Aprill 2015 MoneyZenis

Aprillis MoneyZenile esitatud laenutaotluste arv langes ning vähesel määral vähenes ka sõlmitud laenulepingute arv.
Väljastatud laenu maht jäi napilt alla 80 tuhande euro piiri. MoneyZeni laenuportfell kasvas aprillis 78 100 € võrra.
Heakskiidetud laenutaotluste osakaal on jäänud vaatamata märtsis avatud täiendavale skooringuvahemikule 5,9%-le ehk samale tasemele, mis see oli jaanuaris.    

MoneyZeni keskmine tagatiseta laen oli tagasimakse perioodiga 46 kuud (esimeses kvartalis oli see näitaja 42 kuud) ja keskmine laenaja krediidiskoor 701 punkti (esimeses kvartalis 711). Kõrgeimasse skooringuvahemikku (901-1000) jätkuvalt ükski laenutaotlejatest ei kvalifitseerunud ning krediidiskoori vahemikku 801-900 punkti paigutus 4 laenu soovinutest.

Aprilli keskmine laenutaotleja oli 36 aastat vana ja MoneyZenist taotletud laen oli summas 3 254 €, mis on veidi suurem kui lõppenud kvartali keskmine laenusumma, 3 209 € eurot. Kõige sagedasemalt leiavad MoneyZenist võetud soodsad laenud kasutust mujalt võetud kulukamate laenude tagasimaksmisel (refinantseerimine).

Paljud investorid uurivad MoneyZeni laenude väljastamise kiiruse kohta. MoneyZeni laenumaht on konkurentidega võrreldes tagasihoidlikum eelkõige konservatiivsema skooringu lahenduse tõttu. Tegemist on teadliku strateegilise valikuga, mille eesmärk on: soodne laen väga heale laenajale. Seeläbi saavutame MoneyZenis hea laenuportfelli kvaliteedi. MoneyZenist saavad laenu kohusetundliku maksekäitumisega laenutaotlejad, kellel on regulaarne igakuine sissetulek ja võimekus võetud laenukohustus õigeaegselt täita. Oleme teadlikult seadnud endale väga ambitsioonika eesmärgi – hoida halbade laenude osakaalu portfellist alla 2 protsendi taseme.

MoneyZeni tagatiseta tarbimislaen on suunatud kõige kvaliteetsemale lanajate sihtrühmale. Hea laenaja tabamine laenuturul valitsevas laenupakkumiste rohkuses on aga kujunenud üha suuremaks väljakutseks nagu me oleme ka ette ennustanud.

Vaata aeg-ajalt üle investorite keskmine intressimäär ja vajadusel vähenda oma investeerimisportfelli intressimäärasid. Investeerimisportfelli seadistamisel tasub lisaks intressidele võtta arvesse ka laenumahu tegelikku jaotust skooringuvahemike lõikes, sest erinevates skooringuvahemikes välja antavad laenumahud ei ole omavahel võrdsed. Näiteks valdav osa aprillis välja antud laenudest (koguni üle poole) oli madalamates krediidivahemikes ehk 601-700 punkti (43%) ja 701-800 punkti (31%).

MoneyZenist taotletud laenud (sihtotstarvete osakaalud)?

    58,8% refinantseerimine 13 lepingut.
    29,5% kodulaen 7 lepingut.
    9% tarbimislaen 2 lepingut.
    2,8% autolaen 2 lepingut.
    0% reisilaen 0 lepingut.

Tänan Sind usalduse eest!

Daniel

 
Taotle laenu