ei ole MoneyZeni tulemusi oluliselt muutnud – muudatusele järgnenud esimeste nädalatega leidis uues madalaimas krediidiskoori vahemikus (500-600 punkti) kinnituse vaid üks laenuleping, summas 2000 eurot. See tõestab eelkõige MoneyZeni konservatiivse krediidiskooringu ja vastutustundliku laenamise põhimõtte toimimist, kuid kinnitab ka möödunud kokkuvõttes antud hinnangut, et MoneyZenile eesmärgiks seatud kõige kvaliteetsema laenajarühma tabamine laenuturul valitseva laenupakkumiste paljususes on edaspidi aina suurem väljakutse.
 

Niisiis pakkus MoneyZeni tagatiseta laen märtsis huvi rekordiliselt koguni 628 laenutaotlejale. MoneyZen väljastas laenu taotlenutele kokku 31 laenu pakkumust. Kahjuks jättis üpris arvestatav hulk laenu pakkumise saanutest laenulepingu kinnitamata ning laenulepingud sõlmiti kokku 27 laenu taotlenuga. Laenu pakkumusest loobumise peamiseks põhjuseks avaldati lootust saada veelgi soodsama intressiga laenu. Seetõttu soovitan Sullegi, et vaataksid üle ja vajadusel vähendaksid oma investeerimisportfellis seadistatud intressimäärad.

Heakskiidetud laenutaotluste osakaal ei ole kasvanud, vaid on püsinud teist kuud 4,3% tasemel (jaanuaris oli see veel 5,9%). Märtsis vahendas MoneyZen laene kokku summas 83 600 eurot (veebruaris 54 400 eurot). Omaraha andis märtsis laenusid välja 333 220 euro eest.

MoneyZeniga märtsis laenulepingu sõlminud laenajate keskmine krediidiskoor oli 723 punkti ja laenude keskmine tagasimakse perioodi pikkus 38 kuud. Kõrgeimasse skooringuvahemikku (901-1000) sarnaselt veebruarile ka märtsis ükski laenutaotlejatest ei kvalifitseerunud, krediidiskoori vahemikku 801-900 punkti paigutus aga 4 laenu soovinutest – krediidiskooride vahemikes välja antavad laenumahud ei ole võrdsed. Seepärast soovitame Sul skooringuvahemike osakaalude tegeliku jaotusega arvestada ning investeerida osa investeeringutest kindlasti ka madalamatesse krediidiskoori vahemikesse.

MoneyZeni vahendusel märtsis laenu saanud keskmine laenutaotleja oli 36 aastat vana ja taotles MoneyZenist laenu summas 3 096 €. Kui veebruaris oli MoneyZeni pakutud soodsam <%= link_to t('loan.type.small').downcase, small_loan_path %> alternatiiviks, millega tagasi maksta mujalt võetud kallis <%= link_to t('loan.type.term').sub!('K','k'),term_loan_path%> või muu <%= link_to t('landing.footer.what_is_loan').downcase, what_is_loan_path %>, siis märtsikuus MoneyZenist kõige sagedasemalt soovitud laen oli hoopis Kodulaen.

Mida MoneyZen Sulle soovitab?

  • Soovitame Sul vaadata üle ja vajadusel vähendada oma investeerimisportfelli intressimäärasid.
  • Arvesta investeerimisportfelli seadistamisel skooringuvahemike osakaalude ebavõrdse jaotusega.
  • Investeeri väike osa portfellist kindlasti ka vahemikesse 601-700 ja 701-800.

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
Veebruar 2015 MoneyZenis

MoneyZen jätkab kasvamist. Veebruari laenuportfelli kasvutempo jäi tagasihoidlikuks – põhjuseks on teadliku strateegiana valitud MoneyZeni konservatiivne krediidiskooring ja vastutustundliku laenamise põhimõtte kindel järgmine. Valitud kvaliteetse laenajarühma tabamine laenuturul valitseva laenupakkumiste paljususes muutub aina suuremaks väljakutseks.
    

MoneyZeni tagatiseta laen oli veebruaris huvitav 396 laenutaotlejale, kelledest laenulepingud sõlmiti kokku 17 laenu taotlenuga. Seega vähenes möödunud kuul heakskiidetud laenutaotluste osakaal 4,3% tasemeni (jaanuaris oli see veel 5,9%). Kokku vahendas MoneyZen veebruaris laene summas 54 400 eurot.

MoneyZeniga veebruaris laenulepingu sõlminud laenajate keskmine krediidiskoor oli 716 punkti ja laenude keskmine tagasimakse perioodi pikkus 41 kuud. Kõrgeimasse skooringuvahemikku (901-1000) veebruaris ükski laenutaotlejatest ei kvalifitseerunudki, krediidiskoori vahemikku 801-900 punkti paigutus ainult 1 laenu soovinutest. MoneyZeni parimate krediidiskooringute vahemike (801-900 ja 901-1000) lävepakk parima intressiga soodsate laenupakkumiste saamiseks on kättesaadav vähestele väljavalitutele, seetõttu soovitame investoritel investeerida ka madalamatesse krediidiskoori vahemikesse. MoneyZeni vahendusel veebruaris laenu saanud keskmine laenutaotleja oli 35 aastat vana, tema taotletud laenu summa oli 3 200 €. MoneyZeni abil saadud soodsam laen on kujunenud peamiseks lahenduseks laenutaotlejatele varasemate kallimate kiirlaenude refinantseerimiseks.

Tagatiseta tarbimislaenu turul on hetkel toimumas väga huvitavad arengud. Bondora kaasas märkimisväärse hulga lisaraha ning lõdvendas taas oma krediidipoliitikat eesmärgiga turgutada Eestis langema kippuvat laenumahtu. Bigbanki märtsikampaania - tagatiseta tarbimislaen lepingutasuta -, on jätkuks detsembris ettevõetud tarbimislaenude turuliidri Swedbanki klientidele suunatud kampaaniale. Meenutame, et aasta lõpus pakuti võimalust Swedbanki tarbimislaenu refinantseerida intressimääraga 9% aastas. Kõikide tarbimislaene vahendavate Eesti ühisrahastusportaalide olukord on aga sarnane: kitsaskohaks on investorite raha küllus ja eeskujulike laenajate nappus. MoneyZeniga on kahe kuuga liitunud paarsada uut investorit, kelle investeerimisseaditused võimaldavad eeskujuliku maksepraktikaga laenutaotlejatel saada laenu järjest madalama intressimääraga.

Mis muutub Sinu kui MoneyZeni investori jaoks?

MoneyZeni laenajate hindamine on teadlikult väga põhjalik ja range – senise statistika põhjal vastab MoneyZeni krediidiskoor 601-700 punkti kahe suurema konkurendi kõige paremale krediidiskoori vahemikule. Tulles vastu investorite soovile investeerida rohkem, oleme alates märtsikuust avanud kõrgema riskitaluvusega MoneyZeni investoritele uue täiendava krediidiskoori vahemiku: 500-600 punkti. Juba tehtud investeeringutes ja valitud investeerimisstrateegiates täienduse tulemusena midagi ei muutu. Samuti ei muutu uue skooringuvahemiku lisandumise tõttu varasemad skooringuvahemikud, kui välja arvata üks tehniline muudatus, millega senine skooringuvahemik 600-700 jääb ühe punkti võrra lühemaks (uus vahemik on 601-700 punkti) ja edaspidi kuulub skooringu reiting 600 jätkuvalt kõige madalamasse skooringuvahemikku. MoneyZeni krediidiskooringu põhimõtted jäävad kehtima ning Sinu - MoneyZeni tarbimislaen jääb maksehäiretega laenutaotlejale jätkuvalt kättesaamatuks ning igal laenu soovijal peab olema ka piisav vaba rahavoog taotletava finantskohustuse teenindamiseks ja tähtaegseks tagastamiseks. Oleme veendunud, et ka tehtud muudatuse järel suudame vastata seatud ambitsioonikale eesmärgile hoida halbade laenude osakaalu portfellist alla 2 protsendi taseme.


Mida MoneyZen Sulle soovitab?

Investeeri väikeseid summasid ka vahemikesse 601-700 ja 701-800.
Vaata aeg-ajalt üle ja vähenda oma investeerimisportfelli intressimäärasid.

Tänan Sind usalduse eest ning julgustan tagasisidele.

Daniel

 

 
2014 tegevuste ülevaade

MoneyZeni skooringumudeli testimine toimus 2014.a. veebruarist kuni juulini. Testperioodi jooksul sõlmiti kokku 36 laenulepingut, mida finantseerisid üksnes MoneyZeni omanikud omavahendite arvelt. Testperioodi tulemuste põhjal muutsime skooringumudeli veelgi konservatiivsemaks ning seejärel avasime vaba juurdepääsu kõikidele investoritele. 2014.a. juulist detsembri lõpuni sõlmiti MoneyZeni portaali vahendusel kokku veel 149 laenulepingut. 2014. aastal sai MoneyZenist laenu kokku 185 eraisikut kogusummas 430 500 eurot. Võrreldes suuremate konkurentidega on need küll veel tagasihoidlikud tulemused, mis on teadvustatud valiku tulemus. Alljärgnevalt toome välja laenulepingute statistika krediidiskooride ja -mahtude lõikes:

1. 80% laenusaajate krediidiskoor on alla 800
2. Krediidiskoori 901-1000 on saanud ainult 1% laenusaajatest
3. Krediidiskoori 801-900 on saanud 19% laenusaajatest
4. Hilinevate laenude osakaal suhtena väljastatud laenudesse on 15% lepingute arvu järgi ja 13% laenumahu järgi.

MoneyZeni eesmärkide elluviimine on osutunud oodatust suuremaks väljakutseks. 2015. aastal on toomas MoneyZenile olulisi muudatusi – ootamas on uutele turgudele sisenemine ja laenude müügi- võimaluse juurutamineme, investorite jaoks rohkem oma investeeringute ülevaateid. Plaanitav laenuandjaid ja krediidivahendajaid reguleeriv seadusemuudatus toob muutusi nii ühisrahastajatele kui ka kiirlaenufirmadele.

MoneyZeni rahuldatud laenutaotluste põhjal oli laenusaajate keskmine krediidiskoor 697 punkti, s.h kõrgeima skoori (901-1000) sai ainult üks laenusaajatest. Laenusaajate keskmine vanus oli 36 aastat ja keskmine laenuperioodi pikkus 45,6 kuud. Keskmine väljamakstud laenusumma oli 3313 € ja sagedasim laenu sihtotstarve kallimate kiirlaenude konsolideerimine ja refinantseerimine.
Jaanuar 2015 MoneyZenis

Võtsime kokku 2015. aasta esimese kuu statistika ja koostasime selle põhjal väikse analüüsi. Laenutaotlusi esitati MoneyZenile jaanuaris kokku 530, millest leping sõlmiti 31 laenutaotlejaga. Seega rahuldati aasta esimesel kuul 5,85% saadud laenutaotlustest (2014. aasta vastav näitaja oli 5%). Kokku andis MoneyZen jaanuaris välja laenusid summas 102 700 eurot. Võrdluseks võib tuua Omaraha, kes andis jaanuaris laenusid välja 272 240 euro eest.

MoneyZeni rahuldatud laenutaotluste põhjal oli laenusaajate keskmine krediidiskoor 697 punkti, s.h kõrgeima skoori (901-1000) sai ainult üks laenusaajatest. Laenusaajate keskmine vanus oli 36 aastat ja keskmine laenuperioodi pikkus 45,6 kuud. Keskmine väljamakstud laenusumma oli 3313 € ja sagedasim laenu sihtotstarve kallimate kiirlaenude konsolideerimine ja refinantseerimine.
Investor, õpetaja ja blogija

MoneyZen ühirahastusportaal peab lugu ettevõtlikest inimestest, kes mõtlevad, tegutsevad ja vajadusel riskivad. Üheks nendest on kindlasti investor ning Pelgulinna gümnaasiumi inglise keele ja majanduse õpetaja Kristi Saare. 20. oktoobril ilmus Äripäevas Juhan Langi artikkel „Investorist õpetaja murrab stereotüüpe. Ei looda õnnele“ Kuna onlines näevad täispikkuses seda lugu vaid Äripäeva tellijad, siis vahendame väikse kokkuvõtte.

Kristi usub, et kuludel silma peal hoides ning iga kuu kas või näpuotsaga investeerides on võimalik finantsvabaduseni jõuda ka keskmisest väiksema palganumbriga. Noor õpetaja teab, et vähemalt rahaasjus õnnele loota ei maksa, vaid tuleb tegutseda.

Kristi nendib, et alguses on kõige raskem hirmust üle saada. See mõte, et paned oma raha kuskile börsile või annad laenu inimesele, kelle kohta sa mitte midagi ei tea. Kuid hirmuga kaugele ei jõua ning just kaine pilk, julgus ja järjepidevus aitavad muretu vanaduspõlve kindlustada.

Kristi alustas väikselt mõnekümne euroga kuus ja see on nüüd vaikselt kasvanud. Praeguseks on ta investeerinud kaks aastat ja ta on rahul. Ta toob välja, et tema portfell on selline mis võiks olla igal inimesel. Praegu kahe aasta piiril on juba näha, et mingi kasv hakkab tekkima.

Kristi paigutab raha investeeringutesse kohe palgapäeval, kui palk tuleb. Mitte nii, et see, mis kuu lõpus järel, läheb investeeringutesse. Tema pikaajaliseks eesmärgiks on, et pool sissetulekust võiks tulevikus minna investeeringutesse.

Kokkuvõtteks on Kristi soovitus teha investeerimisega algust. Isegi väikeste summadega on esimene investeerimiskogemus väga hariv. Kõik investorid on kunagi nullist alustanud ja kõige paremini õpib kogemusest.

Kristi peab ka blogi kus ta käsitleb investeerimisteemasid igal võimalikul moel.
Miks MoneyZen?

Vastuseks on teadmiste olemasolu ja usk, et ühisrahastamist on võimalik teha paremini. Konkurentidest paremini.

Parem võib omada erinevat tähendust, sestap selgitus. Parem saab olla laenajate valik, mis tagab investorile väiksema pettumuse kui halbade laenudest tulenev kahju kasvab kiiremini kui tulud. Parem saab olla kasutusmugavus – ei pea kulutama tunde raha kasvatamiseks, saab hakkama ka väiksema ajakuluga. Parem saab olla ka klienditeenindus ja see on täna kui ka homme e-äris väljakutse omaette.

Klientide valimine tähendab kindlasti asjaolu, et MoneyZen ei pruugi Eesti turul saavutada konkurentidea sarnaseid turumahte – hea maksevõimega eraklientide arv on piiratud ning konkurents Eesti tarbimislaenude turul väljakutsuv. MoneyZen on juba nime valikul võtnud eesmärgiks oma lahendust pakkuda mitmes riigis.

Miksile veel selgitust. MoneyZen mudel peamine eeskuju pärineb Inglismaalt, kus alates 2010.a. tegutseb Ratesetteri nimeline ühisrahastusportaal. Ühisrahastusportaali loomise idee ellutoomisel uurisin maailma suuremaid p2p-portaale ja silma jäi Ratesetter ühe olulise detaili tõttu. 2010.a. alates on investorid saanud kätte 100% oma oodatud maksetest. Milline on veel parem reklaam investorile, kelle huvi on teenida mõistlikku finantstulu võttes võimalikult väikest riski?

MoneyZeni eesmärk on tagada 98% ulatuses oodatud väljamaksete laekumised (ehk teisisõnu vähem kui 2% halbade laenude osakaal).

Edusamme saab jälgida iga portaalis investoriks registreeruja, kuna MoneyZeni tehingustatistika on investoritele portaalis kättesaadav.
MoneyZeni laenuportfelli 2015 I kvartali kokkuvõte

MoneyZenile esitati aasta esimese kvartaliga kokku üle pooleteise tuhande laenutaotluse (1554), millest rahuldati keskmiselt üks kahekümnendik (76).
Aasta esimese kvartali lõpuks suurenes kogu MoneyZeni tegevuse jooksul väljaantud laenude maht 671 200 euroni, s.h kvartaliga lisandus ligi veerand miljonit eurot laenusid (+56%).

MoneyZeni keskmine tagatiseta laen oli aasta esimeses kvartalis tagasimakse perioodiga 42 kuud (kogu laenuportfelli keskmine on 40) ja keskmine laenaja krediidiskoor 711 punkti (kogu portfelli keskmine on 725 punkti). Jätkuvalt jääb 80% laenusaajate krediidiskoor portfellis alla 800 punkti. Hilinevate laenude osakaal suhtena väljastatud laenudesse on 19,6% lepingute arvu ja 14,7% väljastatud laenumahu järgi.

Krediidiskooride vahemikes välja antavad laenumahud ei ole võrdsed. Skooringuvahemike võrdluses on enim laene väljastatud vahemikes 601-700 ja 701-800 punkti, vastavalt 257 000 ja 262 000 eurot. Järgmises vahemikus on väljastatud 127 000 euro eest laene ja kõige kõrgemas vahemikus vaid 22 500 eurot.

Keskmine laenu summa oli 2 582 € ja kõige sagedamalt soovitud laenu otstarve oli seotud koduga (Kodulaen) kõigis skooringu vahemikes, välja arvatud 601-700 punkti, kus MoneyZeni soodsam väikelaen oli alternatiiviks, millega tagasi maksta mujalt võetud kallis kiir- või SMS-laen või mõni muu laen. MoneyZeni lahendus on laenusaaja jaoks soodne tagatiseta laen ja MoneyZen teeb iga laenusaaja taotluse hindamiseks põhjaliku analüüsi.

MoneyZeni aktsepteeritud laenutaotluste arv on tagasihoidlik, kuna MoneyZenile esitatud laenutaotluste kvaliteet on langenud. MoneyZeni eesmärk on hoida väga head laenuportfelli kvaliteeti ja panustame sellesse põhjalikult iga päev, et tuvastada meie investorite jaoks kõige paremad, mõistlikud laenu soovijad. Selle saavutamiseks lähtume laenude vahendamisel vastustustundliku laenamise põhimõtetest. Teeme iga laenusaaja puhul põhjaliku laenuvõimekuse ja eelarve analüüsi. Analüüsi tulemuste põhjal selgub, kas laenutaotleja on võimeline täiendavat laenukohustust koos juba võetud kohustustega kandma.

Valdaval osal laenutaotlejatel on juba liiga palju laenukohustusi või siis ebapiisav rahaline võimekus oma kohustusi kohaselt täita. Hea maksevõimega ja võetava kohustuse täitmiseks piisava rahavooga laenaja aga väärib ka head intressimäära, mistõttu soovitan Sul investorina aeg-ajalt oma investeerimisportfellis intressimäärasid üle vaadata ja vajadusel mulle nõu saamiseks kirjutama. Aitan Sind alati hea meelega.

Oleme pingsalt jälginud konkurentide tulemusi eelkõige kvaliteedi näitajate osas ning oleme saanud neist kinnitust MoneyZeni strateegiavalikule ‒ olla konkurentidest kvaliteetsem. Vastutustundliku laenamise põhimõtte järgimine on oluline selleks, et tagada väljaantud laenude kvaliteeti ning hoida halbade laenude osakaalu portfellist alla 2 protsendi taseme. Eesmärgiks on tagada tingimused väljastatud laenude tähtaegseks tagastamiseks. Seetõttu me ei saa laenumahu suurendamisel anda järele kvaliteedis ja peame paluma MoneyZeni investoritelt kannatust.

MoneyZenist väljastatud laenud

  • kodulaen 82 lepingut.
  • tarbimislaen 66 lepingut.
  • refinantseerimine 58 lepingut.
  • autolaen 24 lepingut.
  • terviselaen 17 lepingut.
  • ärilaen 8 lepingut.
  • reisilaen 5 lepingut.
 

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
Taotle laenu