Augustis oli enim laenude refinantseerimisi

Augustikuu jooksul esitati MoneyZenile kokku 373 laenutaotlust, millest MoneyZen sai heaks kiita ning investoritele laenupakkumiste tegemiseks saata 10. Heakskiidetud laenutaotluste osakaal langes eelmiste kuudega võrreldes taas – 2,7 protsendile. Lõikuskuul laenajatele vahendatud laenulepingute keskmiseks laenusummaks kujunes 3720 eurot (-9%), mis on jaanuari järel aasta kõige madalam näitaja. Laenu saanute keskmine krediidiskoor aga taas paranes ja tõusis 826 punktini (+1%).

Laenustatistika

  Juuni Juuli August
Sõlmitud laenulepingud 11 15 10
Laenaja keskmine vanus 38 aastat 36 aastat 30 aastat
Keskmine krediidiskoor 823 815 826
Keskmine laenuperiood 59 kuud 58 kuud 58 kuud
Investori keskmine intressimäär 16,6% 15,9% 15,6%
Keskmine laenusumma 5 982 € 4 067 € 3 720 €

MoneyZeni augustis vahendatud laenud sõlmiti keskmiselt 58 kuuks. Laenusaajate keskmine vanus oli 30 aastat. Kõige sagedasemaks laenu kasutamise sihtotstarbeks nii arvuliselt kui ka laenumahu poolest oli jätkuvalt laenude refinantseerimine (ehk laen teiste laenude ennetähtaegseks tagastamiseks) – kokku sõlmiti laenude refinantseerimiseks 6 lepingut ja need moodustasid koguni üle kahe kolmandiku (67,7%) lõikuskuu jooksul vahendatud laenude kogumahust.

 

Vahendatud laenude sihtotstarve (osakaal laenumahust):

  • 68% refinantseerimine
  • 20% tarbimislaen
  • 12% kodulaen

Laenustatistika, august 2017

Krediidiskoor Investorite intressimäär Keskmine periood Lepingute arv Rahaline maht Osakaal
901–1000 12,0% 42 2 7 000 € 19%
801–900 15,0% 64 6 22 000 € 59%
601–700 20,8% 12 2 8 200 € 22%
    Kokku: 10 37 200 € 100%

Augustis MoneyZen skooringuvahemikes 500–600 ja 701-800 punkti ühtki laenulepingut ei vahendanud. Enim sõlmiti laenulepinguid skooringuvahemikus 801–900 punkti. Investorite lõikuskuu jooksul väljastatud laenulepingutelt teenitavaks keskmiseks intressiks kujunes 15,59% aastas.
Taotle laenu