Kuidas toimub MoneyZenis võlamenetlus?

Tulenevalt investorite huvist otsustasin kirjeldada senisest põhjalikumalt MoneyZeni võlamenetlustoiminguid. Avaldame võlamenetluse tausta sooviga jagada Sinuga teavet, mille alusel saad teadlikumalt langetada otsuseid MoneyZeni kasutamisel. Palun mitte käsitada seda postitust investeerimissoovitusena.

MoneyZeni strateegiline otsus on sõeluda laenutaotlustest välja laenajad, kelle puhul tõenäosus makseraskuste tekkeks tulevikuks oleks võimalikult väike. Selle eesmärgi saavutamiseks panustame me oma konkurentidest oluliselt enam laenutaotlejate andmete ja tausta analüüsimisele, millest olulise osa moodustab ka näiteks pangakonto väljavõtete detailne uurimine.

Enne laenutaotluse investoritele vahendamist veendub MoneyZen, et laenutaotlejal on olemas võimekus juba olemasolevate ja võetava täiendava laenukohustuse täitmiseks. Laenulepingu sõlminutele edastab MoneyZen 3 päeva enne igat maksetähtaega ja maksetähtajal teavituse lähenevast ja kätte jõunud laenu tagasimaksest. Teavituse eesmärk on vältida olukorda, mil laenaja unustab oma tagasimakse.

Oleme võlamenetluse protsessi kuni laenulepingu ülesütlemiseni jaganud etappideks selle põhjal, kui kaugel on laenaja „Zen”-staatusest. Laenulepingut, mille puhul laenaja on täitnud kõik laenulepingust tulenevad kohustused, kuvab MoneyZen staatuses „Zen”. Number Zen-i järel, näiteks „-1” (miinus 1) ilmestab aga osamaksete arvu, mis lahutab seda laenulepingut Zen-olekust.
Vaatamata konkurentidest põhjalikumale eeltööle tekib ka MoneyZenil võlglasi, kes laenulepingust tulenevaid kohustusi tähtaegselt ei tasu. Sellisel juhul rakendab MoneyZen võlamenetlustoimunguid, mis on sarnased krediidiasutuste vastavatele toimingutele. Võlglast teavitatakse meilide, sõnumite, kirjade ja telefonikõnede vahendusel tekkinud võlgnevusest ning suhtluse eesmärgiks on võlgnevuse tasumine.
Hilinevate tagasimaksetega laenulepingute staatused:
  • Zen-1 – tähtaegselt on tasumata 1 laenu osamakse (k.a. osaliselt)
  • Zen-2 – tähtaegselt on tasumata 2 laenu osamakset (k.a. osaliselt)
  • Zen-3 – tähtaegselt on tasumata 3 laenu osamakset (k.a. osaliselt)
Laenulepingu „Zen-3” staatusesse jõudmisel saadetakse võlglasele maksehäire registreerimise hoiatus. Kirja edastab võlglasele Krediidiinfo ja, kui võlglane ei asu kohustust täitma, siis avalik maksehäire võlglase kohta ka regisreeritakse. Maksehäire registreerimise järel teeb MoneyZen võlglasele laenulepingu ennetähtagse lõpetamise hoiatuse. Kui võlglasega ei õnnestu ühendust saada ja ta ei asu oma võlgnevust vähendama, siis lõpetab MoneyZen laenulepingu ennetähtaegselt. Ennetähtaegse lõpetamise järel muutub võlgnevuses laenulepingu olekuks „Debt Collection” (ingl k võlamenetlus). „Debt Collection" olekusse jõudnud laenulepingute kohta valmistatakse ette kohtumenetluse dokumendid.
Kohtusse hagiavalduse esitamise kuupäeval omistatakse laenulepingule staatus „Legal Action” (ingl k kohtumenetlus). Hagiavalduse läbivaatamine on võtnud senini aega keskmiselt ligikaudu 2 kuud, mille järel langetab kohus otsuse. Kohtuotsuse edastab MoneyZen kohtutäiturile, kelle ülesanne on võlglaselt kohtuotsuse alusel võlg kätte saada.
Kohtutäituri tegevuse tulemusena on võimalik:
  • 1. Võlglase vara arestida ja teha sellest kinnipidamisi
  • 2. Sõlmida võlglasega täiendav maksegraafik
Jaanuariks 2016 on enam kui poolte kohtutäiturile edastatud kohtuotsuste alusel hakanud kohtutäituri vahendusel laekuma tagasimakseid.
MoneyZen teostab võlamenetluse protsessi iseseisvalt, kasutades vajadusel täiendavat õigusabi teenust. MoneyZen kannab kohtumenetluse alustamisega seotud kulud omavahendite arvelt.
Erandina võib süsteemis esineda ka staatuseid "Zen-4", "Zen-5" või "Zen-6", mille puhul peab MoneyZen võimalikuks kokkuleppe saavutamist ja võlakohustuse täitmist ilma lepingu ennetähtaegse lõpetamise ja kohtumenetluseta.
Loodan, et see ülevaade MoneyZeni võlamenetluse protsessist on Sulle MoneyZeni kasutamisel abiks.

Tänan Sind!

Daniel
Taotle laenu