MoneyZen püstitas märtsis uue rekordi.

MoneyZen püstitas märtsis uue rekordi.
Märtsikuu jooksul esitati MoneyZenile rekordarv laenutaotlusi – kokku 628.
Laenuportfelli kasvutempo veebruariga võrreldes paranes oluliselt, kuid jäi siiski aasta esimesele kuule veidi alla.

Oleme otsustanud hakata edaspidi kajastama MoneyZeni laenu statistika kuuülevaadet ja MoneyZeni laenuportfelli seisu kokkuvõtet eraldi. Teeme selle muudatuse eesmärgiga, et meie investoritel oleks võimalikult hea ülevaade sellest, millised arengud MoneyZeni laenu pakkumise turul parasjagu toimuvad.

Edaspidi leiad laenustatistika kuuülevaatest eelkõige info, milliste intressimääradega on möödunud kuul portaalist laenu välja antud, ning soovitused investeerimistingimuste kohandamiseks.

MoneyZeni laenuportfelli seisu kokkuvõttes hakkame aga kajastama kogu MoneyZeni välja antud laenumahu statistikat koos üldisemate numbrite ja kokkuvõtetega.

Märtsi alguses investorite jaoks täiendava krediidiskoori vahemiku avamine ei ole MoneyZeni tulemusi oluliselt muutnud – muudatusele järgnenud esimeste nädalatega leidis uues madalaimas krediidiskoori vahemikus (500-600 punkti) kinnituse vaid üks laenuleping, summas 2000 eurot. See tõestab eelkõige MoneyZeni konservatiivse krediidiskooringu ja vastutustundliku laenamise põhimõtte toimimist, kuid kinnitab ka möödunud kokkuvõttes antud hinnangut, et MoneyZenile eesmärgiks seatud kõige kvaliteetsema laenajarühma tabamine laenuturul valitseva laenupakkumiste paljususes on edaspidi aina suurem väljakutse.
 

Niisiis pakkus MoneyZeni tagatiseta laen märtsis huvi rekordiliselt koguni 628 laenutaotlejale. MoneyZen väljastas laenu taotlenutele kokku 31 laenu pakkumust. Kahjuks jättis üpris arvestatav hulk laenu pakkumise saanutest laenulepingu kinnitamata ning laenulepingud sõlmiti kokku 27 laenu taotlenuga. Laenu pakkumusest loobumise peamiseks põhjuseks avaldati lootust saada veelgi soodsama intressiga laenu. Seetõttu soovitan Sullegi, et vaataksid üle ja vajadusel vähendaksid oma investeerimisportfellis seadistatud intressimäärad.

Heakskiidetud laenutaotluste osakaal ei ole kasvanud, vaid on püsinud teist kuud 4,3% tasemel (jaanuaris oli see veel 5,9%). Märtsis vahendas MoneyZen laene kokku summas 83 600 eurot (veebruaris 54 400 eurot). Omaraha andis märtsis laenusid välja 333 220 euro eest.

MoneyZeniga märtsis laenulepingu sõlminud laenajate keskmine krediidiskoor oli 723 punkti ja laenude keskmine tagasimakse perioodi pikkus 38 kuud. Kõrgeimasse skooringuvahemikku (901-1000) sarnaselt veebruarile ka märtsis ükski laenutaotlejatest ei kvalifitseerunud, krediidiskoori vahemikku 801-900 punkti paigutus aga 4 laenu soovinutest – krediidiskooride vahemikes välja antavad laenumahud ei ole võrdsed. Seepärast soovitame Sul skooringuvahemike osakaalude tegeliku jaotusega arvestada ning investeerida osa investeeringutest kindlasti ka madalamatesse krediidiskoori vahemikesse.

MoneyZeni vahendusel märtsis laenu saanud keskmine laenutaotleja oli 36 aastat vana ja taotles MoneyZenist laenu summas 3 096 €. Kui veebruaris oli MoneyZeni pakutud soodsam <%= link_to t('loan.type.small').downcase, small_loan_path %> alternatiiviks, millega tagasi maksta mujalt võetud kallis <%= link_to t('loan.type.term').sub!('K','k'),term_loan_path%> või muu <%= link_to t('landing.footer.what_is_loan').downcase, what_is_loan_path %>, siis märtsikuus MoneyZenist kõige sagedasemalt soovitud laen oli hoopis Kodulaen.

Mida MoneyZen Sulle soovitab?

  • Soovitame Sul vaadata üle ja vajadusel vähendada oma investeerimisportfelli intressimäärasid.
  • Arvesta investeerimisportfelli seadistamisel skooringuvahemike osakaalude ebavõrdse jaotusega.
  • Investeeri väike osa portfellist kindlasti ka vahemikesse 601-700 ja 701-800.

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel
Taotle laenu