MoneyZeni võlamenetluse ülevaade

MoneyZen lähtub laenuandmisel konservatiivsest krediidipoliitikast. See tähendab, et me sõelume laenutaotluste hulgast välja laenajad, kellel on tõenäosus makseraskustesse sattumiseks võimalikult väike. Konservatiivse laenuandmise eesmärk on anda investoritele suurem kindlus väljastatavate laenude kvaliteedi suhtes. 

Vaatamata põhjalikule hindamisele esineb ka MoneyZenil aeg-ajalt võlglasi, kes oma laenukohustusi tähtaegselt ei täida. Makseraskustesse sattunud laenajatel on võimalik taotleda kuni 6 kuu pikkust maksepuhkust, mille saamise tingimuseks on võlgnevuste puudumine. Kui laenaja ei täida oma kohustusi, rakendab MoneyZen võlamenetlustoiminguid. Võlamenetluse protsess on kuni laenulepingu ülesütlemiseni jagatud etappideks vastavalt sellele, kui kaugel on laenaja nn „Zen”-staatusest. Kuidas täpsemalt toimub võlamenetluse protsess MoneyZenis, loe lähemalt siit.

Kuidas möödus 2018. aasta MoneyZeni võlamenetluses?

Investorid teenivad intressitulu ka nende laenude pealt mis on staatuses „Zen-1 kuni Zen-4“. Laenudelt, mis on jõudnud staatusesse „Legal Action“, teenivad investorid aga viiviseid. Viiviste määr on võrdne intressimääraga. Samas ei tohi vastavalt seadusele viiviste kogusumma ületada põhinõude summat. Kuna kohtumenetluses otsustab muuhulgas ka viiviste suuruse kohus, siis võib aeg-ajalt tulla ette ka viiviste summa vähendamist. MoneyZen teostab võlamenetluse protsessi iseseisvalt ja kannab kohtumenetlusega seotud kulud omavahendite arvelt.

Kohtumenetlus on kohtuotsuse langetamiseni võtnud aega keskmiselt ligikaudu 2 kuud. Seni on kohus kõik MoneyZeni hagid, mis on menetlusse võetud, ka rahuldanud. Kohtuotsuse edastab MoneyZen kohtutäiturile, kelle ülesanne on võlg kätte saada. Hetke seisuga on enam kui poolte täitemenetlusse jõudnud kohtuotsuste alusel hakanud täituri vahendusel laekuma investoritele tagasimakseid. Igal kuul laekub investoritele kohtutäituri menetluse või maksegrafiku alusel tagasimakseid 70-80 laenulepingult.

MoneyZeni laenustatistika kinnitab laenude väljastamisel tehtud põhjaliku eeltöö kasulikkust võlamenetluses olevate laenude tagasivõitmisel, mida toetab ka riskantsemate laenulepingute väljastamine koos käendusega. Käendusega laenude võlamenetluse protsess on küll aeganõudev, kuid taastumise tõenäosus on üpris suur.

MoneyZen on hinnanud vähetõenäoliseks ja võlamenetluse lõpetanud kokku 14 laenulepingu osas. Senise tegevusajaloo jooksul on tagastamata jäänud vähem kui 0,97% kogu MoneyZeni vahendatud laenumahust.

 

Tänan Sind usalduse eest!

Mati Simm
Taotle laenu