MoneyZen vahendas veebruaris pea 80 000 euro ulatuses laene

Veebruaris esitati MoneyZenile täpselt 500 laenutaotlust, millest investoritele oli võimalik vahendada vaid 17. Seega jäi möödunud kuul heakskiidetud laenutaotluste osakaal (3,4%) eelmiste kuude näitajatele oluliselt alla. Sellest tulenevalt vähenes ka MoneyZeni vahendatud laenulepingute maht – kokku vahendas MoneyZen veebruaris 77 000 euro ulatuses laene. Laenajate keskmine krediidiskoor jaanuariga võrreldes aga paranes ja oli ka MoneyZeni ajaloolisest keskmisest tasemest mõnevõrra kõrgem – 737 punkti. Laenulepingu sõlminute keskmine netosissetulek oli 1 053 eurot (+10%).

Laenustatistika

  Jaanuar Veebruar
Sõlmitud laenulepingud 24 17
Laenaja keskmine vanus 36 aastat 31 aastat
Keskmine krediidiskoor 699 737
Keskmine laenuperiood 45 kuud 57 kuud
Investori keskmine intressimäär 19,1% 18,6%
Keskmine laenusumma 3 550 € 4 529 €

Keskmine MoneyZeni vahendatud laenusumma oli veebruaris üle veerandi võrra kõrgem kui kuu varem – 4 529 eurot. Keskmiseks laenuperioodiks kujunes koguni 57 kuud, mis varasemate kuude võrdluses jääb alla vaid möödunud aasta oktoobrile. Laenusaajate keskmine vanus oli 31 aastat (jaanuaris 34). Kõige sagedasem laenu kasutamise sihtotstarve oli aga jätkuvalt laenude refinantseerimine (7 laenulepingut). Refinantseerimine moodustas vahendatud laenumahust natuke vähem kui poole.

 

Veebruaris vahendatud laenude sihtotstarve (osakaal laenumahust):

  • 46% refinantseerimine
  • 37% tarbimislaen
  • 10% autolaen
  • 5% kodulaen
  • 2% reisilaen

Laenustatistika, veebruar 2016

Krediidiskoor Investorite intressimäär Keskmine periood Lepingute arv Rahaline maht Osakaal
801-900 14,9% 50 5 25 000 € 33%
701-800 18,4% 60 5 25 300 € 33%
601-700 20,7% 56 6 24 200 € 31%
500-600 24,6% 84 1 2 500 € 3%
    Kokku: 17 77 000 € 100%

Kuna veebruaris jagunesid MoneyZeni vahendatud laenud kolme keskmise krediidivahemiku vahel väga tasavägiselt, siis investorite uute sõlmitud lepingute pealt teenitav intressimäär oli jaanuariga võrreldes madalam – 18,6% aastas. Erandlik oli pigem jaanuar (19,1%), mil vahendasime enam kui pooled laenud keskmisest kõrgema riski ja intressiga skooringuvahemikus (601-700 punkti).

Veebruaris MoneyZeni kõige kõrgemas skooringuvahemikus (901-1000 punkti) uusi laenulepinguid ei vahendatud ning kõige madalamasse skooringuvahemikusse paigutus ainult üks laen. Laenud jagunesid ülejäänud kolme krediidivahemiku vahel aga nii lepingute arvu kui mahu poolest praktiliselt võrdselt. Kui jaanuaris oli ainult üks laen sõlmitud pikema perioodiga kui 5 aastat, siis möödunud kuul olid pea kaks kolmandikku vahendatud lepingutest sõlmitud taas vähemalt 5-aastase laenuperioodiga. Vaata kindlasti aeg-ajalt üle oma investeerimisportfellis seadistatud erinevate perioodide intressimäärad ja võrdle neid viimati väljastatud laenude intressimääradega.

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
Taotle laenu